Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Կարեն Արամայիսի Ղազարյան

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար | Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
Կրթություն
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, բակալավրիատուրա Դիպլոմի մասնագիտությունը - կենսաբան
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, մագիստրատուրա Դիպլոմի մասնագիտությունը - կենսաբան, էկոլոգ
2001 - 2004 թթ. ԵՊՀ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնում որպես ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, թեման` «Արփի լճի և նրա ջրահավաք ավազանի էկոլոգիական գնահատականը և տարածքի կառավարումը»: Կենդանաբանության ինստիտուտում գործող էկոլոգիայի մանագիտական խորհրդում, Գ.00.11 մասնագիտությամբ, 2004 թ-ին:

Աշխատանքային փորձ
2005 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնում որպես ավագ գիտաշխատող
2008 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնում որպես ասիստենտ
14.08.2000 - 14.11.2000 թթ. Մասնակցել եմ IAESTE ուսանողների փոխանակման ծրագրին, որի շրջանակներում զբաղվել եմ գիտական ուսումնասիրություններով Շվեյցարիայի Ագրոէկոլոգիայ Դաշնային Հետազոտական Կենտրոնում (Ցյուրիխ)
05.06.2015 - 05.09.2015 թթ. Խինջյանգի էկոլոգիայի և աշխարհագրության ինստիտուտ, Չինաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիա, Անապատների և օազիսների էկոլոգիայի պետական գլխավոր լաբորատորիա (Հետազոտության թեման – Ոռոգման նպատակով օգտագործվող Չինաստանի Տիկլանիկ օազիսի գրունտայի ջրերի որակի հիդրոքիմիական գնահատումը IWQI-ի և գեոստատիստիկական մեթոդներով)
15.06.2014 - 15.09.2014 թթ. Խինջյանգի էկոլոգիայի և աշխարհագրության ինստիտուտ, Չինաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիա, Անապատների և օազիսների էկոլոգիայի պետական գլխավոր լաբորատորիա (Հետազոտության թեման – Ոռոգման նպատակով օգտագործվող մակերևույթային ջրերի որակի հիդրոքիմիական գնահատումը և դրանց ազդեցությունը Չինաստանի Տիկանլիկ օազիսի հողերի աղակալվածության վրա)

Կարդացվող դասընթացներ
«Էկոլոգիա և բնապահպանության հիմունքներ», «Բնագիտություն», «Մշակույթի էկոլոգիա», «ՀՀ էկոլոգիական հիմնախնդիրները», «Սննդի ազդեցությունը հանրային առողջության վրա», «Հողերի էկոլոգիա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էկոհամակարգերի մոնիթորինգ և կառավարում, հողերի էկոլոգիա, հիդրոէկոլոգիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
159340-TEMPUS-1-2009-1-ES-TEMPUS-JPCR
Ծրագրի անվանումը - «Sharing Collectively The Competences of the Researchers to the Farmers for a Sustainable and Ecological Exploitation of The Agricultural and Environment Protection / ECO-AGRI», (no. 2.2-2.72569.20M1, I S-ETC 264) financed from the European Neighborhood and Partnership Instrument (ENPI) in the framework of the Black Sea Basin Joint Operational Programme
05.06.2015 - 05.09.2015 թթ.` Չինաստանի գիտությունների ակադեմիայի նախագահի միջազգային կրթաթոշակ: Դրամաշնորհի համարը. 2014BAC15B02
01.08.2014 - 30.07.2015 թթ.` Նորվեգիայի թագավորական դեսպանատուն, Քաղաքացիական հասարակության աջակցության ծրագիր: Դրամաշնորհի համարը. ARM-14/EMB/5.
05.06.2014 - 05.09.2014 թթ. Չինաստանի գիտությունների ակադեմիայի զարգացող երկրների հետազոտողների այցելության կրթաթոշակ, Դրամաշնորհի համարը. 2013FFZA0010
01.01.2014 – 31.12.2015 թթ.` Սև ծովյան ավազանի երկրների համատեղ գործողությունների ծրագիր 2007 - 2013 թթ. (Եվրոպական հարևանության և գործընկերության միջող (ENPI). Դրամաշնորհի համարը. 2.2.3.72546.202, MIS-ETC 2177.
