Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Սիրանուշ Գերասիմի Նանագյուլյան

Ամբիոնի վարիչ | Բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոն
Կրթություն
1969 - 1975 թթ. Երևանի պետ. համալսարանի կենսաբանական ֆակուլտետ
1997 թ-ին Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր (մասնագիտությունը` բուսաբանություն, սնկաբանություն)
2001 թ-ին Որակավորման բարձրացում`Լայպցիգի համալսարան (Գերմանիա)
2003, 2008 թթ. Դասախոսների Որակավորման բարձրացում, ք. Երևան
2004 թ-ին Որակավորման բարձրացում`Սիենա (Իտալիա)

Գիտական աստիճան
1987 թ-ին Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու «Հայաստանի Դիլիջանի և Խոսրովի արգելոցների մակրոմիցետները», ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ (մասնագիտությունը` բուսաբանություն, սնկաբանություն)
1997 թ-ին Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր «Հայաստանի մակրոմիցետները /տեսակային, ֆունկցիոնալ և տարածական կառուցվածքը», ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ (մասնագտությունը`բուսաբանություն, սնկաբանություն)

Աշխատանքային փորձ
1974 - 1975 թթ. ԽՍՀՄ Էկոլոգիայի նախարարության «Բնության պահպանության կենտրոնական լաբորատորիայի», լաբորանտ:
1975 - 1995 թթ. Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի բուսաբանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ, գիտ.աշխատող, ավագ գիտ. աշխատող:
1995 - 2005 թթ. ԵՊՀ-ի կենսաբանության ֆակուլտետի բուսաբանության ամբիոնի առաջատար գիտական աշխատող, դոցենտ:
2005 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ-ի կենսաբանության ֆակուլտետի բուսաբանության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ` Սնկեր և ստորակարգ բույսեր, Սնկային հիվանդություններ, Բուսաբանություն և Սնկաբանություն, Ուսումնական դաշտային պրակտիկա
Մագիստրատուրա` Մակրոմիցետներ, Բույսերի և սնկերի կենսաբազմազա-նություն, Սնկերը կենսատեխնոլոգիայում` սնկերի արհեստական աճեցման հիմունքներ, Հայաստանի ջրիմուռների, սնկերի, քարաքոսերի բազմազանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բուսաբանություն, սնկաբանություն, կենսաբազմազանություն, կենսատեխնոլոգիա, էկոլոգիա, բժշկական սնկաբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2011 - 2012 թթ. «Մարդածին գործոնից վտանգված կիսաանապատային էկոհամակարգերում կենդանիների, բույսերի, սնկերի ուսումնասիրությունը և պահպանությունը Հայաստանում» ծրագրի ղեկավար (ՀՀ գիտության պետական կոմիտե):
2010 - 2012 թթ. TEMPUS 159340 TEMPUS-ES-TEMPUS-SPCR «Applied Biosciences» Project, staff member.
2008 - 2009 թթ. «Conservation of Microfungi - a Voice for Unprotected and Vulnerable organisms». (Grant supported by Darwin Initiative, United Kingdom)
2007 - 2009 թթ. «ՀՀ կենդանիների և բույսերի Կարմիր գրքի լրամշակման (սնկեր)» ծրագիր:
2007 - 2008 թթ. Project «Phylogeographical and systematic investigation of ectomycorrhizal fungi in Armenian forests» (Grant ARB-1-3230-YE-04, supported by NFSAT/CRDF). Principal investigator.
2005 - 2007 թթ. Project «In-situ conservation of crop wild relatives through enhanced information management and field application» (Grant supported by UNEP/GEF/FAO).
2004 թ-ին «Բույսերի և սնկերի էկոլոգիան, կենսաբազմազանությունը և կարգաբանությունը» ծրագիր (Grant IMG 04-ARM1013, supported by European commission - TEMPUS Project).
2003 թ-ին Համաշխարհային բանկի «Բնական ռեսուրսների կառավարման և չքավորության նվազեցման» ծրագիր (World Bank)
2000 - 2002 թթ. Project «Fungi conservation in Armenia» («Nagao Natural Environment Foundation», Japan)
1997 - 1998 թթ. «Հայաստանի Կենսաբազմազանություն» առաջին Ազգային Զեկույց (UNDP/GEF).
1999 թ-ին «Հայաստանում ագրոկենսաբազմազանության in-situ պահպանման և կայուն օգտագործման համար լրիվ ծրագրի մշակում»(UNDP/GEF).
1993 թ-ին Project «Biodiversity» (Soros foundation).

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Մասնագիտական անդամակցություն` ՀԿ
2010 թ-ին Founder Member of European Council of Conservation of Fungi
2008 թ-ին Հայաստանի «Կենսատեխնոլոգիա» ՀԿ անդամ
2008 թ-ին Member of American Phytopathological Society
2004 թ-ին Founder member of the European Mycological Association
2004 թ-ին Հայաստանի Սնկաբանների ընկերության նախագահ
1999 թ-ին Հայաստանի Բուսաբանական ընկերության անդամ
1975 թ-ին Ռուսաստանի Բուսաբանական ընկերության անդամ

Մասնագիտական անդամակցություն` մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն
1998 թ-ին ՀՀ Ագրարային համալսարանի մասնագիտական խորհրդի անդամ
2004 թ-ին ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտի մասնագիտական խորհրդի անդամ
2009 թ-ին ԵՊՀ «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի խմբագրության անդամ

Պարգևներ
2009 թ-ին ԵՊՀ-ի ոսկե մեդալ
2011 թ-ին ՀՀ Բնապահպանության նախարարության ոսկե մեդալ

snanagulyan@ysu.am

Փակ տարածքների օդի միկոբիոտայի վրա Pelargonium graveolens L’Her. բույսի ազդեցությունը
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #2, էջ 169-174
|
Հայաստանի Շիկահող պետական արգելոցի ագարիկոիդ բազիդիոմիցետների օգտակար ևվնասակար հատկությունները (Հայաստանի Հանրապետություն)
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 266-275
|
Հայաստանի պայմաններում բնական կաշվի որոշ նմուշների սնկադիմացկունության որոշումը
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 172-180
|
Determination of Fungi Resistance of Several Samples of Natural Leather in Conditions of Armenia
2021 | Հոդված/Article
Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, N 55 (2), p. 172-180
Մարգարյան Գ. Գ., Նանագյուլյան Ս. Գ.
