Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Մարիետա Սամվելի Միքաելյան

Գիտաշխատող | Կենսաբանության ֆակուլտետ
Կրթություն
2001-2007 – Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժանմունք, բակալավրիատ, մագիստրատուրա

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսություն` “Միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը արյան որոշ բաղադրիչների վրա”, 2017, Երևանի պետական համալսարան;
կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2020 – առ այսօր Երևանի պետական համալսարան, Կենսաբանության ֆակուլտետ, “Կենսաբանություն” ԳՀԻ, “Ենթաբբջային կառուցվածքների կենսաֆիզիկայի” լաբորատորիա, կրտսեր գիտաշխատող
2007 – առ այսօր Երևանի պետական համալսարան, Կենսաբանության ֆակուլտետ, Կենսաֆիզիկայի ամբիոն, ավագ լաբորանտ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ԴՆԹ-լիգանդ փոխազդեցությունների ուսումնասիրություններ, Միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության մեխանիզմների ուսումնասիրություններ կազմավորման տարբեր մակարդակում գտնվող կենսահամակարգերի վրա

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Ֆրանսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Կենսաֆիզիկոսների համահայկական ասոցիացիայի անդամԷլեկտրամագնիսական ճառագայթման և ասպիրինի ազդեցոիթյունը մարդու արյան պլազմայի մակերևութային լարվածության վրա in vitro
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 217-223
|
Ձկների մաշկի թափանցելիության հետազոտություն
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 212-216
|
Միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը առնետների արյան էրիթրոցիտների հեմոլիզի կինետիկայի վրա
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 209-215
|
Ցուլի շիճուկային ալբումինի դենատուրացիան Hoechst 33258-ի եվ մեթիլենային կապույտի առկայությամբ
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 204-208
|
Study of human serum albumin interaction with some ligands
2020 | Թեզիս/Thesis
V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 134-135, Armenia
Bovine Serum Albumin Denaturation In The Presence Ofhoechst 33258 And Methylene Blue
2020 | Հոդված/Article
Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2020, N 54 (3), p. 204-208
Influence of Millimeter Range Electromagnetic Waveson Hemolysis Kinetics of Rat Blood Erythrocytes
2020 | Հոդված/Article
Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2020, N 54 (3), p. 209-215
Study of the influence of millimeter range electromagnetic waves on methylene blue complexes with human serum albumin
2019 | Հոդված/Article
J. of Electromagnetic Waves and Applications, v. 33, N17, 2019, p. 2317-2327