Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>
Համբարձում Գուրգենի Խաչատրյան

Պրոֆեսոր | Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն
Կրթություն
1965 - 1970 թթ. Երևանի պետական համալսարան, քիմիայի ֆակուլտետի ուսանող,
1970 - 1973 թթ. Երևանի պետական համալսարան, անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու
Թեմա` «Հազվագյոտ հողային տարրերի անմիջական որոշման դիֆերենցիալ կինետիկական եղանակներ», 1974 թ. մարտ, Կիևի պետական համալսարան (Ուկրաինա),.
Քիմիական գիտությունների դոկտոր
Թեմա` «Օրգանական հիմնային ներկանյութերը ազնիվ մետաղների և հազվագյոտ տարրերի վերլուծական քիմիայում», 1998 թ. հունիս, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ (Երևան)

Աշխատանքային փորձ
1974 - 1976 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կրտսեր գիտաշխատող
1976 - 1983 թթ. Քիմիական ռեակտիվների և հատուկ մաքրության նյութերի Համամիութենական ինստիտուտ (Անօրգանական նյութերի Երևանյան բաժին), ավագ գիտաշխատող, լաբորատորիայի վարիչ
1983 թ-ից մինչև օրս Երևանի պետական համալսարան, անալիտիկ (վերլուծական) քիմիայի ամբիոնի վարիչ
1983-2007 – Երևանի պետական համալսարան, անալիտիկ (վերլուծական) քիմիայի ամբիոնի վարիչ
2007- մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատի դասընթաց` Անալիտիկ քիմիա
Մագիստրատուրայի դասընթացներ` «Բաժանման և խտացման եղանակներ», «Քրոմատոգրաֆիական անալիզ», «Անօրգանական և օրգանական սորբենտներ», «Համակարգիչների կիրառումը անալիտիկ քիմիայում», «Դեղապատրաստուկների անալիզ», «Սննդի անալիզ», «Մետաղների և համաձուլվածքների անալիզ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անալիզի օպտիկական, էլեկտրաքիմիական և քրոմատոգրաֆիական եղանակներ,
Հեղուկային քրոմատոգրաֆիայի համար նոր հիբրիդային սորբենտների ստեղծում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
I998 - 2001 թթ. Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի (Մոսկվա) Ա-108 «Հետազոտություններ երրորդ սերնդի ինսեկտիցիդների և նոր բարձրարդյունավետ հակաուռուցքային և հակաֆոսֆորօրգանական միացությունների սինթեզի բնագավառում» շնորհի մենեջեր,
2001 - 2004 թթ. Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի (Մոսկվա) Ա-418 «Նոր տեսակի կլանիչներ և կրիչներ կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների քրոմատոգրաֆիայի և իմոբիլացման համար» շնորհի առաջատար մասնագետ,
2004 - 2007 թթ. Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի (Մոսկվա) Ա-960 «Հակավիրուսային (հակա ՄԻԱՎ) ազդեսությամբ և/կամ սիրտ-անոթային համակարգի գործունեությունը կարգավորող հատկությամբ օժտված միացությունների դիզայն և սինթեզ» շնորհի մենեջեր,
2005 թ. (հունվար- դեկտեմբեր) Գիտության և կրթության Հայկական հիմնադրամի (ԱՄՆ) կողմից ֆինանսավորված 05-PS-cheminorg-714-19 «Մոլեկուլորեն դրոշմված պոլիմերային համակարգ սիլիկահողի հիման վրա» ծրագրի հիմնական հետազոտող,
2006 թ. (հունվար- դեկտեմբեր) Գիտության և կրթության Հայկական հիմնադրամի (ԱՄՆ) կողմից ֆինանսավորված 05-PS-cheminorg-0826-355 «Հիբրիդային պոլիմերահանքային միաձույլ աշտարակներ հեղուկային քրոմատոգրաֆիայի (HPLC) համար» ծրագրի խորհրդական,
2007 - 2010 թթ. Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի (Մոսկվա) Ա-1523 «Ուվիոլային ապակի ստանալու համար կոմպլեքսային բովախառնուրդ պատրաստելու նոր տեխնոլոգիա» շնորհի առաջատար մասնագետ
