Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Նելլի Ալեքսանդրի Հովհաննիսյան

Ամբիոնի վարիչ | Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
Կրթություն
2011 թ. (Օգոստոս 24 - 26) Challenges in Capacity Building in Biosafety Training in Agricultural Biotechnology. FAO Regional expert consultation on upgrading of curricula and training programmes in agricultural biotechnology and biosafety
Chisinau, Republic of Moldova
2011 թ. (Հուլիս 29 - Օգոստոս 4) Capacity building in agricultural biotechnologies and biosafety TECHNICAL COOPERATION PROGRAMME (TCP) «Agricultural biotechnologies and biosafety - basic principles and concepts» National training workshop, Tzakhkadzor, Armenia
2010 թ. (12 - 16 ապրիլ) Դասընթաց «The Analysis of Food and Feed Samples for the Presence of Genetically Modified Organisms” TUBITAK Մարմարայի գիտական կենտրոն, Սննդի ինստիտուտ, Գեբզե, Թուրքիա
2009 թ. (5-10 հոկտեմբեր) Միջազգային ամառային դպրոց «Environmental Risk Management» Բոլոնիայի համալսարան, Ռավեննա, Իտալիա
2008 թ. (հունվար- դեկտեմբեր) Certificate of Advanced Studies in Biosafety and Plant Genetic Resources Management Ժնեվի համալսարան, Շվեյցարիա
2005 - 2007 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2001 - 2005 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Nerium oleander L.-ի կալուսային հյուսվածքի բջջատոքսիկ և հակամուտագենային ակտիվության ուսումնասիրությունը», 2009 թ., ՀՀ ԳԱԱ Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2012 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնի ավագ գիտաշխատող
2010 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնի ասիստենտ
2007 -2011 թթ. մինչ օրս ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնի գիտաշխատող
2007 - 2008 թթ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնի դասախոս
2007 - 2008 թթ. Գլխավոր մասնագետ, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի միջազգային կապերի վարչություն

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ
Էկոլոգիա և ռացիոնալ բնօգտագործում
Կենսաբանական անվտանգության և կենսաբազմազանության պահպանություն
Մագիստրատուրա
Գյուղատնտեսական կենսատեխնոլոգիա
Բնապահպանական կենսատեխնոլոգիա
Ագրոկենսաբազմազանություն, կենսատեխնոլոգիա և կայունություն
Ֆունկցիոնալ և համեմատական գենոմիկա
Սննդի անվտանգություն և որակ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաբազմազանության պահպանություն, հնէագենետիկա, դատափորձագիտական գենետիկա, բույսերի գենոմիկա և կենսատեխնոլոգիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2013-մինչ օրս CIF 15/3 Նորարությունների մրցակցային հիմանդրամ «Կիրառական կենսաբանության գերազանցության կենտրոնի ստեղծում», ԵՊՀ
2013-մինչ օրս 13-1F237, Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորում, «Արենի քարանձավային համալիրում հայտնաբերված հնագույն խաղողի մնացորդների համեմատական հնէագենետիկական ուսումնասիրությունը»
Մարտ- ապրիլ, 2013 GIZ ծրագիր: Կենսաբազմազանության կայուն կառավարում. Հարավային Կովկաս
«Ագրոկենսաբազմազանության պահպանություն և կայուն օգտագործում» ձեռնարկի մշակում
Նոյեմբեր –դեկտեմբեր, 2012 GIZ ծրագիր: Կենսաբազմազանության կայուն կառավարում. Հարավային Կովկաս
«Ագրոկենսաբազմազանություն: Կրթական ծրագրերի և դասընթանցների մշակման մեթոդական ուղեցույցի» մշակում:
Օգոստոս-նոյեմբեր, 2012 GIZ ծրագիր: Կենսաբազմազանության կայուն կառավարում. Հարավային Կովկաս
Հայաստանում ագրոկենսաբազմազանության Ex Situ պահպանության վիճակի և գենետիկական բանկերի կարողությունների գնահատում
2011 թ-ից մինչ օրս COST FA 1003 «East-West Collaboration for Grapevine Diversity Exploration and Mobilization of Adaptive Traits for Breeding»
2010 թ-ից մինչ օրս 159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մշակումը, ԵՊՀ
2011 - 2012 թթ. OSAF 17119 «Learning Outcomes-based Study Programme on the Example of YSU Bachelor in Biology»
2011 - 2012 թթ. Armenian National Science & Education Fund project N2340 «Հայաստանի Էրեբունի արգելոցում աճող ցորենի վայրի ցեղակիցների ԴՆԹ-ի շթրիխգաղտնագրումը: Բույսերի գենետիկական ռեսուրսների կարգաբանության և պահպանության խնդիրների լուծմանն ուղղված գլոբալ տեխնոլոգիա» , ԵՊՀ
