Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Լիլիթ Սերգեյի Գաբրիելյան

Դոցենտ | Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն
1994 - 1999 թթ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժին
2000 - 2003 թթ. ասպիրանտուրա, կենսաֆիզիկայի բաժին, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
2006 թ., կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական աշխ.` <<Բարձր ջերմաստիճանների և օպտիկական ճառագայթման ազդեցությունը Chlorella pyrenoidosa-ի և Spirulina platensis-ի ֆոտոսինթեզի առաջնային գործընթացների վրա>>, 2006, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2016 – առ այսօր Դոցենտ, ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
2015 – 2016 թթ. Դոցենտ, ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Մանրէաբանության, բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
2012 – 2015 թթ. Դոցենտ, ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի ամբիոն
2007 – 2012 թթ. Ասիստենտ, ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի ամբիոն
2006 թ–ից առ այսօր: Ավագ գիտաշխատող, կենսաֆիզիկայի ամբիոն
2003 – 2006 թթ. Կրտսեր գիտաշխատող, կենսաֆիզիկայի ամբիոն
2001 – 2003 թթ. Ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Կենսաթաղանթների կենսաքիմիա, Կենսաֆիզիկական քիմիա, Կենսաթաղանթները նորմայում և ախտաբանության մեջ, Մանրէների կենսատեխնոլոգիա, Պրոկարիոտների թաղանթների կառուցվածքը և ֆունկցիաները, Մանրէների կենսատեխնոլոգիայի հիմունքները, Մանրէաբանություն և վիրուսաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆոտոտրոֆ մանրէների կենսաէներգետիկա, կենսաքիմիա և կենսատեխնոլոգիա (ծիրանագույն բակտերիաներ, միկրոջրիմուռներ, կենսաջրածնի արտադրություն, բակտերիաների աճի կարգավորում, ֆոտոխմորում, ֆոտոսինթեզ, ռեդօքս կարգավորում),
Կենսաթաղանթների կենսաֆիզիկա և կենսաէներգետիկա (թաղանթներով իոնների տեղափոխություն, թաղանթային պոտենցիալ, պրոտոնաշարժ ուժ, պրոտոն տեղափոխող ԱԵՖազներ),
Նանոտեխնոլոգիա (նանոմասնիկների «կանաչ» սինթեզ, հակամանրէային ակտիվություն):

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2021 - 2024 թթ. ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի դրամաշնորհի (21T-1F179) ղեկավար:
2021 - 2023 թթ. ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի և հիմնարար հետազոտությունների բելառուսական հանրապետական հիմնադրամի միջազգային «ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ ‐ ՀՀԲՀՀ ‐ 2021» դրամաշնորհի (21SC-BRFFR-1F012) ղեկավար:
2021 - 2022 թթ. ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի Բարձր արդյունավետությամբ աշխատող գիտաշխատողների դրամաշնորհ (21PR-1F0222):
2020 - 2021 թթ. ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի Բարձր արդյունավետությամբ աշխատող գիտաշխատողների դրամաշնորհ:
2019 - 2020 թթ. ԳԿՀԱՀ (ANSEF 2019) (ԲԳ–Կենսատեխնոլոգիա-5351) դրամաշնորհի խորհրդատու:
2019 - 2020 թթ. ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի բարձր արդյունավետությամբ աշխատող գիտաշխատողների դրամաշնորհ:
2018 - 2020 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության կոմիտեի դրամաշնորհ (18T-1F045), հետազոտող:
2018 թ․ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության կոմիտեի ճանապարհորդական դրամաշնորհ:
2018 - 2019 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության կոմիտեի բարձր արդյունավետությամբ աշխատող գիտաշխատողների դրամաշնորհ:
2016 թ․ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության կոմիտեի ճանապարհորդական դրամաշնորհ:
2015 - 2017 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության կոմիտեի դրամաշնորհ (15T-1F123), հետազոտող:
2015 թ․ Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամի ճանապարհորդական դրամաշնորհ:
2015 - 2016 թթ. ԳԿՀԱՀ (ANSEF 2015) (ԲԳ–Կենսատեխնոլոգիա-3777) գիտական դրամաշնորհի ղեկավար:
2015 - 2016 թթ. ԳԿՀԱՀ (ANSEF 2015) (ԲԳ–Կենսատեխնոլոգիա-3921) գիտական դրամաշնորհի խորհրդատու:
2013 - 2015 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի դրամաշնորհ (13-1F002), հետազոտող:
2013 - 2014 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի բարձր արդյունավետությամբ աշխատող գիտաշխատողների դրամաշնորհ:
