Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Էմիլ Սոսի Գևորգյան

Պրոֆեսոր | Կենսաֆիզիկայի ամբիոն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարանի, կենսաբանության ֆակուլտետի, կենսաֆիզիկայի բաժնի ուսանող` (1965 - 1970 թթ.), ԵՊՀ-ի կենսաֆիզիկայի ամբիոնի ասպիրանտ`(1970 - 1973 թթ.)

Գիտական աստիճան
 • «Խոլինէսթերազի հորմոնալ ինդուկցիան», 1974 թ., Երևանի պետական համալսարան` կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, շնորհվել է 1974 թ. ԽՍՀՄ Մինիստրների Խորհրդի ԲՈՀ-ի կողմից
 • «Սպիտակուցների հորմոնալ ինդուկցիան և մոդիֆիկացիան. դրանց փոխկապակցությունը», 1990թ., ՀԽՍՀ ԳԱ Կենսաքիմիայի ինստիտուտ` կենսաբանական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան, շնորհվել է 1991 թ. ԽՍՀՄ Մինիստրների Խորհրդի ԲՈՀ-ի կողմից:

  Մասնագիտական գործունեություն
  04/2000 թ-ից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի դեկան
  06/1994 - 04/2000 թթ. ԵՊՀ-ի կենսաֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ
  05/1995 - 06/1995 թթ. Հրավիրված հետազոտող Փարիզ-7 համալսարանում, Փարիզ, Ֆրանսիա
  09/1992 - 06/1994 թթ. ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
  01/1979 - 09/1992 թթ. ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ
  09/1987 - 02/1988 թթ. Հրավիրված հետազոտող Խարբինի բժշկական համալսարանի էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնում, Խարբին, Չինաստան
  09/1977 - 01/1979 թթ. ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոնում ավագ գիտաշխատող
  11/1977 - 08/1978 թթ. Հրավիրված ստաժոր Բոլոնիայի համալսարանի կենսաքիմիայի ինստիտուտում, Բոլոնիա, Իտալիա
  09/1975 - 09/1977 թթ. ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոնում կրտսեր գիտաշխատող

  Դասավանդող առարկաները
  «Ընդհանուր կենսաֆիզիկա», «Մոլեկուլային էնդոկրինոլոգիա» դասընթացներ` ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժնում,
  «Կենսաֆիզիկա» դասընթաց` ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաբանության բաժնում,
  «Հորմոնների ազդեցության մեխանիզմները» դասընթացը` ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաքիմիայի բաժնում.
  «Մոլեկուլային էնդոկրինոլոգիա» դասընթացը կենսաինֆորմատիկայի մագիստրատուրայում (կամընտրական)

  Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
  Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն, Մոլեկուլային կենսաֆիզիկա, Հորմոնների կենսաքիմիա, Ֆերմենտային կինետիկայի գործընթացների մոդելավորում

  Արտասահմանյան հիմնադրամներով ֆինանսավորվող նախագծերին մասնակցումը
  09.2002 - 07.2005: ISTC Project A-773;
  01.2002 - 01.200: OSI Grant for Interactive Courses of General Biology for Secondary Schools.
  09.2003 - 09.2005: TEMPUS Joint European Educational Project on Molecular Biology (Immunology)
  01.2003 - 01.2004: OSI Grant for Interactive Courses of General Biology for Secondary Schools.
  01.2004 - 01.2005: OSI Grant for Interactive Courses of Ecology for Secondary Schools.
  01.2011 - 10.2011: OSI Grant for Developing of Educational Program on Bioinformatics
  12.2013 - 12.2016: TEMPUS Joint European Educational Project on Physiology (Haematology).

  Լեզուների իմացություն
  Հայերեն (մայրենի), Ռուսերեն (վարժ), անգլերեն (լավ), իտալերեն (բավարար).

