Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>

Bachelor's Programmes:
Theology
Church Studies


Master's Programmes:
Archimandrite Theology
History of the Armenian Church and Church Studies
Religion Studies

Entrant
Latest Publications
Սաղմոսավանքի միջնադարյան սրբությունները
2019 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2 (17), էջ 20-28
|
Գևորգ Ա. Բյուրականցի կաթողիկոսի ծագման շուրջ
2019 | Article
Պատմություն և քաղաքականություն, 2019, 2(3), էջ 143-152
Լևոն Մեծագործի և Գրիգոր Քարավեժի հարաբերությունների պատմությունից (12-րդ դարի 90-ական թվականներ)
2019 | Article
Պատմություն և քաղաքականություն, 2019, 2(3), էջ 153-168
|
Գրիգոր-Պետրոս ԺԵ Աղաջանյանը որպես հայ կաթողիկե եկեղեցու պատրիարք
2019 | Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2019, Ա, էջ 46-61
Հայոց տոնածիսական մշակույթը ընտանեկան ավանդույթների համատեքստում
2019 | Article
Հայ ընտանիքն արդի մատահրավերների համատեքստում միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2019, 13, էջ 104-118