2013 թ․ Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամի ճանապարհորդական դրամաշնորհ:
2012 - 2013 թթ. ԳԿՀԱՀ (ANSEF 2012) (ԲԳ–Կենսատեխնոլոգիա-2704) գիտական դրամաշնորհի ղեկավար:
2011 - 2013 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի դրամաշնորհ (11-1f202), հետազոտող:
2009 թ․ ԳԿՀԱՀ (ANSEF 2009) (ԲԳ–Կենսատեխնոլոգիա-1668) գիտական դրամաշնորհի ղեկավար:

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ Կենսաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի մասնագիտական խորհրդի անդամ
Ամերիկյան Մանրէաբանական ընկերության անդամ (ASM)
Կենսաքիմիկոսների ընկերության ֆեդերացիայի անդամ (FEBS)
Կենսաֆիզիկայի համահայկական ասոցիացիայի անդամ (IUPAB)
Եվրոպական Մանրէաբանական ընկերության ֆեդերացիայի անդամ FEMS Ջրածնի Էներգիայի միջազգային ասոցիացիայի անդամ (IAHE)
2022: «Երևանի պետական համալսարանում դասավանդման գերազանցության մրցանակ» բնագիտական մասնագիտությունների անվանակարգում:
2019: Արդյունավետ աշխատանքի համար պատվոգիր՝ ԵՊՀ հիմնադրման 100-ամյակի կապակցությամբ:
2015: Հայաստանում մաքուր տեխնոլոգիաների բիզնես գաղափարների մրցանակ (ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության (UNIDO) կողմից իրականացվող և Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանում մաքուր տեխնոլոգիաների գլոբալ ինովացիոն ծրագիր ՓՄՁ-ների համար» ծրագիր)
2012: «Տաշիր» բարեգործական հիմնադրամի և «Պահանջում են գիտության ֆինանսավորման ավելացում» ֆեյսբուքյան նախաձեռնության մրցանակ միջազգային գիտական հանդեսներում առավելագույն հղում ունեցող հոդվածների մրցույթում հաղթող ճանաչվելու համար:
2011: «Լավագույն գիտական աշխատանք» մրցանակ, Համաշխարհային Հայկական Կոնգրեսի, Ռուսաստանի հայերի միության և ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի մրցանակ բնական գիտությունների բնագավառում լավագույն գիտական աշխատանքի համար

Պարգևներ
2022 թ. «Երևանի պետական համալսարանում դասավանդման գերազանցության մրցանակ» բնագիտական մասնագիտությունների անվանակարգում:
2019 թ. Արդյունավետ աշխատանքի համար պատվոգիր՝ ԵՊՀ հիմնադրման 100-ամյակի կապակցությամբ
2015 թ. Հայաստանում մաքուր տեխնոլոգիաների բիզնես գաղափարների մրցանակ (ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության (UNIDO) կողմից իրականացվող և Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանում մաքուր տեխնոլոգիաների գլոբալ ինովացիոն ծրագիր ՓՄՁ-ների համար» ծրագիր)
2013 թ. «Արդյունավետ Գիտաշխատող 2013» մրցանակ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե
2012 թ. «Տաշիր» բարեգործական հիմնադրամի և «Պահանջում են գիտության ֆինանսավորման ավելացում» ֆեյսբուքյան նախաձեռնության մրցանակ միջազգային գիտական հանդեսներում առավելագույն հղում ունեցող հոդվածների մրցույթում հաղթող ճանաչվելու համար:
2011 թ. «Լավագույն գիտական աշխատանք» մրցանակ, Համաշխարհային Հայկական Կոնգրեսի, Ռուսաստանի հայերի միության և ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի մրցանակ բնական գիտությունների բնագավառում լավագույն գիտական աշխատանքի համար

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովներին
The Biochemistry Global Summit (25th IUBMB Congress, 46th FEBS Congress, 15th PABMB Congress), Portugal, Lisbon, July 9-14, 2022.
FEMS Conference on Microbiology, Belgrade, Serbia, June 30–Jule 2, 2022.
Int. scientific conference “Molecular, membrane and cellular fundamentals of biosystem operation”, Minsk, Belarus, June 15–17, 2022.
V International Conference on Biotechnology and Health, Yerevan, Armenia, October 29–31, 2020.
Int. scientific conference “Molecular, membrane and cellular fundamentals of biosystems operation”, Minsk, Belarus, June 17-19, 2020.
Int. Conference “Modern trends in biochemistry, radiation and space biology: the Great Sissakian and importance of his research”, Yerevan, Armenia, November 11–13, 2019.
44th FEBS Congress, Krakow, Poland, July 6-11, 2019.
10th Int. Conference “Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for Sustainability”, Saint Petersburg, Russia, June 23-28, 2019.
FEBS Advanced Lecture Course “Current Advances in Pathogen Research”, Yerevan, Armenia, March 25-30, 2019.
