Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Կարեն Արմենի Թռչունյան

Պրոֆեսոր | Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն
2005 - 2011 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկոս
1995 - 2005 թթ. դպրոց N8, Երևան

Գիտական աստիճան
Գ.00.02 Կենսաֆիզիկա և Գ.00.14 Կենսատեխնոլոգիա կ.գ.թ. - 2013 թ
Գ.00.04 Կենսաքիմիա կ.գ.դ. - 2017 թ

Գիտական կոչում
2019 թ. դոցենտ ՀՀ ԲՈԿ
2021 թ․-ից պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
2019 թ. դոցենտ Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլգիայի ամբիոն
2015 - 2019 թթ. ասիստենտ Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլգիայի ամբիոն
2015 թ-ից առ այսօր գիտաշխատող Կենսաբանության գ/հ ինստիտուտի մանրէաբանության, կենսաէներգետիկայի և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիա
2011 - 2015 թթ. կրտսեր գիտաշխատող
2011 - 2013 թթ. Ասպիրանտ ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն

Վերապատրաստումներ
2010 թ. Գործուղում Հալլե-Վիտենբերգի Մարթին Լյութերի համալսարան (պրոֆ. Գ. Սովերս), Հալլե, Գերմանիա
2012 թ. Գործուղում Վագենինգենի համալսարան (պրոֆ. Ա. Ստամս), Վագենինգեն, Նիդեռլանդներ

Գիտական հետաքրքրություների շրջանակը
Կենսաքիմիա, կենսատեխնոլոգիա, կենսաֆիզիկա, կենսաէներգետիկա, մանրէաբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2014, 2012, 2008: EBEC-2014 (FEMS գիտաժոցովի դրամաշնորհ) EBEC-2012 և EBEC-2008 դրամաշնորհներ
2013, 2011։ 5th և 4th FEMS գիտաժողովների դրամաշնորհներ
2013, 2010 թթ. 38th և 35th FEBS գիտաժողովների դրամաշնորհներ
2012 թ. FEBS-ի երիտասարդ գիտնականների ծրագիր (YSP)/ Երիտասարդ գիտնականների 12-րդ գիտաժողովի դրամաշնորհ
2012 թ. FEMS-ի հետազոտական դրամաշնորհ Վագենինգենի համալսարանում ուսուցման համար 2012-1, Վագենինգեն, Նիդերլանդներ
2011 թ. «Առեքսիմբանկ-Գազպրոմբանկ» կրթաթոշակ, Երևան, Հայաստան
2010 թ. FEBS-ի ամառային հետազոտական դրամաշնորհ, Հալլե-Վիտենբերգի Մարթին Լյութերի համալսարան, Հալլե, Գերմանիա
2009, 2007 թթ. Հայ օգնության ֆոնդի (ՀՕՖ) կրթական դրամաշնորհ
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ, ակադ. Լ. Օրբելու անվ. Կրթաթոշակ
2011, 2008 թթ. Գալուստ Գյուլբենկյանի հիմնադրամի (Պորտուգալիա) դրամաշնորհներ
2011 թ. 8th EBSA գիտաժողովի դրամաշնորհ

Անդամակցություն (մասնակցություն խորհուրդներին, խմբագրական կոլեգիաներին)
2010 թ-ից այսօր Եվրոպական Մանրէաբանական ընկերության ֆեդերացիայի անդամ FEMS
2010 թ-ից այսօր Մանրէաբանության ամերիկյան ընկերություն
2009-այսօր: Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա
2008-այսօր: Կենսաքիմիկոսների ընկերություն
2008-այսօր: ԱՄՆ Կենսաֆիզիկական ընկերություն
2007-այսօր: Կենսաֆիզիկական համահայկական ասոցիացիա

Պարգևներ
2013 թ. Կենսաբանության ոլոտտում մինչև 35 տարեկան երիտասադդ գիտնականների ՀՀ ԳԱԱ 70-ամյակին նվիրված «Ակադեմիա» մրցույթի հաղթող
2005, 2004, 2003 թթ. Հանրապետական Կենսաբանության օլիմպիադայի հաղթող (Առաջին տեղի մրցանակ), Հայաստան
2005, 2004, 2003 թթ. Կենսաբանության օլիմպիադայի հաղթող (Առաջին տեղի մրցանակ), Երևան, Հայաստան
2005 թ. ՀՀ Գիտության և Կրթության Նախարարության հավաստագիր գերազանց ուսուցման համար

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն, Գերմաներեն

K.Trchounian@ysu.am

