Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Կարեն Կառլենի Գրիգորյան

Դասախոս | Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
Կրթություն
1991 – 1996 թթ. ուսանող, ԵՊՀ
1996 - 1999 թթ. ասպիրանտ, ՀՀ ԳԱԱ

Աշխատանքային փորձ
1999 թ–ից առ այսօր գիտ. աշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաները
Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կոնդենսացված միջավայրերի ֆիզիկա, էկոլոգիա, բնության պահպանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

k.k.huruntz@ysu.am

The content of sulfur dioxide in dried vine fruit realized in Armenia
2017 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia. 2017, 69, 1, 113-117 pp.
|
Armen G. Hayrapetyan, Jörg B. Götte, Karen K. Grigoryan , Stephan Fritzsche, Rubik G. Petrosyan
Electromagnetic wave propagation in spatially homogeneous yet smoothly time-varying dielectric media
2016 | Հոդված/Article
Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2016, 178, 158-166 pp.
Կենսածին տարրերով էկոհամակարգերի աղտոտման աղբյուրները Թումանյանի տարածաշրջանում
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 154-157
|
Բնական ջրերի անալիզի մեթոդներ
2006 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարանի հրատարակություն, Երևան 2006թ., 72 էջ
Некоторые вопросы и результаты микробиологического способа борьбы с эрозией почвы (Որոշ հարցեր հարցեր և արդյունքներ հողի էրոզիայի դեմ միկրոկենսաբանական պայքարի վերաբերյալ)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 112-118 (ռուսերեն)
|
Ոռոքման ջրերի որակի գնահատման անհրաժեշտության մասին
2003 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2003, էջ.40-42
Գյուղատնտեսական կուլտուրաների բուսական մնացորդների այրման արգասիքների ազդեցությունը ջերմոցային է‎ֆեկտի ուժեղացման վրա
2003 | Թեզիս/Thesis
«Ուտոպիական ‎հանդիպումներ» 2-րդ միջազգային սեմինար (Զեկուցումների դրույթներ), Երևանի պետ.համալս. հրատ., 2003, էջ 29-30