Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Romance-Germanic Philology
The Faculty of Romance and Germanic Philology was founded in 1991.:
>
Haykanoush A. Sharuryan

Associate Professor | Second Department of English Language
Education
1982 - 1987 Post - graduate student, Yerevan State University, Faculty of Roman-Germanic Philology

Academic degree
2006 “The Evolution of Literary Personages in the works by Norman Mailer”, Diploma of Candidate of Philology

Մարգինալի կերպարը Ջորջ Մուրի «Քիրիթի հեղեղատը. սիրիական պատմություն» վեպում
2017 | Article
«Հայագիտական հանդես», թիվ 2 (36), 2017, էջ 90-97
|
Աստվածաշնչյան կանանց կերպարները համաշխարհային գրականության մեջ. Ն. Մեյլեր, Ժ. Սարամագո, Է. Բերջես, Ն. Կազանձակիս
2017 | Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, թիվ 4 (56), 2016, Երևան, էջ 104-116
|
Տեսիլքն ու խորհրդանիշն իբրև կերպարաստեղծման միջոց
2016 | Article
«Հայագիտական հանդես», թիվ 4 (34), 2016, էջ 41-46
|
Ապոկրիֆային Ավետարանի մոտիվները Էրիկ-Էմանուել Շմիդտի «Ավետարան ըստ Պիղատոսի» վեպում
2016 | Article
«Հայագիտական հանդես», թիվ 2 (32), ՀՊՄՀ, 2016, էջ 117-122
|
Երազի հոգեբանական գործառույթները գեղարվեստական արձակում
2016 | Article
«Հայագիտական հանդես», թիվ 1 (31), ՀՊՄՀ, Երևան, 2016, էջ 39-46
|
Թարգմ.՝ անգլերենից, Լաո Մա, Մի յուրահատուկ անձնավորություն
2015 | Book
Համառոտ պատմվածքներ, Երևան, 2015, «Մեկնարկ» ՍՊԸ, 158 էջ
Հայոց եղեռնապատումը ամերիկացի գրողների երկերում
2015 | Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, ապրիլ-հունիս, թիվ 2 (50), Երևան, 2015, էջ 102-111
Ժոզե դե Սոզա Սարամագոյի աղմկահարույց վեպը
2015 | Article
Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրները, Գիտ. հոդվածների ժողովածու, պրակ. Զ, Երևան, «Լինգվա», 2015, էջ, 194-208
Հայոց եղեռնապատումը ամերիկացի գրողների երկերում
2015 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2015թ․, թիվ 2 (50), 270-279 էջ, Հայաստան
Պերճ Զեյթունցյանի դրաման գրական զուգահեռներում
2014 | Article
Հայագիտական հանդես N 2-3 ( 26-27) Երևան, 2014 էջ 100-114
«Հիփիստական էքզիստենցիալիզմի» դասավանդումը բուհում
2014 | Article
Մանկավարժական միտք 2014, 1-2, Զանգակ, էջ 127-131
Հիսուս Քրիստոսի կերպարը հայ և ամերիկյան գրականության մեջ (համեմատական քննություն)
2014 | Article
Հայագիտական հանդես N 1( 25) Երևան, 2014, էջ 74-89
Քրիստոսի կերպարի մեկնաբանությունը ամերիկյան գրականության մեջ
2014 | Article
21st Century Challenges in Philology and Foregn Language Teaching: From Theory to Practice, Российско-Армянский (Славянский) Университет, изд. Ереван-2014
Էքզիստենցիալիզմը ամերիկյան գրականության մեջ
2013 | Article
Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկ. համալսարան Հայագիտական հանդես N 3- 4 ( 23-24) Երևան, 2013, էջ 87-96
Interpretation: The hierarchy of interpretation
2011 | Book
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 12, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 254-262
Creation of Male Personages (Norman Mailer VS James Joyce)
2010 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 11, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 71-81
Վիլյամ Սարոյանը հուշագիր
2009 | Article
«Նոր-Դար » Երևան, թիվ 1-2, 2009
Լևոն Շանթի «Հին աստվածները» և Վիլյամ Գոլդինգի «Սրաձողը» (Համեմատական վերլուծություն)
2009 | Article
Երևան, «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 1 (26), ապրիլ-հունիս, 2009,Ալ. Մակարյան (ԵՊՀ, Հայ գրականության ամբիոն)
|
Linguistics in Practice
2008 | Book
Textbook, Yerevan University Press, 2008, p. 100
|
Նորման Մեյլեր. Սպիտակ նեգրը
2007 | Article
Երևան, Երևանի պետական համալսարանի հրատ. 2007
English-Armenian Dictionary of Synonyms and Antonyms
2006 | Book
Երևան, «Հույս և սեր» հրատ. 2006
«Սպիտակ նեգրի» թեման Նորման Մեյլերի ուշ շրջանի վեպերում
2006 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 7, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 204-223
Կերպարային համակարգը Նորման Մեյլերի «Մերկերը և մեռյալները» վեպում
2006 | Article
«Համատեքստ-2005» (Գիտական հոդվածների ժողովածու) Երևան, պետ. համալսարանի հրատ. 2006
Ջեյմս Ջոյս, «Արվեստագետի դիմանկարը պատանության հասակում»
2006 | Book
«Հույս և սեր» հրատ., Երևան, 2006
Էքզիստենցիալիստական մոտիվները Նորման Մեյլերի «Վայրի ափը» վեպում
2005 | Article
«Նոր-Դար», Երևան, թիվ 2, 2005
Հետպատերազմյան շրջանի հերոսի էվոլյուցիան Նորման Մեյլերի վեպերում
2005 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 6, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 271-284
Անգլիական և ամերիկյան գրողները Ձեզ համար
2001 | Book
Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 2001, 166 էջ
|
Շերվուդ Անդերսոն «Մայրը»
2001 | Book
«Արտասահմանյան գրականություն» հանդես, Երևան, թ.1, 2001

Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of History,
Associate Professor Samvel Abrahamyan

Dean's Office: (+374 60) 71-05-42,
(+374 60) 71-05-43
(inner line 55-42, 55-43),
romanogerm@ysu.am