  Անդամություն մասնագիտական խորհուրդներին
  1985 թ-ից այժմ` ԵՊՀ-ում գործող կենսաֆիզիկայի և կենսաքիմիայի գծով գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի անդամ,
  1994 - 2009 թթ. ՀՀ ԳԱԱ կենսաքիմիայի ինստիտուտում գործող կենսաքիմիայի և մոլեկուլային կենսաբանության գծով մասնագիտական խորհրդի անդամ
  1994 - 2000 թթ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի խորհդի անդամ
  1995 թ-ից այժմ`ԵՊՀ Գիտական խորհրդի անդամ
  1995 թ-ից այժմ`ԵՊՀ Խորհրդի անդամ
  1995 - 1996 թթ. ՀՀ Վարչապետին կից Գիտատեխնիկական զարգացման հանձնաժողովի անդամ
  1997 - 1998 թթ. ՀՀ Նախագահին կից Գիտատեխնիկական քաղաքականության հանձնաժողովի անդամ
  1999 թ-ից այժմ` Ռուսաստանի Բնական գիտությունների ակադեմիայի հայկական մասնաճյուղի իսկական անդամ`ակադեմիկոս
  2000 թ-ից այժմ` ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի խորհրդի նախագահ
  2002 - 2005 թթ. «Գիտություն և տեխնիկա» ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
  2002 - 2007 թթ. «Հայաստան» հիմնադրամում գործող Գիտության բնագավառում ՀՀ Նախագահի մրցանակ շնորհող փորձագիտական հանձնաժողովի անդամ
  2003 - 2006 թթ. «Գիտելիք» ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
  2003 - 2009 թթ. ԳԱՏԱՀ-ի հիմնադրամի խորհրդի անդամ
  2005 թ-ից այժմ` ՙԱրյուն՚ ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
  2006 թ-ից այժմ` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
  2008 թ-ից այժմ` ՀՀ ԳԱԱ «Հայաստանի կենսաբանական հանդեսի» Գլխավոր խմբագիր
  2008 թ-ից այժմ` ՄԳՏԿ հայկական մասնաճյուղի խորհրդի անդամ
  2011 թ-ից այժմ` Բնական գիտությունների գծով հանրապետական մրցանակներ շնորհող հանձնաժողովի անդամ
  2014 թ-ից այժմ` ԵՊՀ-ում գործող կենսաֆիզիկայի, կենսաքիմիայի, կենսաինֆորմատիկայի և գենետիկայի գծով գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի նախագահ

  Արժանացած մրցանակներ
  1999 թ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության
  Պատվոգիր
  2007 թ. Երևանի պետական համալսարանի ոսկե հուշամեդալ
  2009 թ. «Հայաստանի վաստակավոր գործչի» կոչում
  2014 թ. Երևանի պետական համալսարանի ոսկե մեդալ

 • Effect of co-treatment of rats with cisplatin and tannic acid on substances involved in poly (ADP-ribose) polymer turnover in rat liver nuclei Effect of co-treatment of rats with cisplatin and tannic acid on substances involved in poly (ADP-ribose) polymer turnover in rat liver nuclei
  2021 | Թեզիս/Thesis
  45th FEBS congress: Molecules of life: Towars new horizons, 03-08.07.2021, p. 137-138, Slovenia
  Изменение эффективности ингибиторов поли(адф-рибозо)полимеразы 1 в ядрах клеток печени крыс после IN VIVO действия цисплатина
  2019 | Հոդված/Article
  Евразийский Союз Учёных, 2019, 2(59), 3, стр. 7-10
  |
  Cisplatin and estradiol separate and joint in vivo action on rat liver nuclear phospholipids content
  2019 | Հոդված/Article
  Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, 71 (1), 39-44
  |
  Treatment of Rats With Tannic Acid Modulates Poly(ADP-Ribose) Polymerase 1 Activity in Liver and Thymocyte Nuclei
  2019 | Հոդված/Article
  International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 2019, 56(1), pp. 89-95
  |
  Transient decondensation of chromatin in liver nuclei of rats treated with tannic acid
  2019 | Հոդված/Article
  Journal of biomolecular structure & dynamics. 2019, 37, pp. 1-7
  |
  Կենսաբանություն 9. մաս 2
  2019 | Գիրք/Book
  Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 104 էջ
  Կենսաբանություն 8. Մարդ. Մաս 1
  2019 | Գիրք/Book
  Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 104 էջ
  Կենսաբանություն 8. Մարդ. Մաս 2
  2019 | Գիրք/Book
  Դասագիրք: Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 112 էջ
  Կենսաբանություն 9. մաս 1
  2019 | Գիրք/Book
  Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 104 էջ
  Antioxidant Enzyme Catalase Activity of Rat Kidney Cells Nuclear Fraction After the Cisplatin and Estradiol Separate and Joint Action
  2019 | Թեզիս/Thesis
  Albany 2019:The 20th Conversation. Journal of Biomolecilar Structure and Dynamics. 1 p.
  Cisplatin and Estradiol Joint Action on Quantities of Rat Brain Chromatin Phospholipids
  2019 | Թեզիս/Thesis
  Albany 2019:The 20th Conversation. 1 p.
  Modulation of poly(ADPribose) polymerase 1 activity and chromatin condensation in thymocyte and liver nuclei after treatment of rats with tannic acid
  2019 | Թեզիս/Thesis
  The 44th FEBS congress: From molecules to living systems. 2019, P37-003
  The Influence of Hydrocortizone and Cisplatin Co-Administration to Rats on Chromatin Olygonucleosomal Fragmentation in Liver Nuclei
  2019 | Թեզիս/Thesis
  Albany 2019: 20th Conversation. 2019, p. 18988
  Karine S. Matinyan , Anush L. Asatryan, Arshak A. Karapetyan, Emil S. Gevorgyan
  Sex-Dependent Differences in Poly(ADP-Ribose)Polymerase 1 Activity of Rat Liver and Thymocyte Nuclei
  2019 | Թեզիս/Thesis
  Albany 2019: 20th Conversation. 2019, p. 19010
  The Effect of Tannic Acid on PARP 1 Activity and Chromatin Condensation in Rat Thymocyte and Liver Nuclei
  2019 | Թեզիս/Thesis
  Albany 2019: 20th conversation. 2019, p. 18995
  Effect of Insulin on DNA-Internucleosomal Fragmentation and Poly(ADP-ribose)polymerase 1 Activity in Rat Liver Nuclei
  2019 | Թեզիս/Thesis
  Albany 2019: 20Th Conversation. 2019, p. 19011
  Poly(ADP-RIBOSE)polymerase 1 stimulation in liver and thymocyte nuclei of rats treated with benzamide
  2018 | Հոդված/Article
  International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 2018, 52,1, pp. 15-19
  |
  Cisplatin IN VIVO action on lipid content in nuclear matrix from rat brain cells
  2018 | Հոդված/Article
  Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2018, 3(70), էջ 33-37
  |
  Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Կարապետյան Ա. Ֆ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
  Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
  2018 | Գիրք/Book
  Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 384 էջ
  In vivo action of cisplatin on lipid content in nuclear membranes from rat brain cells
  2018 | Հոդված/Article
  Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2018, 70 (1), էջ 16-21
  |
  Treatment of Rats with Hydrocortisone and Cisplatin Modulates Poly(ADP-Ribos)yl Polymerase 1 Activity In Liver and Thymocyte Nuclei
  2018 | Հոդված/Article
  International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research. 2018, 50(2), 7-10 pp.
