Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Հասմիկ Սեդրակի Մովսեսյան

Դոցենտ | Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
Կրթություն
1982 - 1985 թթ.` ասպիրանտ, կենսաքիմիայի ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1977 - 1982 թթ.` ուսանող, կենսաքիմիայի ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
Կենս. գիտ. թեկն., «Արգինազի իզոֆերմենտները և պրոլինի կենսասինթեզի պրոցեսը առնետների վերականգնվող լյարդում», 1990 թ., Մասնագիտացված Խորհուրդ К.005.01.08, ԵՊՀ

Գիտական կոչում
Դոցենտ` ՀՀ ԲՈՀ, 2008 թ.

Աշխատանքային փորձ
2008 թ. մինչ այժմ դոցենտ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2007 - 2008թթ. բաժնի վարիչ, դասախոսների որակավորման բարձրացման բաժին, ԵՊՀ
2002 - 2008թթ. ասիստենտ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2000 - 2002 թթ. ասիստենտ, կենսաքիմիայի ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2004 - 2008 թթ. գիտաշխատող, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1994 - 2004 թթ. գիտաշխատող, կենսաքիմիայի ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1985 - 2000 թթ. ավագ լաբորանտ, կենսաքիմիայի ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ
Էկոթունաբանություն
Սննդի էկոլոգիական անվտանգություն
Կիրառական թունաբանություն
Շրջակա միջավայրի հետ կապված առողջություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էկոլոգիա, բնապահպանություն, շրջակա միջավայրի հետ կապված և մասնագիտական առողջություն, շրջակա միջավայրի քիմիա և թունաբանություն, կենսաքիմիա, սննդի անվտանգություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Կրթական դրամաշնորհներ
2010 թ. մինչ այժմ` 159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մշակում, ԵՊՀ
2003 թ.` Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի (ԲՀԻՕՀՀՄ) դրամաշնորհ` Կենտրոնական Եվրոպական համալսարանում (Բուդապեշտ, Հունգարիա) վերապատրաստվելու համար
2001 թ. (1 հոկտեմբերի) - 2002 (1 հունվարի): Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման վերապատրաստման դասընթաց, Առողջապահության Ազգային ինստիտուտ, Հայաստանի Հանրապետություն)
2001 թ. (1 մարտի - 1 հունիսի): ՀԿ Կառավարման ուսումնական ծրագիր (ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման Գործակալության և Ամերիկայի Հայկական Ասամբլեայի ՀԿ Ուսումնական և Ռեսուրսային Կենտրոն)
Գիտահետազոտական դրամաշնորհներ
2011 - 2013 թթ.` ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության ԳՊԿ-ի ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող № SCS 11-4b540 գիտական թեմա
Ճանապարհորդական դրամաշնորհներ
2012, 2011 թթ.` Գալուստ Գյուլբենկյանի հիմնադրամի (Պորտուգալիա) դրամաշնորհներ` Վալենսիայում (Իսպանիա) և Բադ Նաուհեյմում (Գերմանիա) միջազգային գիտաժողովների մասնակցելու համար

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Էկոլոգիայի միջազգային կազմակերպության (INTECOL) անդամ,
Հայաստանի կենսաքիմիական ընկերության անդամ,
«Ազգային զարգացման գիտակրթական կենտրոն» ՀԿ-ի անդամ,
«Սակուրա» բարեգործական ՀԿ-ի հիմնադիր անդամ,
«Մարդու առողջություն» բարեգործական ՀԿ-ի հիմնադիր անդամ

hasmikmov@ysu.am

The impact of Zangezur Copper and Molybdenum Combine activities on the pollution of agricultural lands and crops by toxic elements (Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ազդեցությունը թունավոր տարրերով գյուղատնտեսական հանդակների և մշակաբույսերի աղտոտվածության վրա )
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 119-125
|
Կ. Ա. Ղազարյան , Հ. Ս. Մովսեսյան , Գ. Ա. Գևորգյան, Հ. Է. Խաչատրյան, Ս. Վ. Անտոնյան, Ռ. Է Ավետիսյան
Environmental risk assessment of soil pollution by some trace elements around open mine and tailing dump of Akhtala Mining and Processing Enterprise (Որոշ միկրոտարրերով Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի բաց հանքի և պոչամբարի շրջակա տարածքի հողերի աղտոտվածության հետ կապված էկոլոգիական ռիսկերի գնահատումը)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 198-203
|
Copper phytoremediation potential of native plant species growing in the mine polluted areas of south Armenia
2018 | Թեզիս/Thesis
International Conference “Smart Bio”. 2018, p. 104
|
Ghazaryan K. A. , Movsesyan H. S. , Rajput V. D., Minkina T. M., Behal A., Sushkova S. N., Mandzhieva S., Singh R., Gorovtsov A., Tsitsuashvili V. S., Purvis W. O.