Մշակովի որոշ ծառերի և թփերի սնկային հիվանդությունների ուսումնասիրությունն Արցախում
2019 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Արցախի պետ. համալսարան հրատ., 2019թ․, 86 էջ
New for Armenia species and genera of Basidiomycetes from Shikahogh State Reserve (Հայաստանում առաջին անգամ գրանցված Շիկահող պետական արգելոցի բազիդիոմիցետների տեսակներն ու ցեղերը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 29-32
|
Investigation of airborne parasitic fungi and diseases associated with indoor environment
2019 | Թեզիս/Thesis
Current advances in pathogen research. 2019, p. 42
Pathogenic mycobiota of some forage crops in Armenia
2019 | Թեզիս/Thesis
Current advances in pathogen research. 2019, p. 30
Fungal diseases of some medicinal species of genus geranium
2019 | Թեզիս/Thesis
Current advances in pathogen research. 2019, p. 29
Parasitic peculiarities of some macromycetes from protected areas of Armenia
2019 | Թեզիս/Thesis
Current advances in pathogen research. 2019, p. 28
Pathogenic mycobiota of some trees and shrubs of forests in southern Armenia
2019 | Թեզիս/Thesis
Current Advances in Pathogen Research. 2019, p. 27
Սնկաբանություն և բուսաբանություն
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 166 էջ
Ռ. Է. Մաթևոսյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան , Ի. Մ. Էլոյան , Տ. Ա. Եսայան
Study of soil fungi in the territory of Kapan City and its surrounding (Կապան քաղաքի և դրա շրջակայքի հողային սնկերի ուսումնասիրությունը)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 193-197
|
Использование краснокнижных видов Армении в озеленении г. Еревана
2018 | Թեզիս/Thesis
Охрана природы и региональное развитие: гармония и конфликты. 2017, стр. 98-99
Нанагюлян С. Г. , Маркарян Л.В. , Матевосян Р. Э., Бояджян Э. С.
Лечебные свойства краснокнижных лекарственных грибов, обнаруженных на территории Шикаохского заповедника Республики Армения
2018 | Հոդված/Article
Успехи медицинской микологии. 2018, XIX, стр. 166-168
Оценка антифунгальной активности некоторых видов рода Thymus L.
2018 | Հոդված/Article
Успехи медицинской микологии. 2018, 18, стр. 207-209
Загрязненность грибами некоторых жилых помещений города Еревана
2018 | Հոդված/Article
Успехи медицинской микологии. 2018, 19, стр. 12-14
Ս. Հ. Խուդոյան, Լ. Գ. Կարապետյան, Ն. Հ. Զաքարյան , Ա. Ա. Անտոնյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան
Chemical composition and bioactivity of extracts from leaves and branches of Armenian Pistacia Atlantica Desf. (Հայկական Pistacia atlantica Desf.-ի տերևների և ճյուղերի թուրմերի քիմիական կազմը և կենսակտիվությունը)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 37-44
|
Կենդանի օրգանիզմների բազմազանությունը
2018 | Գիրք/Book
Դասագիրք: Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 257 էջ
Микобиота крыжовника, смородины и ежевики в Нагорном Карабахе
2018 | Թեզիս/Thesis
Проблемы лесной фитопатологии и микологии. 2018, стр. 107-108
|
L. Margaryan , Y. Hovhannisyan , E. Boyajyan, S. Nanagulyan , D. Belomesyaceva
Macrofungi in different vertical vegetation zones and plant communities of shikahogh state reserve (republic of Armenia)
2018 | Թեզիս/Thesis
2nd International Young Scientists Conference on Biodiversity and Wildlife Conservation Ecological Issues. 2018, pp. 62-63
|
Increasing anti-inflammatory effects of wood decaying mushroom culture with influence of the MM-waves
2018 | Թեզիս/Thesis
International Workshop on Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding. 2018, p. 3
|
Վ. Ս. Գևորգյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան , Ա. Ա. Չանթիկյան, Թ. Ե. Սեֆերյան
Assessment of antioxidant activities of some medicinal fungal extracts (Որոշ դեղասնկերի հակաօքսիդանտային ակտիվության գնահատում)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 163-165
|
Нанагюлян С. Г. , Маркарян Л. В. , Переведенцева Л. Г., Оганесян Е. Х. , Матевосян Р. Э.
Лекарствнные макромицеты Шикаохского заповедника республики Армения
2017 | Հոդված/Article
Современные Проблемы беспочвенной (гидропонической) и тканевой in vitro культур растений. 2017, стр. 131-135
Материалы к изучению копротрофных грибов некоторых особо охраняемых территорий Армении
2017 | Հոդված/Article
Биологическое разнообразие и проблемы охраны фауны-3. 2017, стр. 225-227
Нанагюлян С. Г. , Погосян А. В. , Шахазизян И. В., Закарян Н. А. , Петросян А. М.