2010 - 2011 թթ. Armenian National Science & Education Fund project N1838 «Բեհովտական ցորենի և տավուշի այծակնի գենետիկական բազմազանության ուսումնասիրությունը և հիվանդությունների նկատմամբ կայունության գեների հայտնաբերումը STS և RAPD ԴՆԹ մարկերների կիրառմամբ», Երևանի պետական համալսարան
2008 - 2009 թթ. IFAR Project (Ravi Tadvalkar Memorial Scholarship), IFAR Project (Ravi Tadvalkar Memorial Scholarship), «Ցորենի վայրի ցեղակիցների հիվանդությունների նկատմամբ կայունության ուսումնասիրությունը և պահպանությունը ԴՆԹ մարկերների կիրառմամբ», Երևանի պետական համալսարան
2007 - 2009 թթ. UNEP/GEF: «In-situ Conservation of Crop Wild Relatives Through Enhanced Information Management and Field Application» project, ՀՀ Բնության պահպանության նախարարություն
2006 - 2007 թթ. (USAID) NO. USAI1342S-6FP-022: «Երևանյան լճի ջրի և նստվածքների որակի գնահատում» Georisk գիտհետազոտական կազմակերպություն, ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանության ինստիտուտ
2004 - 2005 թթ. Ինտերակտիվ CD դասընթացի «Կենսաբանության լաբորատորիա» մշակում «Development of the base tool means for support of electronic training»- OSI Assistance Foundation grant, Երևանի պետական համալսարան
2003 - 2004 թթ. Ինտերակտիվ CD դասընթացի «Էկոլոգիայի հիմունքներ» մշակում «Development of the base tool means for support of electronic training»- OSI Assistance Foundation grant, Երևանի պետական համալսարան

Լեզուներ
Ռուսերեն - գերազանց, անգլերեն - գերազանց, ֆրանսերեն - լավ

Մասնագիտական անդամակցություն
2013-մինչ օրս ՈԱԱԿ հիմնադրամի հավատարմագրման հանձնաժողով անդամ
2012-մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի, կենսաբանության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
2012-մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի որակի ապահովման հանձնաժողովի անդամ
2010 - 2011 թթ. FEBS Advanced Lecture Course «Trends in genetics: Genomic Instability and Pathways of Response». Դասախոսությունների շարքի կազմակերպիչ
2009 թ-ից մինչ օրս Society for Conservation Biology, USA անդամ
2007 - 2008 թթ. «The importance of ecology and nature protection in the sustainable development perspectives», 20-21 November, 2008, Yerevan, Armenia. Կոնֆերանսի կազմակերպման կոմիտեի համակարգող
2008 թ-ից Crop Wild Relatives Discussion Group անդամ
2005 թ-ից The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, Species survival commission, Crop wild relatives specialists group (IUCN, SSC, CWRSG) անդամ

Պարգևներ
2009 թ. Ոսկե մրցանակ, Ֆրուտֆուլ Արմենիա 5-րդ միջազգային մրցույթ
«Մեղվաբուծական մթերքների արտահանման ռազմավարության մշակումը» արդիական ծրագրի ներկայացման համար
2008 թ. CANDLE մրցանակ «Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանանության զարգացման հեռանկարները» երիտասարդ գիտնականների կոնֆերանսին լավագույն աշխատանքի համար
2003 - 2007 թթ. Լ. Օրբելու անվան գերազանցության կրթաթոշակ
2007 թ. ՀՕՖ-ի գերազանցության պարգև

Stephen M. Richards, Nelli Hovhannisyan , Matthew Gilliham, Joshua Ingram, Birgitte Skadhauge, Holly Heiniger, Bastien Llamas, Kieren J. Mitchell, Julie Meachen, Geoffrey B. Fincher, Jeremy J. Austin, Alan Cooper
Low-cost cross-taxon enrichment of mitochondrial DNA using in-house synthesised RNA probes
2019 | Հոդված/Article
PLOS ONE, 2019, 14(2), pp. 1-18
|
Կենսաբանություն 8. Մարդ. Մաս 1
2019 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 104 էջ
Կենսաբանություն 8. Մարդ. Մաս 2
2019 | Գիրք/Book
Դասագիրք: Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 112 էջ
Արագածոտնի մարզի ագրոտուրիզմի զարգացման հնարավորությունները և հեռանկարները
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018, էջ 345-349
|
Կենդանի օրգանիզմների բազմազանությունը
2018 | Գիրք/Book
Դասագիրք: Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 257 էջ
Ալեքսանդր Եսայան , Նելլի Հովհաննիսյան , Արսեն Բոբոխյան , Դալլակյան Մարինա, Սուրեն Հոբոսյան, Բորիս Գասպարյան
Հայկական խաղող և գինի
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Անտարես: 2017, 440 էջ
Aleksandr Yesayan , Nelli Hovhannisyan , Boris Gasparyan, Suren Hobosyan, Marina Dallakyan, Arsen Bobokhyan
Armenian vine and wine
2017 | Գիրք/Book
Antares: 2017, 440 pp.