Saccharomyces cerevisiae խմորասնկերի աճի պարամետրերի առանձնահատկություններն աճման տարբեր պայմաններում
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 255-265
|
Կենսազանգվածի և կենսաջրածնի արտադրությունը Escherichia coli մանրէներում մսի արտադրության և եգիպտացորնի լիգնոցելյուլոզային թափոնների խառնուրդի յուրացման պայմաններում
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 224-231
|
H. Gevorgyan, K. Trchounian
Influence of Biohydrogen Production on the Ratio of Generated Acids And Regulation of Δph in E. Coli During Fermentation of Mixed Carbon Sources at pH 7.5
2021 | Թեզիս/Thesis
TUBA World Conference on Energy Science and Technology, 08-12.08.2021, p. 177-178, Turkey
S. Khalatyan, H. Gevorgyan, K. Trchounian
The Role of FhlA Regulatory Protein in Escherichia coli ATPase Activity at pH 5.5 During Fermentation of Mixed Carbon Sources
2021 | Թեզիս/Thesis
World Microbe Forum, 20-24.06.2021, 2033, USA
H. Gevorgyan, K. Trchounian
The Role of Molecular Hydrogen Generation in the Metabolic Flux During Co-utilization of Mixed Carbon Sources in Escherichia coli at pH 6.5
2021 | Թեզիս/Thesis
World Microbe Forum, 20-24.06.2021, 2029, USA
H. Gevorgyan, K. Trchounian
The Role of Hydrogenases on the Interplay Between Potassium Transport System and FOF1-ATPase During the Co-fermentation of Mixed Carbon Sources in E. coli at pH 7.5
2021 | Թեզիս/Thesis
World Microbe Forum, 20-24.06.2021, 1521, USA
The role of formate neutralization and molecular hydrogen generation in the metabolic flux in Escherichia coli during fermentation of mixed carbon sources
2021 | Թեզիս/Thesis
XI International Scientific Conference «Microbial biotechnologies: fundamental and applied aspects», 07-11.06.2021, p. 12-13, Belarus
E. Poghosyan, N. Sahakyan , M. Petrosyan , I. Batlutskaya, K. Trchounian
Isolated Culture of Ajuga Reptance L., Its’ Morphological And Growth Features
2021 | Թեզիս/Thesis
Innоvatiоns in Life Sсienсes, 27-28.05.2021, p. 178-179, Russia
Պրոտոնային ԱԵՖազի մենահատուկ արգելակիչ N,N’-դիցիկլոհեքսիլկարբոդիիմիդի և արտաքին մրջնաթթվի տարբեր կոնցենտրացիաների դերը E. coli-ի աճման գործընթացում ածխածնի խառն աղբյուրների խմորման և տարբեր pH-ի պայմաններում
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 67-74
|
L. Vanyan, H. Gevorgyan, H. Petrosyan, A. Trchounian, K. Trchounian
Industrial Waste-Based Hydrogen Production Technology: The Profitability for Industrial Waste Generators
2021 | Հոդված/Article
Վերականգնվող և մաքուր էներգիայի 7-րդ միջազգային համաժողովի նյութեր, 2021, թիվ 7, էջ 56-59
S. Khalatyan, H. Gevorgyan, K. Trchounian
Role of fhlA Regulatory Protein in theAssimilation of Substrates and Generation ofFermentation End-products in Escherichia coli at Acidic pH
2021 | Թեզիս/Thesis
World Microbe Forum, 20-24.06.2021, 1483, USA
A.Vassilian , H. Gevorgyan, S. Khalatyan, K. Trchounian
The role of Escherichia coli FhlA transcriptional activator in generation of proton motive force and FOF1-ATPase activity at pH 7.5
2021 | Հոդված/Article
