Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Աստղիկ Ալբերտի Կարապետյան

Դասախոս | Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
Կրթություն
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի բակալավրիատ (1998 - 2002 թթ.)
Մագիստրատուրա (2002 - 2004 թթ.)
ԵՊՀ ասպիրանտուրա (2004 - 2008 թթ.)

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
«Գրաբար», «Հայոց լեզվի պատմություն», «Հայ բարբառագիտություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն, միջին հայերենի բառապաշար

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Գրաբարի շտեմարան
2017 | Հոդված/Article
Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 72 էջ, Հայաստան, Երևան
Արաբական փոխառությունները Ամիրդովլաթ Ամասիացու «Օգուտ բժշկութեան» աշխատության մեջ
2010 | Հոդված/Article
Կանթեղ, 2010, N3
Ամիրդովլաթ Ամասիացու բժշկագիտական ժառանգության շուրջ
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (120), Երևան 2006թ., էջ 148-155
|
Ամիրդովլաթ Ամասիացու բժշկագիտական ժառանգության շուրջ
2006 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2006, N 3