2008-2011 տարիներ – ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի
376 ծածկագրով «Սիլիկահողի հիման վրա մոլեկուլորեն դրաշմված պոլիմերային համակարգեր որոշ ալկալոիդների պինդ ֆաազային լուծահանման համար»;
2011-2013 տարիներ – ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի
11-1d148 ծածկագրով «Սիլիկահողի հիման վրա մոլեկուլորեն դրաշմված պոլիմերային համակարգեր որոշ ալկալոիդների պինդ ֆաազային լուծահանման համար»;
2013-2015 տարիներ – ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի
13-1D267 ծածկագրով «Նոր սորբենտներ՝ ջրերից ռադիոնուկլիդների և ծանր մետաղների հեռացման և որոշ արժեքավոր տարրերի կորզման համար»;
2016-2017 տարիներ – ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի
15T-1D156 ծածկագրով «Մագնիսական հատկություններով օժտված կլանիչներ»


Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն (կատարյալ), անգլերեն, ուկրաիներեն (լավ)

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի Ճարտարագիտական ակադեմիայի ակադեմիկոս,
Միջազգայի Էկոլոգիական ակադեմիայի (Բելարուս) ակադեմիկոս,
Հայկական քիմիական ընկերության Խորհրդի անդամ,
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Քիմիա և կենսաբանություն»հանդեսի գլխավոր խմբագրի տեղակալ

Պարգևներ
Հայաստանի Նախագահի ամենամյա մրցանակ «բնական գիտություններ» անվանակարգում (2005 թ.)

gold@ysu.am

Sergey Hayrapetyan , S.A.Gevorgyan, M.S. Hayrapetyan, H.G.Khachatryan
Express evaluation of sorption mechanism on peat containing materials
2020 | Հոդված/Article
Periódico Tchê Química. ISSN 2179-0302. (2020); vol.17 (n°34), p. 469-477. Downloaded from www.periodico.tchequimica.com
Sergey Hayrapetyan , M. S. Hayrapetyan, G. P. Pirumyan, H. G. Khachatryan
Some Chromatographic Peculiarities of Polymer-Mineral Packing Materials with Octadecyl- and Butyl-Functional Groups
2019 | Հոդված/Article
In book: Science and Technology of Polymers and Advanced Materials. September 2019. DOI: 10.1201/9780429425301-17
Քիմիա. 2018 թ. Միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Զանգակ, 2017թ․, 384 էջ
Գիտական կյանք, Հ. Գ. Խաչատրյան
ԱՊՀ երկների «Անօրգանական միացությունների, հիբրիդային ֆունկցիոնալ նյութերի և դիսպերս համակարգերի զոլ-ժել սինթեզ և ուսումնասիրություն» «Զոլ-ժել-2016» Չորրորդ միջազգային կոնֆերանս
2016 | _____________
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #2, էջ 59-60
|
С. С. Айрапетян, Л. С. Айрапетян, С. А. Геворгян, Л. Г. Мангасарян , А. Р. Мкртчян , А. Г. Хачатрян
Хитозан-содержащий сферический сорбент с магнитными свойствами
2016 | Թեզիս/Thesis
«Золь-гель синтез и исследование неорганических соединений, гибридных функциональных материалов и дисперсных систем»: Четвёртая международная конференция стран СНГ, Сборник тезисов докладов, с. 88. Ереван, Изд-во ЕГУ, 2016, 98 с. ISBN 978-5-8084-2124-0
Потенциометрическое и амперометрическое определение золота (III) и платины (IV) аллил- и фенилтиомочевинами
2015 | Հոդված/Article
Հայաստանի քիմիական հանդես: 2015, 68, 226-232 էջ
|
Լ. Ս. Հայրապետյան, Լ. Գ. Մանգասարյան, Հ. Գ. Խաչատրյան
On the sorption of potassium ions by means of the silica–manganese dioxide system (Կալիումի իոնների սորբումը SiO2–MnO2 համակարգի միջոցով )