  |
  Կենդանի օրգանիզմների բազմազանությունը
  2018 | Գիրք/Book
  Դասագիրք: Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 257 էջ
  Կենսաբանություն 12
  2018 | Գիրք/Book
  Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 160 էջ
  Կենսաբանություն 11
  2018 | Գիրք/Book
  Դասագիրք: Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 144 էջ
  Կենսաբանություն 10
  2018 | Գիրք/Book
  Դասասգիրք: Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 112 էջ
  The sensitivity of choline inclusive lipids of rat brain and kidney chromatin to cisplatin in vivo action
  2018 | Թեզիս/Thesis
  7th European Workshop on Lipid Mediators. 2018, 84
  Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Հ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա. , Կարապետյան Ա. Ֆ.
  Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
  2017 | Գիրք/Book
  Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 320 էջ
  Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա. , Կարապետյան Ա. Ֆ.
  Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
  2017 | Գիրք/Book
  Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 296 էջ
  Կենսաբանություն 10
  2017 | Գիրք/Book
  Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 208 էջ
  Կենսաբանություն 11
  2017 | Գիրք/Book
  Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 240 էջ
  Changes in polyphosphoinositides content in nuclear fraction of rat liver and thymus cells after the action of cisplatin
  2017 | Թեզիս/Thesis
  Nuclear structure and dynamics. 2017, p. P-052
  |
  Cisplatin in VIVO action on lipid content in nuclear matrix from rat kidney cells
  2017 | Հոդված/Article
  Biological Journal of Armenia. 2017, 69, 3, 6-11 pp.
  |
  Alterations In Sphingomyelin:Phosphatidylcholine Ratio In Chromatin Preparations From Rat Liver And Thymus Cells After The Cisplatin In Vivo Action
  2017 | Թեզիս/Thesis
  ICSB INTERNATIONAL CONFERENCE SMART BIO. 2017, p. 37
  |
  Alterations in sphingomyelin:phosphatidylcholine ratio in chromatin preparations from rat liver and thymus cells after the cisplatin in vivo action
  2017 | Թեզիս/Thesis
  ONCOMETABOLISM. From Conceptual Knowledge to Clinical Applications. 2017, p. 87
  |
  Cisplatin in vivo influence on lipid content of chromatin on rat brain cells (Ցիսպլատինի in vivo ազդեցությունն առնետի ուղեղի բջիջների քրոմատինի լիպիդների պարունակության վրա)
  2017 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 22-26
  |
  Effect of Cisplatin on Rat Liver Nuclear Membrane Phospholipids as Integral Participants in Signal Transduction
  2016 | Թեզիս/Thesis
  14th Euro Fed Lipid Congress. 2016, p. ANLI-002
  |
  Alteration in content of rat brain chromatin neutral lipids under the action of cisplatin
  2016 | Թեզիս/Thesis
  6th European workshop on lipid mediators. 2016, p. 103
  |
  Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
  Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 1
  2016 | Գիրք/Book
  Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ
  Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա.Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
  Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 3
  2016 | Գիրք/Book
  Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ
  Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
  Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
  2016 | Գիրք/Book
  Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 320 էջ, Հայաստան
  Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
  Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
  2016 | Գիրք/Book
  Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ, Հայաստան
  Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
  Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
  2016 | Հոդված/Article
  Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ, Հայաստան
  Cisplatin Modulates Poly(ADP-ribos)ylpolymerase 1 Inhibition and DNA Internucleosomal Fragmentation in Rat Liver Nuclei
  2016 | Հոդված/Article
  International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 2016, 39(2), 25-30 pp
  |
  Cisplatin Modulates poly(adp-ribosyl) Polymerase 1 Inhibition and DNA Internucleosomal Fragmentation in Rat Liver Nuclei
  2016 | Հոդված/Article
  International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 2016, 39(2), 25-30 pp.
  |
  Cisplatin in vivo action on lipid content in chromatin from rat kidney cells
  2016 | Հոդված/Article
  Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, 68 (3), 12-18 էջ, Հայաստան
  |
  Действие цисплатина на интенсивность интернуклеосомальной фрагментации ДНК в ядрах клеток печени крыс
  2015 | Հոդված/Article
  IV Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы науки XXI века, 2015-11-21, 9-14 стр.