Влияние медно-молибденового производства на видовой состав мхов в условиях Армении
2017 | Հոդված/Article
Охрана природы и региональное развитие: гармония и конфликты. 2017, стр. 72-74
Аккумуляция тяжелых металлов макроскопическими грибами Зангезурского медно-молибденового комбината Армении
2017 | Թեզիս/Thesis
Современная микология в России. 2017, стр. 231-232
|
Патогенная микобиота лекарственных растений семейства Asteraceae в дарелегесском флористическом районе Армении
2017 | Թեզիս/Thesis
Современная микология в России. 2017, стр. 41-42
|
Ржавчинные грибы полезных растений Нагорного Карабаха
2017 | Թեզիս/Thesis
Современная микология в России. 2017, стр. 74-75
|
Видивий состав микромицетов клубники сорта альбион в условиях закрытого грунта Армении
2017 | Թեզիս/Thesis
Современная микология в России. 2017, стр. 26
|
Материалы к изучению почв окрестностей Зангезурского медно-молибденового комбината (республика Армения)
2017 | Թեզիս/Thesis
Современная микология в России. 2017, стр. 259-260
|
Анализ морфологических признаков рода Erodium L. Her (Geraniaceae Juss.)
2017 | Հոդված/Article
Проблемы ботаники южной сибири и Монголии. 2017, стр. 106-109
|
Renata Piwowarczyk, Óscar Sánchez-Pedraja, Gonzalo Moreno-Moral, Nanagulyan S. G. , Zakaryan N. H. , Kartashyan N. G.
Phelipanche hajastanica (Orobanchaceae), a new species from Armenia
2017 | Հոդված/Article
Annales Botanici Fennici. 2017, 54, pp. 117–123
Grigoryan N. V., Aleksanyan A. S., Nanagulyan S. G.
Fungal pathogens of medicinal plants in arid woodlands of Vayots Dzor region of Armenia
2017 | Հոդված/Article
Микология и фитопатология. 2017, 51,3, стр. 131-136
|
Ս. Գ. Նանագյուլյան , Լ. Գ. Պերևեդենցևա, Լ. Վ. Մարգարյան , Ե. Խ. Հովհաննիսյան, Հ. Բ. Հովհաննիսյան
Poisoning fungi and poisonings with macromycetes (Թունավոր սնկեր և մակրոմիցետներով թունավորումներ)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 129-131
|
Database of mycorrhizal fungi of the Republic of Armenia (Հայաստանի Հանրապետության միկորիզագոյացնող սնկերի տվյալների բազա)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 58-61
|
Микобиота древесных лекарственных растений в дарелегисском флористическом районе Армении
2016 | Թեզիս/Thesis
Monitoring and biological control methods of woody plant pests and pathogens: from theory to practice. 2016, p. 216-217
|
Оганесян Е. Х. , Нанагулян С. Г. , Мурадян А. М., Элоян И. М. , Матевосян Р. Э.
Натамицин в лечении грибковых отитов
2016 | Հոդված/Article
Успехи медицинской микологии, 2016, 16, стр. 21-23
|
Фитопатогенная микобиота лекарственных, съедобных и пряных растений Цахкуняцского хребта (Армения)
2016 | Հոդված/Article
Takhtajania, 2016, 3, стр. 142-149
Информационные технологии в процессе преподавания ботаники и микологии
2016 | Հոդված/Article
Развитие науки в XXI веке. 2016, 1, стр. 19-21
|
Մերձերևամյամ հանքային աղբյուրների շրջանի ֆլորան
2015 | Հոդված/Article
Բուսաբանական գիտությունը ժամանակակից աշխարհում. (Միջազգային գիտաժողովի նյութերը՝ նվիրված Երևանի Բուսաբանական այգու հիմնադրման 80-ամյա հոբելյանին): 2015թ․, 146-150 էջ
|
Ն. Վ. Գրիգորյան , Ա. Ս. Ալեքսանյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան
Fungal diseases of medicinal plants in arid woodlands of Armenia (Հայաստանի արիդային նոսրանտառներում հանդիպող դեղաբույսերի սնկային հիվանդությունները)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #2, էջ 31-33
|
Экологические особенности важнейших представителей микромицетов кормовых трав в горнолесном поясе Армении
2015 | Թեզիս/Thesis
Проблемы лесной фитопатологии и микологии, 2015, 155-156 стр.
|
Маргарян Г. Г., Нанагюлян С. Г.
Материалы к изучению микобиоты (ржавчинные грибы) Нагорного Карабаха
2015 | Հոդված/Article
Материалы международной конференции „Проблемы лесной фитопатологии и микологии”, 2015-10-19, 125-127 стр.
|
Бриофлора лесной зоны горы Араилер (Армения) и особенности ультраструктурного строения некоторых видов листостебельных мхов
2015 | Հոդված/Article
Материалы VIII Mеждународной научно-практической конференции, 2015-10-21, 711-714 стр.
