Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Romance-Germanic Philology
The Faculty of Romance and Germanic Philology was founded in 1991.:
>
Arpi A. Martirosyan

Associate Professor | Chair of Foreign Literature
Education
2010 - Associate professor, Chair of Foreign Literature, Faculty of Romance-Germanic Philology, Yerevan State University
2007 - Ph.D. in philology
2000 - 2003 - Postgraduate study, Yerevan State University
1993 - 1998 - Faculty of Philology, Yerevan State University

Professional experience
2003 - Assistant, Chair of Foreign Literature, Faculty of Romance-Germanic Philology, Yerevan State University

Languages
Armenian, Russian, English (fluent)

Օտարման թեման Ռենե դե Շատոբրիանի «Ռընե» վիպակում
2010
Հոդված
Համատեքստ - 2010, ԵՊՀ հրատ. Երևան 2010
Մայքլ Արլեն Կրտսերի գեղարվեստական աշխարհը
2009
Մենագրություն
ԵՊՀ , Երևան, 2009թ.
«Կեղծիք» հասկացությունը Ջ.Դ.Սելինջերի «Տարեկանի արտում, անդունդի եզրին» վեպում
2009
Ուսումնական ձեռնարկ
«Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 2009
Միայնության, ընդվզման և փախուստի թեման Ջ.Դ.Սելինջերի «Անդունդի եզրին, տարեկանի արտում» վեպում
2009
Հոդված
Համատեքստ - 2008, Ասողիկ հրատ., Երևան 2009
Կրոնական ենթատեքստը Վ.Սարոյանի «Քո կյանքի ժամերը» թատերգության մեջ
2009
Հոդված
Վ.Սարոյանի 100 - ամյակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումներ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009