Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Ալբերտ Արշավիրի Մակարյան

Ամբիոնի վարիչ | Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության ամբիոն
Կրթություն
2000 – 2001 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, հայ գրականության ամբիոնի դոկտորանտ
1982 – 1985 թթ. ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ, հայ գրականության ամբիոնի ասպիրանտ
1981 – 1982 թթ. ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ, հայ գրականության ամբիոնի ստաժոր-հետազոտող
1976 – 1981 թթ. ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
Դոկտորական թեմա - «Արևմտահայ գրական դիմանկարը», 2002, Երևանի պետական համալսարան
Թեկնածուական թեմա - «Հակոբ Պարոնյանի «Ազգային ջոջերը»», 1986, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2021 թվականից ԵՊՀ` ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության ամբիոնի վարիչ
2005 - 2021 թթ. ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր
1986 – 2005 թթ. ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի դոցենտ
1981 – 1986 թթ. ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
19-րդ դարի հայ նոր գրականության պատմություն.
հայ երգիծաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
արևմտահայ գրականություն, հայ նոր գրականություն, երգիծաբանություն, հայ և համաշխարհային գրական կապեր ու առնչություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԲՈԿ-ի` ԵՊՀ-ում գործող` դոկտորի գիտական աստիճաններ շնորհող գրականագիտության 012 մասնագիտական խորհրդի գիտքարտուղար` 2003 թվականից մինչ այժմ
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի գիտքարտուղար` 2001-2021 թվականներին
Գիտական մի շարք պարբերականների խմբագրական խորհուրդների անդամ

Պարգևներ
2019 թ. ԵՊՀ Արծաթե մեդալ
2014 թ. ԵՊՀ Ոսկե մեդալ
2014 թ. ՀՀ Նախագահի Շնորհակալագիր

Արտադիպաշարային տարրերը Հակոբ Պարոնյանի «Մեծապատիվ մուրացկանները» վիպակում
2021 | Հոդված/Article
«Կեանքը եւ վէպի ընդգրկումները․ ազդեցութիւններ եւ զարգացման ուղենիշներ», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր (27 Մայիս, 2021, Երեւան), Երևան, 2022, «ՎՄՎ-Պրինտ» հրատ․, էջ 73-84
|
Խորագետ ու համեստ գիտնականը․ Ալբերտ Շարուրյան (Վերջաբան «Պետրոս Դուրյանը վավերագրերում և ժամանակակիցների հիշողություններում» գրքում)
2021 | Գիրք/Book
Երևան, «Արմավ» հրատ․, 2021, էջ 129-139
|
Ստեփան Զորյանի «Ջրհորի մոտ» պատմվածքի դասավանդումը
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 4 (53), էջ 145-155
|
Ալբերտ Մակարյան , Աստղիկ Սողոյան
Հակոբ Պարոնյանի մանկական պատմվածքները
2021 | Հոդված/Article
«Գրականագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1, էջ 202-215
|
Ալբերտ Մակարյան , Աստղիկ Սողոյան
Հակոբ Պարոնյանը մանկագիր
2021 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Արմավ» հրատ., Երևան, 2021, 188 էջ
|
Գուրգեն Մահարու ինքնակենսագրական վիպակների դասավանդման շուրջ
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 3 (52), էջ 150-174
|
Ակսել Բակունց. «Սպիտակ ձին» (դասավանդման մի քանի խնդիրներ)
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 2 (51), էջ 168-186
|
Գրականագիտության տիրույթներում
2021 | Գիրք/Book
«Արմավ» հրատ., Երևան, 2021, 292 էջ
|
Դերենիկ Դեմիրճյան. «Ավելորդը» (դասավանդման մի քանի խնդիրներ)
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1 (50), էջ 154-175
|
Հովհաննես Շիրազի քնարերգությունը (դասավանդման մի քանի խնդիրներ)
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 5 (54), էջ 115-141
|
Ղևոնդ Ալիշան․ մարդը և բանաստեղծը
2021 | Հոդված/Article
«Հ․ Ղևոնդ Ալիշան – 200․ Հոբելյանական գիտական նյութերի ժողովածու», Երևան, 2021, ՀՀ ԳԱԱ, «Գիտություն» հրատ․, էջ 154-178
|
Ալբերտ Մակարյան , Աստղիկ Սողոյան
Իրապատում հեքիաթը Հակոբ Պարոնյանի «Թատրոն. բարեկամ մանկանց» պարբերականի ժանրայի համակարգում
2020 | Հոդված/Article
Երևան, 2020, էջ 23-33
|
Երվանդ Օտյանի «Մեր երեսփոխանները» պատմական լույսի ներքո
