Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Hovhannes V. Hovhannisyan

Associate Professor | Chair of History and Theory of Religion
Education
1996 - 2000 YSU, Faculty of Theology, BA
2000 - 2002 YSU, Faculty of Theology, MA
2002 - 2006 YSU, Faculty of Theology, PhD

Scientific degree
2007 - PhD in History

Work experience
2002 - 2003 YSU, Faculty of Theology, senior laboratory assistant
2003 - 2007 YSU, Faculty of Theology, Department of history and theory of religion, Lecturer
From 2007 - YSU, Faculty of Theology, ,,History of Armenian Church and Ecclesiology” department, lecturer

Courses taught
General Church history, Ecclesiology history and methodology, Religious situation in Armenia

Scientific interests
General Church history, Religious pluralism in current world, Religious dialogue

Grants
2005 - "JFDP’’ program
2006 - "Fulbright’’ program

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
Religions American Academy
"Ecumenical Information Centre’’ public organization

(+374 10) 56-24-79

Նեստորի պրոսոպոնային միության բանաձևն իբրև նրա քրիստոսաբանության անկյունաքար
2016 | Article
Տարեգիրք աստվածաբանության, 2016, ԺԱ, 235-244 էջ
|
Ապոլինար Լաոդիկեցին և քրիստոսաբանական-աստվածաբանական վիճաբանությունների սկզբնավորումը
2009
Հոդված
Հայ աստվածաբան (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2009, Գ, էջ 33-42
Հայոց այբուբենի պատմության և զարգացման շուրջ, Ստեղծագործ այբուբեններն ամբողջ աշխարհում
2009
Հոդված
Սան Չունգ հրատ., Սեուլ, 2009, էջ 119-135
Կ. Բարտը աստվածաբանության իբրև մետաքննադատության և մեկնության մասին
2009
Հոդված
Տարեգիրք, Երևան, 2009, էջ 158-165
Հայ առաքելական եկեղեցու բարենորոգության հիմնահարցը 1901-1906թթ
2008
Հոդված
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 196էջ
Նոր քարոզչամիջոցներ. մորմոնական «մարկետինգի» համակարգը
2008
Հոդված
Հայ աստվածաբան, Բ, Երևան, 2008, էջ 137-145
Բողոքական ֆունդամենտալիզմի ձևավորումը և զարգացման փուլերը
2008
Հոդված
Հայ աստվածաբան, Բ, Երևան, 2008, էջ 146-156
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի և Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսությունների 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հարաբերությունների վերլուծության փորձ
2008
Հոդված
Տարեգիրք, Գ, Երևան, 2008, էջ 316-338
Մաղաքիա արք. Օրմանյանը և 20-րդ դարասկզբի Հայ եկեղեցու բարենորոգչական շարժման հիմնահարցը
2007
Հոդված
Հայ աստվածաբան (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2007թ., էջ 154-166
20-րդ դարասկզբի Հայ Առաքելական եկեղեցու ներքին կացության հարցի շուրջ
2007
Հոդված
Գիտական հոդվածների ժողովածու (հումանիտար գիտություններ), Գավառ, 2007 թ., էջ 103-108
Նոր քարոզչամիջոցներ. Սայենթոլոգիայի օդիտինգի համակարգը,
2007
Հոդված
«Կրոն և հասարակություն» ամսագիր, N 1, Երևան, 2007, էջ 8-14
Էջմիածնի և Կիլիկիայի կաթողիկոսությունների վերջին շրջանի հարաբերությունների վերլուծության փորձ
2007
Հոդված
«Վերլուծական տեղեկագիր», ԵՊՀ, Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոն, N 1 (3), Երևան, 2007, էջ 32-41:
Հայ մոլոկաններ
2007
Հոդված
«Հանրապետական» ամսագիր, թիվ 8 (50), Երևան, 2007, էջ 10-13; վերատպ. «Այլախոս և այլադավան հայեր»,«Հայրենիք» մատենաշար, թիվ 8, Երևան, 2007, էջ 44-47
20-րդ դարասկզբի Հայ եկեղեցու բարենորոգչական շարժման արմատական ուղղվածության շուրջ
2006
Հոդված
Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք Ա, Երևան, 2006թ., էջ 215-230
20-րդ դարասկզբի եկեղեցական-բարենորոգչական շարժման նախադրյալները և հոսանքները,
2006
Հոդված
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու 1(26), Երևան, 2006 թ., էջ 148-157
«Վաղ եկեղեցին» թեմայի դասավանդման մեթոդական առանձնահատկությունները,
2006
Հոդված
Կրոնների պատմության դասավանդման մեթոդական հարցեր (ուսումնամեթոդական ժողովածու), Երևան, 2006 թ., էջ 138-156
Արևելահայության հոգևոր և հասարակական կացությունը 1906 թ. Էջմիածնի կենտրոնական ժողովի նախապատրաստման շրջանում, Գավառի պետական համալսարանի գիտաժողովի նյութերը (հումանիտար գիտություններ)
2006
Հոդված
Գավառ, 2006 թ., էջ 17-26
«Կարապետ Տեր-Մկրտչյանը 1906 թ. կենտրոնական եկեղեցական ժողովի վերաբերյալ»
2005
Հոդված
«Վասն արդարութեան» իրավական գիտամեթոդական հանդես (N 1-2), Երևան, 2005 թ., էջ 56-61
«Էջմիածնի 1906 թ. Կենտրոնական ժողովը»
2005
Հոդված
«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես (N 1), Երևան, 2005 թ., էջ 48-55
«Հայ եկեղեցին 20-րդ դարասկզբի ազգամշակութային պայքարի ջատագով»
2004
Հոդված
Գարուն ամսագիր (N 11), Երևան, նոյեմբեր 2004 թ., էջ 20-26
«1906 թ. մայիսի 10-ի և հունիսի 7-ի կաթողիկոսական կոնդակների շուրջ»
2004
Հոդված
«Վասն արդարութեան» իրավական գիտամեթոդական հանդես (N 1-2), Երևան, 2004 թ., էջ 110-115