Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Կոնտակտներ
Դեկան` բանասիրական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր Արծրուն Ավագյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-06-22
(ներքին 76-22),
armphilology@ysu.am