Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Romance-Germanic Philology
The Faculty of Romance and Germanic Philology was founded in 1991.:
>
Amalya G. Muradyan

Associate Professor | The Chair of French Philology
Education (beginning with IHE)
1970 - 1973 Post-graduate student, Moscow Lomonosov State University, Faculty of Philology
1956 - 1961 Yerevan State University, Faculty of Philology

Academic degree
1975 - Diploma of Candidate of Science in Philology, Moscow Lomonosov State University
1980 - Diploma of Associate Professor

Professional experience
1994 until now Yerevan State University French Philology department, Associate Professor
1992 - 1994 Yerevan State University Head of the Romance philology department
1976 - 1992 Yerevan State University Romance Philology department, Associate Professor
1967 - 1976 Yerevan State University Romance and Germanic philology department
Senior lecturer
1962 - 1967 Yerevan State University Romance and Germanic philology department
Lecturer

Languages
Armenian, French, Russian, English, Italian

Awards received
Ordre National du Mérite (République Française)

Ա. Մուրադյան , Ա. Բարլեզիզյան, Թ. Բլբուլյան , Ս. Գալստյան, Կ. Գրիգորյան, Ս. Խաչատրյան , Ս. Հարությունյան, Մ. Ղազարյան, Ա. Ղարիբյան , Ռ. Մելիքսեթյան , Ա. Մեսրոպյան
Ֆրանս-հայերեն բառարան (40 000 բառ)
2010 | Book
Բառարան, «Փրինթ-Ինֆո» հրատ., Երևան, 2010
Մարդը և նրան շրջապատող միջավայրը
2009 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, L'Homme et son environnement (տեքստեր և վարծություններ): Ուսումնական ձեռնարկ բուհի ուսանողների և դասախոսների համար, 1-ին հրատ., 2009, Երևան
Ֆերդինանդ դը Սոսյուր. «Ընդհանուր լեզվաբանության դասընթաց»
2008 | Book
Թարգմանություն, (Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique generale),«Սարգիս Խաչենց-Փրինթինֆո», Երևան, 2008
Ֆերդինանդ դը Սոսյուրի լեզվաբանական հայացքները և ֆրանսիական լեզվաբանությունը
2007 | Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 5, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007, էջ 36-39
Ֆրանսերենի դասագիրք (Manuel de français)
2005 | Book
Դասագիրք, նախատեսված է բուհերի օտար լեզուների ֆակուլտետների` ֆրանսերենը որպես հիմնական կան երկրորդ մասնագիտական լեզու ուսումնասիրող ուսանողների համար, Երևան, "Ասողիկ" հրատ., 2005
Ստորոգական կառույցների ապաստորոգացումը ֆրանսերենում և հայերենում
2003 | Book
Մենագրություն, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2003