Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Romance-Germanic Philology
The Faculty of Romance and Germanic Philology was founded in 1991.:
>
Աշխարհի պատկերը անգլիական գենդերային կարծրատիպերում
2017 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 160-167 էջ, Հայաստան
|
Խորհրդանիշը որպես թանատաբանական հասկացույթի արտահայտչամիջոց Էդգար Ալլան Պոյի «Հաղթող որդը» բանաստեղծության մեջ
2017 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 78-84 էջ, Հայաստան
Անգլերենի բարդ նախադասությունը հայերենի զուգադրությամբ
2017 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 40-44 էջ, Հայաստան
Գեղարվեստական դիսկուրսի բազմամշակութայնության շուրջ
2017 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 176-186 էջ, Հայաստան
|
The Role of Games in Foreign Language Teaching
2017 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 147-152 էջ, Հայաստան
The 1948 un convention on genocide and the responsibility of turkey for the delinquent actions of its predecessor
2017 | Article
Հայոց ցեղասպանությունը և հատուցման հիմնախնդիրը: Զեկուցումների ժողովածու: 2017թ․, 74-82 էջ, Հայաստան
Էլեկտրոնային նամակների ժանրային յուրահատկությունների շուրջ
2017 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 33-39 էջ, Հայաստան
|
«Արյան-գիտակցություն»-ը Դեյվիդ Հըրբըրթ Լորենսի «Լեդի Չաթըրլիի սիրեկանը» վեպում
2017 | Article
Գրականագիտական հանդես: 2017թ․, ԺԷ 2016, 234-249 էջ, Հայաստան
|
Analisis semantico de los refrenes y proverbios con el componente ''Perro'' en Espanol y Armenio
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, Ա, 473-481 էջ, Հայաստան
|
Քլիֆորդ Չաթըրլիի կերպարը Դեյվիդ Հըրբըրթ Լորենսի «Լեդի Չաթըրլիի սիրեկանը» վեպում
2017 | Article
Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան: 2017թ․, 1(40), 75-86 էջ, Հայաստան
|
 
Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of History,
Associate Professor Samvel Abrahamyan

Dean's Office: (+374 60) 71-05-42,
(+374 60) 71-05-43
(inner line 55-42, 55-43),
romanogerm@ysu.am