Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>
է. Ա. Սաֆրազբեկյան
Содержание некоторых микроэлементов в загрязненных водах реки Вохчи (Մի քանի միկրոէլեմենտների պարունակությունը Ոխչի գետի աղտոտված ջրերում)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 172-173 (ռուսերեն)
|
Վ. Ռ. Ֆրանգյան
Study of hydrazinolysis of methyl-3-(4-allyl-3-substituted-5-thioxo-4,5-dihydro-1h-1,2,4-triazol-1-yl)propanoates (3-(4-Ալիլ-3-տեղակալված-5-թիօքսո-4,5-դիհիդրո-1H-1,2,4-տրիազոլ-1-իլ)-պրոպանաթթուների մեթիլ էսթերների հիդրազինոլիզի ռեակցիայի հետազոտություն)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 83-88
|
Determination of the reaction rate constant for the interaction of diethyl sulfoxide with the hydroxyl radical on the basis of competitive kinetics (Դիէթիլսուլֆօքսիդի հիդրօքսիլ ռադիկալի հետ փոխազդեցության ռեակցիայի հաստատունի որոշումը մրցակցային կինետիկայի հիման վրա)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 80-82
|
Fluorescence study on tryptophan–potassium iodide interaction (Տրիպտոֆանի հետ կալիումի յոդիդի փոխազդեցության ֆլուորեսցենտային հետազոտությունը)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 75-79
|
Գ. Ս. Գրիգորյան, Զ. Գ. Գրիգորյան, Ա. Ց. Մալխասյան
Producing of erythritol, 1,2,3-butanetriol and 1,2,4-butanetriol esters with palmitic, stearic, lauric and oleic acids (Էրիթրիտի, 1,2,3-բութանտրի-ոլի և 1,2,4-բութանտրիոլի էսթերների ստացումը լաուրինաթթվի ստեարինա-թթվի, պալմիտինաթթվի և օլեինաթթվի հետ փոխազդմամբ)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 29-36
|
Փ. Գ. Մինասյան , Ն. Մ. Բեյլերյան
Study of influence of some additives on the rate of H_2O_2 decomposition in liquid phase. II: Influence of vitamins B_c, B_1 and C (Մի քանի հավելույթների ազդեցության ուսումնասիրությունը հեղուկ ֆազում H_2O_2 քայքայման արագության վրա: II. B_c, B_1, և C վիտամինների ազդեցությունը)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 24-28
|
Ա. Գ. Ղազարյան
Fluorescence study of BSA interaction with (R)-5-(3-(4-(azepan-1-ylmethyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)prop-1-en-2-yl)-2-methylcyclohex-2-enone (ՑՇԱ-ի հետ (R)-5-(3-(4-(ազեպան-1-իլմեթիլ)-1Հ-1,2,3-տրիազոլ-1-իլ)պրոպ-1-են-2-իլ)-2-մեթիլցիկլոհեքս-2-ենոն-ի փոխազդեցության ֆլուորեսցենտային հետազոտությունը)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 20-23
|
Ա. Ս. Մխիթարյան, Զ. Խ. Պապանյան, Լ. Ս. Գաբրիելյան
Quantum chemical study on the solvation of lithium chloride in dimethyl and diethyl sulfones (Լիթիումի քլորիդի սոլվատացիայի քվանտաքիմիական հետազոտությունը դիմեթիլ- և դիէթիլսուլֆոններում)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 10-19
|
Densities and volumetric properties of L-ascorbic acid solutions in water–ethanol mixtures at temperatures from 298.15 to 318.15 K(L-ասկորբինաթթվի լուծույթների խտությունները և ծավալային հատկություններն էթանոլ–ջուր խառնուրդներում 298.15–318.15 K ջերմաստիճանային տիրույթում)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 3-9
|
K. E. Danielyan, A. A. Simonyan
Protective abilities of pyridoxine in experimental oxidative stress settings in vivo and in vitro
2017 | Հոդված/Article
BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY. 2017, 86, p. 537–540
|