IUBMB Life (International Union of Biochemistry and Molecular Biology Life), 2021, N 73, p. 883-892
The Role of Proton Atpase Specific Inhibitor N,N’-Dicyclohexylcarbodiimide And External Formate Concentration on E. Coligrowth During Mixed Carbon Sources Fermentation at Different pHs
2021 | Հոդված/Article
Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, N 55 (1), p. 67-74
Կարեն Թռչունյան , Հ. Գևորգյան, Լ. Կարապետյան
Մանրէների կենսաքիմիա և կենսատեխնոլոգիա. լաբորատոր աշխատանքներ
2021 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2021, 130 էջ
K. Trchounian , H. Gevorgyan, G. Sawers
Interdependence of Escherichia coli formate dehydrogenase and hydrogen-producing hydrogenases during mixed carbon sources fermentation at different pHs
2021 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy, 2021, N 46, p. 5085-5099
H. Gevorgyan, A. Trchounian, K. Trchounian
The Effect of Molecular Hydrogen Generation on the Metabolic Network Formation During Fermentation of Mixed Carbon Sources in Escherichia coli AT pH 7.5
2021 | Հոդված/Article
Վերականգնվող և մաքուր էներգիայի 7-րդ միջազգային համաժողովի նյութեր, 2021, թիվ 7, էջ 60-64
H. Gevorgyan, A. Trchounian, K. Trchounian
pH homeostasis in Escherichia coli at acidic pH during fermentation of glucose and glycerol in the presence of external formate
2020 | Թեզիս/Thesis
Microbial Stress 2020, 16-18.11.2020, p. 50, Italy
L. Vanyan, H. Aghekyan, K. Trchounian
Anaerobic Utilization of Spent Coffee Grounds (SCG) by E. Coli: the Importance of Pretreatment to Optimize Hydrogen and Biomass Generation
2020 | Թեզիս/Thesis
V International Conference of Biotechnology And Health, 29-31.10.2020, p. 132-133. Armenia
Escherichia coli Hydrogenases Contribution to Proton Motive Force Generation; Can Hydrogenases Be Considered as Proton Sensors?,
2020 | Թեզիս/Thesis
V Internatioal Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 128-129, Armenia
H. Gevorgyan, S. Khalatyan, A. Trchounian, K. Trchounian
Study of Co-Fermentation of Glucose and Glycerol in the Presence of External Formate in Escherichia Coli Bacteria at pH 6.5
2020 | Թեզիս/Thesis
The Role of Fhla Regulatory Protein, V International Conference of Biotechnology And Health, 29-31.10.2020, p. 61-62, Armenia
G. Mikoyan, L. Karapetyan, A. Vassilian, A. Trchounian, K. Trchounian
External succinate and potassium ions influence Dcu dependent FOF1-ATPase activity and H+ flux of Escherichia coli at different pHs
2020 | Հոդված/Article
Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 2020, N 52, p. 377-382
K. Trchounian , A. Poladyan, L. Gabrielyan, A. Trchounian
Prospective Trends in Biotechnology for Biohydrogen
2020 | Թեզիս/Thesis
V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 126-127, Armenia
L. Karapetyan, A. Valle, J. Bolivar, A. Trchounian , K. Trchounian
Evidence for Escherichia coli DcuD carrier dependent FOF1-ATPase activity during fermentation of glycerol
2019 | Հոդված/Article
Scientific Reports, 2019, 9, pp. 4279/7
|
Fermentation Revisited: How Do Microorganisms Survive Under Energy-Limited Conditions?