Б. Гаспарян, А. Ю. Худавердян, Р. Пингаси, А. С. Канаян, Н. А. Ованнисян
Комплексное исследование антропологических материалов позднего энеолита из пещеры Арени 1
2017 | Հոդված/Article
Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2017, 2(37), стр. 72-92
|
The Role of Monastic Gardens in Sustainable of Grape (Vitis vinifera L.) Genetic Diversity in Armenia
2016 | Թեզիս/Thesis
1st International Agrobiodiversity Congress. 2016, p. 77
|
Gasparyan B. A., Iosif Lazaridis, Dani Nadel, Gary Rollefson, Deborah C. Merrett, Nadin Rohland, Swapan Mallick, Daniel Fernandes, Mario Novak, Beatriz Gamarra, Kendra Sirak, Sarah Connell, Kristin Stewardson, Eadaoin Harney, Qiaomei Fu., Gloria Gonzalez-Fortes, Eppie R. Jones, Songül Alpaslan Roodenberg, György Lengyel, Fanny Bocquentin, Janet M. Monge, Michael Gregg, Vered Eshed, Ahuva-Sivan Mizrahi, Christopher Meiklejohn, Fokke Gerritsen, Luminita Bejenaru, Matthias Blüher, Archie Campbell, Gianpiero Cavalleri, David Comas, Philippe Froguel, Edmund Gilbert, Shona M. Kerr, Peter Kovacs, Johannes Krause, Darren McGettigan, Michael Merrigan, D. Andrew Merriwether, Seamus O'Reilly, Martin B. Richards, Ornella Semino, Michel Shamoon-Pour, Gheorghe Stefanescu, Michael Stumvoll, Anke Tönjes, Antonio Torroni, James F. Wilson, Loic Yengo, Nelli A. Hovhannisyan , Nick Patterson, Ron Pinhasi, David Reich
Genomic insights into the origin of farming in the ancient Near East
2016 | Հոդված/Article
Nature. 2016, 536, pp. 419-426
|
Preliminary data on morphological, genetic and enological diversity of neglected authochtonous grape varieties of Armenia
2016 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia, 2016, 4(68), pp. 98-104
|
Synthetic Engineered Genes, GMOs, and Hybridization with Wild Relatives, in S.S.Yadav, B. Redden
2015 | Հոդված/Article
Crop Wild Relatives and Climate Change, Wiley-Blackwell, ISBN: 978-1-118-85433-4, 2015. pp.250-268
Book of abstracts Resúmenes de comunicaciones Résumés des communications Zusammenfassungen der Beiträge Riassunti delle comunicazioni
2015 | Հոդված/Article
38th World Vine and Wine Congress 13th General Assembly of the OIV 5th to 10th July 2015, Mainz (Germany) Progress and Responsibility
|
Hovhannisyan N. , Yesayan A. , Dallakyan M. , Gasparyan B., Bobokhyan A., Hobosyan S., Muradyan Z., Binder E., Danielyan A.
Promotion to the preservation of Armenian wine grape diversity for wine production by development and publication of bilingual book on Armenian vines and wines
2015 | Հոդված/Article
38th World Vine and Wine Congress 5-10 July, Germany, abstract book, 2015, p.263
|
Hovhannisyan N. A. , Dallakyan M. V. , Yesayan A. H. , Bagoyan T. V., Melyan G. H., Gasparyan B. Z.
Multidisciplinary investigation of identity of the “Areni”grape variety
2015 | Հոդված/Article
38th World Vine and Wine Congress, 5-10 July, Germany, abstract book, 2015, p.52
Application of OIV descriptors for characterization of Armenian autochthonous grapevine varieties: Case Study
2015 | Հոդված/Article
38th World Vine and Wine Congress, 5-10 July, Germany, abstract book, 2015, p.261
|
Hovhannisyan N. A. , Dallakyan M. V. , Yesayan A. H. , Bagoyan T. V., Melyan G. H., Gasparyan B. Z.