Биота макроскопических грибов Шикаохского заповедника Армении: таксономический анализ
2015 | Հոդված/Article
Материалы VIII Mеждународной научно-практической конференции, 2015, 702-706 стр.
|
Մերձերևանյան հանքային աղբյուրների շրջանի ֆլորան
2015 | Հոդված/Article
Բուսաբանական գիտությունը ժամանակակից աշխարհում. (Միջազգային գիտաժողովի նյութերը՝ նվիրված Երևանի Բուսաբանական այգու հիմնադրման 80-ամյա հոբելյանին), 2015-10-05թ․,146-150 էջ, Հայաստան
|
Երևան քաղաքի դեղատնային ցանցում վաճառվող Flores chamomillae դեղամիջոցի մոնիթորինգ
2015 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире. VI Международная научно-практическая интернет-конференция, 2015, 39-42 стр.
|
Ультраструктура некоторых видов листостебельных мхов лесной зоны горы Араилер (Армения)
2015 | Հոդված/Article
IX Международная заочная конференция «Развитие науки в XXI веке», 2015-12-30, 73-76 стр.
|
Фитопатогенная микобиота полезных растений Цахкуняцского лесного массива (Армения)
2015 | Թեզիս/Thesis
Проблемы лесной фитопатологии и микологии. Мат. IX Межд. конф., посв. 90-летию со дня рожд. проф. Н.И.Федорова, 2015-10-19, 156-157 стр.
|
Իջևանի ֆլորիստական շրջանի արևելյան հատվածի կենսաբազմազանության պահպանման արդի խմդիրմերը
2015 | Հոդված/Article
Բուսաբանական գիտությունը ժամանակակից աշխարհում. (Միջազգաին գիտաժողովի նյութերը՝ նվիրված Երևանի Բուսաբանական այգու հիմնադրման 80-ամյա հոբելյանին), 2015-10-05թ․, 9-13 էջ
|
Նանագյուլյան Ս. Գ. , Մարգարյան Գ. Գ.
Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ժանգասնկերը
2015 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԱրՊՀ հրատարակչություն, 2015թ․, ԱրՊՀ հրատարակչություն, 140 էջ, Հայաստան
|
S. G. Nanagulyan , A. E. Paronikyan, G. A. Eliazyan, L. Yu. Margaryan, A. A. Sahaxyan
Biodeteriorations of the manuscript fund of matenadaran and its conservation with herbal biocides
2015 | Հոդված/Article
Բնական գիտությունների էլեկտրոնային ամսագիր, 2015թ․, 2/25/, 16-19 էջ
|
Նանագյուլյան Ս. Գ. , Պարոնիկյան Ա. Ե., Էլիազյան Գ. Ա.
Выявление биоповреждений рукописного фонда Матенадарана Армении и их кoнсервация биоцидами растительного происхождения
2015 | Հոդված/Article
Успехи медицинской микологии, 2015, XIV, 291-294 стр.
|
Микотические поражения ЛОР-органов грибами рода Аspergillus
2015 | Հոդված/Article
Успехи медицинской микологии, 2015, XIV, 160-164 стр.
|
Микобиота воздуха государственного архива кинематографии Армении
2015 | Հոդված/Article
Современная микология в России, 2015, 4, 239-240 стр.
|
Երևանի պետական համալսարանի շրջակայքի ծառերն ու թփերը
2015 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2015թ․, LXVII, 1, 11-17 էջ
|
Նանագուլյան Ս. Գ. , Հարությունյան Մ. Ժ., Շահինյան Լ. Վ., Հարությունյան Շ. Հ.
Պարարտացման ազդեցությունը խաղողի որոշ սնկային հիվանդությունների զարգացման վրա
2015 | Հոդված/Article
Ագրոգիտություն, 2015թ․, 5-6, 217-221 էջ
|
Մ. Ժ. Հարությունյան, Շ. Հ. Հարությունյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան
Some information about qualitative composition of brandy materials made from grapevine infected with oidium and mildew diseases (Որոշ տեղեկություններ խաղողի վազի օիդիում և միլդյու հիվանդություններով վարակված խաղողից պատրաստված կոնյակի գինենյութի որակական կազմի վերաբերյալ)
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #3, էջ 19-23
|
Arginase and ornithine carbamoyl transferase activity and urea accumulation dynamics in different phases of pleurotus ostreatus (Jacq.:fr.) Kumm. Fungi fructification (Արգինազի և օրնիթին կարμամոիլ տրանսֆերազի ակտիվության և միզանյութի կուտակման դինամիկան Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr)Kumm. սնկի պտղառաջացման տարբեր փուլերում)
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #1, էջ 42-45
|
Arakelyan M. , Nanagulyan S. , Danielyan F. , Ghazaryan A. , Margaryan L.
Survey and conservation of animals, plants and fungi in anthropogenic disturbed semidesert ecosystems of Armenia
2011 | Թեզիս/Thesis
5th International Congress for Conservation Biology Auckland, New Zealand, December 5-9, 2011
Ս. Գ. Նանագյուլյան , Ա. Հ. Գասպարյան, Լ. Վ. Մարգարյան, Ա. Մ. Կարապետյան
Содержание тяжелых металлов в плодовых телах дикорастущих грибов национального парка “Дилижан” (Ծանր մետաղների պարունակությունը “Դիլիջան” ազգային պարկում աճող վայրի սնկերի պտղամարմիններում)
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2011 #2, էջ 50-55 (ռուսերեն)
|
И.А. Авагян, А.В. Неркарарян , Л.А. Минасбекян, С.Г. Нанагулян
Физиология, Биохимия, Биотехнология
2011 | Հոդված/Article
Микология и филология, Том 45, выпуск 6, Изменение метаболичекой активности культуры PLEUROTUS OSTREATUS под воздействием электромагнитных излучений. 2011, С. 77-83
Авагян И.А., Неркарарян А.В. , Минасбекян Л.А., Нанагюлян С.Г.