Effects of zinc-oxide nanoparticles on soil, plants, animals and soil organisms: A review
2018 | Հոդված/Article
Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management. 2018, 9, 76-84 pp.
Karen A. Ghazaryan , Hasmik S. Movsesyan , Hrant E. Khachatryan, Naira P. Ghazaryan
Geochemistry of Potentially Toxic Trace Elements in Soils of Mining Area: A Case Study from Zangezur Copper and Molybdenum Combine, Armenia
2018 | Հոդված/Article
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 2018, Published online, 1-6 pp.
Գ. Ա. Գևորգյան, Կ. Ա. Ղազարյան, Հ. Ս. Մովսեսյան
Assessment of ecological and agricultural risks of heavy metal pollution of soils in the vicinity of Kapan City, Armenia (Հայաստանի Կապան քաղաքի շրջակա հողատարածքների ծանր մետաղներով աղտոտվածության էկոլոգիական և գյուղատնտեսական ռիսկերի գնահատումը)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 193-197
|
Heavy metals in the soils of the mining regions of Kajaran, Armenia: A preliminary definition of contaminated areas
2017 | Հոդված/Article
Academic Journal of Science. 2017, 07(03), 421–429 pp.
|
Ghazaryan K. A. , Movsesyan H. S. , Khachatryan H. E., Ghazaryan N. P.
Geochemistry of potentially toxic trace elements in soils of mining area: a case study from Zangezur Copper and Molybdenum Combine, Armenia
2017 | Թեզիս/Thesis
15th International Conference on Environmental Science and Technology. 2017. p. 179
|
Human health risk assessment of heavy metal pollution in soils around Kapan mining area, Armenia
2017 | Հոդված/Article
Electronic journal of natural sciences. 2017, 2(29), pp. 29-33
|
Կ. Ա. Ղազարյան , Հ. Ս. Մովսեսյան , Հ. Է. Խաչատրյան, Տ. Մ. Մինկինա, Ս. Ն. Սուշկովա
Copper absorption status of agricultural plant species and their phytoremediation potential (Պղնձի կլանումը գյուղատնտեսական մշակաբույսերի կողմից և դրանց ֆիտոռեմեդիացիայի պոտենցիալը)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 106-112
|
Flavio Fornasier, Karen Ghazaryan , Hasmik Movsesyan , Naira Ghazaryan
Rapid evaluation of heavy metals impact on biochemical activity and microbial size in soils around Zangezur Combine, Armenia
2016 | Թեզիս/Thesis
5th International Conference “Enzymes in the Environment: Ecology, Activity and Applications”. 2016, p. 38
|
Application of various methods for evaluation of heavy metal pollution in soils around Agarak copper-molybdenum mine complex, Armenia
2016 | Հոդված/Article
World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering, 2016, 10, 8, 809-814 pp.
