Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Աշխեն Էդուարդի Ջրբաշյան

Դոցենտ | Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության և գրականության տեսու­թյան ամբիոն
Կրթություն
1977 - 1982 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության բաժին, ուսանող
1982 - 1986 թթ. ԵՊՀ գրականության տեսության և արտասահմանյան գրականության ամբիոն, ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «Գրական ուղղությունը և ժանրային համակարգը», 1987, ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետում գործող գրականագիտության մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1987 թ-ից ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի գրականության տեսության և արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դասախոս
2005 թ-ից ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի գրականության տեսության և արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Գրականագիտության ներածություն, Գրականության տեսություն, Գրական ժանրերի տեսություն, Գրական երկի կառուցվածքը, Հայկական ոտանավորի տաղաչափական համակարգը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ և համաշխարհային գրականություն, Գրականության տեսություն և գրականության պատմություն, տաղաչափություն, նարատոլոգիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համո Սահյանի բանաստեղծական վարպետության մի քանի հարցեր
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 3 (36), էջ 18-30
|
Արժեքավոր ներդրում շանթագիտության մեջ
2020 | Հոդված/Article
«Վեմ» համահայկական հանդես, Երևան, 2020, հունվար-մարտ, թիվ 1(69), էջ 247-253
Իրականության և արվեստի հարաբերակցության խնդիրը Լևոն Շանթի տեսական աշխատություններում, Լևոն Շանթ-150
2020 | Հոդված/Article
Հոբելյանական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2020, էջ 18-29
Հայկական ոտանավորի բնույթի հարցերը. Մինչաբեղյանական շրջանի տաղագիտության մեջ
2018 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2018, 1(61), էջ 38-58
|
Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան, Աշոտ Գալստյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 256 էջ
Արսեն Բագրատունու «Հայկական չափի» տեսության արձագանքները հայ տաղագիտության մեջ
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2018, 3 (15), էջ 120-136
|
Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Վաչագան Ավագյան , Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան , Աշոտ Գալստյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2017թ․, 288 էջ, Հայաստան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 3
2017 | Հոդված/Article
«Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017
Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան , Սամվել Մուրա­դյան , Ռուբեն Սաքապետոյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 2
2017 | Հոդված/Article
«Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017
Հին հայկական տաղաչափական ձևերը Չարենցի պոեզիայում
2017 | Հոդված/Article
Չարենցյան ընթերցումներ – 10, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017, 224-238
Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Լեոնիդ Թելյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ, Հայաստան
|
Գրականության տեսության արդի խնդիրներ
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 328 էջ
|
Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Լեոնիդ Թելյան , Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2016 | Գիրք/Book
«Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ
Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Սամվել Մուրադյան , Անիչկա Ղազարյան, Պետրոս Կարեյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2016 | Գիրք/Book
«Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 272 էջ, Հայաստան
Սյուժեի և ֆաբուլայի փոխառնչակցության հիմնախնդիրը
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 2 (20), էջ 3-12
|
Մանուկ Աբեղյանը և հայկական տաղաչափության խնդիրները
2015 | Հոդված/Article
Աբեղյանական ընթերցումներ, 2015, 58-66 էջ
Նարատալոգիայի դասավանդման սկզբունքները բուհում
2015 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2015թ․, 4/59, 173-176 էջ
Գրական սեռերի և ժանրերի տարբերակման խնդրի շուրջ
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 1 (16), էջ 3-17
|
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2015 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 288 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2015 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 304 էջ
Գրական սեռեր և ժանրեր
2015 | Գիրք/Book
Համառոտ ակնարկ, Երևան, 2015, 72 էջ
Հայկական սոնետի պատմությունից
2014 | Հոդված/Article
«Վեմ» համահայկական հանդես, Ե., 2014, 1/45/, 98-125
|
Էջեր Էդվարդ Ջրբաշյանին Հրանտ Ապրեսյանի գրած նամակներից
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 141.1, Երևան 2013թ., էջ 61-72
|
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2013 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 320 էջ
Պատումը՝ իբրև ժանրաստեղծիչ գործոն
2013 | Հոդված/Article
«Համատեքստ - 2013», Հոդվածների ժողովածու, Ե. 2013, էջ 129-136
Բանաստեղծական կայուն ձևերը Չարենցի պոեզիայում
2012 | Հոդված/Article
«Չարենցյան ընթերցումներ» ժող. 9, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2012, էջ 133-140
Պատումը իբրև ժանրաստեղծիչ գործոն
2012 | Հոդված/Article
«Համատեքստ- 2012», ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2012, Էջ 129-137
|
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, I մաս
2012 | Գիրք/Book
Երևան, 2012, 176 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, IV մաս
2012 | Գիրք/Book
Երևան, 2012, 248 էջ
Բանաստեղծության կայուն ձևերը Պարույր Սևակի պոեզիայում
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 134.2, Երևան 2011թ., էջ 26-32
|
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, II մաս
2011 | Գիրք/Book
Երևան, 2011, 248 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, I մաս
2011 | Գիրք/Book
Երևան, 2011, 248 էջ
Արևելահայ սոնետի ակունքներում
2010 | Հոդված/Article
«Համատեքստ - 2010» (հոդվածների ժողովածու), Երեւան 2010, ԵՊՀ հրատ., էջ 194-202
Հայկական կլասիցիզմի ժանրային համակարգը
2009 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երեւան 2009, 82 էջ
Ավ. Իսահակյանի բալլադների և լեգենդների ստրոֆիկական կառուցման եղանակները
2008 | Հոդված/Article
«Համատեքստ - 2008» (հոդվածների ժողովածու), Երեւան 2008, ԵՊՀ հրատ. Էջ 293-301
Չափածոյի ստրոֆիկական դասակարգման խնդրի շուրջ
2007 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (123), Երևան 2007թ., էջ 26-33
|
Սիմվոլիզմի տեսությունը դարասկզբի հայ քննադատության մեջ
2004 | Հոդված/Article
«Համատեքստ - 2004» (հոդվածների ժողովածու), Երեւան 2004, ԵՊՀ հրատ., էջ 71-80
Ե. Չարենցի «Գիրք ճանապարհի» ժողովածուի պոեմների տաղաչափության մի քանի հարցեր
2003 | Հոդված/Article
«Համատեքստ - 2003» (հոդվածների ժողովածու), Երեւան 2003, ԵՊՀ հրատ., էջ 63-73
Ռեալիզմը հայ գրականության մեջ
2003 | Հոդված/Article
«Հայկական համառոտ հանրագիտարան», Երեւան 2003, Հ. 4, էջ 277-278
Ռոմանտիզմը հայ գրականության մեջ
2003 | Հոդված/Article
«Հայկական համառոտ հանրագիտարան», Երեւան 2003, Հ. 4, էջ 287-288
Սիմվոլիզմը հայ գրականության մեջ
2003 | Հոդված/Article
«Հայկական համառոտ հանրագիտարան», Երեւան 2003, Հ. 4, էջ 437-438
Ֆուտուրիզմը հայ գրականության մեջ
2003 | Հոդված/Article
«Հայկական համառոտ հանրագիտարան», Երեւան 2003, Հ. 4, էջ 966
Բնապատկերը իբրև քնարական ապրումի արտահայտման միջոց (Տերյան և Չարենց)
2002 | Հոդված/Article
«Համատեքստ - 2002» (հոդվածների ժողովածու), Երեւան 2002, ԵՊՀ հրատ., էջ 117-127
Սիամանթոն և սիմվոլիզմի ավանդույթները
1998 | Հոդված/Article
«Նոր-Դար» (հոդվածների հանդես), Երեւան 1998, թիվ 2, 4 էջ
Համաշխարհային գրականություն
1995 | Հոդված/Article
9-րդ դասարանի համար, Երեւան 1995, «Լույս» հրատ., 335 էջ (համահեղինակ՝ Կ.Մատինյան)
Խաչատուր Աբովյանի գրական ժանրերը
1989 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (67), Երևան 1989թ., էջ 47-59
|
Հայ կլասիցիստական պոեմի ժանրային տարատեսակները
1988 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների» հանդես, Երեւան 1988, №9, 8 էջ
Վոդևիլից դեպի կատակերգություն
1987 | Հոդված/Article
«Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում» ամսագիր, Երեւան 1987, թիվ 5, 8 էջ
Հայ ռեալիստական վեպի սկզբնավորումը
1987 | Հոդված/Article
«Սովետական մանկավարժ» ամսագիր, Երեւան 1987, թիվ 8, 5 էջ
Հայ կլասիցիստական քնարերգության ժանրերը
1987 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (61), Երևան 1987թ., էջ 96-107
|
Ժանրային համակարգը գրականության զարգացման մեջ
1985 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (56), Երևան 1985թ., էջ 48-59
|