Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Romance-Germanic Philology
The Faculty of Romance and Germanic Philology was founded in 1991.:
>
Seda R. Gabriyelyan

Associate Professor | Translation Studies Department
Education
1989 - 1992: Post - graduate studies, Yerevan State University, Chair of Foreign Literature and Literary Studies.
1980 - 1985: Student, Yerevan State University, Philology Faculty, Romance and Germanic Philology Department

Academic degree
2006: “Problems of Literary Equivalence in the Armenian Translations of R. Kipling’s Tales”, Diploma of Candidate of Philology.

Professional experience
2009 - till present: Docent, Chair of Translation Studies, Faculty of Romance and Germanic Philology, YSU.
2000 - 2007: Assistant-professor, Chair of English Philology, Faculty of Romance and Germanic Philology, YSU.
1991 - 2000: Lecturer, Chair of English Philology, Faculty of Romance and Germanic Philology, YSU.
1986 - 1989: Researcher, Philology Faculty, Chair of Foreign Literature and Literary Studies, YSU.

Languages
Armenian, English, Russian (fluent), German (as a second language)

Professional membership
YTU (Young Translators’ Union), founder, member of the board.

Textbook of legal and economic translation
2017 | Book
Դասագիրք: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 158 էջ
Թարգմանությունը որպես բնագրի ընկալման, իմաստի հաղորդման և միջմշակութային հաղորդակցման միջոց
2017 | Article
Կանթեղ: 2017թ․, 2 (71), 3-9 էջ, Հայաստան
|
Ռադյարդ Քիփլինգի Զրահակիր կենդանիների սկիզբը հեքիաթի մեկնաբանությունը հայերեն թարգմանությունների զուգադրությամբ
2017 | Article
Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան: 2017թ․, 1 (40), 147-152 էջ, Հայաստան
|
Քենեթ Գրեհեմի «Քամին ուռիների մեջ» ստեղծագործության շրջադասությունները (ինվերսիան) և դրանց հայերեն թարգմանության խնդիրը
2015 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2 (19), 3-10 էջ
|
Lewis Carroll’s, Rudyard Kipling’s and Kenneth Grahame’s Worlds of Imagination
2011 | Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, Սահակ Պարթև հրատ.,,N 20-21, էջ. 284-290, 2010-2011
English for Translators (part 3)
2010 | Book
Manual, Եր., 2010, 276 էջ
Մասնագիտական տեքստերի ժողովածու
2010 | Book
Ուս. ձեռնարկ թարգմանչական բաժնի ուսանողների համար, հեղինակային հրատ., Երևան, 2010
Քիփլինգի հեքիաթները
2009 | Book
Մենագրություն, Գեղարվեստական թարգմանության համարժեքության հարցեր, հեղինակային հրատ., Երևան, 2009
Գեղարվեստական ոճի թարգմանելիության շուրջ
2009 | Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, Սահակ Պարթև հրատ., թիվ 19-20, էջ 183-201, Երևան, 2009
Ռ. Քիփլինգի «Օրորոցային հեքիաթները» և դրանց հայերեն թարգմանությունները
2009 | Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, Սահակ Պարթև հրատ., թիվ 19-20, էջ 202-205, Երևան, 2009
Ս. Գաբրիելյան , Ա. Հայրոյան
Psycology of Reading and Interpreting Kipling’s “The Cate that Walked by Himself”
2009 | Article
«Գիտությունը և կրթությունը Արցախում», ԵՊՀ հրատ., էջ 60-63, Երևան, 2009
Համարժեքության խնդիրը Ռ. Քիփլինգի «Թե ինչպես գրվեց առաջին նամակը» հեքիաթի հայերեն թարգմանություններում
2008 | Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, Սահակ Պարթև հրատ., թիվ 17-18, էջ 325-332 Երևան, 2007-2008
