Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Romance-Germanic Philology
The Faculty of Romance and Germanic Philology was founded in 1991.:
>
Anna G. Petrosyan

Assistant | First Department of English Language
Education
2010: Training Courses, Yerevan State University
2010: PhD in Foreign Literature, Yerevan State University.
Dissertation topic “Angliakan "Zayracac eritasardneri" dramaturgian”
2004 - 2006: Master’s Degree, Yerevan State University, Romance and Germanic Philology
2000 - 2004: Bachelor’s Degree, Yerevan State University, Romance and Germanic Philology

Academic degree
2010: Doctor of Philology

Professional experience
2006 - present: Teaching English language practical courses to the students of Geography and Geology Departments
2010: Assistant, teacher of English, Yerevan State University
2006: Teacher of English, Yerevan State University

Awards
2010: Diploma of Doctor of Philology (Supreme Certifying Commission of the Republic of Armenia)

Languages
Armenian, English, Russian, Spanish

Ուիլյամ Բլեյքի ռոմանտիզմը
2014 | Article
«Գարուն» գրական - գեղարվեստական ամսագիր, N 1 - 2, «Բեկոր» հրատարակչություն, Երևան 2014, 70 - 75 էջ
Սամուել Քոլրիջի պոեզիայի գեղագիտական առանձնահատկությունները
2013 | Article
«Գարուն» գրական - գեղարվեստական ամսագիր, N 3 - 4, 116 - 118 էջ
Շիիլա Դելեյնի «Մեղրի համը»
2013 | Article
Պիեսի թարգմանություն, Երևան 2013, ՎՄՎ Պրինտ, 112 էջ
Խոսքային դիմանկարի դերը գեղարվեստական տեքստում
2011 | Article
«Գարուն» գրական-գեղարվեստական ամսագիր N 7-8, Եր-ան, «ԷԳԵԱ» հրատ. Էջ 106-108
Մաքիավելիի հերոս խռովարարը
2010 | Article
«Գարուն» գրական-գեղարվեստական ամսագիր, թ. 3-4, Երևան, «ԷԳԵԱ» հրատ. 2010, էջ 108-111
Զայրացած երիտասարդների դրամատուրգիան
2010 | Book
Ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010
Բայրոնի Լուցիֆերը
2010 | Article
«Գարուն» գրական-գեղարվեստական ամսագիր, N 7-8, Երևան, «ԷԳԵԱ» հրատ. 2010, էջ 22-24
Հարոլդ Փինթերի դրամատուրգիան
2009 | Article
«Ռոմանագերմանական բանասիրության հանդես», հ. 9, «Ասողիկ» հրատ., 2009, էջ 69-78
20-րդ դարի անգլիական դրամատուրգիան և «Զայրացած երիտասարդները»
2009 | Article
«Կանթեղ»(Գիտ. Հոդվածների ժաղավածու), Երևան, 2009, թիվ 2(39), էջ 17-26
Ջոն Օսբորնը` անձնական «նոր դրամայի» հիմնադիր
2008 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (Գիտական աշխ. ժողովածու), թ. 9, Երևանի պետ. Համալսարանի հրատ., Երևան, 2008, էջ 200-212
Սոցիալական հարցերը Առնոլդ Վեսքերի դրամատուրգիայում
2007 | Book
«Համատեքստ-2007», Երևան, Երևանի պետ. համալսարանի հրատ, 2008, էջ 157-163