Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Romance-Germanic Philology
The Faculty of Romance and Germanic Philology was founded in 1991.:
>
Veronik P. Khachatryan

Lecturer | Second Department of English Language
Education
1977 - 1983 - Student, Yeravan State University, Faculty of Romance and Germanic Philology
In service - training at Yerevan State University - 2005.
In service - training at Yerevan State University - 2009.

Professional Experience.
1984 - present - professor of English at the English Language Chair № 2 Yerevan State University.

Languages
Armenian, Russian, English (excellent knowledge)

Չարլզ Բուկովսկու գրական նորամուծությունները 20-րդ դարի ամերիկյան գրականության մեջ
2017 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1(22), 214-219 էջ, Հայաստան
|
Չարլզ Բուկովսկու «Կանայք» վեպը
2016 | Article
Հանդես, 2016, 18, 202-205 էջ
|
Ամերիկյան «բիթնիկական շարժման» ազդեցությունը Չ. Բուկովսկու գեղարվեստական արձակի վրա
2015 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2 /19/, 183-188 էջ
|
Հակամշակույթի ֆունկցիան Չարլզ Բուկովսկու պատմվածքներում
2013 | Article
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 101 - 107
|
Experimenting with Newspaper English
2011 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 12, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 213 - 220
|
Tips for effective writing
2008 | Book
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 9, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 173 - 179
|
Discussion as a means of advanced conversation practice
2007 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 224 - 229
|
Քննարկումը հաղորդակցման հմտությունները կատարելագործելու միջոց
2005 | Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում», N 6, Երևան, 2005
Լրատվական նյութ գրելու առանձնահատկությունները
2005 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 6, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 221 - 226
|
Նկատումներ Մարտիրոս Ղրիմեցու կենսագրության վերաբերյալ
2002 | Article
Տրուբադուրների պոեզիան «Բանբեր Երևանի համալսարանի», N 1, 1992, Երևան «Էջմիածին» N 5 2002
|
Տրուբադուրների պոեզիան
1992 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (76), Երևան 1992թ., էջ 196-200
|