Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Գայանե Հենրիկի Սեմերջյան

Ասիստենտ | Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, էկոլոգիայի ամբիոն:

Գիտական աստիճան
Թեմա՝ «Ադենազան համեմատական էվոլյուցիոն ասպեկտով» 2006 թ. կենսաբանական գիտությունների թեկնածու:

Աշխատանքային փորձ
1996 - 2007/07 թթ. Ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաքիմիայի բաժին
2007/08 թ-ից առ այսօր Լաբորատորիայի վարիչ ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաքիմիայի բաժին
2008 թ–ից առ այսօր Ասիստենտ, ԵՊՀ կենս. ֆակուլտետի կենսաքիմիայի բաժին
16 տարի:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ազոտ պարունակող միացությունների փոխանակություն:

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Կենսաքիմիկոսների Եվրոպական Ընկերությունների Ֆեդերացիա
Կենսաքիմիկոսների Հայսատանյան Միավորում

Հայաստանում տարածված որոշ մամռանմանների ամինաթթվային կազմի ուսումնասիրությունը
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 290-295
|
G. Semerjyan , I. Semerjyan, A. Trchounian
Biochemical Composition and Antioxidant Property of Some Bryophytes Common in Armenia
2020 | Թեզիս/Thesis
V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 116-117, Armenia
Effects of Mg(2+), Cd(2+), Cu2(+) low concentrations and immobilization stress on the activity of adenosine deaminase in different organs of rabbits (Mg(2+), Cd(2+), Cu(2+)-իոնների ցածր և անշարժացման սթրեսի ազդեցությունն ադենոզին դեզամինազի ակտիվության վրա ճագարների տարբեր օրգաններում)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 122-127
|
Կենսաքիմիայի դասավանդման գործընթացում լաբորատոր աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման ժամանակակից մոտեցումները
2017 | Հոդված/Article
Համահայկական V կրթական գիտաժողով «Բնագիտությունը 21-րդ դարում», Համահայկական Գիտաժողովի Նյութերի Ժողովածու: 2017, էջ 137-139
Использование ферментов обмена пуриновых оснований для мониторинга загрязнения окружающей среды
2017 | Հոդված/Article
Биологический журнал Армении. 2017, 1 (69), стр. 63-66
Ադենինը և ադենոզինը դեզամինացնող ֆերմենտների ուսումնասիրությունը առողջ և տուբերկուլյոզով հիվանդ մարդկանց արյան մեջ
2012 | Հոդված/Article
Հայաստանի Կենսաբանական Հանդես, 2012 LXIV, N1, էջ 75-79
|
Гуаниндезаминазная активность в различных биологических объектах
2012 | Հոդված/Article
Информационные Технологии и Управление, 2012 , Ν1, стр.209-216,
Индукция и очистка аденазы аэробных инфузорий Paramecium multimicronucleatum
2008 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2008 т.13, Ν4, вып.1, стр.58-61
|
Индукция и очистка аденазы аэробных инфузорий Paramecium multimicronucleatum
2008 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2008 т.13, Ν4, вып.1, стр.58-61
Внутриклеточная локализация аденазы и аденозиндезаминазы, влияние двухвалентных металлов ионов на активность ферментов различного происхождения
2007 | Հոդված/Article
Информационные Технологии и Управление, 2007, Ν2, стр.8-14
|
Внутриклеточная локализация аденазы и аденозиндезаминазы, влияние двухвалентных металлов ионов на активность ферментов различного происхождения
2007 | Հոդված/Article
Информационные Технологии и Управление, 2007, Ν2, стр.8-14
Внутриклеточная локализация аденазы и аденозондезаминасы, влияние ионов на активность ферментов различного происхождения
2007 | Հոդված/Article
Информационные технологии и управления, т. 2, 2007
Аминокислотный состав некоторых лекарственных растений
2007 | Հոդված/Article
Биолог. журн. Армении, 2007, т.59, № 1-2,с.103-107
|
Адениндезаминаза улиток Helix pomatia и инфузорий Paramecium multimicronucleatum
2005 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2005, Ν5, т.10,вып.2,стр.39-41
Адениндезаминаза улиток Helix pomatia и инфузорий Paramecium multimicronucleatum
2005 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2005, Ν5, т.10,вып.2,стр.39-41
Адениндезаминазная активность в различных биологических объектах
2004 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2004, т.9, Ν3, стр.44-46
|
Дезаминирование аденина в некоторых растениях, животных и микроорганизмах
2004 | Հոդված/Article
Биологический журнал Армении, 2004 т.56, вып. 1-2, стр.42-46
Some properties and partial purification of Paramecium multimicronucleatum glutaminase and adenase
2004 | Թեզիս/Thesis
EJB the FEBS Journal, Abstracts of the 29-th Meeting of the Federation
of the European Biochem., Warsaw, Poland,2004, p 70
Candida guilliermondii HП-4 խմորասնկերի կուլտուրաներում ադենինի դեզամինացումը
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 143-146
|