Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Արմեն Պարույրի Ղազարյան

Դոցենտ | Հայ նորագույն գրականության պատմության և գրաքննադատության ամբիոն
Կրթություն
1980 - 1983 թթ. ասպիրանտ, Երևանի պետական համլսարանի հայ նորագույն գրականության ամբիոնի
1975 - 1980 թթ. ուսանող, Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Դ. Դեմիրճյանի պատմագեղարվեստական ստեղծագործությունը», 1990 թ., Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
25 տարի (1984 - 2011 թթ.)

Կարդացվող դասընթացներ
Արդի հայ գրակության պատմություն (բակալավր)
1930 -ական թվականների հայ արձակը (մագիստրատուրա)
Հետպատերազմյան շրջանի պատմավեպի
պոետիկան (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ նորագույն գրականություն
Արդի հայ գրականություն

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ա. Պ. Ղազարյան , Մ. Պ. Կուլախզսյան
Թելադրության նյութերի ժողովածու
2010 | Գիրք/Book
Երևան 2010
Պարույր Սևակ. զուտ մերօրյա սպանություն
2009 | Հոդված/Article
«Ազգ» 014
Երևան 2009
Դ. Դեմիրճյանիքի «Վարդանանց պատերազմ» հետազոտության էական ձեռքբերումները
2002 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» (գիտ. հոդ. ժող.), Եր. ՀՀ ԳԱ Հումանիտար գիտությունների բաժանմունք, գիրք գիրք 1
Երևան 2002
Երկրի ճշմարիտ քաղաքացին
2001 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» (գիտ. հոդ. ժող.), Եր. ՀՀ ԳԱ Հումանիտար գիտությունների բաժանմունք, գիրք 6
Երևան 2001
Պաշտոնը երբեք չպարտադրեց նրան
2001 | Հոդված/Article
«Հիշատակի պսակ Վ. Բալայանին», Պ. Ս. հրատ.
Երևան 2002
Բանաստեղծը և պատմությունը
1992 | Հոդված/Article
«Բագին»(Բեյրութ), թիվ 11-12
Երևան 1992
Դ. Դեմիրճյանի «Վասակ» դրաման
1988 | Հոդված/Article
Երիտասարդ գիտաշխատողների և ասպիրանտների հանրապետական 9-րդ նստաշրջան /զեկուցումների նյութեր/, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,
Երևան 1988
Դ. Դեմիրճյանի «Մեսրոպ Մաշտոց» անավարտ վեպը
1988 | Հոդված/Article
«Հայոց լեզու և գրականություն», ԵՊՀ հրատ. պրակ 7-8
Երևան 1988
Դասերի և դասակարգերի փոխհարաբերության գեղարվեստական արտացոլումը Դ. Դեմիրճյանի «Վարդանանք» վեպում
1986 | Հոդված/Article
Երիտասարդ գիտաշխատողների և ասպիրանտների հանրապետական 8-րդ նստաշրջան /զեկուցումների նյութեր/, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.
Երևան 1986