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #1, էջ 29-32
|
A study of the interaction between rhenium(VII) and allylthiourea by spectrophotometry (Ալիլթիոմիզանյութի հետ ռենիում(VII)-ի փոխազդեցության ուսումնասիրումը սպեկտրալուսաչափական եղանակով)
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #3, էջ 3-7
|
Hybrid silica-polymer sorbents for high performance liquid chromatography (Հիբրիդային սիլիկահողապոլիմերային սորբենտներ բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրության համար)
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 6–10
|
Study of chromium(VI) interaction with 2-(3-(azepan-1-yl)-2-hydroxypropylthio)acetic acid (2-(3-Ազեպամ-1-իլ)-2- -հիդրօքսիպրոպիլթիո)քացախաթթվի հետ քրոմ(VI)-ի փոխազդեցության հետազոտությունը)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #3, էջ 13-17
|
S. S. Hayrapetyan, L. S. Hayrapetyan, L. G. Mangasaryan , H. G. Khachatryan
RP-HPLC Packing Materials on the Base Silica-polimer Sorbents
2013 | Թեզիս/Thesis
3rd International Caucasian Symposium on Polimers and Advanced Materials Tbilisi, Georgia 1-4 September 2013 p. 38
С. С. Айрапетян, Г. А. Аветисян, А. Г. Хачатрян
A hybrid sorbent for efficient sorption of cyanide-ions
2011 | Հոդված/Article
Информационные технологии и Управление,
Ереван, изд-во ՙЭнциклопедия-Арменика՚,№2, с.230-238
H. G. Khachatryan , S. S. Hayrapetyan, G. A. Avetisyan
Magnetic carriers on the base of dispersed ferrites covered by the silica layer
2011 | Հոդված/Article
Information Technologies & Management, Yerevan,
“Encyclopedia-Armenica” Publishers, 2011, № 2, pp.230-238
Ռ. Ռ. Կարապետյան, Կ. Ա. Մարտիրոսյան, Ռ. Ա. Քարամյան, Հ. Գ.Խաչատրյան , Մ. Լ. Երիցյան
Хелатные комплексы на основе монометилолакриламида (Խելատային կոմպլեքսներ մոնոմեթիլոլակրիլամիդի հիմքի վրա)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, #3(226), էջ 16-20(ռուսերեն)
|
Исследование взаимодействия церия(IV) с фенилтиомочевиной методами потенциометрии, спектрофотометрии и амперометрического титрования
2010 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, т.63, No.1, с.81-86
H. G. Khachatryan , H. H. Darbinyan, G. N. Shaposhnikova
The investigation of the interaction of cerium (IV) with phenylthiourea by means of potentiometry, spectrophotometry and and amperometric titration
2010 | Հոդված/Article
Chemical Journal of Armenia (in Russian), 2010, v.63, No.1, pp.81-86
H. G. Khachatryan , S. S. Hayrapetyan, L. S. Hayrapetyan
The influence of the obtaining way of micro-spherical silica gels from the stabilized silica sols on their porous characteristics
2010 | Հոդված/Article
Chemical Journal of Armenia (in Russian), 2010, v.63, No.3, pp.309-316
Изучение взаимодействия таллия(III) и таллия(I) с фенилтиомочевиной и их определение методами потенциометрического и амперометрического титрования
2010 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, т.63, No.3, с.334-339
H. G. Khachatryan , H. H. Darbinyan, G. N. Shaposhnikova
The study of the interaction of thallium(III) and thallium(I) with phenylthiourea and their determination by means of potentiometric and amperometric titration methods.