01.10.2013 - 01.12.2014 թթ.` Գիտության և առաջատար տեխնոլոգիաների ազգային հիմնադրամ (NFSAT) - 2013Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագիր (YSSP-2013): Դրամաշնորհի համարը. YSSP-13-47.
01.01.2013 - 31.12.2014 թթ.` 2013: sharing collectively the competences of the researchers to the farmers for a sustainable and ecological exploitation of the agricultural and environment protection. Grant provider: Black Sea Basin - Joint Operational Programme 2007-2013 – Lecturer.
01.08.2013 - 31.07.2015 թթ.` ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հետազոտական ծրագիր: Դրամաշնորհի համարը. SCS 13-4C202.
2010 - 2012 թթ. 159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մշակումը, ԵՊՀ

Մասնագիտական անդամակցություն
2011–ից առ այսօր. Լանդշաֆտային էկոլոգիայի միջազգային ասոցիացիայի անդամ
2011–ից առ այսօր. «Շրջակա միջավայրի մենեջմենտի» ստանդատիզացման տեխնիկական խմբի անդամ: Ստանդարտացման ազգային ինստիտուտ, Էկոնոմիկայի Նախարարություն, Հայաստան:
2011–ից առ այսօր. INTECOL միջազգային ասոցիացիայի անդամ

Պարգևներ
2011- Երիտասարդական գիտնականների ճանապարհորդական մրցանակ 8-րդ IALE համաշխարհային կոնգրես.

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

kghazaryan@ysu.am

K. Ghazaryan , N. Chernikova, V. Chaplygin, D. Nevidomskaya, S. Mandzhieva, T. Minkina, H. Movsesyan, A. Glinushkin, V. Kalinichenko, V. Beschetnikov, I. Sazonov
Mechanism of hyperaccumulation of heavy metals by of Verbascum thapsus from soil
2021 | Թեզիս/Thesis
EGU General Assembly, 19-30.04.2021, p. 1, Germany
K. Ghazaryan , V. Chaplygin, N. Chernikova, G. Fedorenko, A. Fedorenko, T. Minkina, D. Nevidomskaya, S. Mandzhieva, H. Movsesyan, V. Beschetnikov
Influence of soil pollution on the morphology of roots and leaves of Verbascum thapsus L
2021 | Հոդված/Article
Environmental Geochemistry and Health, 2021, p. 1-17
K. Ghazaryan , T. Minkina, G. Fedorenko, D. Nevidomskaya, Y. Fedorov, T. Pol’shina, A. Fedorenko, V. Chaplygin, S. Mandzhieva, H. Movsesyan, T. Hassan
Adaptive potential of Typha laxmannii Lepech to a heavy metal contaminated site
2021 | Հոդված/Article
Plant and Soil, 2021, N 465, p. 273-287
K. Ghazaryan , H. Movsesyan, T. Minkina, S. Sushkova, V. Rajput
The identification of phytoextraction potential of Melilotus officinalis and Amaranthus retroflexus growing on copper- and molybdenum-polluted soils
2021 | Հոդված/Article
Environmental Geochemistry and Health, 2021, N 43, p. 1327-1335
Հողի մանրէների կենսազանգվածի և ֆերմենտային ակտիվության պատասխանը պղնձով և մոլիբդենով աղտոտմանը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի շրջակայքում, Հայաստան
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 235-245
|
Կ. Ա. Ղազարյան , Գ. Ա. Գևորգյան, Հ. Ս. Մովսեսյան , Հ. Է. Խաչատրյան
Soil salinization in the agricultural areas of Armenian semi-arid regions: case study of Masis region (Հողերի աղակալումը Հայաստանի կիսաչորային շրջանների գյուղատնտեսական հանդակներում. հիմնախնդրի ուսումնասիրում Մասիսի տարածաշրջանում)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 159–167
|
Suitability assessment of groundwater for irrigation purpose at high-risk sites of the Ararat plain (Ստորերկրյա ջրերի պիտանիության գնահատումը ոռոգման նպատակով Արարատյան դաշտի բարձր ռիսկայնության շրջաններում)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 75-82
|
K. Ghazaryan , H. Movsesyan
Soil Microbial Biomass And Enzyme Activities Response to Copper And Molybdenum Pollution in the Vicinity of Zangezur Copper And Molybdenum Combine, Armenia