|
Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի շրջակա հողերի միկրոտարրերով աղտոտվածության հետ կապված էկոլոգիական ռիսկերի գնահատումը
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, 68, 4, 66-75 էջ, Հայաստան
|
Կ. Ա. Ղազարյան , Հ. Ս.Մովսեսյան , Ն. Փ. Ղազարյան, Շ. Վ. Շալունց
Assessment of heavy metal contamination of soils around Agarak (RA) copper-molybdenum mine complex (ՀՀ Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի շրջակա տարածքի հողերի ծանր մետաղներով աղտոտվածության գնահատումը)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #1, էջ 34-42
|
K.A. Ghazaryan , G.A. Gevorgyan , H.S. Movsesyan , N.P. Ghazaryan , K.V. Grigoryan
The evoluation of heavy metal pollution degree in the soils around the Zangezur copper and molybdenum combine
2015 | Հոդված/Article
Rome, Italy, May 05-06, 2015, 17 (5) Part I, p. 161-166
|
Գ. Ա. Գևորգյան, Հ. Ս. Մովսեսյան , Կ. Վ. Գրիգորյան , Կ. Ա. Ղազարյան
Environmental risks of heavy metal pollution of the soils around Kajaran Town, Armenia (ՀՀ Քաջարան քաղաքի շրջակա տարածքի հողերի ծանր մետաղներով աղտոտման էկոլոգիական ռիսկերը)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #2, էջ 50-55
|
Ghazaryan K.A. , Movsesyan H.S. , Ghazaryan N.P. , Gevorgyan G.A., Grigoryan K.V.
Soil pollution level of ecologically vulnerable areas around Kajaran town and ways of their improvement
2014 | Հոդված/Article
Chemistry Journal of Moldova. Ecological Chemistry, 2014, V. 9, № 2, p. 52-57
|
Gevorgyan G.A. , Ghazaryan K.A. , Movsesyan H.S. , Ghazaryan N.P., Grigoryan K.V
The assessment of the heavy metal enrichment of the soils around Kapan town, Armenia
2014 | Հոդված/Article
Proceedings of International Conference "Sustainable Development Conference 2014: Green technology, renewable energy, environmental protection", Bangkok, Thailand, July 5-7, 2014, p. 355-361
|
Ghazaryan K.A. , Movsesyan H.S , Ghazaryan N.P. , Gevorgyan G.A., Grigoryan K.V.
General characteristic and pollution level of soils in ecologically vulnerable mining areas around Kapan town in Armenia
2014 | Հոդված/Article
Academic Journal of Science, 2014, p. 187-196
|
General characteristic of soils of Kajaran Town surroundings (Քաջարան քաղաքի շրջակա տարածքի հողերի ընդհանուր բնութագիրը)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013, #3, էջ 44-50
|
Մ. Ա. Սարգսյան , Հ. Ս. Մովսեսյան , Ն. Փ. Ղազարյան , Ա. Մ. Սարգսյան, Հ. Ռ. Մեսրոփյան , Ա. Մ. Ավագյան
Հողաբնակ ամոնիֆիկատորների թվաքանակը անտառային դարչնագույն հողերում բակտերիական միջատասպանների ներմուծումից հետո
2013 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հ. 65, #4, 2013, էջ 121-123
|
The ecological assessment of soils around Agarak town
2013 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հ. 62, #1, 2013, էջ 39-43
|
H. S. Movsesyan , R. M. Aroutounian , L. V. Shakyan, Sh. G. Asmaryan, H. M. Galstyan, G. M. Bazikyan, H. A. Martirosyan, A. K. Saghatelyan
Studying cancer incidence in kids and juveniles in Yerevan in relationship with air and soil pollution on their dwelling sites
2013 | Հոդված/Article
Biological journal of Armenia, 2013, v. 65, #3, 2013, p. 69-75
|
Մ. Ս. Սարգսյան, Հ. Ս. Մովսեսյան , Ն. Փ. Ղազարյան, Ա. Մ. Սարգսյան, Ա. Մ. Ավագյան