  |
  Cisplatin action on polyphosphoinositides content in rat liver and thymus nuclear membranes
  2015 | Թեզիս/Thesis
  A joint Biochemical Society/FEBS Focused Meeting. Signalling 2015: Cellular Functions of Fhosphoinositides and Inositol Phosphates. 2015-09-01, p. 27
  |
  Ուսանողների օրգանիզմի գործառական հնարավորությունների ուսումնասիրությունը լավանդայի եթերայուղի և ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության պայմաններում
  2015 | Հոդված/Article
  Հայաստանի բժշկագիտություն, 2015թ․, LV, 3, 90-99 էջ
  |
  Դպրոցականների հարմարման ֆիզիոլոգիական մեխանիզմները ուսումնական ծանրաբեռնվածությանը վարժարանային ուսուցման պայմաններում
  2015 | Հոդված/Article
  Հայաստանի բժշկագիտություն, 2015թ․, LV, 2, 88-96 էջ
  |
  Նարդոսի եթերայուղի շտկող ազդեցության ուսումնասիրությունը ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության պայմաններում
  2015 | Հոդված/Article
  Հայաստանի բժշկագիտություն, 2015թ․, LV, 4, 68-76 էջ
  Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) և իմմոբիլիզացիոն սթրեսի համակցված ազդեցությունը լեյկոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների և պրոլինի կենսասինթեզի ֆերմենտների ակտիվության վրա
  2015 | Հոդված/Article
  Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2015թ․, 67/1, 64-69 էջ
  |
  Влияние ингаляции маслом лаванды на адаптивные возможности студентов при физической нагрузке
  2015 | Հոդված/Article
  Интер-медикал, 2015, 2(8), 29-35 стр.
  |
  Age- And Sex-Dependent Modification Of The Activity And Inhibition Of Poly(ADP-Ribose)Polymerase 1 By Cisplatin In The Rat Thymocytes
  2015 | Հոդված/Article
  International Journal of Chemical and Biomedical Science. USA, 2015, 1, 5, 103-108 pp.
  |
  Phospholipid Content in Rat Liver and Thymus Nuclear Matrix under the in vivo Action of Cisplatin
  2014 | Հոդված/Article
  Electronic Journal of Natural Sciences. 2014, 1(22)
  I. G. Artsruni , K. S. Matinyan , A. V. Margaryan, A. L. Asatryan, E. S. Gevorgyan
  Gender dependent differences in poly(ADP-ribose)polymerase-1 activity of rat liver and thymocyte nuclei
  2013 | Հոդված/Article
  Biolog. Journal of Armenia, 2013, v. 65, #4, p. 20-25.
  |
  I. G. Artsruni , K. S. Matinyan , A. L. Asatryan , A. V. Margaryan , E. S. Gevorgyan
  Cisplatin Alters Chromatin Structure And Suppress Poly(ADP-ribos)yl polymerase Activity in Rat Liver Nucei
  2013 | Թեզիս/Thesis
  Book of Abstracts, International Conference “Physical Concepts Of Nucleic–Acid Structure And Behavior”, 2013, Yerevan, p. 43-44.
  Կենդանի օրգանիզմների բազմազանություն
  2013 | Գիրք/Book
  Դասագիրք հիմնական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար. «Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն, 2013, 255 էջ
  Biology: Diversity of living organisms: Human bod
  2013 | Գիրք/Book
  The teacher guidebook for Biology 7-8 Textbooks for basic schools. «Astghik gratun» publishing house, Yerevan, 2013, pp. 319 [in Armenian]
  Cisplatin effects on nuclear neutral lipids of rat thymus cells
  2013 | Թեզիս/Thesis
  The 5th EMBO meeting advancing the life sciences, 2013, 21-24 september, Amsterdam, C 190
  |
  Gevorgyan E. S. , Hovhannisyan A. G., Yavroyan Zh.V. , Hakobyan N. R. , Sargsyan E.G.
  Cisplatin Action on Phospholipid Content in Rat Liver and Thymus Nuclear Membranes
  2013 | Հոդված/Article
  Electronic Journal of Natural Sciences. 2013, v. 2(21), p.14-16
  In vivo Action of Cisplatin on Content of Neutral Lipids in Rat Liver and Thymus Nuclear Matrix
  2013 | Հոդված/Article
  Biolog. Journal of Armenia, 2013, v.65, N3, p.85-88
  |
  Cisplatin in vivo Action on Content of Neutral Lipids in Rat Liver and Thymus Nuclear membranes
  2013 | Հոդված/Article
  Biological Journal of Armenia, 2013, v.65, N2, p.99-103
  |
  in vivo Action of Cisplatin on Phospholipid Content in Rat Liver and Thymus Chromatin
  2012 | Հոդված/Article
  Electronic Journal of Natural Sciences, July 2012, Vol2012, Issue 2, pp.3-6
  Computer-Based Comparative Study of Influence of Various Types of Inhibitors on Kinetics of Bisubstrater Enzymatic Reaction with Sequential Mechanism
  2012 | Հոդված/Article
  Electronic Journal of Natural Sciences, July2012,Vol2012,Issue 2,pp.7-13
  Content of neutral lipids in rat liver and thymus chromatinunder the in vivo action of cisplatin
  2012 | Հոդված/Article
  Biological Journal of Armenia, 2012, 64(3), pp. 97-101
  |
  Действие цисплатина на фосфолипидный состав фракции хроматина клеток тимуса крыс
  2012 | Թեզիս/Thesis
  Сборник тезисов 16-ой международной школы–конференции молодых ученных «Биология-наука XXI века» 2012, Пушщино. С.189
  |
  Azizyan R.A., Gevorgyan A.E. , Arakelyan V.B. , Gevorgyan E.S.