2020 | Հոդված/Article
Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2020, N 54 (3), p. 235-245
Կ. Ղազարյան , Հ. Խաչատրյան, Հ. Մովսեսյան
Հողի ֆերմենտային ակտիվության ցուցանիշների կիրառական ասպեկտները
2020 | Գիրք/Book
«Հայաստանի կենսաբանական հանդես», 2020, թիվ 72 (3), էջ 65-71
Hydrochemical analysis and evaluation of groundwater quality for irrigation in Masis Region, Armenia (Մասիսի շրջանի (Հայաստան) ստորերկրյա ջրերի հիդրոքիմիական վերլուծությունը և ոռոգման համար որակի գնահատումը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 193-199
|
Ghazaryan Karen , Movsesyan Hasmik , Ghazaryan Naira, Watts Beatriz Amanda
Copper phytoremediation potential of wild plant species growing in the mine polluted areas of Armenia
2019 | Հոդված/Article
Environmental Pollution, 2019, 249, pp. 491-501
Marina Burachevskaya, Tatiana Minkina, Victor Chaplygin, Tatiana Bauer, Victor Chaplygin, Inna Zamulina, Svetlana Sushkova, Alexey Fedorenko, Karen Ghazaryan , Hasmik Movsesyan , Denis Makhinya
Study of copper, lead, and zinc speciation in the Haplic Chernozem surrounding coal-fired power plant
2019 | Հոդված/Article
Applied Geochemistry, 2019, 104, pp. 102-108
Tatiana Minkina, Dina Nevidomskaya, Victoria Shuvaeva, Tatiana Bauer, Alexander Soldatov, Saglara Mandzhieva, Alexander Trigu, Yan Zubavichus, Karen Ghazaryan
Molecular characterization of Zn in Technosols using X-ray absorption spectroscopy
2019 | Հոդված/Article
Applied Geochemistry, 2019, 104, pp. 168-175
Karen A. Ghazaryan , Hasmik S. Movsesyan , Hrant E. Khachatryan, Naira P. Ghazaryan, Tatiana M. Minkina, Svetlana N. Sushkova, Saglara S. Mandzhieva, Vishnu D. Rajput
Copper phytoextraction and phytostabilization potential of wild plant species growing in the mine polluted areas of Armenia
2019 | Հոդված/Article
Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis, 2019, 19 (2), pp. 155-163
Hydrochemical analysis and evaluation of groundwater quality for irrigation in Masis Region, Armenia (Մասիսի շրջանի (Հայաստան) ստորերկրյա ջրերի հիդրոքիմիական վերլուծությունը և ոռոգման համար որակի գնահատումը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 193-199
|
Պղնձով և մոլիբդենով աղտոտված հողերում աճող Artemisia Vulgaris և Medicago Coerulea բուսատեսակների ֆիտոէքստրակցիայի ներուժի
2019 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, 2 (71), էջ 26-32
|
The impact of Zangezur Copper and Molybdenum Combine activities on the pollution of agricultural lands and crops by toxic elements (Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ազդեցությունը թունավոր տարրերով գյուղատնտեսական հանդակների և մշակաբույսերի աղտոտվածության վրա )
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 119-125
|
Potentially toxic elements content in soils in the vicinity of shamlugh copper mining area (armenia): ecological, agricultural and health risk assessment
2018 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia, 2018, 4 (70), pp. 6-11
|
Կ. Ա. Ղազարյան , Հ. Ս. Մովսեսյան , Գ. Ա. Գևորգյան, Հ. Է. Խաչատրյան, Ս. Վ. Անտոնյան, Ռ. Է Ավետիսյան
Environmental risk assessment of soil pollution by some trace elements around open mine and tailing dump of Akhtala Mining and Processing Enterprise (Որոշ միկրոտարրերով Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի բաց հանքի և պոչամբարի շրջակա տարածքի հողերի աղտոտվածության հետ կապված էկոլոգիական ռիսկերի գնահատումը)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 198-203
|
Ghazaryan K. , Khachatryan H.
Environmental risk assessment of soil contamination by trace elements around open mine and tailing dump of the Akhtala Ore Processing Combine
2018 | Թեզիս/Thesis
International Conference “Smart Bio”. 2018, p. 109
|
Copper phytoremediation potential of native plant species growing in the mine polluted areas of south Armenia
2018 | Թեզիս/Thesis
International Conference “Smart Bio”. 2018, p. 104
|
Copper bioaccumulation status and phytoremediation potential of some agricultural plant species growing in polluted agricultural lands of Armenia
2018 | Թեզիս/Thesis
International Conference “Smart Bio”. 2018, p. 103
|
Ghazaryan Karen , Movsesyan Hasmik, Khachatryan Hrant, Antonyan Susanna, Ruzan Avetisyan
Copper phytoremediation potential of wild plant species growing in the mine polluted areas of Armenia
2018 | Հոդված/Article
FAO, Global Symposium on Soil Pollution. 2018, 699-709 pp.
|
Ghazaryan K. A. , Movsesyan H. S. , Rajput V. D., Minkina T. M., Behal A., Sushkova S. N., Mandzhieva S., Singh R., Gorovtsov A., Tsitsuashvili V. S., Purvis W. O.
Effects of zinc-oxide nanoparticles on soil, plants, animals and soil organisms: A review
2018 | Հոդված/Article
Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management. 2018, 9, 76-84 pp.
Vishnu Rajput, Tatiana Minkina, Alexey Fedorenko, Svetlana Sushkova, Saglara Mandzhieva, Vladimir Lysenko, Nadezhda Duplii, Grigory Fedorenko, Konstantin Dvadnenko, Karen Ghazaryan
Toxicity of copper oxide nanoparticles on spring barley (Hordeum sativum distichum)
2018 | Հոդված/Article
Science of the Total Environment. 2018, 645, 1103-1113 pp.
Karen A. Ghazaryan , Hasmik S. Movsesyan , Hrant E. Khachatryan, Naira P. Ghazaryan
Geochemistry of Potentially Toxic Trace Elements in Soils of Mining Area: A Case Study from Zangezur Copper and Molybdenum Combine, Armenia
2018 | Հոդված/Article
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 2018, Published online, 1-6 pp.
Бурачевская М. В., Манджиева С. С., Минкина Т. М., Казарян К. А. , Мовсесян А. С., Сушкова С. Н.
Фракционное распределение цинка в чернозёмах зоны аэротехногенного загрязнения
2018 | Հոդված/Article
Современное состояние чернозёмов: II Международная научная конференция. 2018, 57-62
Burachevskaya M., Minkina T., Zamulina I., Lobzenko I., Movsesyan A., Ghazaryan K.
The lead compounds in the soil in conditions of air pollution
2018 | Թեզիս/Thesis
International Conference Contaminated Sites. 2018, pp. 136-137
Burachevskaya M., Ghazaryan K. , Minkina T., Movsesyan H. , Mandzhieva S., Bauer T., Sushkova S.
Strength of zinc fixation in soils in the conditions of aerosol contamination
2018 | Թեզիս/Thesis
2nd International Young Scientists Conference on Biodiversity and Wildlife Conservation Ecological Issues. 2018, pp. 64-65
Rajput V. D., Chapligin V. A., Minkina T. M., Sushkova S. N., Mandzhieva S. S., Tsitsuashvili V. S., Ղազարյան Կ. Ա. , Մովսեսյան Հ. Ս.
Effect of PBO nanoparticle on plant growth
2017 | Հոդված/Article
Экология и биология почв. 2017, стр. 128-132
|
Heavy metals in the soils of the mining regions of Kajaran, Armenia: A preliminary definition of contaminated areas
2017 | Հոդված/Article
Academic Journal of Science. 2017, 07(03), 421–429 pp.
|
Ghazaryan K. A. , Movsesyan H. S. , Khachatryan H. E., Ghazaryan N. P.
Geochemistry of potentially toxic trace elements in soils of mining area: a case study from Zangezur Copper and Molybdenum Combine, Armenia
2017 | Թեզիս/Thesis
15th International Conference on Environmental Science and Technology. 2017. p. 179
|
Human health risk assessment of heavy metal pollution in soils around Kapan mining area, Armenia
2017 | Հոդված/Article
Electronic journal of natural sciences. 2017, 2(29), pp. 29-33
|
Կ. Ա. Ղազարյան , Հ. Ս. Մովսեսյան , Հ. Է. Խաչատրյան, Տ. Մ. Մինկինա, Ս. Ն. Սուշկովա
Copper absorption status of agricultural plant species and their phytoremediation potential (Պղնձի կլանումը գյուղատնտեսական մշակաբույսերի կողմից և դրանց ֆիտոռեմեդիացիայի պոտենցիալը)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 106-112
|
Գ. Ֆայվուշ, Ս. Բալոյան, Մ. Առաքելյան , Կ. Աղաբաբյան, Ա. Ալեքսանյան, Ա. Ասլանյան , Ա. Ղազարյան , Մ. Հովհաննիսյան, Մ. Քալաշյան, Ս. Նահապետյան
Հայաստանի հանրապետության «Էմերալդ ցանցը»
2016 | Գիրք/Book
Վան Արյան, 2016թ․, 144 էջ
Ղազարյան Կ. Ա. , Խաչատրյան Հ. Է., Գրիգորյան Կ. Վ.
Հողի էկոլոգիա
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 114 էջ
|
Flavio Fornasier, Karen Ghazaryan , Hasmik Movsesyan , Naira Ghazaryan
Rapid evaluation of heavy metals impact on biochemical activity and microbial size in soils around Zangezur Combine, Armenia
2016 | Թեզիս/Thesis
5th International Conference “Enzymes in the Environment: Ecology, Activity and Applications”. 2016, p. 38
|
Ղազարյան Կ. Ա. , Խաչատրյան Հ. Է.
Հողի աղտոտումը ծանր մետաղներով և դրա հետևանքները
2016 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2016թ․, 1, 73-78 էջ, Հայաստան
|
Hydrochemical assessment of surface water for irrigation purposes and its influence on soil salinity in Tikanlik oasis, China
2016 | Հոդված/Article
Environmental Earth Science, 2016, 75:383, 1-15 pp.
Application of various methods for evaluation of heavy metal pollution in soils around Agarak copper-molybdenum mine complex, Armenia
2016 | Հոդված/Article
World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering, 2016, 10, 8, 809-814 pp.
|
Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի շրջակա հողերի միկրոտարրերով աղտոտվածության հետ կապված էկոլոգիական ռիսկերի գնահատումը
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, 68, 4, 66-75 էջ, Հայաստան
|
Saglara S. Mandzhieva, Tatiana M. Minkina, Marina V. Buratchevskaya, Victor A. Chapligin, Viktoriia S. Tsitsuashvili, Vishnu D. Rajput, Karen A. Ghazaryan , Palma Orlović-Leko, Ivan Šimunić
Effect of Natural and Technogenic Factors on the Mobility and Transformation of Metal Compounds in Soil
2016 | Հոդված/Article
Biogeosystem Technique, 2016, Vol.(10), Is. 4, 317-327 pp.
|
Ղազարյան Կ. Ա. , Շալունց Շ. Վ.
Դաստակերտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շրջակա տարածքների հողերի ծանր մետաղներով աղտոտվածության գնահատականը
2016 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2016թ․, 1-2, 79-84 էջ, Հայաստան
|
Կ. Ա. Ղազարյան , Հ. Ս.Մովսեսյան , Ն. Փ. Ղազարյան, Շ. Վ. Շալունց
Assessment of heavy metal contamination of soils around Agarak (RA) copper-molybdenum mine complex (ՀՀ Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի շրջակա տարածքի հողերի ծանր մետաղներով աղտոտվածության գնահատումը)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #1, էջ 34-42
|
G. A. Gevorgyan , K. A. Ghazaryan , T. H. Derdzyan
Heavy Metal Pollution of the soils around the mining area near Shamlugh town (Armenia) and related risks to the Environment Proceedings of 2015 International Conference on Bio-Medical Engineering and Environmental Technology (BMEET-2015)
2015 | Հոդված/Article
London, March 21-22, 2015, p. 215-221
|
T. H. Derdzyan , K. A. Ghazaryan , G. A. Gevorgyan
The Investigation of Enzymatic Activity in the Soils under the Impact of Metallurgical Industrial Activity in Lori Marz, Armenia
2015 | Հոդված/Article
Rome Italy May 05-06, 2015, 17 (5) Part I p. 167-170
|
K.A. Ghazaryan , G.A. Gevorgyan , H.S. Movsesyan , N.P. Ghazaryan , K.V. Grigoryan
The evoluation of heavy metal pollution degree in the soils around the Zangezur copper and molybdenum combine
2015 | Հոդված/Article
Rome, Italy, May 05-06, 2015, 17 (5) Part I, p. 161-166
|
K. A. Ghazaryan , S. S. Avetisyan , N. A. Gevorgyan
Monitoring of soils in ecologically vulnerable mining areas around Shamlugh town in Armenia
2014 | Հոդված/Article
International Journal of Arts & Sciences, CD-ROM. ISSN: 1944-6934, 07(03), 2014, p. 97–105
|
Ghazaryan K.A. , Movsesyan H.S. , Ghazaryan N.P. , Gevorgyan G.A., Grigoryan K.V.
Soil pollution level of ecologically vulnerable areas around Kajaran town and ways of their improvement
2014 | Հոդված/Article
Chemistry Journal of Moldova. Ecological Chemistry, 2014, V. 9, № 2, p. 52-57
|
Gevorgyan G.A. , Ghazaryan K.A. , Movsesyan H.S. , Ghazaryan N.P., Grigoryan K.V
The assessment of the heavy metal enrichment of the soils around Kapan town, Armenia
2014 | Հոդված/Article
Proceedings of International Conference "Sustainable Development Conference 2014: Green technology, renewable energy, environmental protection", Bangkok, Thailand, July 5-7, 2014, p. 355-361
|
Ghazaryan K.A. , Movsesyan H.S , Ghazaryan N.P. , Gevorgyan G.A., Grigoryan K.V.
General characteristic and pollution level of soils in ecologically vulnerable mining areas around Kapan town in Armenia
2014 | Հոդված/Article
Academic Journal of Science, 2014, p. 187-196
|
General characteristic of soils of Kajaran Town surroundings (Քաջարան քաղաքի շրջակա տարածքի հողերի ընդհանուր բնութագիրը)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013, #3, էջ 44-50
|
Որոտան գետի և նրա հիմնական վտակների ջրերի հիդրոքիմիկան բնութագիրը և ոռոգելի հատկությունները
2013 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հ. 65, #3, էջ 99-106
|
The ecological assessment of soils around Agarak town
2013 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հ. 62, #1, 2013, էջ 39-43
|
Evaluation of pollution level of soils of ecologically vulnerable areas around Agarak town and suggestion of improvement ways
2012 | Թեզիս/Thesis
4th International Congress “Soil science for the benefit of mankind and environment” 2012, Bari, Italy, p. 2351
K. A. Ghazaryan , S. H. Minasyan, K. V. Grigoryan , G. A. Gevorgyan
Chemico-ecological evaluation of the quality of Lake Arpi waters according to nutrient elements
2012 | Հոդված/Article
International Journal of Arts and Sciences, 2012, v. 5, #4, p. 265-268
|
Ecological Evaluation and Management of Lake Arpi and its Watershed Basin
2010 | Թեզիս/Thesis
Papers Abstracts of "Fifth International Conference on Environmental Science and Technology 2010". The American Academy of Sciences. July 12 – 16, 2010.Housten, Texas. USA . P 52
Թեղուտ գյուղի` որպես էկոլոգիական ռիսկային տարածքի, շրջակա անտառների հողերի ընդհանուր բնութագիրը
2008 | Թեզիս/Thesis
«Էկոլոգիայի և բնության պահպանության կարևորությունը կայուն զարգացման հեռանկարում», միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 20-21 նոյեմբեր, Ե. 2008, էջ 33
|
General characteristic of the soils neighboring the Yerevan city “Zvartnots” airport
2007 | Թեզիս/Thesis
Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution. Materials of III International Young Scientists conference. Odesa, 2007, P. 277
Կենսածին տարրերով էկոհամակարգերի աղտոտման աղբյուրները Թումանյանի տարածաշրջանում
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 154-157
|
Бактериопланктон как индикатор эвтрофирования озер
2006 | Թեզիս/Thesis
Биология наука XXI века, 10-я Пущинская школа – конференция молодых ученых. Пущино, 2006. стр. 195
Greenhouse gases, exhausted into the atmosphere as a result of agricultural activities in the watershed basin of Lake Arpi and economic assessment of the harm caused by them
2006 | Թեզիս/Thesis
6th Annual International Conference of REC Cauca-sus “Climate Change”, Shindisi, Georgia, 2006, p.71-72
Արփի լճի ջրերի հիդրոքիմիական բնութագիրը և ոռոգիչ հատկությունները
2006 | Թեզիս/Thesis
«Անդրսահմանային Քուռ և Արաքս գետերի ջրային պաշարների օգտագործման ու բնապահպանական հիմնախնդիրները»հանրապետական գիտաժողովի հոդվածներ, Երևան, 2006, էջ 55–57
|
Экономическая оценка природных ресурсов озера Арпи и его водосборного бассейна
2005 | Հոդված/Article
Международный научный журнал “Известия” Государственного Аграрного Университета Армении, 2005, N6 (14), стр. 114 – 116.
The negative influence of human activity on the degradation of Lake Arpi zooplankton species
2004 | Հոդված/Article
Electronic Journal of Natural Sciences National Academy of Sciences Republic of Armenia, 2004, 1(2), pp. 7-9
|
Լոռու մարզում մարդու գործունեության հետևանքով շրջակա միջավայր ներմուծվող կենսածին տարրերի քանակական բնութագիրը
2004 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, գիտ. հոդվածների ժողովածու, հատոր 2, №3, 2004, Երևան, էջ 452-456
Արփի լճի ավազանի գյուղատնտեսական կուլտուրաների բուսական մնացորդների այրման բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա
2003 | Հոդված/Article
Հայաստանի Էկոլոգիական Հանդես, N 1, Երևան, 2003, էջ 65-68
Գյուղատնտեսական կուլտուրաների բուսական մնացորդների այրման արգասիքների ազդեցությունը ջերմոցային է‎ֆեկտի ուժեղացման վրա
2003 | Թեզիս/Thesis
«Ուտոպիական ‎հանդիպումներ» 2-րդ միջազգային սեմինար (Զեկուցումների դրույթներ), Երևանի պետ.համալս. հրատ., 2003, էջ 29-30
The influence of the antropogenic factor on the change of number of zooplankton speciec of the Lake Arpi
2003 | Թեզիս/Thesis
“Исследование и охрана животного мира ‎южного Кавказа”, Материалы региональной конференции, посвященной 60-лети‎ю института зоологии НАН РА. Ереван, 2003, стр. 51-53
Մարդածին գործոնի ազդեցությունը Արփի լճի և նրա ջրահավաք ավազանի վրա
2002 | Թեզիս/Thesis
Անդրկովկասի տարածաշըրջանում ագրոպարենային համակարգի կայուն զարգացման հիմնխնդիրները: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Մաս 1-ին,Երևան, 2002, էջ 303-306
|