2020 | Հոդված/Article
«Երվանդ Օտյան և Լևոն Շանթ», ծննդյան 150-ամյակներին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2020, ԵՊՀ հրատ., էջ 67-75
|
Ալբերտ Մակարյան , Աստղիկ Սողոյան
Հրաշքի մոտիվը աստվածաշնչյան պատումների համապատկերում («Թատրոն. բարեկամ մանկանց»)
2019 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2019, թիվ 2 (44), էջ 60-69
|
Ալբերտ Ա. Մակարյան , Աստղիկ Վ. Սողոյան
Գիգեսի մատանու առասպելը. Հակոբ Պարոնյանից մինչև Ջոն Թոլքին
2019 | Հոդված/Article
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, Երևան, 2019, թիվ 3 (67), էջ 71-84
|
Հակոբ Պարոնյանի «Ազգային ջոջեր»-ը և ֆրանսիական «Պոլիշինել» երգիծաթերթը
2019 | Հոդված/Article
«Հայ-ֆրանսիական գրապատմական առնչություններ», Գիտական նստաշրջանի ժողովածու, ՀՊՄՀ, Երևան, 2019, էջ 63-73
|
Բանասիրական մի ճշգրտում «Պաղտասար աղբար»-ի առիթով
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 17-24
|
Հակոբ Պարոնյանի «Պաղտասար Աղբար» կատակերգության առաջին գրախոսության իմացական արժեքը
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 3 (27), էջ 3-22
|
Խորեն Գալֆայան (Նար-Պեյ). մարդը և կատակերգակը
2018 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», ԵՊՀ, 2018, թիվ 1 (13), էջ 119-139
|
Եվրոպականի ու ասիականի փոխհարաբերության գեղարվեստական ընկալումը Հակոբ Պարոնյանի «Լեռը մարգարէին քով չերթա նէ՝ մարգարէն լեռան քով կերթա» երգիծապատումի մեջ
2018 | Հոդված/Article
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, Երևան, 2018, թիվ 1 (61), էջ 59-74
|
Պետրոս Դուրյանի կյանքի և ստեղծագործության ուսուցումը բուհում
2018 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2018, թիվ 1 (39), էջ 100-110
|
Զապել Եսայանի «Սիլիհտարի պարտեզները»
2018 | Հոդված/Article
Վերջաբան՝ Զապել Եսայանի «Սիլիհտարի պարտեզները» գրքում, «Անտարես» հրատ., Երևան, 2018, 200 էջ, էջ 154-197
|
Կրկին Պարոնյանի հետ (նոր ընթերցումներ)
2018 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Անտարես» հրատ., Երևան, 2018, 312 էջ
|
Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան, Աշոտ Գալստյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 256 էջ
On Functional-Typological Plot of "Little Red Riding Hood" in European and Armenian Contexts
2018 | Հոդված/Article
Journal of comparative studies. 2018, 11 (40), pp. 42-60
|
Tigran Simyan, Albert Makaryan
On functional-typological plot of ilittle red riding Hoodi in european and armenian contexts
2018 | Հոդված/Article
Daugavpils: Daugavpils Universit‚tes AkadÁmiskais apg‚ds ìSauleî, 2018, 42-60 pp.
|
Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Վաչագան Ավագյան , Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան , Աշոտ Գալստյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2017թ․, 288 էջ, Հայաստան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 3
2017 | Հոդված/Article
«Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017
Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան , Սամվել Մուրա­դյան , Ռուբեն Սաքապետոյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 2
2017 | Հոդված/Article
«Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017
Ալբերտ Ա. Մակարյան , Աստղիկ Վ. Սողոյան
Հանրահայտ մի հեքիաթի փոխադրության հետքերով. Շառլ Պերրո, Գրիմ եղբայրներ, Հակոբ Պարոնյան
2017 | Հոդված/Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 4 (60), 2017, էջ 123-140
|
Ալ. Մակարյան , Ա. Սողոյան
Ռափայել Պատկանյանի վիպաշխարհը
2016 | Հոդված/Article
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, թիվ 3 (55), Երևան, 2016, էջ 85-118
|
Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Լեոնիդ Թելյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ, Հայաստան
|
Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Լեոնիդ Թելյան , Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2016 | Գիրք/Book
«Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ
Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Սամվել Մուրադյան , Անիչկա Ղազարյան, Պետրոս Կարեյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2016 | Գիրք/Book
«Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 272 էջ, Հայաստան
Զապել Եսայանի «Սիլիհտարի պարտեզները»
2016 | Հոդված/Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 1 (53), «Վէմ հանդէս» ՍՊԸ, Երևան, 2016, էջ 68-97
|
Հակոբ Պարոնյանի «Մեծապատիվ մուրացկանները» (մի քանի դիտարկումներ)
2016 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», թիվ 2 (32), ՀՊՄՀ, 2016, էջ 102-116
|
Կառլո Գոլդոնի և Հակոբ Պարոնյան («Երկու տիրոջ ծառան» նույնանուն պիեսների համեմատական վերլուծություն)
2015 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» (Գիտական հանդես), թիվ 2 (19), ԵՊՀ, Երևան, 2015, էջ 196-208
|
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2015 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 288 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2015 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 304 էջ
Թագուհի Շիշմանյան (Օրիորդ Մենիկ)
2015 | Գիրք/Book
Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2015, 204 էջ
Երգիծանքը հայ միջնադարյան գրականության մեջ (հայ և եվրոպական միջնադարյան երգիծանքի համեմատական քննություն)
2014 | Հոդված/Article
«Վեմ» համահայկական հանդես, թիվ 1, Երևան, 2014
|
«Վերք Հայաստանի...» վեպի դասավանդման մի քանի հարցեր
2014 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք» ամսագիր, թիվ 1, Երևան, 2014
|
Հակոբ Պարոնյանը մանկավարժ
2014 | Հոդված/Article
«Մանկավարժության հիմնախնդիրները. միջազգային գիտաժողով», Երևան, 2014, 17-18 հոկտեմբեր:
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2013 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 320 էջ
Հրանտ Թամրազյան (Առաջաբան Հրանտ Թամրազյան, Երկեր, հ.Դ գրքում)
2013 | Հոդված/Article
«Նաիրի», 2013, էջ 3-22
|
Ա. Մակարյան , Ս. Թումանյան
Էլջին Գրոսքլոուսը և իր «Արարատ» վեպը
2013 | Հոդված/Article
«Վեմ» համահայկական հանդես, թիվ 1 (41), Երևան 2013, էջ 70-116
|
Հարություն Ալամդարյան
2013 | Գիրք/Book
Մենագրություն, 2-րդ հրատարակություն, Երևան, 2013, 193 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, I մաս
2012 | Գիրք/Book
Երևան, 2012, 176 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, IV մաս
2012 | Գիրք/Book
Երևան, 2012, 248 էջ
Նորահայտ էջեր Օտյանների գերդաստանից
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի Մատենադարանի» հանդես, թիվ 19, Երևան, 2012, էջ 359-378
|
Տրոհված միջուկի հայտնությունը
2012 | Հոդված/Article
«Վէմ», համահայկական հանդէս, Երևան, 2012, թիվ 1 /37/, հունվար-մարտ:
Ասք ներքին ժամանակի (Գրախոսություն Հր. Թամրազյանի` «Բանաստեղծություններ, էսսեներ, գրական դիմանկրներ, հոդվածներ» գրքի մասին)
2011 | Հոդված/Article
«Ազգ», թիվ 11, Երևան, 2011
Հակոբ Պարոնյանի «Պտույտը...» ակնարկաշարի նորահայտ տարբերակները,
2011 | Հոդված/Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 2, Երևան, 2011
|
Լ. Սաֆարյան , Ա. Մակարյան
Տխուր հայը (Էլիաս Կանետիի ինքնակենսագրական եռապատումը)
2011 | Հոդված/Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, Երևան, 2011, թիվ 2(34), էջ 217 (I) - 232 (XV)
|
«Նոճյաց տղայի» առասպելը (Պետրոս Դուրյանի ծննդյան 160-ամյակի առիթով)
2011 | Հոդված/Article
«Գիտության աշխարհում» հանդես, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 2011, թիվ 3, էջ 28-34
|
«Հասկեր. մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք»
2010 | Հոդված/Article
Հայ մանկական առաջին պարբերականը, թիվ 1, Երևան, 2010
|
Թագուհի Շիշմանյան` արևմտահայ գրականության կորուսյալ ասուպը
2010 | Հոդված/Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 4, Երևան, 2010
|
Արևմտահայ երևելի գրագետը (Թեոդիկ)
2009 | Հոդված/Article
«Նոր-Դար», թիվ 3-4, Երևան, 2009
Կաֆկայի «Հաշվետվություն ակադեմիայի համար» պատմվածքը,
2009 | Հոդված/Article
«Հայոց լեզու և գրականություն», թիվ 3-4, Երևան, 2009
Լևոն Շանթի «Հին աստվածները» և Վիլյամ Գոլդինգի «Սրաձողը» (Համեմատական վերլուծություն)
2009 | Հոդված/Article
Երևան, «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 1 (26), ապրիլ-հունիս, 2009,Ալ. Մակարյան (ԵՊՀ, Հայ գրականության ամբիոն)
|
Հայագիտության անխոնջ նվիրյալը (պրոֆ. Ս. Պ. Մուրադյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ),
2005 | Գիրք/Book
«Երևանի համալսարան», 2005
Հարություն Ալամդարյան
2005 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, 2005, 193 էջ
|
«Չափաբերականք» ժողովածուի տաղաչափական արվեստի և որոշ գաղտնագրումների շուրջ
2004 | Հոդված/Article
«Նոր-Դար», թիվ 1-2, Երևան, 2004
Հարություն Սըվաճյանի երգիծական մանրապատումները
2004 | Հոդված/Article
«Նոր-Դար», թիվ 3, Երևան, 2004
Ղևոնդ Ալիշանը և ազգային նոր երգի ծնունդը
2004 | Հոդված/Article
«Համատեքստ - 2004», Երևան, 2004
Հակոբ Պարոնյանը ժամանակակիցների հուշերում և վավերագրություններում
2004 | Հոդված/Article
Դասագիրք, Երևան, 2004
«Երրորդ ապստամբությունը» (Արևմտահայ ութսունականների իրապաշտական շարժման պատմությունից)
2003 | Հոդված/Article
«Համատեքստ - 2003», Երևան, 2003
Գրական դիմանկարի ժանրային տրոհումները «Մամուլ» երգիծահանդեսի էջերում
2002 | Հոդված/Article
«Համատեքստ - 2002», Երևան, 2002
Գրական դիմանկարի ժանրային ինքնօրինակությունները
2002 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», թիվ 2, Երևան, 2002
Կիսադեմքերը քողավորած գրագիտուհին (Սիպիլը գրական դիմանկարիչ)
2002 | Հոդված/Article
«Նոր-Դար», թիվ 1, Երևան, 2002
Գրական դիմանկարը «Բյուզանդիոնի» էջերում
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 1, Երևան, 2002
Գրական դիմանկարի նախանմուշները (Հարություն Սըվաճյանը ժանրի ձևավորման առաջամարտիկ),
2002 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», թիվ 1, Երևան, 2002
Արևմտահայ գրական դիմանկարը
2002 | Հոդված/Article
Մենագրություն, Երևան, 2002
Գրական դիմանկարի զոհրապյան դպրոցը
2002 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», թիվ 1, Երևան, 2002
Գրական դիմանկարը «Բյուզանիոնի» էջերում
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 211-214
|
Նահապետ Քուչակ. ուսումնասիրություններ, հոդվածներ, հայրեններ
2001 | Հոդված/Article
Դասագիրք, Երևան, 2001
Գրիգոր Զոհրապ, հատոր Ա
2001 | Հոդված/Article
Դասագիրք, Երևան, 2001
Գրիգոր Զոհրապի դիմանկարները
2001 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», թիվ 6, Երևան, 2001
Մատթեոս Մամուրյանի դիմակարները
2001 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», թիվ 4, Երևան, 2001
Պարոնյանական մի դիմանկարի առիթով
2001 | Հոդված/Article
«Նոր-Դար», թիվ 1, Երևան, 2001
Բեկորներ Հակոբ Պարոնյանի կյանքից
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 133-142
|
Բեկորներ Հակոբ Պարոնյանի կյանքից
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3, Երևան, 2000
Տաղանդավոր գրականագետի և համարձակ հետազոտողի հանդիպումը
1998 | Հոդված/Article
«Երևանի համալսարան», թիվ 2 - 3, Երևան, 1988
Գիտությունների մեր նոր դոկտորները,
1996 | Հոդված/Article
«Երևանի համալսարան», 1996
«Ես, պարոններ, ես պիտի ծիծաղեմ»
1993 | Հոդված/Article
«Հայաստանի Հանրապետություն», 31 մայիսի, Երևան, 1993
Հակոբ Պարոնյանի «Ազգային ջոջերը»
1988 | Հոդված/Article
Մենագրություն, Երևան, 1988
Հրանտ Սմբատի Թամրազյան. կենսամատենագիտություն
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատ, Երևան, 1987
«Ազգային ջոջերի» գրական նախատիպերը
1985 | Հոդված/Article
«Սովետական գրականություն», թիվ 6, Երևան, 1985
Հակոբ Պարոնյանի «Ազգային ջոջերի» ստեղծագործական պատմությունը
1985 | Հոդված/Article
«Հայոց լեզու և գրականություն», պրակ 5 - 6, Երևան, 1985
Իրականի և գեղարվեստականի հարաբերակցությունը «Ազգային ջոջերի» կերպարներում (Մկրտիչ Տիգրանյանի դիմանկարը)
1985 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (55), Երևան 1985թ., էջ 165-170
|