  Computational Modeling of Kinetics of the Bisubstrate Enzymatic Reaction with Sequential Mechanism
  2012 | Հոդված/Article
  Electronic Journal of Natural Sciences, Jan2012,Vol2012, Issue 1, pp.3-12
  Effect of cisplatin on content of phospholipids in rat liver chromatin fraction
  2011 | Թեզիս/Thesis
  Eur. Biophys.J. 8th EBSA Eurupean Biophysics Congress,Budapest,Hungary,23-27 august ,2011,P-153
  |
  Сдвиги в составе нейтральных липидов хроматина клеток печени крыс при in vivo воздействии цисплатина
  2011 | Թեզիս/Thesis
  Сборник тезисов 15-ой международной школы – конференции молодых ученных «Биология-наука XXIвека» 2011, Пушщино 18 – 22 апреля 2011 г.,с. 95
  |
  Effect of cisplatin on neutral lipids and phospholipids composition of rat liver cells nuclear fraction
  2011 | Հոդված/Article
  FEBS advanced lecture course, Yerevan, 20-26 February, 2011, 73
  |
  Alterations of DNA internucleosomal fragmentation and PARP-1 activity in rat liver nuclei induced by hydrocortisone and insulin
  2011 | Թեզիս/Thesis
  Сборник статей II Международной научно-практической конференции “Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования в физиологии, фармакологии и медицине”, 2011, Санкт-Петербург, стр. 125-126.
  |
  Значение НАД+ и АТФ в переключении программ клеточной гибели
  2011 | Թեզիս/Thesis
  Сборник статей II Международной научно-практической конференции “Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования в физиологии, фармакологии и медицине”, 2011, Санкт-Петербург, стр. 68-69.
  |
  М. А. Мельникова-Шарова, И. Г. Арцруни , К. С. Матинян , Э. Г. Саркисян, Э. С. Геворкян
  Действие цисплатина на морфологические и гистохимические изменения в печени крыс
  2011 | Թեզիս/Thesis
  Сборник тезисов 15-ой международной Пущинской школы-конференции молодых ученых, Пущино, 2011, с. 104.
  Effects of hydrocortisone and insulin on DNA internucleosomal fragmentation in rat thymocyte nuclei
  2011 | Հոդված/Article
  Biolog.J.Armenia, 2011, v. 63, #1, p. 51-55
  |
  Cisplatin action on rat kidney cells nuclear phospolipids composition
  2010 | Թեզիս/Thesis
  The EMBO meeting advancing the life scences 2010, Barselona, 4-7 september, p.2010
  |
  Effect of cisplatin on content of rat liver cells nuclear phospholipids
  2010 | Թեզիս/Thesis
  Cellular oncology. Desdren,Germany. March 17-19, 2010, v.32.n.3, p.119-B
  Взаимосвязанные изменения количества холин-содержащих фосфолипидов в ядрах клеток различных тканей крыс при воздействии цисплатина
  2010 | Թեզիս/Thesis
  Сборник тезисов 14-ой международной школы – конференции молодых ученных «Биология-наука XXI века» 19–23 апреля 2010, Пушщино, с.165-166
  |
  Կենսաբանություն-10
  2010 | Գիրք/Book
  Դասագիրք ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, ”Աստղիկ գրատուն” հրատարակչություն, 2010, 208 էջ
  «Կենսաբանություն-10,11,12» ուսուցչի ձեռնարկ
  2010 | Գիրք/Book
  Ավագ դպրոցի 10-12-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար. ”Աստղիկ գրատուն” հրատարակչություն, 2010, 96 էջ
  Կենսաբանություն-11
  2010 | Գիրք/Book
  Դասագիրք ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, «Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն 2010, 208 էջ
  «Կենսաբանություն-11» դասագրքի «Կենսաբանության մեթոդական տետր»
  2010 | Գիրք/Book
  Ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, մաս - 1-ին.”ՙԱստղիկ գրատուն” հրատարակչություն, 2010, 32 էջ
  «Կենսաբանություն-10» դասագրքի «Կենսաբանության մեթոդական տետր»
  2010 | Գիրք/Book
  Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, մաս - 1- ին.«Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն, 2010, 32 էջ
  «Կենսաբանություն-10» դասագրքի «Կենսաբանության մեթոդական տետր»
  2010 | Գիրք/Book
  Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, մաս – 2րդ, «Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն, 2010, 32 էջ
  V.P. Kalantaryan , P.O. Vardevanyan , Y.S. Babayan, E.S. Gevorgyan , S.N. Hakobyan, A.P. Antonyan
  Influence of low intensity coherent electromagnetic millimeter radiation (emr) on aqua solution of DNA
  2010 | Հոդված/Article
  Progress in electromagnetics research letters, 2010, vol. 13, p.1-9
  Changes in content of neutral lipids in rat liver cells nuclear fraction after the cisplatin in vivo action
  2010 | Հոդված/Article
  Electronic Journal of Natural Sciences; Jan 2010, Vol. 2010 Issue 1, p3-5
  G.V. Gyulkhandanyan, A.G. Gyulkhandanyan, L.Zh. Gyulkhandanyan, R.K. Ghazaryan, G.V. Amelyan, E.S. Gevorgyan , G. A. Kevorkian
  Binding of some cationic porphyrins to serum albumin
  2010 | Հոդված/Article
