Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Զ.-Թ դարերի հայ հոգեւոր դասի կերպաւորումը Յովհաննէս Դրասխանակերտցու Պատմութեան մէջ
2021 | Հոդված/Article
«Էջմիածին» ամսագիր, 2021, 1, Հայաստան, 76-90 էջ
|
Ալբերտ Մակարյան , Աստղիկ Սողոյան
Հակոբ Պարոնյանը մանկագիր
2021 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Արմավ» հրատ., Երևան, 2021, 188 էջ
|
Գուրգեն Մահարու ինքնակենսագրական վիպակների դասավանդման շուրջ
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 3 (52), էջ 150-174
|
«Արա Գեղեցիկ» ավանդավեպի բանագիտական քննությունը
2021 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2021, 1 (22), 169-191 էջ
|
Ակսել Բակունց. «Սպիտակ ձին» (դասավանդման մի քանի խնդիրներ)
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 2 (51), էջ 168-186
|
Գրականագիտության տիրույթներում
2021 | Գիրք/Book
«Արմավ» հրատ., Երևան, 2021, 292 էջ
|
Դերենիկ Դեմիրճյան. «Ավելորդը» (դասավանդման մի քանի խնդիրներ)
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1 (50), էջ 154-175
|
Ն. Վարդանյան , Տ. Դալալյան
Բանագիտության պատմությունից դեպի բանահավաքչություն. Սվետլանա Վարդանյան (1940-2020)
2021 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2021, թիվ 1 (661), էջ 291-304
О связи Гевонда Алишана с Владимиром Васильевичем Стасовым
2021 | Հոդված/Article
«Великие армянские просветители Мкртич Хримян и Гевонд Алишан - к 200-летию со дня рождения», 27-28.04.2021, с. 172-178, Россия
Համաբնագրի խոհական և հոգեբանական ընդգրկումն «Անուշ» պոեմում
2021 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», 2021, Ե, էջ 90-106