Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Զինվորյալ հոգևորականներ
2017 | Thesis
Երևան, ՀՀ Զու Հոգևոր առաջնորդություն, 2017, 128 էջ:
«Կյանքը՝ մահվան շեմին», «Գարեգին Ա հայրապետը՝ աշխարհականացման մասին»
2017 | Article
«Շողակն Արարատյան» երկշաբաթաթերթ, 2017 թ. հուլիս Ա-Բ, սեպտեմբեր Բ. համարներ
Մամիկոնյանների քաղաքական վերելքը և տոհմաբանական լեգենդը (V-VII դդ.)
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 18-34
|
De Viris Illustribus: сравнительное жизнеописание двух славных мужей - Грача Михайловича Бартикяна и Гюнтера Христиана Хансена Памяти Гр.М. Бартикяна и Гюнтера Христиана Хансена
2016 | Article
Византийский Временник, 2016, 100, 361-365 էջ
Աստվաշաժնչյան Նեբրովթը և Նեմրութ թագավորը հայ բանահյուսության մեջ
2016 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2016, ԺԱ, 273-302 էջ
Հայոց սովորութային իրավունքի դրսևորումները Զանգեզուրում
2016 | Article
Պատմություն և հասարակագիտություն, 2016, 2, 97-110 էջ
|
М. Э. Ширинян, В. Деврикян
Лонгинос Сотник
2016 | Article
Православная Энциклопедия, 2016, XLI, стр. 435-438
|
Նոր տարի - Ամանորի տոնի դրսևորումները խորհրդային շրջանում (1920-1950-ական թթ․)
2016 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2016, ԺԱ, 209-216 էջ
|
Քրիստոսի ծննդյան տոնի դրսևորումները խորհրդային շրջանում (1920-1930-ական թթ․)
2016 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2016, ԺԱ, 216-224 էջ
|
Է. Մ. Շիրինյան
Արքաուն». քրիստոնյաների մոնղոլերեն անվանումը հայ քաղկեդոնականների խնդրի առնչությամբ, խմբագիր, առաջաբան, թարգմանության մի մաս, ծանոթագրություններ
2016 | Article
Նիկողայոս Մառ, 2016, 1, I-XXXVIII, 1-102 էջ
|