  Biological journal of armenia, 2010, 62 (1), pp.15-22
  I. G. Artsruni , K. S. Matinyan, L. H. Demirkhanyan, M. A. Melnikova-Sharova, A. V. Margaryan, E. G. Sargsyan, E. S. Gevorgyan
  Changes in PARP-1 activity in rat liver and thymocyte nuclei after in vivo administration of cisplatin
  2010 | Հոդված/Article
  Biological journal of Armenia, 2010, v. 62, #1, p.30-35
  |
  Rat brain cells nuclear phospholipids under the cisplatin action. 34th FEBS Congress
  2009 | Թեզիս/Thesis
  “Life`s molecular interactions”, Prague, Czech. Republic, 4-9 July, FEBS Journal., 2009, 276, p. 234
  Changes of phospholipids content in nuclear fraction from rat thymus after the cisplatin action
  2009 | Թեզիս/Thesis
  International Conf. “Biotechnology and health- 3” & DAAD Alumni seminar, Yerevan, October 15-17, 2009, p. 121
  |
  Effect of cisplatin on rat brain and liver cells nuclear phospholipids
  2009 | Թեզիս/Thesis
  Int.Conf. “Biotech-nology and health-3” & DAAD Alumni seminar, Yerevan October15-17, 2009, p. 115
  |
  Действие цисплатина на содержание нейтральных липидов ядер клеток печени и головного мозга крыс
  2009 | Թեզիս/Thesis
  Сборник тезисов 13-ой международ-ной пушщинской школы-конферен-ции молодых ученых, 28 сентября – 2 октября 2009. с.76
  |
  Ուսուցչի ձեռնարկ. Ընդհանուր օրինաչափություններ: Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի դասագրքի համար
  2009 | Գիրք/Book
  Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2009թ., 75 էջ
  Կենսաբանություն: 2222 թեստային առաջադրանքների շտեմարան
  2009 | Գիրք/Book
  Երևան, Աստղիկ գրատուն, 2009թ, 428 էջ
  Կենսաբանություն: Ընդհանուր օրինաչափություններ
  2009 | Գիրք/Book
  Աշխատանքային տետր: Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի դասագրքի համար, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2009թ., 64 էջ
  Կենսաբանություն: Ընդհանուր օրինաչափություններ
  2009 | Գիրք/Book
  Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2009թ.175 էջ
  Gevorgyan E.S. , Yavroyan Zh.V. , Hakobyan N.R., Hovhannisyan A.G.
  Changes in content of phospholipids in rat liver cells nuclear fraction after the cisplatin in vivo action
  2009 | Հոդված/Article
  Biological Journal of Armenia, 2009,V. 61, N 4. P. 20-25
  Gevorgyan A.E., Takgyozyan A.G., Arakelyan V.B. , Gevorgyan E.S.
  Investigation of two-enzyme reaction chain kinetics with isolated and complex interaction between the enzymes in presence of an incompetitive inhibitor using computational modeling
  2009 | Հոդված/Article
  Electronic journal of natural sciences, Jan2009, vol.2009, Issue 1, pp. 12-16
  A.G.Takgyozyan, A.E. Gevorgyan, V.B. Arakelyan , E.S. Gevorgyan
  Computational modeling of two-enzyme chain in case of complex interaction between enzymes and in presence of inhibitors
  2009 | Հոդված/Article
  Biological journal of armenia, 2009, v.61 (4), pp.12-19
  Changes in chromatin conformation and parp-1 activity induced by cisplatin in rat liver
  2009 | Թեզիս/Thesis
  Book of abstracts Albany 2009: The 16th conversation, June 16–20 2009. Journal of biomolecular structure and dynamics, volume 26, issue # 6, i-932, p. 905
  |
  Cisplatin action on content of neutral lipids of rat liver and brain nuclei
  2009 | Թեզիս/Thesis
  Book of abstracts Albany 2009: The 16th conversation, June 16–20 2009, Journal of biomolecular structure and dynamics, volume 26, issue # 6, i-932, p.877
  |
  Rat brain cells nuclear phospholipids under the cisplatin action
  2009 | Թեզիս/Thesis
  The FEBS Journal, 2009, Volume 276, issue supplement s1, p. 234
  Cisplatin action on phospholipid composition in nuclear fraction rat liver cells
  2009 | Հոդված/Article
  Biological journal of armenia, 61(4), 2009, pp. 20-24
  |
  Cisplatin Recovers Glucocorticoid-Induced DNA Condensation in Rat Liver Nuclei
  2008 | Թեզիս/Thesis
  Proceedings of International Conference “Frontiers in Cancer Prevention Research”, Washington, DC, 2008, p.146
  Сдвиги в составе фосфолипидов ядер клеток печени крыс после in vivo воздействия цисплатина
  2008 | Թեզիս/Thesis
  Сборник тезисов 12-ой международной школы – конференции молодых ученных «Биология-наука XXIвека»,Россия, г.Пущино, 10-14 ноября 2008, с.182
  |
  The effect of insulin on chromatin internucleosomal cleavage in rat liver nuclei
  2008 | Հոդված/Article
  Biolog. Journ. Armenia, 1 (60), 2008‚ рр. 6-11
  Spontaneous internucleosomal DNA fragmentation is isolated nuclei
  2008 | Հոդված/Article
  Electronic journal of natural sciences, 2008, v. 10, #1, p. 12-18
  |
  Takgyozyan A.G., Gevorgyan A.E., Arakelyan V.B. , Gevorgyan E.S.