Multidisciplinary investigation of identity of the “Areni”grape variety
2015 | Հոդված/Article
BIO Web of Conferences 5, 5 pp., 01013-1-4 (2015). DOI: 10.1051/bioconf/20150501013
|
Synthetic Engineered Genes, GMOs, and Hybridization with Wild Relatives in ''Crop Wild Relatives and Climate Change''
2015 | Գիրք/Book
Textbook, Wiley-Blackwell, 2015, 250 p.
|
Հնագիտության և կենսաբանության խաչմերուկում: Ինչ է պատմում հնագույն ԴՆԹ-ն
2015 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2015թ․, 3, 66-71 էջ
|
Genetic characterization of grape varieties in Armenia
2015 | Հոդված/Article
Vitis - Journal of Grapevine Research, 2015, 54, 23-26 pp.
|
Հովհաննիսյան Ն. , Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա.
Ագրոկենսաբազմազանություն
2014 | Հոդված/Article
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2014, 137 էջ: ISBN 978-99941-2-991-1
Armenian aborigine grape varieties identificationand genetic diversity assessment by 48 snp markers, set for grapevine
2014 | Հոդված/Article
Биолог. журн. Армении, 2 (66), 2014 2014, 84-86
|
Genetic characterization of grape varieties in Armenia
2014 | Հոդված/Article
Final conference, Progress in vitis vinifera diversity evaluation and use, Portugal, 2014, page 55
Maul E., Töpfer R., Carka F., Cornea V., Crespan M., Dallakyan M. , De Andrés Domínguez M. T., De Lorenzis G., Dejeu L., Goryslavets S., Grando M. S., Hovannisyan N. , Hudcovicova M., Hvarleva T., Ibáñez J., Kiss E., Kocsis L., Lacombe T., Laucou V., Maghradze D., Maletic E., Melyan G., Mihaljevic M.Z., Muñoz-Organero G., Musayev M., Nebish A., Popescu C.F., Regner F., Risovanna V., Ruisa S., Salimov V., Savin G., Schneider A., Stajner N., Ujmajuridze L., Failla O.
Identification and characterization of grapevine genetic resources maintained ineastern European collections
2014 | Հոդված/Article
Proceedings of the conference ''Progress in vitis vinifera diversity evaluation and use'', 7-8 October, Lisbon, Protugal, 2014, p.16
Identification and assessment of genetic diversity of table grape varieties in Armenia
2013 | Թեզիս/Thesis
VI International Conference of Young Scientists ''Biodiversity, Ecology, Adaptation, Evolution” Dedicated To 150th Anniversary of the Birth of Vladimir Lipskiy, Odessa, May, 13-17, 2013, p. 306-307.
Armenian grape varieties SSR fingerprinting by using Qiaxcel DNA fragment analysis system
2013 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia, #2, 2013, p. 85-89.
|
Կենդանի օրգանիզմների բազմազանություն
2013 | Գիրք/Book
Դասագիրք հիմնական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար. «Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն, 2013, 255 էջ
Biology: Diversity of living organisms: Human bod
2013 | Գիրք/Book
The teacher guidebook for Biology 7-8 Textbooks for basic schools. «Astghik gratun» publishing house, Yerevan, 2013, pp. 319 [in Armenian]
Methodological guidebook on development of study programmes and modules
2013 | Գիրք/Book
GIZ project, Sustainable management of biodiversity: South Caucasus. «Asoghik» publishing house, 2013, pp. 63. [in Armenian]
Application of microsatellite markers for varietal identification of grape rootstocks: Preliminary analyses
2013 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia., 65,3, 2013, pp.136-138
|
Համալսարան-ձեռնարկություն համագործակցությունը Ֆրանսիայի բարձրագույն կրթության համակարգում. Եվրոպական լավագույն փորձի վերլուծությունը համալսարան-ձեռնարկություն համագործակցության ոլորտում
2013 | Հոդված/Article
Հոդվածների ժողովածու, Երևան, Անտարես, 2013, Էջ. 43-59
Tempus project Experience of Development of Integrated Learning Modules for Master Students in Applied Biosciences at Yerevan State University
2012 | Թեզիս/Thesis
Thematic seminar for Higher education reform experts: Research-based education at ba, ma and phd level Yerevan State Linguistic University “Bryusov”, 9 – 10 July, 2012, p.5
Molecular tayping of wheat wild relatives by means of microsatellite markers
2011 | Թեզիս/Thesis
Molecular Biology: Advances and Perspectives, Kiev, 2011, page 126
Hovhannisyan N. , Mkrtumyan M. , Yesayan A., Aroutiounian R., Newman R.A., Grigoryan R., Sarkisyan N., Gasparyaan G.