VIII Int. Congress “Low and Superlow Fields and Radiations in Biology and Medicine”, St. Petersburg, Russia, September 10–14, 2018.
43th FEBS Congress, Prague, Czech Republic, July 9-12, 2018.
Int. scientific conference “Molecular, membrane and cellular fundamentals of biosystems operation”, Minsk, Belarus, June 27-29, 2018.
ASM Workshop “ASM week in Armenia: Microbiology today”, Yerevan, Armenia, October 2–6, 2017.
5th Pan-Armenian Conference on Natural Science Education “Natural Science in the 21st Century”, Yerevan, Armenia, October 1, 2017.
International scientific conference “Molecular, membrane and cellular fundamentals of biosystems operation”, Minsk, Belarus, June 28-30, 2016.
FEBS Advanced Lecture Course “Current Advances in Pathogen Research”, Yerevan, Armenia, March 21-26, 2016.
ASM Workshop on Culture of Responsibility: from Lab to Environment, Yerevan, Armenia, September 30, 2015.
VII Int. Congress “Low and Superlow Fields and Radiations in Biology and Medicine”, St. Petersburg, Russian Federation, September 7–11, 2015.
10th EBSA European Biophysics Congress, Dresden, Germany, July 18-22, 2015.
3rd International Scientific Conference on “Dialogues on Sciences”, Yerevan, Armenia, 2015, June 23–26.
International Scientific Workshop “Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology”, Yerevan, Armenia, 2014, October 5–8.
4rd Pan-Armenian Conference on Natural Science Education “Natural Science in the 21st Century”, Yerevan, Armenia, 2014, May 3–4.
38th FEBS Congress “Mechanisms in Biology”, St. Petersburg, Russian Federation, 2013, July 6–11.
3rd Pan-Armenian Conference on Natural Science Education “Natural Science in the 21st Century”, Yerevan, Armenia, 2012, April 28.

Լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ), գերմաներեն (բավարար)

lgabrielyan@ysu.am

L. S. Gabrielyan , Timotina M., Aghajanyan A., Schubert R., Trchounian K.
Biosynthesis of silver nanoparticles using extracts of Stevia rebaudiana and evaluation of antibacterial activity
2022 | Հոդված/Article
World J Microbiol Biotechnol 38, 196. https://doi.org/10.1007/s11274-022-03393-3
L. S. Gabrielyan , Manoyan J., Samovich T., Kozel N., Demidchik V.
Growth characteristics, biohydrogen production and photochemical activity of photosystems in green microalgae Parachlorella kessleri exposed to nitrogen deprivation
2022 | Հոդված/Article
Int. J. Hydrogen Energy, 47 (38), 16815-16823, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.03.194
L. S. Gabrielyan , Manoyan J.
Brewer’s spent grain as a potential substrate for hydrogen production by Parachlorella kessleri
2022 | Թեզիս/Thesis
FEBS Open Bio, 12: P-02.4-022, p. 184, doi: 10.1002/2211-5463.13440
L. S. Gabrielyan , Hakobyan L., Manoyan J., Panosyan E.
Hydrogen generation in sulfur-deprived green microalgae Chlorella vulgaris
2022 | Թեզիս/Thesis
FEBS Open Bio, 12: P-02.4-021, pp. 183-184, doi: 10.1002/2211-5463.13440
L. S. Gabrielyan , Hambaryan L., Harutyunyan A.
Effect of various carbon sources on the growth properties and photosynthetic pigments content of Spirulina platensis
2022 | Թեզիս/Thesis
FEBS Open Bio, 12: P-02.4-015, pp. 181-182, doi: 10.1002/2211-5463.13440
L. S. Gabrielyan , Aghajanyan A., Timotina M., Trchounian K.
Antibacterial activity of silver nanoparticles biosynthesized from Stevia rebaudiana extract
2022 | Թեզիս/Thesis
FEBS Open Bio, 12: P-05.2-001, p. 309, doi: 10.1002/2211-5463.13440
L.S. Gabrielyan , Harutyunyan A.A., Aghajanyan A.A.
Bactericidal effect of green silver nanoparticles against Enterococcus hirae
2022 | Թեզիս/Thesis
Proc. Int. scientific conference “Molecular, membrane and cellular fundamentals of biosystem operation”, Minsk, Belarus, June 15–17, p. 153; ISBN: 978-985-881-415-1
L.S. Gabrielyan , Timotina M., Aghajanyan A.A., Trchounian K.