Изменение метаболической активности культуры гриба Pleurotus ostreatus под воздействием мм-волн ЭМИ
2011 | Հոդված/Article
Ж. Микология и фитопатология. Санкт-Петербург. 2011. N 5. с. 77-83
Գալստյան Ս.Գ., Գրիգորյան Մ.Ռ., Նանագյուլյան Ս. Գ. , Վասիլյան Ա.Վ.
Սնկերով թունավորումներ
2011 | Գիրք/Book
Երևան, Վարդ հրատ., 2011, 108 էջ
Potentially pathogenic mycotic fungi species composition of the ear-nose-throat organs
2011 | Թեզիս/Thesis
XVI Congress of European Mycologists, Haldikidi, Greece, 19-23 September, 2011. P.247-248
Minasbekyan L.A., Avagyan I.A., Nerkararyan A.V. , Nanagulyan S.G.
Changes in peroxidase activity of Pleurotus ostreatus mushroom culture treated by mm-waves of EMI
2010 | Հոդված/Article
Immunopatology, allergology, infectology, 2010, N2, P.47-54
Материалы к изучению флоры окрестностей базы ЕГУ “Мармарик”
2010 | Հոդված/Article
В сб.: Тезисы докладов международной конференции “А. Л. Тахтаджян и развитие ботанической науки в Армении”, посвященной 100-летию со дня рождения А. Л. Тахтаджяна. Октябрь 6 - 8, 2010, Ереван, с. 47 – 49
Թամանյան Կ., Ֆայվուշ Գ., Նանագյուլյան Ս. , Դանիելյան Տ.
ՀՀ Բույսերի Կարմիր գիրք
2010 | Գիրք/Book
Երևան. 2010, Զանգակ. 598 էջ
Ռելիկտային բույսերը Հայաստանում
2010 | Հոդված/Article
Բնագետ N 5, Երևան, 2010, էջ 48-51
Нанагюлян С.Г. , Согоян Е.Ю.
Aнтракноз клевера в Aрмении
2010 | Գիրք/Book
Иммунология, аллергология, инфектология. 2010. N 1. C. 121
Микодеструкторы жилых помещений - угроза здоровью населения
2010 | Թեզիս/Thesis
Иммунология, аллергология, инфектология. 2010. N 1. C. 72
Kropp B.R., Matheny P.B., Nanagulyan S.G.
Phylogenetic taxonomy of the Inocybe splendens group and evolution of supersection "Marginatae"
2010 | Հոդված/Article
Mycologia. USA. 2010. N102. P. 560-573
Red Book of Plants and Fungi in Armenia
2010 | Հոդված/Article
European Council for the Conservation of Fungi. Newsletter, N15, 2010. P. 4-5
Activity and properties of arginase in mycelial cultures of some medicinal mushrooms
2010 | Հոդված/Article
Mikologia i phytopatologia. St.-Petersburg. 2010. Vol. 44, N5. P. 448-451
Nanagulyan S.G. , Nikoyan A.A. , Gasparyan A.H., Eloyan N.V.
Changes of the activity in the urea cycle enzymes during the fruit bodies formation of edible mushroom Pleurotus ostreatus
2010 | Թեզիս/Thesis
9th International Mycological Congress: The biology of fungi. Edinbourg, Scotland. 2010. P4.260
Нанагюлян С. Г. , Бабаян М. Ю., Маркарян Л. В., Маркарян Л. В.
Mониторинг грибных отравлений на территории Aрмении и возможные меры по их предотвращению
2010 | Թեզիս/Thesis
Иммунология, аллергология, инфектология. 2010. N 1. с. 203
Gasparyan A.H., Nikoyan A.A. , Nanagulyan S.G. , Eloyan N.V.
The urea cycle enzymes and several aminotransferases in fruit bodies maturation process of fungus Pleurotus ostreatus
2010 | Թեզիս/Thesis
Abstracts Book of the 35th FEBS Congress. – Sweden, Gothenburg. 2010. C2.01. P. 196
Potentially pathogenic filamentous microfungi in human environment
2010 | Թեզիս/Thesis
Abstracts Book of the 4th Advances Against Aspergillosis conference. Rome, Italy. 2010. p. 94
Թամանյան Կ., Ֆայվուշ Գ., Քալաշյան Մ., Աղասյան Ա., Նանագյուլյան Ս. , Վարդանյան Ժ.
ՀՀ Կարմիր գրքի էջերից
2010 | Գիրք/Book
Երևան. 2010, 45 էջ
Nanagulyan S.G. , Margaryan L.V., Gasparyan A.H.
Fungal Biodiversity and conservation in Arzakan-Meghradzor reservation, Armenia
2010 | Գիրք/Book
9th International Mycological Congress: The biology of fungi. Edinburgh, Scotland. 2010, p.63
Минасбекян Л.А., Неркарарян А.В. , Нанагюлян С.Г. , Авагян И.А.
Изменение активности пероксидазы в культуре гриба Pleurotus ostreatus под воздействием мм-волн ЭМИ
2010 | Հոդված/Article
Иммунология, аллергология, инфектология. Москва, 2010. N 3. С. 47-54
Ս. Ա. Ռ. Դալիլի, Ս. Գ. Նանագյուլյան , Ս. Վ. Ալավի
Identification of important species of the genus armillaria in orticultural and forest regions of iran by classic mating-tests (Դասական զուգավորման մեթոդով armillaria ցեղի կարևոր տեսակների որոշումը իրանի անտառային շրջաններում և այգիներում)
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009, #3, էջ 47-53 (անգլերեն)
|
Материалы к изучению растений и фитопатогенных грибов Цахкуняцкого хребта (Армения)
2009 | Հոդված/Article
Сб.: “Проблемы лесной фитопатологии и микологии”. Пермь. 2009. С. 150-153
Национальный гербарий грибов Армении
2009 | Թեզիս/Thesis
Иммунопатология, аллергология, инфектология. 2009. N 1. С. 45
Авагян И.А., Нанагюлян С.Г. , Баласанян М.Г., Жамгарян А.Г.
