Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
YSU Faculty of Sociology was opened in September of 2004.:
>
Заславская М. И. , Аветисян П. С., Галикян Г. Э.
Единое образовательное пространство в контексте евразийской интеграции: проблемы и перспективы
2016 | Article
Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник, 2016, Выпуск 11. Часть 3., стр. 106-113
«Բարեկեցության պետություն» եզրույթի բովանդակության հստակեցման հիմնախնդրի շուրջ
2016 | Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016, 1.6(16), 22-26 էջ
|
Արդի միգրացիոն գործընթացներն ու հայկական անդրազգային սոցիալական տարածությունների ձևավորման և գործառման առանձնահատկությունները
2016 | Article
Այլընտրանք: 2016թ․, 4, 210-219 էջ, Հայաստան
|
Modern Migrations: New Territories, New Borders
2016 | Article
21st CENTURY. 2016, 1 (19), 73-85 pp.
|
Սամսոն Մխիթարյան , Դավիթ Թումասյան, Ալեքսանդր Ավետիսյան , Եղիշե Կիրակոսյան , Սերգեյ Հարությունյան, Տաթևիկ Մատինյան
Թրաֆիքինգի և հարկադիր աշխատանքի դեմ պայքարը զինված ուժերում
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 108 էջ
Советский опыт негативной коннотации экономического интереса в идеологии и массовой психологии в современных постсоветских обществах
2016 | Article
Проблемы национальной безопасности России: уроки истории и вызовы современности. 29 Адлерские чтения. 2016, стр. 13-16
|
Համայնքների խոշորացման հիմնախնդիրը ՀՀ-ում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 36-47
|
Arem Mkrtchyan
Գյուղացիական ինքնության հիմնախնդիրը միգրացիայի համատեքստում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 28-35
|
«Սոցիալական պաշտպանություն» եզրույթի բովանդակությունը. կատեգորիալ վերլուծություն
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 21-27
|
Անկախության սերունդ. Հետազոտություն երիտասարդների շրջանում- Հայաստան 2016
2016 | Book
Մենագրություն: Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ: 2016թ․, 232 էջ, Հայաստան