2019 | Հոդված/Article
Trends in Biochemical Sciences, 2019, 44, 5, pp. 391-400
|
Hydrogen production by Escherichia coli during anaerobic utilization of mixture of lactose and glycerol: enhanced rate and yield, prolonged production
2019 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44, pp. 9272-9281
From organic wastes to biohydrogen: responsible hydrogenases upon different carbon mixtures utilization by Escherichia coli
2019 | Թեզիս/Thesis
12th internatinal confereance on Hydrogenases. 2019, p. 96
Role of Acetate in Hydrogen producing Hydrogenase 3 Activity during Glycerol Fermentation in E. coli pH 7.5
2019 | Թեզիս/Thesis
ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. MBP-130
Anna Poladyan , Lena Margaryan, Karen Trchounian , Tatyana Semashko, Armen Trchounian
Upcycling of office waste paper and cardbord to biohydrogen
2019 | Թեզիս/Thesis
8th Congress of European Microbiologists - FEMS2019. p. 746
Karen Trchounian , Bella Hakobyan, Lusine Karapetyan, Armen Trchounian
Understanding Escherichia coli formte channels working direction during fermentation of mixture of glucoseխ glycerol and formate at pH 7.5
2019 | Թեզիս/Thesis
8th Congress of European Microbiologists - FEMS2019. 2019, p. 990
Interdisciplinary approach and use of active learning methods in Master program of Applied Microbiology at university
2019 | Թեզիս/Thesis
8th Congress of European Microbiologists - FEMS2019. 2019, p. 849
The relationship between proton ATPase and Dcu transport system during glucose fermentation at pH 6.5
2019 | Թեզիս/Thesis
The 44th FEBS Congress. 2019, p. 317-318
|
Liana Vanyan, Hripsime Petrosyan, Satenik Mirzoyan , Armen Trchounian , Karen Trchounian
The role of several subunits of Escherichia coli hydrogenase 4 in hydrogen production during fermentation of various glucose concentrations at pH 7.5
2019 | Թեզիս/Thesis
The 44th FEBS Congress. 2019, p. 315
Karen Trchounian , Gayane Mikoyan, Lusine Karapetyan, Satenik Mirzoyan , Antonio Valle, Jorge Bolivar, Armen Trchounian
Role of dcu transporters in proton ATPase dependent proton flux during glucose fermentation at pH 7.5
2019 | Թեզիս/Thesis
The 44th FEBS Congress. 2019, p. 314-315
The role of Escherichia coli hydrogenase 3 subunits in hydrogen production during fermentation of high glucose concentration at different pHs
2019 | Թեզիս/Thesis
The 44th FEBS Congress. 2019, p. 318
|
The effect of the mixture acetate and glycerol on E. coli growth and H2 production during fermentation
2019 | Թեզիս/Thesis
The 44th FEBS Congress 2019, p. 314
The impact of FOF1-ATPase on H2 producing hydrogenase activity in Escherichia coli during mixed carbon sources fermentation
2019 | Թեզիս/Thesis
The 44th FEBS Congress 2019, p. 313-314
|
B. Hakobyan, C. Pinske, G. Sawers, A. Trchounian , K. Trchounian
pH and a mixed carbon-substrate spectrum influence FocA- and FocB-dependent, formate-driven H2 production in Escherichia coli
2018 | Հոդված/Article
FEMS Microbiology Letters, 2018, 365, 21, fny233, pp. 1-8
Understanding the role of Escherichia coli hydrogenases and formate dehydrogenases in the FOF1-ATPase activity during the mixed acid fermentation of mixture of carbon sources
2018 | Հոդված/Article
IUBMB Life (International Union of Biochemistry and Molecular Biology Life), 2018, 70, 10, pp. 1040-1047
H. Gevorkyan, A. Vassilian, G. Sawers, A. Trchounian , K. Trchounian
Effect of hydrogenases on the F0F1-Atpase activity in escherichia coli during fermentation of glucose, glycerol and formate
2018 | Թեզիս/Thesis
ASM MICROBE 2018 american society for microbiology general meeting. 2018, p. SUNDAY-1081
Hripsime Petrosyan, Liana Vanyan, Armen Trchounian , Karen Trchounian
Biohyd rogen production by Escherichia coli during dark fermentation: novel properties of different subunits in hydrogenases 3 and 4 depending on glucose concentration
2018 | Թեզիս/Thesis
22nd World Hydrogen Energy Conference. 2018, C1: p. 3
Hydrogen production by bacteria: stimulation effects and responsible hydrogenases during xylose vs. glucose dark fermentation
2018 | Թեզիս/Thesis
22nd World Hydrogen Energy Conference. 2018, p. E2 Keynote
H2 production by Escherichia coli during utilization of lactose or mixture of lactose and glycerol: prolongation of production and role of hydrogenases 1 and 2 at different pH
2018 | Թեզիս/Thesis
22nd World Hydrogen Energy Conference. 2018, P1: p. 11
L. Karapetyan, A. Valle, J. Bolivar, A. Vassilian, A. Trchounian , K. Trchounian
Relationship of dcu transport system and proton ATPase during glycerol fermentation
2018 | Հոդված/Article
The 43rd FEBS Congress "Biochemistry Forever". 2018, p. 359-359
|
The relationship of Escherichia coli Hyd enzymes with the F0F1-ATPase during fermentation of mixture of carbon sources
2018 | Թեզիս/Thesis
The 43rd FEBS Congress "Biochemistry Forever". 2018, p. 358-358
|
Hydrogen production by Escherichia coli using brewery waste: optimal pretreatment of waste and role of different hydrogenases
2018 | Հոդված/Article
Renewable Energy. 2018, 115, 931-936 pp.