Противовоспалительная активность экстракта из культуры гриба Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm
2009 | Հոդված/Article
Иммунология, аллергология, инфектология. M. 2010. N 1. C. 236
Նանագյուլյան Ս.Գ. , Մարգարյան Գ.Գ.
Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ժանգասնկերի խմբավորումն ըստ տեր-բույսերի
2009 | Գիրք/Book
Հայաստանի կենսաբ. հանդես. 2009. Հատոր 61, N 1. Էջ 65-68
Нанагюлян С.Г. , Гаспарян А.А.
К вопросу о взаимоотношениях базидиомицетного макромицета Schizophyllum commune и некоторых микромицетов в совместной культуре
2009 | Թեզիս/Thesis
Иммунопатология, аллергология, инфектология. 2009. N 1. С. 28-29
Дикорастущие виды съедобных и ядовитых грибов Армении
2009 | Հոդված/Article
Доклады и тезисы 5-ой международной конференции “Современные проблемы беспочвенной культуры растений”. Ереван. 2009. 6с.
Авагян И.А., Минасбекян Л.А., Нанагюлян С.Г.
Возрастание активности бетта-глюкозидазы культуры Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm. в ответ на стрессовое воздействие
2009 | Թեզիս/Thesis
Сборник тезисов: Биология. Наука XXI века. 13-я Пущинская межд. школа-конференция молодых ученых. Пущино. 28сентября-2октября 2009. С.155
Ավագյան Ք.Գ., Պողոսյան Ա.Վ. , Նանագյուլյան Ս. Գ. , Կարապետյան Ն.Հ.
Բարձրակարգ բույսերի դասակարգումը (Սպորավոր բույսեր և մերկասերմեր)
2009 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչ. Երևան,2009. 34 էջ
Gasparyan A., Nikoyan A. , Nanagulyan S. , Avtandilyan N.
Investigation of arginase in human pathogenic fungus Schizophyllum commune
2009 | Թեզիս/Thesis
3rd FEBS Advanced Lecture Course “Human Fungal Pathogens. La Colle sur Loup, France. May, 2009. P.155
Оганесян Е.Х. , Абрамян Дж.Г., Нанагюлян С.Г. , Мурадян А.М., Элоян И.М.
К изучению микобиоты воздуха клинической больницы Еревана
2009 | Թեզիս/Thesis
Иммунология, аллергология, инфектология. 2009. N2. С. 59
Нанагюлян С.Г. , Маркарян Л.В., Авакян А.А.
Эктомикоризные грибы Армении: материалы к изучению рода Inocybe (Fr.)
2009 | Հոդված/Article
Проблемы лесной фитопатологии и микологии. Пермь. 2009. С. 166-169
Минасбекян Л.А., Нанагюлян С.Г. , Авагян И.А.
Возрастание активности бета-глюкозидазы культуры Pleurotus ostreatus в ответ на стрессовое воздействие
2009 | Թեզիս/Thesis
Иммунопатология, аллергология, инфектология. 2009. N 1. С. 26-27
Аргиназная активность некоторых видов дереворазрушающих грибов
2008 | Թեզիս/Thesis
Сборник тезисов-Современные состояние биотехнологии в Армении и толь МНТЦ в ее развитии., -Цахкадзор, Республика Армения, 28 сент. -2 окт. 2008 г.
Ս. Գ. Նանագյուլյան , Գ. Գ. Մարգարյան
Նյութեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում (ԼՂՀ) հանդիպող ժանգասնկերի վերաբերյալ
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 131-136
|
Ս. Գ. Նանագյուլյան , Բ. Ռ. Կրոպպ, Ա. Ա. Ամիրյան, Լ. Վ. Մարգարյան
Հայաստանում հայտնաբերված թելիկասնկերի [ցեղ Inocybe (FR.)FR.] ուսումնասիրությունները
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #2, էջ 156-159
|
Нанагулян С.Г. , Нанагулян С.Г., Неркарарян А.В. , Минасбекян Л.А.
Возрастание пероксидазной активности культуры Pl.ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm. в ответ на стрессовое воздействие
2008 | Թեզիս/Thesis
2-ой съезд микологов России, Москва, 2008, С.135-136
Шляпочные грибы Армении (Агарикоидные базидиомицеты)
2008 | Գիրք/Book
Ереван:Изд-во “Лимуш”. 2008. 121 с.
Ավագյան Ք.Գ., Նանագյուլյան Ս.Գ. , Պողոսյան Ա.Վ. , Մկրտչյան Ա.Լ.
Երևան քաղաքի զբոսայգիների ծառերի, թփերի և սնկերի կենսաբազմազանությունը
2008 | Հոդված/Article
Cб.: “Актуальные проблемы ботаники в Армении”, Ереван: Ин-т ботаники НАН РА. 2008. էջ. 330-334
Грибы поверхностной плесени древесины дуба Современная микология в России
2008 | Թեզիս/Thesis
Т. 2. Матер. 2-го съезда микологов России. M.: Национ. академия микологии, 2008. С. 364-365
Грибостойкость некоторых модифицированных поливиниловых спиртов (ПВС) и поливинилацетатов (ПВА)
2008 | Թեզիս/Thesis
Современная микология в России. Т. 2. Матер. 2-го съезда микологов России. M.: Национ.академия микологии, 2008, С. 365-366
Nanagulyan S. , Abrahamyan J. , Eloyan I. , Paronikyan A., Amiryan A.