Callus culture of oleander retains pharmacological activities of the plant
2011 | Հոդված/Article
Nature Products (NPAIJ), 2011,7(3), 137 -146
|
Assessment of genetic of genetic diversity of Triticum boeoticum and Triticum urartu populations by application of RAPD markers
2010 | Հոդված/Article
Biological Jоurnal of Armenia, N 2 (62), 2010, pp. 57-63
|
«Կենսաբանություն-11» դասագրքի «Կենսաբանության մեթոդական տետր»
2010 | Գիրք/Book
Ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, մաս - 1-ին.”ՙԱստղիկ գրատուն” հրատարակչություն, 2010, 32 էջ
«Կենսաբանություն-10» դասագրքի «Կենսաբանության մեթոդական տետր»
2010 | Գիրք/Book
Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, մաս - 1- ին.«Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն, 2010, 32 էջ
«Կենսաբանություն-10» դասագրքի «Կենսաբանության մեթոդական տետր»
2010 | Գիրք/Book
Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, մաս – 2րդ, «Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն, 2010, 32 էջ
Կենսաբանական անվտանգության խնդիրների լուսաբանումը էկոլոգիայի դասավանդման համակարգում
2009 | Հոդված/Article
Բնագետ, 1-2, Երևան, 2009, էջ 48-49
PCR based identification as sensitive method for qualitative detection of genetically modified organisms
2009 | Հոդված/Article
Biological Jоurnal of Armenia, N 3 (61), 2009, pp. 63-71
Possible environmental risks of introduction of genetically modified plants in Armenia and their assessment
2009 | Հոդված/Article
Biological Jоurnal of Armenia, N 3 (61), 2009, pp. 63-71
Կենսաբանություն: Ընդհանուր օրինաչափություններ
2009 | Գիրք/Book
Աշխատանքային տետր: Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի դասագրքի համար, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2009թ., 64 էջ
Determination of salt tolerance in wild einkorn wheat (Triticum boeoticum Boiss.) under in vitro conditions
2009 | Հոդված/Article
The newsletter of the Crop Wild Relative Specialist Group, IUCN, Italy, N7, 2009, pp4-7
|
Ованесян Н. А. , Мкртумян М.К., Гаспарян Г.Г., Есаян А.Г.
Оптимизация условий культивирования каллусной ткани Nerium oleander и перспективы ее использования
2008 | Հոդված/Article
Вестник МАНЕБ, N4, 2008, стр. 62-65
Cytogenetic Characterisation of callus culture of Nerium oleander
2008 | Հոդված/Article
Biological Jоurnal of Armenia, N 1-2(60), 2008, pp. 130-134
Ն.Ա. Հովհաննսիյան , Է.Մ. Դուլու, Ա.Հ. Եսայան , Կ.Վ. Գրիգորյան , Մ.Ռոջեր, Հ. Կնոուպֆեր, Ա.Ամրի, Ա.Մ.Դանիելյան
ԴնԹ մարկերների կիրառումը մշակաբույսերի վայրի ցեղատեսակների գենետիկական բազմազանության և սելեկցիոն պոտենցիալի գնահատման համար
2008 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբ.հանդես, 4(60), 2008, pp. 62-67
|
Antimutagenic activity of polysaccharide fraction of Nerium oleander L. callus culture
2008 | Հոդված/Article
Biological Jоurnal of Armenia, N 1-2(60), 2008, pp. 135-140
|
Characterization of plant genetic resources by using PCR based molecular markers for sustainable conservation of wild plants
2007 | Հոդված/Article
Biodiversity Information Technologies and Management, Yerevan, Armenia, 2007, N7, pp. 100-106
Application of plants isolated cultures technologies in vitro for adaptation and preservation of rare species of Armenian flora in case of forecast climate change
2006 | Հոդված/Article
Art6th Annual International Conference of REC Caucasus for Climate change Shindisi (Georgia), 2006, pp. 77-79
On-line course of basics of environment as one of the models of continual environmental education for sustainable development
2005 | Հոդված/Article
Fifth Annual International Conference of REC Caucasus, Education for sustainable development, Proceedings of the Conference, Tbilisi, 2005, pp. 76-78
Հովհաննիսյան Ն. , Եսայան Ա. , Սարգսյան Ս., Դարբինյան Կ.
«Էկոլոգիայի հիմունքներ 10»
2004 | Գիրք/Book
Ինտերակտիվ դասընթաց լազերային սկավառակի տեսքով. ԵՊՀ, “TeachArm”, Երևան, 2004, 250 էջ