|
The Effects of Low Doses of Gamma-Radiation on Growth and Membrane Activity of Pseudomonas aeruginosa GRP3 and Escherichia coli M17
2018 | Հոդված/Article
Cell Biochemistry and Biophysics. 2018, 76, 1-2, 209-217 pp.
Prolongation of H2 production during mixed carbon sources fermentation in E. coli batch cultures: New findings and role of different hydrogenases
2018 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy. 2018, 43, 18, 8739-8746 pp.
Role of F0F1-ATPase in H+ flux by Escherichia coli during lactose fermentation at different pHs
2018 | Հոդված/Article
The 20th European Bioenergetics Conference, 2018, P10 /12
L. Karapetyan, Valle A., Bolivar J., Mirzoyan S. , Trchounian A. , Trchounian K.
Role of dcu C4-dicarboxylate transporters in H2 production during fermentation of glucose or glycerol
2018 | Հոդված/Article
The 20th European Bioenergetics Conference, 2018, P7 a/22
Role of hydrogenases 3 and 4 in Escherichia coli growth and H2 producing hydrogenase activity during anaerobic utilization of lactose
2018 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy 43, 2018, 18151-18159 pp.
From organic waste to biohydrogen: Approaches to enhance H2 production by Escherichia coli
2018 | Թեզիս/Thesis
International Conference "Advances in Microbiology and Biotechnology". 2018, p. 20
Lusine Karapetyan, Satenik Mirzoyan , Antonio Valle, Jorge Bolivar, Armen Trchounian , Karen Trchounian
Role of dcu C4-dicarboxylate transporters in H2 production during fermentation of glucose or glycerol
2018 | Թեզիս/Thesis
20th European Bioenergetics Conference. 2018, p. e100
Role of F0F1-ATPase in H+ flux by Escherichia coli during lactose fermentation at different pHs
2018 | Թեզիս/Thesis
20th European Bioenergetics Conference. 2018, p. e116
Մանրէների կենսատեխնոլոգիաների մագիստրոսական նոր ծրագրերի դասավանդման մեթոդաբանական մոտեցումները Երևանի պետական համալսարանում
2017 | Հոդված/Article
Համահայկական բնագիտական կրթական 5-րդ գիտաժողով. «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ»: 2017, էջ 143-145
|
Hydrogen production by Escherichia coli growing in different nutrient media with glycerol: Effects of formate, pH, production kinetics and hydrogenases involved
2017 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy. 2017, 42, 24026-24034 pp.