Comparative study of effects of chemically and green synthesized silver nanoparticles on Staphylococcus aureus
2022 | Թեզիս/Thesis
Proc. Int. scientific conference “Molecular, membrane and cellular fundamentals of biosystem operation”, Minsk, Belarus, June 15–17, p. 154; ISBN: 978-985-881-415-1
Ջ. Գ. Մանոյան, Լ. Ս. Գաբրիելյան
Էթանոլի արտադրության թափոնը՝ որպես կանաչ ջրիմուռ Chlorella vulgaris-ում ջրածնի ֆոտոարտադրության արժեքավոր հումք
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 232-239
|
L. Gabrielyan , S. Gevorgyan, R. Schubert, M. Yeranosyan, A. Trchounian, K. Lorenzen, K. Trchounian
Antibacterial activity of royal jelly-mediated green synthesized silver nanoparticles
2021 | Հոդված/Article
AMB Express, 2021, 11, 51
Перспективы применения отходов алкогольной промышленности в фотовыделении водорода пурпурной бактерией Rhodobacter sphaeroides
2021 | Հոդված/Article
Journal of the Belarusian State University. Biology, 2021, N 1, p. 70-77
L. Gabrielyan , M. Timotina, A. Harutyunyan, A. Trchounian
Comparative Investigation of Silver Nanoparticles Action on Growth Peculiarities and Survival of Various Bacteria
2020 | Թեզիս/Thesis
V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 126-127, Armenia
Л. Габриелян , А. Трчунян
Антибактериальные свойства наночастиц серебра и мембранотропные механизмы иx действия
2020 | Հոդված/Article
Journal of the Belarusian State University. Biology, 2020, N 3, c. 64-71
Biohydrogen by Rhodobacter sphaeroides during photo-fermentation: Mixed vs. sole carbon sources enhance bacterial growth and H2 production
2019 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44, pp. 674-679
Комбинирование ионов Mg(II) и Fe(II) как подход к повышению выхода водорода в Rhodobacter sphaeroides.
2019 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, 71, էջ 60-66
Н. В. Козел, М. С. Радюк, Т. В. Самович, И. А. Дремук, Л. С. Габриелян
Накопление белка и экспрессия гена нитратредуктазы в клетках spirulina platensis в зависимости от спектрального состава светодиодного излучения
2019 | Հոդված/Article
Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Biological Series, 2019, 64, pp. 180-189
Regulation of hydrogen yield in green microalga Parachlorella kessleri by physicochemical factors
2019 | Թեզիս/Thesis
10th International Conference "Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for Sustainability-2019". 180
Overcoming Antibiotic Resistance: Heavy Metal Nanoparticles as Antibacterial Agents against Antibiotic Resistant Escherichia coli Strains
2019 | Թեզիս/Thesis
ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. AAR-650
Optimization of growth conditions and substrates used as a tool altering the mode of metabolism of Rhodobacter sphaeroides: the role of membrane bound systems in the mechanisms of regulation.
2019 | Թեզիս/Thesis
44th FEBS Congress, From molecules to living systems. 2019, p. 119
Effect of growth conditions on the growth rate, photosynthetic pigments content and pH value of new green microalga Parachlorella kessleri
2019 | Թեզիս/Thesis
44th FEBS Congress, From Molecules to Living Systems. 2019, p. 281
lron oxide nanoparticles as antimicrobiaI agents
2018 | Թեզիս/Thesis
ASM MICROBE 2018 American society for microbiology general meeting. 2018, p. FRIDAY-596
|
New a pproach in hydrogen energy biotechnology: effects of sole and mixed carbon sources on hydrogen yield in purple nonsulfur photosynthetic bacteria and their significance
2018 | Թեզիս/Thesis
22nd World Hydrogen Energy Conference. 2018, E2: p. 1
Pегуляция фотовыделения биоводорода пурпурной бактерией Rhodobacter sphaeroides
2018 | Թեզիս/Thesis
Международная научная конференция «Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем». 2018, p. 107
Enhancement of biohydrogen production by uncouplers in new green microalga Parachlorella kessleri
2018 | Թեզիս/Thesis
43rd FEBS Congress. 2018, p. 175-175
Metal Nanoparticles (eds. Y. Saylor, V. Irby): Chapter 4. Nanoparticles of Various Transition Metals and Their Applications as Antimicrobial Agents
2018 | Գիրք/Book
Nova Science Publishers. 2018, 161-211 pp.
