Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Կենսաֆիզիկայի ամբիոն
Կենդանաբանության ամբիոն
Բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոն
Գենետիկայի եւ բջջաբանության ամբիոն
Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
Կենսաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ
Կիրառական կենսաբանության գերազանցության կենտրոն
Կենսաէթիկայի կաբինետ