|
K. Trchounian , S. Mirzoyan , P. Romero-Pareja, M. Coello, A. Trchounian
Growth and Hydrogen Production Properties of Escherichia Coli During Fermentation of the Mixture of Glucose, Glycerol and Formate at Di
2017 | Թեզիս/Thesis
ASM MICROBE 2017 General Meeting. p. 612
|
Optimization Strategy for Hydrogen Production by Escherichia coli Using Brewery Waste
2017 | Թեզիս/Thesis
ASM MICROBE 2017 General Meeting. p. 622
|
Input of hydrogenasesi n Hz cycling and proton Escherichiac oli during fermentation
2017 | Թեզիս/Thesis
1st International GIBB Meeting. 2017, p. 21
|
Escherichia coli growth and hydrogen production using brewery waste: optimal pretreatment and role of hydrogenases
2017 | Թեզիս/Thesis
FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 248
H2 produciion by escherichia coli batch cultures during fermentation of glycerol, lactose at different phs
2017 | Թեզիս/Thesis
FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 107
Compensatory H2 producing activity of escherichia coli hydrogenases during mixed carbon sources fermentation
2017 | Թեզիս/Thesis
FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 095
Role of Escherichia coli formate channels in H2 production during mixed carbon sources fermentation
2017 | Թեզիս/Thesis
19th IUPAB and 11th EBSA Congress. 2017, p. S270
|
Glucose concentrations influence on activities of FoF1 ATPase and hydrogenase 4 in Escherichia coli
2017 | Թեզիս/Thesis
19th IUPAB and 11th EBSA Congress. 2017, p. S289
|
Enhancement of Escherichia coli bacterial biomass and hydrogen production by some heavy metal ions and their mixtures during glycerol vs glucose fermentation at a relatively wide range of pH
2017 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy. 2017, 42, 10, pp. 6590-6597
|
Karen Trchounian , Nicolai Muller, Bernhard Schink, Armen Trchounian
Glycerol and mixture of carbon sources conversion to hydrogen by Clostridium beijerinckii DSM791 and effects of various heavy metals on hydrogenase activity
2017 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy. 2017, 42, pp. 7875-7882
Improving biohydrogen productivity by microbial dark- and photo-fermentations: Novel data and future approaches
2017 | Հոդված/Article
Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017, 80, pp. 1201-1216
|
Satenik Mirzoyan , Pablo Maria Romero-Pareja, Maria Dolores Coello, Armen Trchounian , Karen Trchounian
Evidence for hydrogenase-4 catalyzed biohydrogen production in Escherichia coli
2017 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy. 2017, 42, pp. 21697-21703
|
K. Trchounian , S. Spaans, A. Trchounian , A. Stams, S. Kengen
Investigation of the Formate and Hydrogen Metabolism of Different Thermococcus Species
2016 | Թեզիս/Thesis
American Society for Microbiology General Meeting ASM MICROBE 2016. p. 218
Glycerol Fermentation and Hydrogen Metabolism by Escherichia coli: New Approaches to Enhance Hydrogen Production
2016 | Թեզիս/Thesis
American Society for Microbiology General Meeting ASM MICROBE. 2016, p. 070
Hydrogen production by Escherichia coli wild type and hydrogenase mutants upon formate and glycerol fermentation under different growth conditions
2016 | Թեզիս/Thesis
VAAM Annual Conference 2016 of the Association for General and Applied Microbiology. 2016, p. 156
|
New role of Escherichia coli hydrogenase 4 during glucose fermentation
2016 | Թեզիս/Thesis
11th International Hydrogenase Conference. 2016, p. 53
|
Developing hydrogen production biotechnology: cheap substrates, effective strains and optimized fermentative conditions
2016 | Թեզիս/Thesis
21st World Hydrogen Energy Conference WHEC. 2016, p. 179-180
H2 production by Escherichia coli during utilization of acetate and mixture of glycerol with acetate
2016 | Թեզիս/Thesis
21st World Hydrogen Energy Conference WHEC. 2016, p. 277-278
Novel approach of ethanol waste utilization: Biohydrogen production by mixed cultures of darkand photo-fermentative bacteria using distillers grains
2016 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy, 2016, 41, 2377-2382 pp.
|
Optimizing strategy for Escherichia coli growth and hydrogen production during glycerol fermentation in batch culture: Effects of some heavy metal ions and their mixtures
2016 | Հոդված/Article
Applied Energy, 2016, 177, 335-340 pp.
|
Millimeter waves or extremely high frequency electromagnetic fields in the environment: what are their effects on bacteria?
2016 | Հոդված/Article
Applied Microbiology and Biotechnology, 2016, 100, 4761-4771 pp.
Hydrogen production from glycerol by Escherichia coli and other bacteria: An overview and perspectives
2015 | Հոդված/Article
Applied Energy 156, pp. 174-184
|
Escherichia coli hydrogen gas production from glycerol: Effects of external formate
2015 | Հոդված/Article
Renewable Energy, 2015, 83, 345-351 pp.
|
H2 production by Escherichia coli batch cultures during utilization of acetate and mixture of glycerol and acetate
2015 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy, Great Britain, 2015, 40, 12187-12192 pp.
|
Escherichia coli growth and hydrogen production in batch culture upon formate alone and with glycerol co-fermentation at different pHs
2015 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy, 2015, 40, 9935-9941 pp.
|