  Comparative analysis of the enzyme and product concentrations within the three-enzyme reaction chain with complex interaction of the first two enzymes and presence of an incompetitive inhibitor
  2008 | Հոդված/Article
  Electronic journal of natural sciences, Jul2008, Vol.2008, Issue 2 (11), pp.11-17
  Gevorgyan E.S. , Yavroyan Zh.V. , Galstyan A.G., Demirkhanyan L.O.
  Content of some phospholipid fractions in rat liver nuclei after the in vivo action of hydrocortisone and insulin
  2008 | Հոդված/Article
  Electronic journal of natural sciences, Jan2008, Vol.2008 Issue 1, pp.18-24
  Սննդամթերքի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները
  2007 | Գիրք/Book
  Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ-Երևանի Համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2007, 112 էջ
  Activation of Poly(ADP-ribosyl) polymerase of isolated rat liver in internucleosomal DNA fragmentation
  2007 | Թեզիս/Thesis
  Journal of biomolecular structure and dynamics, Albany, USA, 2007, The 15th conversation, p. 753
  Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության մեթոդների համառոտ ակնարկ
  2006 | Գիրք/Book
  Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան, 2006
  Hydrocortisone action on internucleosomal dna fragmentation in rat liver nuclei
  2006 | Հոդված/Article
  Electronic journal of natural sciences, Jan2005, Vol2005, Issue 1, p.8-12
  Gevorgyan E.S. , Yavroyan Zh.V. , Galstyan A.G., Demirkhanyan L.H.
  Changes in the content of sphingomyelin and phosphatidylinositol in rat liver nuclear fractions After the in vivo action of hydrocortisone and insulin
  2006 | Հոդված/Article
  Online Journal Biochemical Sciences.2006 1(1),8
  Arakelyan V. B. , Simonyan A. L., Kintzios S., Gevorgyan A. E., Sukiasyan T. S., Arakelyan A.V., Gevorgyan E.S.
  Correlation function and spectral density of the enzymatic reaction rate
  2005 | Հոդված/Article
  Electronic Journal of National Sciences; Jul2005, Vol2005, Issue 2, pp. 3-7
  Effect of insulin on rat liver nuclear membrane polyphosphoinositide composition
  2004 | Հոդված/Article
  Vestnik MANEB, 2004, 9(8), p.195-198
  Геворкян Э.С. , Акопян Н.Р., Явроян Ж.В. , Арцруни И.Г. , Демирханян Л.О.
  Действие эстрадиола на состав фосфолипидов хроматина клеток головного мозга крыс
  2004 | Հոդված/Article
  Вестник МАНЭБ, 2004, т. 9, но. 8, стр. 195-198
  Some enzymatic parametrs of wheat germinatind seedlings
  2004 | Հոդված/Article
  Proceedinds of the International Conference URM`2004 (Unification and Optimization of Radiation monitoring on NPP Location Regions, Armenia, Yerevan, September 22-26, 2004), p. 71-74
  Arakelyan V. B. , Simonyan A. L., Gevorgyan A. E., Sukiasyan T. S., Arakelyan A. V., Grigoryan B. A., Gevorgyan E.S.
  Fluctuations of enzymatic reaction rate
  2004 | Հոդված/Article
  Electronic journal of national sciences, Jan2004, Vol2004, Issue 1, pp 43-47
  Modulation of DNA fragmentation induced by NAD+
  2003 | Հոդված/Article
  Electronic journal of national sciences, Nov2003, Vol2003, Issue 1, pp 4-7
  Геворкян Э.С. , Демирханян Л.О., Арцруни И.Г. , Явроян Ж.В. , Дерзиян Н.Г.
  Сдвиги в составе полифосфоинозитидов ядерних структур клеток печени крыс при воздействии гидрокортизона и инсулина
  2002 | Հոդված/Article
  Глобус науки, 2002, т.2, с.52-55
  Э.С. Геворкян , Л.О. Демирханян, Ж.В. Явроян , И.Г. Арцруни , Н.Г. Дерзиян
  Сдвиги в составе фосфолипидов ядерного матрикса клеток печени крыс при воздействии инсулина
  2001 | Հոդված/Article
  Украинский биохимический журнал, 2001, т.73, N4, с.29-32
  Gevorgyan E.S. , Demirkhanyan L.H., Yavroyan Zh.V. , Artsruny I.G. , Derziyan N.H.