Дейcтвие электpомагнитного излучения c чаcтотой 51,8 и 53,0 ггц на pоcт, cодеpжание пигментов, фотовыделение водоpода и активноcть F0F1-АТФазы Пуpпуpной Бактеpии Rhodobacter sphaeroides
2018 | Հոդված/Article
Биофизика (Biophysics). 2018, 63, 3, стр. 468-474
Влияние электромагнитного излучения крайне высоких частот на состав фотосинтетических пигментов и выделение водорода фототрофными микроорганизмами
2018 | Թեզիս/Thesis
VIII Межд. конгресс «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине». 2018, стр. 22-23
Մանրէների կենսատեխնոլոգիաների մագիստրոսական նոր ծրագրերի դասավանդման մեթոդաբանական մոտեցումները Երևանի պետական համալսարանում
2017 | Հոդված/Article
Համահայկական բնագիտական կրթական 5-րդ գիտաժողով. «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ»: 2017, էջ 143-145
|
Աճեցման պայմանների ազդեցությունը Ավանի (Հայաստան) աղի հանքից մեկուսացված Haloarcula japonica A2 շտամի ընդհանուր կարոտինոիդների արտադրության վրա
2017 | Հոդված/Article
Կենսաքիմիայի անցյալը, ներկան ու ապագան: 2017, էջ 25-33
|
Characterization of light-dependent hydrogen production by new green microalga Parachlorella kessleri in various conditions
2017 | Հոդված/Article
Journal of photochemistry and photobiology b-biology. 2017, 175, 207-210 pp.
|
Bio-hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides during mixed carbon fermentation
2017 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia. 2017, 69 (1), 110-113 pp.
Влияние режима освещения на выделение водорода фототрофными организмами
2017 | Հոդված/Article
Биологический журнал Армении. 2017, 69 (1), стр. 30-34
Effects of light/dark duration on hydrogen production by green microalgae Chlorella pyrenoidosa
2017 | Թեզիս/Thesis
American Society for Microbiology General Meeting ASM MICROBE 2017. p. 624
Bioenergetics of photofermentation: effect of protonophores on membrane-associated atpase activity in rhodobacter sphaeroides
2017 | Թեզիս/Thesis
FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 275
Hydrogen cycle in purple non-sulfur bacteria: relationship between nitrogenase and hydrogenase
2017 | Թեզիս/Thesis
19th IUPAB and 11th EBSA Congress. 2017, p. S259
|
Membrane conductance of Rhodobacter sphaeroides and the input of F0F1- ATPase in its formation
2017 | Թեզիս/Thesis
19th IUPAB and 11th EBSA Congress. 2017, p. S265
|
Comparative Effects of Cu(Ii) and Ni(Ii) Ions Low Concentrations on Rhodobacter sphaeroides Growth Characteristics and Hydrogen Production
2016 | Թեզիս/Thesis
American Society for Microbiology General Meeting ASM MICROBE. 2016, p. 71
Advantages of mixed carbon fermentation in biological hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides
2016 | Թեզիս/Thesis
International Conference "Photosynthesis Research for Sustainability - 2016". p. 196
|
Окислительно-восстановительный потенциал и фотовыделение Н2 Rhodobacter sphaeroides: влияние ингибитора нитрогеназной активности
2016 | Հոդված/Article
Межд. научная конференция “Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем”. 2016, стр. 27-29
|
Developing hydrogen production biotechnology: cheap substrates, effective strains and optimized fermentative conditions
2016 | Թեզիս/Thesis
21st World Hydrogen Energy Conference WHEC. 2016, p. 179-180
Novel approach of ethanol waste utilization: Biohydrogen production by mixed cultures of darkand photo-fermentative bacteria using distillers grains
2016 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy, 2016, 41, 2377-2382 pp.
|
The distillers grains with solubles as a perspective substrate for obtaining biomass and producing bio-hydrogen by Rhodobacter sphaeroides
2016 | Հոդված/Article
BIOMASS & BIOENERGY, 2016, 90, 90-94 pp.
|
Biohydrogen production by purple non-sulfur bacteria Rhodobacter sphaeroides: Effect of low-intensity electromagnetic irradiation
2016 | Հոդված/Article
Journal of photochemistry and photobiology b-biology. 2016, 162, 592-596 pp.
|
The effect of Cu (I) and Cu (II) ions' low concentrations on growth, biohydrogen production and the FoF1-ATPase activity of Rhodobacter sphaeroides
2016 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy, 2016, 41, 16807-16812 pp.
|
Արփինե Պողոսյան, Լիլիթ Գաբրիելյան
Հայաստանի հանքային աղբյուրներից մեկուսացված Rhodobacter sphaeroides բակտերիաներում կենսաջրածնի ֆոտոարտադրության առանձնահատկությունները տարբեր վերականգնիչների և օքսիդիչների առկայությամբ
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016թ․, 1.1 (11), 102-107 էջ, Հայաստան
Comparative effects of Ni(II) and Cu(II) ions and their combinations on redox potential and hydrogen photoproduction by Rhodobacter sphaeroides
2016 | Հոդված/Article
Journal of photochemistry and photobiology B-Biology, 2016, 164, 271-275 pp.