Biodegradation of the Books in Some Libraries of Armenia
2008 | Թեզիս/Thesis
Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2008, vol. 14, N 1. p. 68.
Роль цифровых гербарных коллекций в системе флористического мониторинга
2008 | Հոդված/Article
Материалы межд. конф. «Aктуальные проблемы ботаники в Армении». Ереван. 2008. С. 108-111
Вредоносность микромицетов - деструкторов
2008 | Հոդված/Article
Сб.: “Актуальные проблемы ботаники в Армении”, Ереван: Ин-т ботаники НАН РА. 2008. C. 199-203
Ս. Գ. Նանագյուլյան , Զ. Վ. Պետրոսյան, Գ. Ս. Բարսեղյան
Макромицеты Нагорно-Карабахской Республики. Сообщение 1. Агарикоидные базидиомицеты (Լեռնային Ղարաբաղի մակրոմիցետներ: Հաղորդում 1. Ագարիկոիդ բազիդիոմիցետներ)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 92-101(ռուսերեն)
|
Очерк растительности горных степей южных отрогов Памбакского хребта
2007 | Թեզիս/Thesis
Флора, растительность и растительные ресурсы Армении, Ереван. 2007. Вып. 16, С. 77-78
Видовой состав микобиоты жилых помещений, обьектов различного назначения и негативные последствия, вызываемые ими
2007 | Հոդված/Article
“Успехи мед. микологии”, Москва. 2007, т. 9, с. 30-32
Fungal diseases associated with indoor environments
2007 | Թեզիս/Thesis
XV Congress of European Mycologists, St.-Petersburg. 2007. P.211
К вопросу о ферментативной активности некоторых видов рода Pleurotus
2006 | Թեզիս/Thesis
Международная конференция , «Грибы и водоросли в биоценозах», М.2006, с.114-115
Микодеструкторы библиотечного фонда - угроза здоровью человека
2006 | Թեզիս/Thesis
В сб.: “Успехи мед. микологии”, М., Т.VII, гл. 2. 2006. С. 34-36
Հայաստանի բնաշխարհ
2006 | Գիրք/Book
Հրատ.` «Տիգրան Մեծ», հ. 3. 2006, 692 էջ
Indoor air pollution as a public health problem in Armenia
2006 | Թեզիս/Thesis
II Centr. and Eastern European Conf. on Health & the Environment. - Bratislava, 2006. P.34
Ս. Գ. Նանագյուլյան , Ա. Լ. Սիրունյան
Виды съедобных грибов национального парка "Севан" и буферной зоны и закономерности их развития ("Սևան" ազգային պարկի և պահպանիչ գոտու ուտելի սնկերի սեսակները և դրանց զարգացման օրինաչափությունները )
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 111-115 (ռուսերեն)
|
Nanagulyan S.G. , Nerkararyan A.V. , Minasbekyan L.A., Jaime A.L. A., Kalantaryan V.P. , Amiryan A.A., Avagyan I.A., Vardevanyan P.O.
Modification of Growth Parameters and Conditions of Pleurotus ostreatus (Jucq.:Fr.) Kumm.
2005 | Թեզիս/Thesis
Proceedings of International Conference EBA, April, 2005, Lapland, Saarisielka (Finland), oral present., p.60
Нанагюлян С.Г. , Абрамян Дж.Г. , Таслахчьян М.Г., Сирунян А.Л., Амирян А.А.
Материалы к изучению микофильных грибов Армении
2005 | Հոդված/Article
В Сб.: “Успехи медицинской микологии”, Москва, 2005. Т.V., C. 273-276
Mycodestructors as an agents of mycotic infections
2005 | Թեզիս/Thesis
Abstr.of Alumni sem. "Biotechn. and health", Yerevan. 2005. P.94
Ֆիտոպաթոլոգիա ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
2004 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչ., Երևան, 2004. 66 էջ
Микобиота воздуха одной из клинических больниц г. Еревана
2004 | Թեզիս/Thesis
В сб. "Успехи мед. микологии", Москва. 2004. Т.3. с. 84-85
Preliminary observation on the air mycobiota in some hospitals of Armenia
2004 | Թեզիս/Thesis
I Centr. and Eastern European Conf. on Health & the Environment. Prague. 2004. P. 26-27
Ս.Գ. Նանագյուլյան , Ա. Լ. Սիրունյան, Ա. Ա. Ամիրյան
Новые для микобиоты Армении виды агарикоидных и гастероидных грибов (Հայաստանի միկոբիոտայի համար նոր ագարիկոիդ և գաստերոիդ սնկերի տեսակներ)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 111-116 (ռուսերեն)
|
DNA Structure Study in the Verification of Taxonomic Identity of Different Strains of Edible and Medicinal Mushroom Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm. (Agaricomycetideae)
2003 | Հոդված/Article
Int. J. Med. Mushr., 2003, V5, N1, P.43-47
Диагностика микозов у больных с поражением ЛОР-органов
2003 | Թեզիս/Thesis
Сб.:Успехи мед. микол. М.: Нац.акад. микол. Т.I. 2003. C. 62-63
Ханамирян Р. М., Арутюнян А. Г., Давтян М. М., Оганесян Е. Х. , Нанагюлян С. Г. , Абрамян Дж. Г.
