Սոցիոլոգիայի Ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
YSU Faculty of Sociology was opened in September of 2004.:
>
Science and Art in Social Work: an old Question in the Modern Armenian Context (Գիտությունը և արվեստը սոցիալական աշխատանքում. հին հարց ժամանակակից հայկական համատեքստում)
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 64-71
|
Դատողություններ սոցիալական աշխատանքի մեթոդների մասին
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 72-79
|
Artak Khachatryan
Սոցիալական աշխատանքը և ընտանիքի ինստիտուտը հետխորհրդային Հայաստանում
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 144.5, 2014թ. (№ 3), էջ 3-10
|
Гендерные риски сферы занятности в Армении
2014 | Article
«Наука в современном обществе» Сборник статей, V Международной научной конференции г. Ставрополь, 2014
|
О содержании гендерной политики в современной Армении
2014 | Thesis
Тенденции и инновации современной науки: Материалы XIII Международной научно-практической конференции (тезисы докладов). 23 апреля 2014 г. : Сборник научных трудов. – Краснодар, 2014. – 68 с
|
Սոցիալական ինքնության պահպանման հիմնախնդիրները ՀՀ գյուղական համայնքներում
2014 | Book
Կոլեկտիվ մենագրություն: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2014, 198 էջ
|
Sedrak Astvatsaturov , Harutyun Marzpanyan
Արտագաղթի, մարդկային կապիտալի վերարտադրության և գենդերային ռիսկերի փոխկապվածությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 143.5, 2014թ. (№ 2), էջ 3-12
|
ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերը բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգում
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 143.5, 2014թ. (№ 2), էջ 13-20
|
Բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգի և մոդելի ձևավորումը հետխորհրդային Հայաստանում
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 142.5, Երևան 2014թ., էջ 17-26
|
Համացանցը որպես ԼՂՀ ազգային անվտանգության տեղեկատվական պաշտպանության հարթակ
2013 | Article
«21-րդԴար», 2013, N 6 (52), էջ 35-61
|