|
New sources and optimized conditions for hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides
2015 | Թեզիս/Thesis
Autotrophic microorganisms: 5th All-Russian Symposium with international participation. 2015, p. 20
|
Inhibitor studies on hydrogen photoproduction by Rhodobacter sphaeroides
2015 | Հոդված/Article
Proceedings of 6th International conference on Hydrogen Production, UOIT–Oshava, Ontarion, Canada, May 3–6, pp. 452–458 (ISBN: 978—9781236-3-5)
Metabolic cross-talk between nitrogenase and hydrogenase in Rhodobacter sphaeroides during photofermentation and hydrogen production
2015 | Հոդված/Article
BIT’s 5th Annual World Congress of Molecular & Cell Biology, Nanjing, China, April 24–28, p. 330
Photofermentative hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides using ethanol fermentation waste
2015 | Հոդված/Article
ASM (American Society for Microbiology) 115th General Meeting, New Orleans, Louisiana, USA, May 30 – June 2, P0809
Effect of iron and magnesium ions combination on hydrogen photoproduction by Rhodobacter sphaeroides
2015 | Հոդված/Article
FEMS, 6th Congress of European Microbiologist, Maastricht, the Netherlands, June 7–11, p. FEMS-0756
Combination of dark- and photo-fermentative bacteria to enhance hydrogen production from ethanol (distillers grains) waste
2015 | Հոդված/Article
3rd International Scientific Conference on “Dialogues on Sciences”, Yerevan, Armenia, June 23–26, p. 8, ISBN 978-9939-1-0196-5
Oxidizer and reducer different effects on proton-translocating FoF1-ATPase activity of Rhodobacter sphaeroides membrane vesicles
2015 | Հոդված/Article
The FEBS Journal, V. 282, suppl. 1, p. 115
Study of membrane properties of Rhodobacter sphaeroides under various growth conditions
2015 | Հոդված/Article
Eur. Biophys. J., V. 44, suppl. 1, p. S88, ISSN: 0175-7571 (Print) 1432-1017 (Online)
Light/dark duration as a tool to enhance bio-hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides
2015 | Հոդված/Article
15th International Symposium on Phototrophic Prokaryotes, Tübingen, Germany, August 2-6, p. 163
Light-dark duration alternation effects on Rhodobacter sphaeroides growth, membrane properties and bio-hydrogen production in batch culture.
2015 | Հոդված/Article
Int. J. Hydrogen Energy, V. 40 (11), pp. 4084 - 4091
|
Gabrielyan L. S. , Sargsyan H. H., Ohanyan V.A., Trchounian A.
Effects of millimeter wave of low intensity on growth and H2 photoproduction by purple bacteria Rhodobacter sphaeroides
2015 | Հոդված/Article
VII International Congress “Low and superlow fields and radiations in biology and medicine”, Saint-Petersburg, Russia, September 7-11, p. 27–28
Novel properties of photofermentative biohydrogen production by purple bacteria Rhodobacter sphaeroides: effects of protonophores and inhibitors of responsible enzymes
2015 | Հոդված/Article
Microbial Cell Factory, V. 14, pp. 131–141
Воздействие миллиметровых волн низкой интенсивности на рости фотовыделение Н2 пурпурной бактерией Rhodobacter sphaeroides
2015 | Թեզիս/Thesis
VII Межд. конгресс «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине», 2015, стр. 27-28
The advantages of application and experience of computers technology in the teaching of biology at the universities
2014 | Հոդված/Article
Naturalist (4rd Pan-Armenian Conference on Natural Science Education “Natural Science in the 21st Century” (in Armenian)), Yerevan, Armenia, May 3–4, p. 139–141
Redox sensing by Rhodobacter sphaeroides: effects of oxidizer ferricyanide on bacterial growth and H2 photoproduction
2014 | Հոդված/Article
ASM 114th General Meeting, Boston, Massachusetts, USA, May 17–20, K-74
Protonophores affecting Rhodobacter sphaeroides growth and hydrogen photo-production
2014 | Հոդված/Article
The FEBS Journal, V. 281, suppl. 1, p. 668–669
Redox regulation of photo-fermentative hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides
2014 | Հոդված/Article
The FEBS Journal, V. 281, suppl. 1, p. 207
Effect of light and dark shifts on bio-hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides
2014 | Հոդված/Article
International Scientific Workshop “Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology”, Yerevan, Armenia, October 5–8, p. 26
Concentration-dependent effects of metronidazole, inhibiting nitrogenase, on hydrogen photoproduction and proton-translocating ATPase activity of Rhodobacter sphaeroides
2014 | Հոդված/Article
Int. J. Hydrogen Energy, V. 39, pp. 100–106
Dithiothreitol, redox reagent, is affecting proton-translocating ATPase activity of Rhodobacter sphaeroides
2014 | Հոդված/Article
Biochim. Biophys. Acta – Bioenergetics, V. 1837, suppl, p. 90
Regulation of hydrogen photoproduction in Rhodobacter sphaeroides batch culture by external oxidizers and reducers
2014 | Հոդված/Article
Applied Energy, V. 131, pp. 20–25
The effect of various metal ions on bio-hydrogen production and the FoF1-ATPase activity of Rhodobacter sphaeroides
2013 | Հոդված/Article
In Black Sea Energy Resource Development and Hydrogen Energy Problems, NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, A. Veziroglu, M. Tsitskishvili (Eds.), Springer (Netherlands), pp. 165–177, Print ISBN: 978-94-007-6151-3; Online ISBN: 978-94-007-6152-0, doi: 10.1007/978-94-007-6152-0_15
Manganese, an important microelement for H2 photoproduction by Rhodobacter sphaeroides
2013 | Հոդված/Article
ASM 113th General Meeting. Abstracts, Denver (USA), May 18 – 21, O–2001
Diphenylene iodonium, as hydrogenase inhibitor, enhanced H2 photoproduction by Rhodobacter sphaeroides
2013 | Հոդված/Article
The FEBS Journal, V. 280, suppl. 1, p. 600
Effect of dimethylsulfoxide on redox potential and hydrogen photoproduction by Rhodobacter sphaeroides
2013 | Հոդված/Article
The FEBS Journal, V. 280, suppl. 1, p. 503–504
Investigation of proton motive force and proton ATPase activity role in Rhodobacter sphaeroides hydrogenase activity
2013 | Գիրք/Book
Eur. Biophys. J., V. 42, suppl. 1, p. S39, ISSN: 0175-7571 (Print) 1432-1017 (Online)
Concentration-dependent effects of dimethylsulfoxide on hydrogen production during Rhodobacter sphaeroides phototrophic growth
2013 | Հոդված/Article
FEMS, 5th Congress of European Microbiologist, Leipzig, Germany, July 21–25, p. 1724
Concentration-dependent effects metronidazole, inhibitor of nitrogenase, on hydrogen photoproduction by Rhodobacter sphaeroides
2013 | Հոդված/Article
5th World Hydrogen Technologies Convention (WHTC2013), & 14th China Hydrogen Energy Conference (CHEC2013), Shanghai, China, September 25–28, p. 46–47
Թռչունյան Ա. , Բաղրամյան Կ., Փոլադյան Ա., Գաբրիելյան Լ.
Կենսաբանական թաղանթների կենսաֆիզիկա, կենսաէներգետիկա և կենսաքիմիա
2012 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ:
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 130 էջ
Concentration dependent glycine effect on the photosynthetic growth and bio-hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides from mineral springs
2012 | Հոդված/Article
Biomass & Bioenergy, V. 36, pp. 333-338
Yeast extract as an effective nitrogen source stimulating cell growth and enhancing hydrogen photoproduction by Rhodobacter sphaeroides strains from mineral springs
2012 | Հոդված/Article
Int. J. Hydrogen Energy, V. 37 (8), pp. 6519–6526
Ni (II) and Mg (II) ions as factors enhancing biohydrogen production by Rhodobacter sphaeroides from mineral springs
2012 | Հոդված/Article
Int. J. Hydrogen Energy, V. 37 (9), pp. 7486–7491
Discrimination between Fe (II) and Fe (III) effects on redox potential and biohydrogen photoproduction by Rhodobacter sphaeroides
2012 | Հոդված/Article
ASM 112th General Meeting. Abstracts, San Francisco (USA), Q–2557
Effect of diphenylene iodonium on hydrogen production and membrane ATPase activity in Rhodobacter sphaeroide
2012 | Հոդված/Article
The FEBS Journal, V. 279, suppl. 1, p. 119
Relationship of proton motive force and the F0F1-ATPase with bio-hydrogen production activity of Rhodobacter sphaeroides: effects of diphenylene iodonium, hydrogenase inhibitor, and its solvent dimethylsulphoxide
2012 | Հոդված/Article
J. Bioenerg. Biomembranes, V. 44 (4), pp. 495–502
The Rhodobacter sphaeroides F0F1-ATPase activity: Effects of heavy metal ions and relationship with hydrogen photoproduction. Biochim
2012 | Հոդված/Article
Biophys. Acta – Bioenergetics, V. 1817, p. S133
Bio-hydrogen production and the FoF1-ATPase activity of Rhodobacter sphaeroides: effects of various heavy metal ions
2012 | Հոդված/Article
Int. J. Hydrogen Energy, V. 37 (23), pp. 17794–17800
Effect of glycine on growth and hydrogen photoproduction by Rhodobacter sphaeroides
2011 | Հոդված/Article
FEMS, 4th Congress of European Microbiologist, Geneva, Switzerland, June 26–30, p. 2149
