Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Anna M. Ohanjanyan

Assistant | Chair of Theology
Education
1996 - 2000 YSU, Faculty of Theology, BA
2000 - 2002 YSU, Faculty of Theology, MA
from 2002 YSU, Faculty of Theology, PhD

Work experience
2003 - 2005 H. Ajaryan State University, Faculty of Philosophy, lecturer of History and Theory of Religions
from 2005 YSU, Faculty of Theology, lecturer

Courses taught
Dogmatic Theology, Moral theology, History of Armenian Protestant churches

Scientific interests
Evangelistic Church, Dogmatic retrospectives, Armenian bibliography, Ancient Manuscripts, Theology

Languages
Armenian, Russian, English, Ancient Greek, French (with dictionary)

Խութեցիների դավանական ինքնության խնդրի շուրջ
2011 | Article
«Աշտանակ» հայագիտական պարբերագիրք, հտ. Դ, Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2011, էջեր 93-103:
The song «Key of Truth» and the Problem of «New Tondrakians»
2011 | Article
«Կանթեղ»,1(46), Երևան, «Աստղիկ» հրատ., 2011, էջ161-166:
«Պահք ուտողք» և «ուտիներ» անվանումների նույնացման փորձեր Հայ ավետարանական եկեղեցու որոշ պատմագիրների կողմից
2008 | Article
«Հայ աստվածաբան» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), հտ. Բ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջեր 179-185:
«Բանալի ճմարտության» երկը և «Նոր թոնդրակեցիների» խնդիրը 19-րդ դ. վերջին
2007 | Article
«Կրոն և հասարակություն», հտ. 1, Երևան, 2007, էջեր 21-30:
Հայաստանում նախամիսիոներական ավետարանական խմորումների վերաբերյալ վարկածի համառոտ ակնարկ
2006 | Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), հտ. Ա, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջեր 42-148:
Հայ Առաքելական եւ Ավետարանչական եկեղեցիների նվիրապետական եւ պաշտամունքային համակարգերի տարբերակիչ գծերը
2006 | Article
«Էջմիածին», հտ. Է-Ը, Մայր աթոռ Ս. Էջմիածնի հրատ., 2006, էջեր 120-128: