Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Անուշ Լևոնի Բարխուդարյան

Գիտաշխատող | Կենսաբանության ֆակուլտետ
Կրթություն
Սեպտեմբեր 1999 - հունիս 2005 Երևանի Մխիթար Հերացու անվ. Երևանի պետական բժշկական համալսարան, Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ Դիպլոմ գերազանցության բուժական գործ մասնագիտությամբ
Սեպտեմբեր 2005 - հունիս 2008 Կլինիկական օրդինատուրա, ԵՊԲՀ Ներքին հիվանդությունների № 1 ամբիոն, Էրեբունի բժշկական կենտրոն Սրտաբանի որակավորման դիպլոմ
Հուլիս 2014 - դեկտեմբեր 2018 Հայցորդ, ԵՊԲՀ-ի սրտաբանության ամբիոն

Աշխատանքային գործունեություն
2011-2014թ. Ավագ լաբորանտ, ԵՊԲՀ-ի հետբուհական շարունակական կրթության ֆակուլտետի անհետաձգելի սրտաբանության ամբիոն
2014-2016թ. Ասիստենտ, ԵՊԲՀ-ի անհետաձգելի սրտաբանության ամբիոն
2016-2020թթ. Ասիստենտ, Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի սրտաբանության ամբիոն
2019-2022թ. Կրտսեր գիտաշխատող, Սնկերի կենսաբանության և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիա, Ֆարմացիայի ինստիտուտ, Երևանի Պետական Համալսարան /արտաքին համատեղություն/
2022թ.-ից Գիտաշխատող, Սնկերի կենսաբանության և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիա, Ֆարմացիայի ինստիտուտ, ԵՊՀ
2020թ.-ից Ավագ դասախոս, ԵՊԲՀ-ի սրտաբանության ամբիոն

Գիտական հետաքրքրություններ
Խրոնիկ սրտային անբավարարություն; օնկոսրտաբանություն; կախեքսիա; էխոսրտագրություն, կարդիոմիոպաթիաներ, դեղասնկեր

Գիտական գործնեությունը
2018թ. - թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն “Սրտամկանի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները քաղցկեղային կախեքսիայով հիվանդների մոտ”:
Մասնակցություն 25-ից ավելի գիտաժողովների, զեկուցումներ Հայաստանում, Ավստրիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում և Հունաստանում:

Մասնագիտական և գիտական խորհուրդների անդամակցություն
2005թ.-ից Հայկական Սրտաբանական Ասոցիացիա (ՀՍԱ)
2007թ.-ից Եվրոպական Սրտաբանական Ասոցիացիա (ԵՍԱ) և ԵՍԱ-ի Սրտային Անբավարարության Ասոցիացիա

Գիտական դրամաշնորհներ
2009, 2014, 2017թթ. ԴԱԱԴ /DAAD/ գիտահետազոտական դրամաշնորհներ
2013 թ. ԴԱԱԴ-ի սարքավորումների դրամաշնորհ (#548.104401.342)
2012, 2016, 2019 թթ. Ամերիկյան-Ավստրիական հիմնադրամի դրամաշնորհներ
2020-2021թ. Շվեյցարիայի Կառավարության Հետազոտական կրթաթոշակ:

Գրախոսական աշխատանք
2018թ.-ից ESC Heart Failure գիտական ամսագրի գրախոս
Միջազգային համագործակցություն, վերապատրաստում, գիտական այցելություններ
2009-2010, 2014, 2017-2018թթ. Շարիտե համալսարանական հիվանդանոց, Բեռլին, Գերմանիա
2014թ., 2016թ., 2019թ. Վիեննայի համալսարան, Ավստրիա
2020-2021թ. Բազելի համալսարան, Շվեյցարիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն (ազատ տիրապետում)

A. Barkhudaryan , Pfister O., Drexler B., Mueller C., Zhou Q.
Epstein-Barr virus-associated lymphoproliferative disorder of donor origin after heart transplantation
2022 | Հոդված/Article
J Clin Images Med Case Rep. 2022;3(3):1704
A. Barkhudaryan , Badalyan S. M., Rapior S.
Medicinal Macrofungi as Cosmeceuticals: A Review
2022 | Հոդված/Article
International Journal of Medicinal Mushrooms. 2022;24(4):1-13
Հայաստանում տարածված ագարիկոմիցետային սնկերը՝ կոսմետիկ կենսաբաղադրամասերի աղբյուր
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 74-83
|
The Cardioprotective Properties of Agaricomycetes Mushrooms Growing in the Territory of Armenia (Review)
2021 | Հոդված/Article
Int J Med Mushrooms. 23(5), 2021, p. 21-31
A. Barkhudaryan , Badalyan S. M., Rapior S.
The cardioprotective properties of Agaricomycetes mushrooms growing in the territory of Armenia
2021 | Հոդված/Article
International Journal of Medicinal Mushrooms. 2021;23(5):21-31
A. Barkhudaryan , Doehner W., Scherbakov N.
Ischemic Stroke and Heart Failure: Facts and Numbers. An Update
2021 | Հոդված/Article
Journal of Clinical Medicine. 2021;10(5):1146
A. Barkhudaryan , Sisakian H., Pepoyan S., Kartoyan Z.
Unusal case of the left ventricular aneurysmatic involvement in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy
2020 | Հոդված/Article
The New Armenian Medical Journal 2020; 14(2):100-104
A. Barkhudaryan , Scherbakov N., Ebner N., von Haehling S., Anker S.D., Joebges M., Doehner W.
Early rehabilitation after stroke: relationship between the heart rate variability and functional outcome
2020 | Հոդված/Article
ESC Heart Failure. 2020;7(5):2983-91
Recent progress in research on the pharmacological potential of mushrooms and prospects for their clinical application
2019 | Գիրք/Book
Medicinal Mushrooms - Recent Progress in Research and Development. Eds. D. Agrawal & M. Dhanаsekaran. Springer Nature Singapore, pp. 1-70
A. Barkhudaryan , Scherbakov N., Springer J., Doehner W.
Cardiac muscle wasting in patients with cancer cachexia
2015 | Գիրք/Book
In: Stefan D. Anker, Stephan von Haehling, editors. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle. 2015; 4(6): 447. 8th Int. Conference on Cachexia, Sarcopenia and Muscle Wasting; 2015 Dec 4-6; Paris, France
Acute myocardial infarction in a patient with Marfan syndrome
2015 | Հոդված/Article
The New Armenian Medical Journal. 2015 Dec;3(9):83-8