2010 | Հոդված/Article
Chemical Journal of Armenia (in Russian), 2010, v.63, No.3, pp.334-339
H. G. Khachatryan , S. S. Hayrapetyan, L. G. Mangasaryan , L. S. Banyan
The sorbents for solid-phase extraction
2010 | Հոդված/Article
Chemical Journal of Armenia (in Russian), 2010, v.63, No.1, pp.59-65
Изучение взаимодействия марганца(VII) и хрома(VI) с фенилтиомочевиной и определение хрома в хромсодержащей руде методом потенциометрического титрования (Ֆենիլթիոմիզանյութի հետ մանգան(VII)-ի և քրոմ(VI)-ի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը և քրոմ պարունակող հանքում քրոմի որոշումը պոտենցաչափական եղանակով)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 23-28 (ռուսերեն)
|
H. G. Khachatryan , S. S. Hayrapetyan, G. A. Avetisyan
Micro-spherical sorbents and carriers possessing magnetic properties
2009 | Հոդված/Article
Chemical Journal of Armenia (in Russian), 2009, v.62, No.3-4, pp.330-338
Изучение взаимодействия хрома(VI) с тиомочевиной методами потенциометрии, спектрофотометрии, амперометрии и его определение в хромсодержащей руде
2009 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2009, т.62, No.3-4, с.355-361
H. G. Khachatryan , H. H. Darbinyan, G. N. Shaposhnikova
The study of the interaction of chromium(VI) with thiourea by means of potentiometry, spectrophotometry and amperometric titration methods and itsdetermination in chromium-containing ore
2009 | Հոդված/Article
Chemical Journal of Armenia (in Russian), 2009, v.62, No.3-4, pp.355-361
H. G. Khachatryan , S. V. Vartanyan, A. M. Beybutyan
Spectrophotometric investigation of the interaction of copper(II) with mono-, di- and triethanolamines
2009 | Գիրք/Book
Chemical Journal of Armenia (in Russian), 2009, v.62, No.1-2, pp.111-116
H. G. Khachatryan , H. H. Darbinyan, Sh. S. Zaqaryan, G. N. Shaposhnikova
The interaction of mercury(II) with allyl- and phenylthioureas and its determination in mercury-containing ore
2009 | Հոդված/Article
Chemical Journal of Armenia (in Russian), 2009, v.62, No.1-2, pp.106-110
Взаимодействие ртути(II) с аллил- и фенилтиомочевинами и её определение в ртутьсодержащей руде
2009 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2009, т.62, No.1-2, с.106-110
Ի. Ն. Սիրեկանյան, Հ. Ն. Ենգիբարյան, Հ. Գ. Խաչատրյան , Մ. Լ. Երիցյան
Ненасыщенные реакционноспособные производные биурета (Բիուրետի ռեակցիոնունակ չհագեցած ածանցյալներ)
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, #2(219), էջ 27-31 (ռուսերեն)
|
Ս. Ս. Հայրապետյան, է. Վ. Մխիթարյան, Հ.Գ. Խաչատրյան
Влияние активаторов карбонизации на сорбционные свойства активированного угля из скорлупы грецкого ореха (Կարբոնացման ակտիվատորների ազդեցությունը ընկույզի կեղևից ստացված ակտիվացված ածխի սորբցիոն հատկությունների վրա)
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009 #2, էջ 22-26 (ռուսերեն)
|
Определение хрома (VI) тетраметилтионином методом амперометрического титрования (Քրոմ (VI)-ի որոշումը տետրամեթիլթիոնինով ամպերաչափական տիտրման եղանակով)
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009 #2, էջ 65-67 (ռուսերեն)
|
Определение серебра в фотопленке аллил- и фенилтиомочевинами методами потенциометрического и амперометрического титрования (Արծաթի որոշումը ֆոտոժապավենում և ալիլ- ֆենիլթիոմիզանյութերով պոտենցաչափական և ամպերաչափական տիտրման եղանակներով)
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009, #1, էջ 57-60(ռուսերեն)
|
S. S. Hayrapetyan, L. S. Banyan, L. G. Mangasaryan , H. G. Khachatryan
The First scientific conference of the Armenian Chemical Association
2008 | Թեզիս/Thesis
”Actual Problems of the Chemical Science of Armenia”,July 17-18, 2008 Yerevan. Book of Abstracts, p. 98
Исследование взаимодействия меркуро-иона с тиомочевиной (Թիոմիզանյութի հետ մերկուրո-իոնի փոխազդեցության հետազոտությունը)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 153-156 (ռուսերեն)
|
H. G. Khachatryan , A. F. Haroutyunyan, A. G. Grigoryan, F. A. Haroutynyan, S. S. Hayrapetyan, S. M. Vardapetyan
The influence of mineral acid nature in the mobile phase on the chromatographic behavior of the organic acids
2008 | Հոդված/Article
Chemical Journal of Armenia (in Russian), 2008, v.61, No.3-4, pp.388-396
S. S. Hayrapetyan, L. S. Banyan, L. G. Mangasaryan , H. G. Khachatryan
Obtaining of the hybrid silica-polymer Sorbents for Liquid Chromatography
2008 | Հոդված/Article
pp. 324-330 in Book: “Sol-Gel Methods for Materials Processing
(Focusing on Materials for Pollution Control, Water Purification, and Soil Remediation)”. Editors: Prof. I.Plinio, Dr. Yu. Zub. WB/NATO Publishing Unit, Springer Verlag, Dordrecht (Netherland) 2008,502p.
