Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Romance-Germanic Philology
The Faculty of Romance and Germanic Philology was founded in 1991.:
>
Anna A. Hakobyan

Associate Professor | Translation Studies Department
Education (beginning with IHE)
1993 - 1995 Post - graduate student, University of Provence, France, Faculty of Lexicology
1966 - 1971 Yerevan State University, Faculty of Philology
2007- associate professor, YSU
2005-assistant, YSU

Academic degree
1995 - “Several Difficulties in Translating Saint-John Perse’s Poems from French into Armenian” , Diploma of D.E.A, Aix-en-Provence, France
2005 - “Language of the Armenian Translations of Saint-John Perse’s Poems”, Diploma of Doctor of Philology from the Institute of Linguistics, National Academy of Sciences of Armenia

Սեն-Ժոն Պերսը` Պինդարոսի թարգմանիչ
2012 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում/Գիտական հոդվածների ժողովածու, N4, էջ 206-210, Լուսակն հրատ., Երևան, 2012
Ազատության չափը գրական թարգմանության մեջ
2011 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում/Գիտական հոդվածների ժողովածու, N 3, էջ 196-203, Լուսակն հրատ., Երևան, 2011
Գեղարվեստական թարգմանության գնահատման չափանիշները
2010 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում/ Գիտական հոդվածների ժողովածու, էջ 118-129, Լուսակն հրատ., Երևան, 2010
Թարգմանության տեսության հիմունքներ
2006 | Article
Դասագիրք բուհերի թարգմանչական բաժնի ուսանողների համար, Ա և Մ հրատ., Երևան, 2006
La conception de l’homme chez S.-J. Perse. L’étranger chez S.-J. Perse et Camus
2006 | Article
ԵՊՀ ռոմանական բանասիրության հանդես, N 3, էջ12, Ասողիկ հրատ., Երևան, 2006
Ս.-Ժ. Պերսի բանաստեղծությունների բառապաշարի տարբեր շերտերի թարգմանությունը
2004 | Article
Թարգմանություն, Պոեզիայի ապագան թարգմանության միջոցով/գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Հայկական PEN կենտրոն, ԱևՄ հրատ., Երևան, 2004
Գեղարվեստական պատկերը Սեն-Ժոն Պերսի բանաստեղծություններում
2004 | Article
Համատեքստ – 2003/Հոդվածների ժողովածու, 18 էջ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2004
Գեղարվեստական թարգմանության գնահատման չափանիշների կիրառումը Սեն-Ժոն Պերսի «Անաբասիս» պոեմի էլիոթյան թարգմանության մեջ
2004 | Article
ԵՊՀ Ռոմանական բանասիրության հանդես,N 2, 6 էջ, Ասողիկ հրատ., Երևան, 2004
Թարգմանել, թե՞
2003 | Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, 7էջ, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2003
Միշել Ֆուկո. «Հսկել և պատժել»
2003 | Article
Մենագրություն, ԱևՄ հրատ., Երևան, 2003
Թարգմանական տեսության հիմունքներ
2003 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Բուհերի թարգմանչական բաժնի ուսանողների համար, Ասողիկ հրատ., Երևան, 2003
Թարգմանական գրականության դերը կոնֆլիկտային տարածաշրջաններում
2002 | Article
Ռումինական PEN կենտրոնի “2x2” գրական հանդես /գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, 6 էջ, Բուխարեստ, 2002
Ալբեր Կամյու. «Ես ընդվզում եմ, ուրեմն մենք կանք»
2002 | Book
Մենագրություն, Հատոր I, ԱևՄ հրատ., Երևան, 2002
Հայաստան` 1991 - 2001թթ.
2001 | Article
Թարգմ. ֆիններեն, Ֆիննական P.E.N. կենտրոնի «KULTURA» գրական-հասարակական շաբաթաթերթ, 12 էջ, Հելսինկի, 2001
Երջանկության խնդիրը Ս. - Ժ. Պերսի և Կամյուի ստեղծագործություններում
2000 | Article
Թարգմանություն, Անգլերեն, Հայկական P.E.N. Կենտրոնի ալմանախ, Երևան, 2000
Անդրե Ժիդ
1997 | Article
Մենագրություն, ԱևՄ հրատ., Երևան, 1997
Մորիս Մետերլինկ- Սիմվոլիզմի հայրը դրամատուրգիայում
1997 | Article
Մենագրություն, ԱևՄ հրատ., Երևան, 1997
Ֆրանսիայի Մարգո Թագուհին` Մարգըրիտ Դյուրաս
1996 | Article
«Ազգ» օրաթերթ, թիվ 10, հունվար, 4 էջ, Երևան, 1996
Սեն-Ժոն Պերսի ստեղծագործությունների թարգմանական դժվարությունները հայերենում
1995 | Article
Թարգմանություն, ֆրանսերեն, (D.E.A.), Պրովանսի համալսարան (Ֆրանսիա), Էքս-ան-Պրովանս, 1995
«Մարգըրիտ Դյուրաս» - առաջաբան «Սիրեկան» վեպի համար
1995 | Article
Թարգմանություն, Ա և Մ հրատ., Երևան, 1995
Ժան Անույ
1995 | Book
Մենագրություն, Հայերեն թարգմանված թարտերգությունների առթիվ, «ԱևՄ» հրատ., Երևան, 1995թ.