Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Sasun M. Harutyunyan

Assistant | Chair of History of Armenian Church
Education
2009 - YSU, Faculty of Theology,"History of Armenian Church and Ecclesiology" department, postgraduate
2007 - 2009 YSU, Faculty of Theology, MA
2003 - 2007 YSU, Faculty of Theology, BA

Work experience
From 2012 September - ANAU, Chair of Armenian history and philosophy lecturer
From 2012 February - YSC, Chair of Humanitarian sciences jointly as a lecturer
From 2013 September - YSU, Chair of History of Armenian Church and Ecclesiology as a assistant

Scientific degree
PhD in History

Courses taught
Armenian Church history, History of religions

Scientific interests
Church history

Languages
Armenian, Russian, English

Դրվագներ Սիմեոն Երևանցու գործունեությունից պատմական իրադարձությունների համատեքստում
2014 | Article
«Հայ աստվաբան» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Դ, 2011, Երևան, էջ 204-213
Մայր Աթոռի հարաբերությունները Ցարական իշխանությունների հետ Եկատերինա II-ի օրոք
2012 | Article
«Էջմիածին», № Է, 2012, էջ 120-127
Սիմեոն Ա Երևանցին՝ որպես մատենագիր
2012 | Article
«Կանթեղ», 1(50), 2012, էջ 131-141
Սիմեոն Ա Երևանցու շինարարական ձեռնարկումները
0201 | Article
«Հայոց պատմության հարցեր», № 12, 2012, էջ 134-147