Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Արագածոտնի նախարարական տները IV-VII դարերում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 35-46
|
Avetis Harutyunyan, Levon Simonyan, Arshak Balyan
Ն. Հոֆի գործունեությունը Վանում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 47-63
|
Էվթանազիան որպես սոցիալ-կրոնական երևույթ
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 57 էջ
Interpreting Aristotle and the Bible in Armenia, Geneva, 11-13 May 2017
2017 | Thesis
Aristotle in Armenia. 2017, p. 2
Լևոն Սարգսյան , Արշակ Փոլադյան
Սիրիացի արաբ ականատես Ֆայեզ Ալ-Ղուսեյնի հուշերը Հայոց ցեղասպանության մասին
2017 | Book
Մենագրություն: Դար ալ-Շարկ: 2017թ․, 156 էջ, Սիրիա, Դամասկոս
Միջնադարյան պարսկերեն-օսմաներեն երկլեզու բառարանները որպես կրթական գործիքներ (ըստ մատենադարանի արաբատառ ձեռագրաֆոնդի ուշ միջնադարյան պարսկերեն-օսմաներեն բառարանների)
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 2(11), 39-46 էջ, Հայաստան
|
The liber causarum: a mediaeval armenian isagogical collection
2017 | Article
Le Muséon. 2017, 130 (1-2), pp. 139-176
Ստեփանոս Երեց
2017 | Book
Հան.գիտա. գիրք /բնագիրը և աշխարհաբար փոխադրությունը բ.գ.թ. Թամարա Մինասյանի հետ համատեղ/, Թեհրան, 2017, 330 էջ
Զորավոր սրբեր
2017 | Thesis
Երևան, ՀՀ Զու Հոգևոր առաջնորդություն, 2017, 144 էջ:
Զինվորյալ հոգևորականներ
2017 | Thesis
Երևան, ՀՀ Զու Հոգևոր առաջնորդություն, 2017, 128 էջ: