Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Կարեն Կառլենի Գրիգորյան

Դասախոս | Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
Կրթություն
1991 – 1996 թթ. ուսանող, ԵՊՀ
1996 - 1999 թթ. ասպիրանտ, ՀՀ ԳԱԱ

Աշխատանքային փորձ
1999 թ–ից առ այսօր գիտ. աշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաները
Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կոնդենսացված միջավայրերի ֆիզիկա, էկոլոգիա, բնության պահպանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

k.k.huruntz@ysu.am

Աբրահամ-Մինկովսկու հակասության նմանակը էլեկտրոնային օպտիկայում
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2021, հ. 55, #3, էջ 169-173
|
Էլեկտրամագնիսական ալիքի իմպուլսը ժամանակի մեջ փոփոխվող դիէլէկտրական միջավայրերում
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2021, հ. 55, #2, էջ 148-152
|
Ս. Ա. Մկրտչյան, Ռ. Ա. Դունամալյան, Լ. Է. Ղուկասյան, Մ. Ա. Մարդյան, Կ. Կ. Գրիգորյան
Վաղաժամ ծնված նորածինների կյանքի որակը և զարգաման փոփոխոթյունները վաղ մանկության շրջանում
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 91-102
|
K. Grigoryan , M. Parejo, J. Momeni, J. Langa, R. O. Nielsen, I. Montes, L. Papoutsis, L. Farajzadeh, C. Bendixen, E. Căuia, J.-D. Charrière, M. Coffey, C. Costa, R. Dall’Olio, P. De la Rúa, M. Maja Drazic, J. Filipi, T. Galea, M. Golubovski, A. Gregorc, F. Hatjina, R. Ilyasov, E. Ivanova, I. Janashia, I. Kandemir, A. Karatasou, M. Kekecoglu, N. Kezic, E. Sz. Matray, E. Sz. Matray, R. Moosbeckhofer, A. Nikolenko, A. Papachristoforou, P. Petrov, M. Alice Pinto, A. Poskryakov, A. Sharipov, A. Siceanu, M. Ihsan Soysal, A. Uzunov, M. Zammit-Mangion, R. Vingborg, M. Bouga, P. Kryger, M. Meixner, A. Estonba
Authoritative subspecies diagnosis tool for European honey bees based on ancestry informative SNPs
2021 | Հոդված/Article
BMC Genomics, 2021, N 101, 12 pages
Թանթրվենի սև բուսատեսակի գեներատիվ օրգաններից ստացված հյութի հակաբակտերիալ հատկությունների ուսումնասիրումը
2021 | Հոդված/Article
«Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր», 2021, Բ-1, էջ 69-77
K. Grigoryan , S. Mkrtchyan, R. Dunamalyan, L. Ghukasyan, M. Mardiyan
Quality of Life And Developmental Changes of Preterm Infants at Early Childhood
2021 | Հոդված/Article
Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, N 55 (1), p. 91-102
Momentum of an Electromagnetic Wave in Time-Varying Dielectric Media
2021 | Հոդված/Article
Proceedings of the YSU. Physical and Mathematical Sciences, 2021, N 55 (2), p. 148-152
The problem of Ochratoxin A is Real in Armenia, Scientific Study & Research
2020 | Հոդված/Article
Chemistry & Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry, 2020, N 21 (3), p. 423-433
The content of sulfur dioxide in dried vine fruit realized in Armenia
2017 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia. 2017, 69, 1, 113-117 pp.
|
Armen G. Hayrapetyan, Jörg B. Götte, Karen K. Grigoryan , Stephan Fritzsche, Rubik G. Petrosyan
Electromagnetic wave propagation in spatially homogeneous yet smoothly time-varying dielectric media
2016 | Հոդված/Article
Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2016, 178, 158-166 pp.
Կենսածին տարրերով էկոհամակարգերի աղտոտման աղբյուրները Թումանյանի տարածաշրջանում
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 154-157
|
Բնական ջրերի անալիզի մեթոդներ
2006 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարանի հրատարակություն, Երևան 2006թ., 72 էջ
Некоторые вопросы и результаты микробиологического способа борьбы с эрозией почвы (Որոշ հարցեր հարցեր և արդյունքներ հողի էրոզիայի դեմ միկրոկենսաբանական պայքարի վերաբերյալ)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 112-118 (ռուսերեն)
|
Ոռոքման ջրերի որակի գնահատման անհրաժեշտության մասին
2003 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2003, էջ.40-42
Գյուղատնտեսական կուլտուրաների բուսական մնացորդների այրման արգասիքների ազդեցությունը ջերմոցային է‎ֆեկտի ուժեղացման վրա
2003 | Թեզիս/Thesis
«Ուտոպիական ‎հանդիպումներ» 2-րդ միջազգային սեմինար (Զեկուցումների դրույթներ), Երևանի պետ.համալս. հրատ., 2003, էջ 29-30