The effect of various metal ions on redox potential and biohydrogen production by Rhodobacter sphaeroides from mineral springs
2011 | Հոդված/Article
17th Int. Biophysics Congress, Beijing, China, Oct. 30–Nov. 3, p. 276–277
Proton motive force in Rhodobacter sphaeroides under anaerobic conditions in the dark
2011 | Հոդված/Article
Current Microbiology, V. 62 (2), pp. 415-419
Дрожжевый экстракт как источник азота при росте и выделении молекулярного водорода пурпурной бактерией Rhodobacter sphaeroides
2010 | Թեզիս/Thesis
Труды IV Сисакяновских чтений “Проблемы биохимии, радиационной и космической биологии”, Алушта, 5-9 сентября, с. 61-64
Molecular hydrogen production during various nitrogen source photo-fermentations by Rhodobacter sphaeroides
2010 | Թեզիս/Thesis
Biochim. Biophys. Acta, 1797(1), p. 113-114
Growth characteristics and hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides using various amino acids as nitrogen sources and their combinations with carbon sources
2010 | Հոդված/Article
Int. J. Hydrogen Energy, V. 35 (22), pp. 12201-12207
Purple bacteria and cyanobacteria as potential producers of molecular hydrogen: An electrochemical and bioenergetic approach. In Bacterial Membranes
2009 | Հոդված/Article
Research Signpost: Kerala (India), pp. 233–273, ISBN: 978-81-308-0374-6
Purple bacteria and cyanobacteria as potential producers of molecular hydrogen: An electrochemical and bioenergetic approach
2009 | Հոդված/Article
In Bacterial Membranes (Trchounian A., ed.). Research Signpost, Kerala (India), p. 233–273
Relationship between molecular hydrogen production, proton transport and the F0F1-ATPase activity in Rhodobacter sphaeroides strains from mineral springs
2009 | Հոդված/Article
Int. J. Hydrogen Energy, 34 (6), p. 2567-2572
Effects of some carbon and nitrogen sources on growth and hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides
2009 | Թեզիս/Thesis
FEMS, 3th Congress of European Microbiologist, Gothenburg, Sweden, June 28–Jule 2, p. 828
H2 production mediation by proton-motive force or proton-ATPase in Rhodobacter sphaeroides
2009 | Հոդված/Article
Eur. Biophys. J., 38(1), S97
Purple bacteria and cyanobacteria as potential producers of molecular hydrogen: an electrochemical and bioenergetics approach, 2009, Chapter of book
2009 | Գիրք/Book
In Bacterial Membranes. A. Trchounian (ed.). Res. Signpost: Kerala (India), pp. 233-273
Особенности роста и производство водорода Rhodobacter sphaeroides из минеральных источников Армении
2008 | Հոդված/Article
Вестник Росс. Военно-мед. академии, 3(23), прил. 2, с. 425
The F0F1-ATPase activity and molecular hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides
2008 | Հոդված/Article
Biochim. Biophys. Acta, 15, S16
Molecular hydrogen production by Rhodobacter sphаeroides: phenomenon, redox potential and proton-coupled processes
2006 | Հոդված/Article
Biochim. Biophys. Acta, 14, p. 269–270
Воздействие высоких температур и ультрафиолетового излучения на структуру и функции фотосинтетического аппарата микроводорослей
2005 | Հոդված/Article
Биол. журнал Армении, 1-2 (57), c. 27–32
Действие повышенных температур и оптического излучения на первичные процессы фотосинтеза Chlorella pyrenoidosa и Spirulina platensis
2005 | Հոդված/Article
Автореф. дисс. к.б.н. – Ереван, 23 стр.
Спектрофотометрический анализ пигментов водоросли Chlorella pyrenoidosa, подвергнутой действию повышенных температур (Բարձր ջերմաստիճանների ազդեցությունը ենթարկված Chlorella pyrenoidosa ջրիմուռի պիգմենտների սպեկտրալուսաչափական ուսումնասիրությունը)
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 91-94 (ռուսերեն)
|
Влияние последствия высоких температур на параметры медленной индукции флуоресценции хлорофилла а фотосистемы 2 хлореллы. (Բարձր ջերմաստիճանների հետազդեցությունը քլորելայի ֆոտոհամակարգ 2-ի քլորոֆիլ a-ի ֆլուորրեսցենցիայի դանդաղ ինդուկցիայի պարամետրերի վրա)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 86-93 (ռուսերեն)
|
Исследование индукции флуоресценции некоторых микроводорослей при последовательном действии экстремальных температур и видимого света
2003 | Գիրք/Book
БЖА, N4, 2003, стр. 287-290
Влияние высоких температур на перераспределение энергии возбуждения между фотосистемами у цианобактерии Spirulina platensis
2002 | Հոդված/Article
Материалы III республ. молодежной научной конф. “XXI век: экологическая наука в Армении”, Ереван, 2002, с. 80–85