Սոցիոլոգիայի Ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
YSU Faculty of Sociology was opened in September of 2004.:
>
Ա. Կ. Խաչատրյան , Մ. Անտոնյան , Ա. Ոսկանյան, Ս. Ջուհարյան
Սոցիալական աշխատանք
2002 | Book
Գիրք 4, Ուղեցույց սոցիալական աշխատողների համար, Երևան, 2002
Формирование теоритического мышления подростка посредцтвом развития прямого и обратного хода мысли
2001 | Article
Мир психологии. Научно-методический журнал, Москва 2001г.,N1,165-173 ст.
Դեռահասների մտքի ուղիղ և հետադարձ ընթացքների ձևավորումը վերացականից կոնկրետ գնացող ճանապարհին
2001 | Article
Մտածողություն և վարք, Երևան 2001թ.,N1
Դպրոց - համայնք փոխհարաբերությունները փոխարկվող Հայաստանում
2001 | Article
Հայաստանում հասարակայնորեն ակտիվ դպրոցների կառավարում, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2001
ՙԵրիտասարդ կինը հասարակական կյանքում Հայաստանում՚
2000 | Article
ՙԳենդերային հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունը Կովկասում՚
էջ 29-30, Երևան,2000, մայիս
Ինստիտուցիոնալ ժողովրդավարացման գործընթացները Հայաստանում
2000 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 149-151
|
Տունայցի ուղեցույց
2000 | Book
Ուղեցույց, ԵՊՀ, ք. Երևան 2000թ.
Հայ ընտանիքի անցյալը, ներկան և ապագան (սոցիոլոգիական վերլուծություն)
1999 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 185-189
|
Սոցիալական աշխատանք
1999 | Book
Երկրորդ գիրք, ԵՊՀ, Երևան 1999
Հաշմադամություն ունեցող կանայք մեր հասարակությունում
1999 | Book
Փոփոխվող հասարակություն, ԵՊՀ, 1999թ., 48-61 էջ
 
Contacts
Contacts:

Dean - Doctor of Philosophy,
Professor Arthur Mkrtichyan

Dean's Office: (+374 60) 71-00-68,
(inner line 10-68),
sociology@ysu.am