Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Lilit A. Poghosyan

Assistant | Chair of History of Armenian Church
Education
2000 - 2004: YSU, Faculty of Theology, BA
2004 - 2006: YSU, Faculty of Theology, MA
2004 - 2006: Armenian School of Public Administration, Law Department
From 2008: YSU, Faculty of Theology, "History of Armenian Church and Ecclesiology" department, PhD

Work experience
2006 - 2007: Presidential Staff, President deputy advisor
From 2007: YSU, Faculty of Theology, "History of Armenian Church and Ecclesiology” department, laboratory-assistant
From 2010: YSU, Faculty of Theology, "History of Armenian Church and Ecclesiology” department lecturer

Courses taught
General Church History

Scientific interests
Calendar, Ecclesiology

Languages
Armenian, Russian, English

(+374 10) 56-24-79

Էվթանազիան որպես սոցիալ-կրոնական երևույթ
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 57 էջ
Էվթանազիան կրոնական տարբեր ուսմունքների համատեքստում
2015 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների: 2015թ․ 1, 267-275 էջ
|
Վազգեն Ա Պալճյանը և Ռումինիայի «Հերկ» ամսագիրը (1937-1938 թթ.)
2015 | Article
Կանթեղ: 2015թ․ 1, 143-150 էջ
|
Վազգեն Ա Պալճյանի կյանքը
2015 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2015թ․, 57 էջ
Անանիա Շիրակացու «Ժամանակական կանոնը»` որպես նրա տոմարական ժողովածուի` «Քննիկոնի» առաջին մաս
2009 | Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Դ, Երևան, 2009, էջ 95-101:
Անանիա Շիրակացին Քրիստոսի հարության տոնի` Զատկի պատմության մասին
2008 | Article
«Հայ աստվածաբանե (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Բ, Երևան, 2008, էջ 13-18:
Ս. Ծնունդը հունվարի 6-ին տոնելու ավանդության մասին
2007 | Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Բ, Երևան, 2007 էջ 58-67: