Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Աստղիկ Վալերիանի Սողոյան

Դասախոս | Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության և գրականության տեսու­թյան ամբիոն
Կրթություն
2012 - 2016 թթ. Երևանի պետական համալսարան (այսուհետ՝ ԵՊՀ) հայ բանասիրության ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին, բակալավրիատ
2016 - 2018 թթ. ԵՊՀ, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, ակադ. Հրանտ Թամրազյանի անվ. Հայ գրականության պատմության ամբիոնի մագիստրանտ
2018 - 2021 թթ. ԵՊՀ, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, ակադ. Հրանտ Թամրազյանի անվ. Հայ գրականության պատմության ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Թեկնածուական ատենախոսության թեմա
«Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը», ԵՊՀ, 2021

Աշխատանքային փորձ
2022 թվականից ԵՊՀ՝ ակադ. Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության և գրականության տեսության ամբիոնի դասախոս,
2021 թվականից ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան հայ գրականության ինստիտուտի գիտաշխատող,
2020 - 2022 թթ․ Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս,
2019 - 2022 թթ․ «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարանի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
19-րդ դարի հայ գրականության պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ նոր գրականություն, մանկագրություն, հայ և համաշխարհային գրական կապեր և առնչություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի «Գրականագիտական հանդես»-ի գլխավոր խմբագրի տեղակալ

Պատմողի կերպարը Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպի կառույցում
2022 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2022, Ա, 59-79
Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը
2022 | Գիրք/Book
Եր., «Էդիթ Պրինտ», 2022, 240
Nikolay Gogol and Raphael Patkanyan: The Philosophy of Horror
2022 | Հոդված/Article
WISDOM, 2022, 3 (2), 112-123
|
Խաչատուր Աբովյանի հուշագրական պատումի առանձնաատկությունները
2021 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2021, 2 (23), 139-152
Հակոբ Պարոնյանի մանկական պատմվածքները
2021 | Հոդված/Article
«Գրականագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1, էջ 202-215
|
Հակոբ Պարոնյանը մանկագիր
2021 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Արմավ» հրատ., Երևան, 2021, 188 էջ
|
Իրապատում հեքիաթը Հակոբ Պարոնյանի «Թատրոն. բարեկամ մանկանց» պարբերականի ժանրայի համակարգում
2020 | Հոդված/Article
Երևան, 2020, էջ 23-33
|
Խաչատուր Աբովյանի «Նախաշաւիղ կրթութեան…» դասագիրքը՝ որպես մանկական ստեղծագործությունների ընթերցարան
2020 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2020, 1 (19), 129-142
Հերոսի ճանապարհի մոնոմիֆի մոելը Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպում
2020 | Հոդված/Article
Պատմաբանասիրական հանդես, 2020, 2, 220-233
Հրաշքի մոտիվը աստվածաշնչյան պատումների համապատկերում («Թատրոն. բարեկամ մանկանց»)
2019 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2019, թիվ 2 (44), էջ 60-69
|
Գիգեսի մատանու առասպելը. Հակոբ Պարոնյանից մինչև Ջոն Թոլքին
2019 | Հոդված/Article
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, Երևան, 2019, թիվ 3 (67), էջ 71-84
|
Խաչատուր Աբովյանի «Աղասու խաղը» պոեմի պատումի աշխարհը
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2 (17), 117-133
Խաչատուր Աբովյանը մանկագիր. պատումի առանձնահատկությունները «Պատմություն Տիգրանի» վեպում
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն, 2019, 3 (30), 14-25
Խաչատուր Աբովյանի «Աղասու խաղը» քնարապատմողական պոեմի երկխոսային բնույթը
2019 | Հոդված/Article
Վէմ, 2019, 2 (66), 67-85
Դաստիարակության խնդիրները Հակոբ Պարոնյանի մանկական պարբերականում
2018 | Գիրք/Book
Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն, 2018, 2018, 3 (27), 23-35
Խաչատուր Աբովյանի «Հազարփեշեն» երգիծապոեմը
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017, 1.2 (19), 31-39
Հանրահայտ մի հեքիաթի փոխադրության հետքերով. Շառլ Պերրո, Գրիմ եղբայրներ, Հակոբ Պարոնյան
2017 | Հոդված/Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 4 (60), 2017, էջ 123-140
|
Ռափայել Պատկանյանի վիպաշխարհը
2016 | Հոդված/Article
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, թիվ 3 (55), Երևան, 2016, էջ 85-118
|
Ֆենթեզի ժանրը. առասպելական տարրերը Սթեֆանի Մեյերի «Մթնշաղ» վիպաշարում
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016, 1.3 (13), 56-60
Հովհաննես Թլկուրանցին սիրո տաղերգու. «Յովհաննէս եւ Աշայ» պոեմը
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015, 1.3(6), 47-51
Աստղիկ Սողոյան , Աննա Պետրոսյան
Մոր կերպարի առանձնահատկությունները և յուրահատուկ դրսևորումները համաշխարհային գրականության մեջ
2015 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015, 1(18), 214-225