Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Հայոց լեզվի ամբիոն
Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
Ընդհ­ան­ուր լեզվաբանության ­ամբ­իոն
Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության ամբիոն
Հայ նորագույն գրականության ամբիոն
Գրականության տեսու­թյան և գրաքննադատության ամբիոն
Կոնտակտներ
Դեկան` բանասիրական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր Արծրուն Ավագյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-06-22
(ներքին 76-22),
armphilology@ysu.am