О микотических поражениях ЛОР-органов
2003 | Թեզիս/Thesis
Матер. Всеармянск. хирург. конгресса. Ереван, 2003. C. 341
Biodiversity and Ecology of the Medicinal Mushrooms of Armenia
2002 | Հոդված/Article
Int. Journ. of Medic. Mushrooms. Begell House, Inc., NY. Vol. 4. N 1. 2002. P. 71-76
Medicinal mushrooms of Armenia: Biodiversity and Ecology
2001 | Թեզիս/Thesis
Abstr. Int. Conf. "Perspectives of medic. mushrooms in health care & nutrition in the 21st century". Vol. 3, 2001. P. 189
Конспект макроскопических грибов Армении. Гастеромицеты
2000 | Գիրք/Book
Изд-во ЕГУ, Ереван, 2000. 52 с.
Ս. Գ. Նանագյուլյան , Մ. Գ. Թասլախչյան, Ն. Ջ. Կիրակոսյան
Новые для микобиоты Армении виды базидальных макромицетов (Հայաստանի միկոբիոտայի համար նոր բազիդա մակրոմիցետների տեսակներ)
1999 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #1, էջ 99-103 (ռուսերեն)
|
Մ. Գ. Թասլախչյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան , Ն. Ջ. Կիրակոսյան, Ռ. Կ. Թորոսյան
Новые для микобиоты Армении виды дискомицетов (Հայաստանի միկոբիոտայի համար դիսկոմիցետների նոր տեսակներ)
1998 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 84-87 (ռուսերեն)
|
Ս. Գ. Նանագյուլյան , Մ. Գ. Թասլախչյան, Ռ. Կ. Թորոսյան
Новые сведения о копротрофных грибах Армении (Նոր տեղեկություններ Հայաստանի կոպրոտրոֆ սնկերի մասին)
1997 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 59-62 (ռուսերեն)
|
Ս. Գ. Նանագյուլյան , Մ. Գ. Թասլախչյան, Ն. Ջ. Կիրակոսյան, Ռ. Գ. Ադամյան
Лакулоаскомицеты РА (Հայաստանի Հանրապետության լոկուլոասկոմիցետները)
1996 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #1, էջ 64-67 (ռուսերեն)
|
Մ. Գ. Թասլախչյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան , Մ. Ա. Դավթյան , Հ. Հ. Սեմերջյան , Ռ. Պ. Խաչատրյան, Ն. Ջ. Կիրակոսյան
Активность целлюлолитических ферментов некоторых базидальных макромицетов в зависимости от источников углеродного питания (Որոշ բազիդալ մակրոմիցետների ցելյուլոլիտիկ ֆերմենտների ակտիվությունը կախված ածխածնային սննդառության ակտիվությունից)
1995 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 71-74 (ռուսերեն)
|
Մ. Գ. Թասլախչյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան , Ն. Ջ. Կիրակոսյան
Новые микологические открытия из Армении (Հայաստանի համար նոր սնկաբանական հայտնաբերումներ)
1993 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 92-95 (ռուսերեն)
|
К вопросу о взаимоотношениях некоторых макромицетов и микроскопических грибов в совместной культуре (Համատեղ կուլտուրայում աճեցված որոշ մակրոմիցետների և միկրոսկոպիկ սնկերի փոխհարաբերությունների հարցի շուրջը)
1991 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 148-150 (ռուսերեն)
|
Нанагюлян С.Г. , Таслахчьян М.Г.
Макромицеты Дилижанского и Хосровского заповедников Армении
1991 | Գիրք/Book
Изд-во ЕГУ, Ереван, 1991, 200 с.
Стимулирующее и ингибирующее воздействие культур некоторых макромицетов из Армении на всхожесть семян культурных растений (Հայաստանի որոշ մակրոմիցետների խթանող և արգելակող ազդեցությունը մշակվող բույսերի սերմերի ծլունակության վրա)
1990 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 166-168 (ռուսերեն)
|
Культурально-морфологические особенности некоторых макромицетов, произрастающих в Армянской ССР. Сообщение I (Հայաստանում աճող որոշ մակրոմիցետների կուլտուրալ մորֆոլոգիական յուրահատկությունները։ Հաղորդում I )
1990 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 112-117 (ռուսերեն)
|
Ջ. Հ. Մելիք-Խաչատրյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան
Конспект новых для Арм. ССР макромицетов, собранных в Дилижанском заповеднике (Դիլիջանի արգելանոցից հավաքված Հայկական ՍՍՀ-ի համար նոր մակրոմիցետների կոնսպեկտ)
1983 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #3, էջ 158-160 (ռուսերեն)
|
Ջ. Հ. Մելիք-Խաչատրյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան
Виды макромицетов Дилижанского заповедника, впервые обнаруженные в Арм. ССР (порядок Agaricales) II (Դիլիջանի արգելանոցի Հայկական ՍՍՀ-ում առաջին անգամ հայտնաբերված մակրոմիցետների տեսակները (կարգ Agaricales) II)
1983 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #2, էջ 113-116 (ռուսերեն)
|
Ջ. Հ. Մելիք-Խաչատրյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան
Виды макромицетов Дилижанского заповедника, впервые обнаруженные в Армянской ССР (Դիլիջանի արգելանոցի մակրոմիցետների տեսակները՝ առաջին անգամ հայտնաբերված Հայկական ՍՍՀ-ում)
1979 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #2, էջ 159-162 (ռուսերեն)
|
Ջ. Հ. Մելիք-Խաչատրյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան
Новые для Армянской ССР виды макромицетов, собранные в окрестностях Степанавана (Ստեփանավանի շրջակայքից հայտնաբերված Հայաստանի համար նոր մակրոմիցետների տեսակները)
1977 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #1, էջ 99-102 (ռուսերեն)
|