  Phospholipid composition changes of rat liver cells nuclear matrix under insulin action
  2001 | Հոդված/Article
  Ukrainian Bioch. J., Kiev. v.73,29-32
  Է. Ս. Գևորգյան , Յու. Ս. Բաբայան, Լ. Հ. Դեմիրխանյան, Գ. Վ. Անանյան
  Действие гидрокортизона и инсулина на положительную эллиптичность хроматина клеток печени крысы (Հիդրոկարտիզոնի և ինսուլինի ազդեցությունը առնետի լյարդի բջիջներից անջատված քրոմատինի դրական էլիպտականոթյան վրա)
  2001 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #1, էջ 86-89 (ռուսերեն)
  |
  E.S. Gevorkyan , L. O. Demirkhanyan, K. S. Matinyan , S. A. Gonyan
  Electrokinetic potential of hepatocyte nuclei under the action of hydrocortisone and insulin
  2001 | Հոդված/Article
  Biophysics, 2001, Vol. 46, No. 1, pp. 144-146
  Э.С. Геворкян , Л.О. Демирханян, Ж.В. Явроян , И.Г. Арцруни , Н.Р. Акопян
  Действие инсулина на состав фосфолипидов хроматина клеток печени крыс
  2001 | Հոդված/Article
  Украинский биохимический журнал. 2001. Т. 73. н. 3, стр.51-54
  Геворкян Э.С. , Явроян Ж.В. , Арцруни И.Г. , Демирханян Л.О., Акопян Н.Р.
  Действие гидрокортизона на состав полифосфоинозитидов ядерных мембран клеток печени и головного мозга крыс
  1999 | Հոդված/Article
  Украинский биохимический журнал, 1999, т.71, N5. с.29-32
  Gevorgyan E.S. , Yavroyan Zh.V. , Artsruny I.G. , Demirkhanyan L.H., Hakobyan N.R.
  Effect of hydrocortisone on polyphosphoinositides composition of rat liver and brain nuclear membrane
  1999 | Հոդված/Article
  Ukrainian Bioch. J., Kiev. v.71, n. 5. p.29-32
  Геворкян Э.С. , Явроян Ж.В. , Арцруни И.Г. , Акопян Н.Р., Демирханян Л.О.
  Действие эстрадиола на состав фосфоинозитидов ядерных мембран клеток головного мозга крыс
  1998 | Հոդված/Article
  Украинский биохимический журнал, 1998, т.70, N 1. с.53-58
  Геворкян Э.С. , Арцруни И.Г. , Явроян Ж.В. , Акопян Н.Р., Демирханян Л.О.
  Действие эстрадиола на состав фосфолипидов ядерного матрикса клеток головного мозга крыс
  1998 | Հոդված/Article
  Вопр. мед. химии,1998, т.44, N 4. с.370-376
  Gevorgyan E.S. , Hakobyan N.R., Yavroyan Zh.V. , Artsruny I.G. , Demirkhanyan L.H.
  Effect of estradiol on phosphoinositide composition of rat brain nuclear membranes
  1998 | Հոդված/Article
  Ukrainian Bioch. J., Kiev. v.70, n 1. P.53-58
  Estradiol effect on the electrokinetic potential of the rat brain synaptosomes
  1998 | Հոդված/Article
  Journal "Biophysics", 1998, Vol.43, N6, pp 982-984
  Karaguezyan K.G., Haroutjunian V.M., Mamikonyan R.S., Hakobian G.S., Nazaretian E.E., Hovsepian L.M., Hoveyan G.A., Gevorkian E.M. , Hovakimian S.S., Zakaryan A.E. , Quinn P.G., Astvacatrian V.A.
  New data on molecular mechanisms of pathogenesis of periodical disease /familial Mediterranean fever/
  1996 | Հոդված/Article
  The official Newsletter of Pan-Armenian Academic And Scientific Soцiety, vol. 3, 1, 1996, p. 26-29
  Effect of estradiol on phosphoinositides composition of rat brain synaptosomes
  1995 | Հոդված/Article
  Vopr.Med.Khim. (Moscow), 41,5, p. 35-37
  Effect of spermine on activity of protein kinases and on amount of cytosol estradiol receptors
  1995 | Հոդված/Article
  Vopr.Med.Khim. (Moscow), 41, 3, p.41-43
  Действие эстрадиола на состав фосфоинозитидов синаптосом клеток головного мозга крыс
  1995 | Հոդված/Article
  Вопр.Мед.химии,1995 N 5. с.33-37
  Действие спермина на активность протеинкиназ и на содержание рецепторов эстрадиола в клетках матки крыс
  1995 | Հոդված/Article
  Вопр.Мед.химии,1995 N 3. с.41-43
  Gevorgyan E.S. , Tadevosyan Yu.V.
  Effect of estradiol on the initiation of phosphoinositide catabolism in rat brain synaptosomal membranes
  1990 | Հոդված/Article
  “Biochemistry”, 1990 Aug, V.55, N8, pp. 1381-1387
  Геворкян Э.С. , Тадевосян Ю.В., Явроян Ж.В. , Геворкян Г.А.
  Действие гидрокортизона на фосфолипидный состав и активновсть некоторых ферментов метаболизма фосфолипидов в ядерных мембранах печени крыс
  1988 | Հոդված/Article
  Биохимия, 1988, т.51, вып.10, с. 1630-1634
  Нейтральные липиды ядерных мембран печени крыс при воздействии гидрокортизона
  1987 | Հոդված/Article
  Укр.биохим.журн.1987, т.59, N5, с.87-90
  Липидный состав ядерного матрикса печени крыс при воздействии гидрокортизона
  1987 | Հոդված/Article
  Бюлл. Эксп.биол. и мед. 1987, СIV8, с.171-174
  Индукция некоторых ферментов матки кролика эстрадиолом
  1982 | Հոդված/Article
  Вопр. мед. химии, 1982, 28, N9, с. 764-765