Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Romance-Germanic Philology
The Faculty of Romance and Germanic Philology was founded in 1991.:
>
Ruzan V. Mirzoyan

Associate Professor | Translation Studies Department
Education, academic degrees, titles
2010: associate professor
2007: assistant
2006: Doctor of Philology
1992 - 2006: lecturer
1973 - 1978: YSU, Faculty of Philology, Department of Romance-Germanic Philology, the French Language and Literature

Professional experience
1978 - 1982: senior engineer, Yerevan geological, experimental party
1982: excursion guide in Zvartnots museum
1983 - 1985: senior lab assistant in geological institute of NASA
1987 - 1989: senior technician in Yerevan geodesy institute
1991 - 1992: editor in “Gitelik” publishing-house
1992 - 2009: lecturer, Chair of romance philology
2009 - 2010: assitant , Chair of Translation Theory and Practice, Yerevan State University
2010 - 2011: Associate Professor, Ph.D.,Chair of Translation Theory and Practice, Yerevan State University

Languages
Armenian, Russian, French, English (A2)

ruzan-mirzoyan@ysu.am

Ժան-Քրիստոֆ Ռյուֆենը հայերեն
2016 | Article
Աստղիկ , 2016, 27, 121-133 էջ
|
Թարգմանության հիմնական տեսակները
2016 | Article
Ակունք, 2016, 1 /13/, 344-349 էջ
|
Ժորժ Սանդը հայ գրականության արձագանքներում
2015 | Article
Աստղիկ: 2015թ․26, 118-132 էջ
|
Մարդկային փոխհարաբերություններում մշակույթի դրսևորումը Մարկ Լևիի «Պարոն Դալդրիի տարօրինակ ճամփորդությունը» վեպում և հայերեն թարգմանությունում
2015 | Article
Աստղիկ: 2015թ․26, 106-117 էջ
|
«Արևելքի Ժորժ Սանդը» Ս. Տյուսաբ
2008 | Book
Մենագրություն, Անտարես հրատ., Երևան, 2008
Ոգևորության ազդեցությունը երջանկության վրա
2008 | Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես, հատոր 8, Երևան, 2008
Մ.Էմեի անիրական աշխարհը
2007 | Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես, հատոր 6, 84-93 էջ, Ասողիկ հրատ., Երևան, 2007
Արևելքի Ժ.Սանդը
2006 | Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես, հատոր 3, Երևան, 2006
Ժ.Սանդը 19-րդ դարի հայ գրականության արձագանքներում
2006 | Thesis
Զեկուցումների թեզիս, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի հիմնադրման 15 ամյակին նվիրված գիտաժողով, 46-47 էջ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006
Ժ.Սանդի վաղ շրջանի ստեղծագործությունները
2005 | Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես, հատոր 2, 167-180 էջ, Ասողիկ հրատ., Երևան, 2005
Կնոջ կոչումը
2005 | Article
Էջմիածին հանդես, հատոր 7-8, 148-154 էջ, ՙՄայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի տպարան՚, Երևան, 2005
Ռ. Միրզոյան , Ս. Հարությունյան
Ֆրանսերեն լեզվի գործնական քերականության ձեռնարկ
2004 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Վերահրատարակված, «Անտարես», Երևան, 2010
Ժ. դե Ստալ «Ոգևորության ազդեցությունը գրականության վրա»
2002 | Article
«Գարուն» ամսագիր, N 9, 88-92 էջ, ՙՊարբերական՚ հրատարակչական տպարան, Երևան, 2002
Ժ.Ժիրոդու «Աստված և գրականությունը», «Թատրոնի հեղինակը»
1997 | Article
Թարգմանություն, «Գարուն» ամսագիր, N 11-12,79-84 էջ, ՙՊարբերական՚ հրատարակչական տպարան, Երևան, 1997
Ա.Բարբյուս «Միասին», «Առաջին սերը», «Քնքշանք»
1997 | Article
Թարգմանություններ, ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, Սահակ Պարթև հրատ., N5-6, էջ 155-167, Երևան,1997
Մ.Էմե «Շունը»
1997 | Article
Թարգմանություն, ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, Սահակ Պարթև հրատ., N13, էջ. 26-39, Երևան, 1997
Ժակ Պրևեր «Բանաստեղծություններ»
1996 | Article
Թարգմանություն, «Գարուն» ամսագիր, N 7, 72-74 էջ, ՙՊարբերական՚ հրատարակչական տպարան, Երևան, 1996
Լ.Արագոն «Բանաստեղծություններ»
1996 | Article
Թարգմանություն, «Գարուն» ամսագիր, N5, 78-80 էջ, ՙՊարբերական՚ հրատարակչական տպարան, Երևան, 1996
Մ.Էմե «Մարդը, որն անցնում է պատի միջով», պատմվածքների ժողովածու
1991 | Book
Թարգմանություն, «Ապոլոն» հրատ.,Երևան, 1996
Մ.Էմե «Պոլդեվյան լեգենդ»
1990 | Article
Թարգմանություն, «Ֆրանսիական նովել» ժողովածու, ՙՆաիրի՚ հրատ. 214-226 էջ, Երևան, 1990
Ա. դե Սենտ-Էկզյուպերի «Նամակ պատանդին»
1990 | Article
Թարգմանություն, «Ֆրանսիական նովել» ժողովածու, ՙՆաիրի՚ հրատ. 117-139, 214-226 էջ, Երևան, 1990
Ա. Կամյու «Հյուրը»
1983 | Article
Թարգմանություն, «Սովետական գրականություն» ամսագիր, Երևան, 1983