Ինվերտազի ակտիվությունը անտառային դարչնագույն հողեր բակտերիական միջատասպանների ներմուծումից հետո
2013 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հ. 65, #2, 2013, էջ 71-75
|
Մ. Ա. Սարգսյան , Հ. Ս. Մովսեսյան , Ն. Փ. Ղազարյան, Ա. Մ. Սարգսյան , Ա. Մ. Ավագյան
The quantities of ammonifiers in brown forest soils after introduction of crystallophores (Անտառային դարչնագույն հողերի ամոնիֆիկատորների քանակությունը բյուրեղ առաջացնող միջատասպան բակտերիաներ ներմուծելուց հետո)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013, #1, էջ 40-43
|
Анкетирование родителей детей-олигофренов в Армении с учетом эффекта факторов окружающей среды (Հայաստանում օլիգոֆրենիայով տառապող երեխաների ծնողների անկետավորումը շրջակա միջավայրի գործոնների ազդեցության առումով)
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 50-56 (ռուսերեն)
|
H. S. Movsesyan , M. A. Sargsyan, N. P. Ghazaryan, A. M. Sargsyan, H. R. Mesropyan
Bacillus thuringiensis-based insecticides residues in brown forest soils and their influence on soil-inhabiting ammonifiers
2012 | Թեզիս/Thesis
International Conference of Agricultural Engineering, 2012, CIGR-Ageng, Spain, Valencia
|
Ա. Մ. Ավագյան, Մ. Ա. Սարգսյան, Հ. Ս. Մովսեսյան
Միջատասպան բյուրեղ առաջացնող բակտերիաների պահպանելիությունը կաղամբով տնկված տիպիկ սևահողերում
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 55-60
|
Մ. Ա. Սարգսյան, Հ. Ս. Մովսեսյան , Ն. Փ. Ղազարյան, Ա. Մ. Սարգսյան, Հ. Ռ. Մեսրոպյան
Նիտրիֆիկատորների քանակությունն անտառային դարչնագույն հողերում բակտերիական միջատասպաններով ցողումից հետո
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, #3(226), էջ 62-64
|
Կ. Հ. Թառլամազյան, Հ. Ս. Մովսեսյան
Испытание инсектицидов против крестоцветныx блошек на посадкаx капусты в Армавирской области РА (Միջատասպանների փորձարկումը խաչածաղկավորների լվիկների դեմ ՀՀ Արմավիրի մարզի կաղամբի տնկարկներում)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 62-64 (ռուսերեն)
|
Հ. Ա. Հովհաննիսյան, Ա. Կ. Սաղաթելյան, Հ. Ս. Մովսեսյան , Ռ. Մ. Հարությունյան
Изучение загрязнения тяжелыми металлами некоторых древесных пород Еревана с учетом размеров их геномов (Երևանում աճող որոշ ծառատեսակների ծանր մետաղներով աղտոտման ուսումնասիրությունը կապված դրանց գենոմի չափերի հետ)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 41-45 (ռուսերեն)
|
Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ
2010 | Գիրք/Book
Զանգակ-97, Երևան, 2010, 223 էջ
Determination of mercury concentration in Bandar Imam marine sediments (Persian Gulf)
2010 | Հոդված/Article
Biological journal of Armenia, LXII, 4, 2010, p. 66-72
Месропян А.Р., Мовсесян А.С. , Саркисян М.А.
Биологическая эффективность бактериальныx препаратов в сочетании с xимическими препаратами против гусениц златогузки и непарного шелкопряда
2010 | Հոդված/Article
Материалы международной конференции, посвященной 40-летию основания
АрГУ, г. Степанакерт. - 2010. - С. 140-142
Ա. Մ. Սարգսյան, Հ. Ս. Մովսեսյան , Հ.Ռ. Մեսրոպյան
Bacillus Thuringiensis տեսակի միջատասպանների պահպանելիությունը անտառային կենսացենոզներում ցողումից հետո
2010 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, LXII, 2, Երևան, 2010, էջ 63-67
Казарян Н.П., Мовсесян А.С. , Жамгарян Г.Г., Григорян К.В.
Соxраняемость энтомопатогенных кристаллообразующих бактерий в светло-каштановых и бурых полупустынных почвах яблоневых садов
2009 | Հոդված/Article
Вестник Инженерной Академии Армении. - 2009. -Т. 6, N 1. - С. 130-135
|
Ա. Մ. Սարգսյան, Հ. Ս. Մովսեսյան , Ն. Փ. Ղազարյան, Մ. Ա.Սարգսյան
Բյուրեղ առաջացնող միջատասպան բակտերիաների փորձարկումը ոսկետուտի և տարազույգ մետաքսագործի դեմ լաբորատոր և դաշտային պայմաններում
2009 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, LXI, 4, Երևան, 2009, էջ 73-76
Sargsyan A.M., Movsesyan H.S.
Biological effectiveness of bacterial insecticides against gypsy moth under laboratory conditions
2009 | Թեզիս/Thesis
4th International Confe-rence of Young Scientists “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution”, Odessa, Ukraine, 2009, p.109-110
|
Сохраняемость энтомопатогенных кристаллообразующих бактерий на листьях яблони ( Բյուրեղ առաջացնող միջատասպան բակտերիաների պահպանելիությունը խնձորենու տերևների վրա)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #2, էջ 118-122 (ռուսերեն)
|
Карапетян А.М., Мовсесян А.С. , Саркисян М.А.
Количественный и качественный состав денитрифицирующих бактерий обнаженных почвогрунтов озера Севан после интродукции бактериальных инсектицидов
2008 | Հոդված/Article
СтатьяИзвестия Государственного аграрного университета Армении, 2008, N 3/4,С. 14-17
Карапетян А.М., Мовсесян А.С. , Казарян Н.П., Саркисян М.А.
Уреазная активность обнаженных почвогрунтов озера Севан после интродукции бактериальных инсектицидов
2008 | Հոդված/Article
СтатьяИзвестия аграрной науки (Тбилиси), Т. 6, N3, 2008, стр. 34-36
|
Ֆերմենտների ակտիվությունը որպես ծանր մետաղներով աղտոտված հողերի ախտորոշիչ ցուցանիշ
2008 | Գիրք/Book
Երևանի պետ. համալս. Հրատ., 2008, 28 էջ
General characteristic of the soils neighboring the Yerevan city “Zvartnots” airport
2007 | Թեզիս/Thesis
Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution. Materials of III International Young Scientists conference. Odesa, 2007, P. 277
Greenhouse gases, exhausted into the atmosphere as a result of agricultural activities in the watershed basin of Lake Arpi and economic assessment of the harm caused by them
2006 | Թեզիս/Thesis
6th Annual International Conference of REC Cauca-sus “Climate Change”, Shindisi, Georgia, 2006, p.71-72
The introduction of new interdisciplinary course on Ecotoxicology in YSU
2005 | Հոդված/Article
5th Annual International Conference of REC Caucasus “Education for Sustainable Development”, Tbilisi, Georgia, 2005, p. 68-72
Principles of Ecotoxicology (Syllabus of the course)
2005 | Հոդված/Article
http://www.crc.ceu.hu/ocrc/syllabi/syll13596/Movsesyan.doc
Papoyan A.R., Hovhannisyan S.P., Gabrielyan G.A., Movsesyan H.S. , Torchyan R.H.
Influence of the sources of nitrogene and carbon of growth medium on the activity of L-amino acid oxidase of Aspergillus niger R-3
2004 | Թեզիս/Thesis
29-th FEBS Congress, Warsaw, Poland, 2004, p.72