Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
YSU Faculty of Sociology was opened in September of 2004.:
>
Armenia’s ‘Middle Class’: Stability Characteristics and the Challenge of Erosion
2017 | Article
Caucasus Analytical Digest. 2017, N 95, pp. 2-5
|
From pedagogy to quality: the Europeanised experience of higher education in post-Soviet Armenia
2017 | Article
European Educational Research Journal. 2017, 0(00), pp. 1-18
Որբախնամության սոցիալական ժառանգությունը
2017 | Article
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ: 2017թ․, 1, 56-68 էջ, Հայաստան
Խոցելի խմբերի հիմնախնդիրների պոզիտիվիստական ըմբռնումը որպես հայկական սոցիալական աշխատանքի նախահիմք․ բուդուղյանական դասեր
2017 | Article
Այլընտրանք: 2017թ․, 1, 252-262 էջ, Հայաստան
Աղքատ ընտանիքների աջակցության սոցիալական տեխնոլոգիաների վերաիմաստավորման ներկա հիմնախնդիրը Հայաստանում
2017 | Article
ԿԱՃԱՌ գիտական տարեգիրք: 2017թ․, 327-334 էջ, Հայաստան
Ինքնության խեղումից մինչև ուծացում․ հայ որբերի «անվտանգության ապահովումը» ցեղասպանության տարիներին
2017 | Article
21-րդ դար - Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամ: 2017թ․, 5 (75), 103-116 էջ, Հայաստան
Հումանիզմի և «կողմնակի վնասների» խաչմերուկում․ Հայոց Մեծ Եղեռնի որբերի խնամքի կազմակերպման խնդրի շուրջ
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 2, 68-79 էջ, Հայաստան
Քաղաքացիական հասարակության արդի հայեցակարգերը ժողովրդավարացման դիսկուրսի համատեքստում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 3-10
|
Անոմիան, սոցիալական օտարումն ու անվտանգությունը հայաստանյան հասարակությունում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 11-18
|
ՀՀ-ում արդյունավետ գործառող սոցիալական պաշտպանության համակարգի ստեղծման հնարավորությունները
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 19-28
|