Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Մարիետա Սամվելի Միքաելյան

Գիտաշխատող | Կենսաբանության ֆակուլտետ
Կրթություն
2001-2007 – Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժանմունք, բակալավրիատ, մագիստրատուրա

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսություն` “Միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը արյան որոշ բաղադրիչների վրա”, 2017, Երևանի պետական համալսարան;
կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2020 – առ այսօր Երևանի պետական համալսարան, Կենսաբանության ֆակուլտետ, “Կենսաբանություն” ԳՀԻ, “Ենթաբբջային կառուցվածքների կենսաֆիզիկայի” լաբորատորիա, կրտսեր գիտաշխատող
2007 – առ այսօր Երևանի պետական համալսարան, Կենսաբանության ֆակուլտետ, Կենսաֆիզիկայի ամբիոն, ավագ լաբորանտ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ԴՆԹ-լիգանդ փոխազդեցությունների ուսումնասիրություններ, Միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության մեխանիզմների ուսումնասիրություններ կազմավորման տարբեր մակարդակում գտնվող կենսահամակարգերի վրա

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Ֆրանսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Կենսաֆիզիկոսների համահայկական ասոցիացիայի անդամՄիլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը առնետների արյան էրիթրոցիտների հեմոլիզի կինետիկայի վրա
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 209-215
|
Ցուլի շիճուկային ալբումինի դենատուրացիան Hoechst 33258-ի եվ մեթիլենային կապույտի առկայությամբ
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 204-208
|
Study of human serum albumin interaction with some ligands
2020 | Թեզիս/Thesis
V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 134-135, Armenia
Bovine Serum Albumin Denaturation In The Presence Ofhoechst 33258 And Methylene Blue
2020 | Հոդված/Article
Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2020, N 54 (3), p. 204-208
Influence of Millimeter Range Electromagnetic Waveson Hemolysis Kinetics of Rat Blood Erythrocytes
2020 | Հոդված/Article
Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2020, N 54 (3), p. 209-215
Study of the influence of millimeter range electromagnetic waves on methylene blue complexes with human serum albumin
2019 | Հոդված/Article
J. of Electromagnetic Waves and Applications, v. 33, N17, 2019, p. 2317-2327