Քիփլինգի «Մեն-մենակ թափառող կատուն» հեքիաթը և դրա հայերեն թարգմանությունները
2008 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում/Գիտական աշխատությունների ժողովածու, N 9, էջ 40-51, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007
The Translation Studies Reader
2007 | Article
Ձեռնարկ, Թարգմանաբանության քրեստոմատիա, հեղինակային հրատ., վերալրացված, վերանայված հրատ., Երևան, 2007
English for Translators (part 1)
2007 | Book
Ձեռնարկ, Հեղինակային հրատ., Երևան, 2007
Քիփլինգի «Թիթեռնիկը»
2007 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցներում/ Գիտական աշխատությունների ժողովածու, N 8, էջ 271-280, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007
Համառոտ ակնարկ թարգմանաբանության
2006 | Article
Ուսաումնական ձեռնարկ, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2006
English for Translators (Part 2)
2006 | Book
Ձեռնարկ, Հեղինակային հրատ., Երևան, 2009
Քիփլինգի «Փղիկը» և դրա հայերեն թարգմանությունները
2006 | Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, Սահակ Պարթև հրատ., թիվ 16, էջ 327-344, Երևան, 2006
Քիփլինգի «արտասովոր» հեքիաթների արտասովոր աշխարհը
2005 | Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, Սահակ Պարթև հրատ., թիվ 14-15, էջ 219-238, Երևան, 2005
Գեղարվեստական համարժեքության խնդիրը Քիփլինգի «Թե ինչպես Ընձառյուծը դարձավ բծավոր» հեքիաթի հայերեն թարգմանություններում
2005 | Book
ՙԿանթեղ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 4, էջ 11-19, Ասողիկ հրատ., Երևան, 2005
Թարգմանաբանության հիմնական հասկացությունները և դրանց հարաբերակցությունը 20-րդ դարում
2003 | Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, Սահակ Պարթև հրատ., թիվ 13, էջ 64-85, Երևան, 2003
The Translation Studies Reader
2002 | Article
Ձեռնարկ, Հեղինակային հրատ., Երևան, 2002
Ի՞նչ ասել է թարգմանիչ
2001 | Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, Սահակ Պարթև հրատ., թիվ 11, էջ 38-43, Երևան, 2001
Towards a Unified Translation Study
2000 | Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, Սահակ Պարթև հրատ., թիվ 9-10, էջ 271-276, Երևան, 2000
Ռոբերտ Բեքհաուս. «Երուսաղեմի ուղեցույց»
1999 | Article
Թարգմանություն, Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերություն, 1999
Թիմ Դաուլի. «Աստվածաշնչային ատլաս»
1999 | Article
Թարգմանություն, Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերություն, 1999
Մերի Բաչելոր. «Երբ բացում ենք Աստվածաշունչը»
1999 | Article
Թարգմանություն, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին և Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերություն, 1999
Literary Personage as an Object of Philological Study
1996 | Article
Abstracts (Problems of English language Acquisition), Yerevan, 1996
Հայ-ամերիկյան գրական առնչություններ
1992 | Article
Փոխադարձ թարգմանություններ: Գիտամեթոդական կոնֆերանսի թեզիսներ, Երևան, 1992
Էդ. Պո. «Վիլյամ Վիլսոն»
1989 | Article
Թարգմանություն, XIX դարի ամերիկյան պատմվածք, էջ 77-93, Երևան, 1989
Էդ. Պո. «Ժանտախտ արքան»
1989 | Article
Թարգմանություն, XIX դարի ամերիկյան պատմվածք, էջ 94-104, Երևան, 1989
Վոշինգթըն Իրվինգ. «Գերմանացի ոսանողի արկածը»
1989 | Article
Թարգմանություն, XIX դարի ամերիկյան պատմվածք, էջ 51-57, Երևան, 1989
Էդ. Պոյի քննադական հոդվածները
1988 | Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, Սահակ Պարթև հրատ., թիվ 1, էջ 202-208 , Երևան, 1988