Спектрофотометрическое определение платины (II) йодидом (Պլատին(II)-ի սպեկտրալուսաչափական որոշումը յոդիդով)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #2, էջ 84-88 (ռուսերեն)
|
H. G. Khachatryan , A. R. Mkrtchyan, G. N. Shaposhnikova
Spectrophotometric determination of platinum(IV) by means of iodide
2008 | Հոդված/Article
Proceedings of the Yerevan State University (in Russian), 2008, No.2, pp.84-88
H. G. Khachatryan , H. H. Darbinyan, G. N. Shaposhnikova
The study of the interaction of mercuro-ion with thiourea
2008 | Հոդված/Article
Proceedings of the Yerevan State University (in Russian), 2008, No.3, pp.153-156
H. Khachatryan , R. S. Balayan, T. O. Asatryan, A. V. Grigoryan, K. Zh. Margaryan, E. A. Margaryan
The synthesis of N-substituted amides of 3-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)propionic acid
2008 | Հոդված/Article
Chemical Journal of Armenia (in Russian), 2008, v.61, No.3-4, pp.448-452
Влияние природы минеральной кислоты в мобильной фазе на хроматографическое поведение органических кислот
2008 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2008, т.61, No.3-4, с.388-396
Ս. Վ. Վարդանյան, Կ. Հ. Գալոյան, Հ. Գ. Խաչատրյան
Экстракционно-фотометрическое определение норсульфазола основным красителем метиленовым голубым (Նորսուլֆազոլի լուծահանմ անլուսաչափական որոշումը մեթիլենային կապույտ հիմնային ներկանյութով)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #1, էջ 85-89 (ռուսերեն)
|
S. S. Hayrapetyan, L. S. Banyan, L. G. Mangasaryan , H. G. Khachatryan
Liquid chromatography methods for monolithic holder
2007 | Արտոնագիր/Patent
The № 1999 A patent application for the invention. Official Gazette, 2007, №2 (79), page 4
«Биамперометрическое» и спектрофотометрическое определение палладия(II) йодидом
2007 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, 2007, No.2, c.88-91
Изучение взаимодействия палладия(II) с меркуронитратом и его определение методом амперометрического титрования с одним и двумя поляризованными электродами
2007 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2007, т.60, № 3, с.464-470
"Биамперметрическое" и спектрофотометрическое определение палладия(II) йодидом (Պալադիում(II)-ի «բիամպերաչափական» և սպեկտրալուսաչափական որոշումը յոդիդով)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 3-11 (ռուսերեն)
|
Ա. Ռ. Մկրտչյան, Հ.Հ Դարբինյան , Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ.Խաչատրյան
Амперометрическое определение палладия (II) аллилтиомочевиной (Պալադիում (II)-ի ամպերմետրական որոշումը ալիլթիոմիզանյութով)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 86-89 (ռուսերեն)
|
Ն. Օ. Գյոկչյան , Մ. Ժ. Գյոգչյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան
Взаимодействие пентайодоплатината (IV) с тиазиновым красителем тионином в сернокислотной среде (Պենտայոդապլատինատ(IV)-ի փոխազդեցությունը թիազինային շարքի ներկանյութ թիոնինի հետ ծծմբաթթվային միջավայրում)
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #3, էջ 146-148 (ռուսերեն)
|
S. S. Hayrapetyan, L. G. Mangasaryan , M. R. Tovmasyan, H. G. Khachatryan
Precipitation of the aluminum hydroxide from the sodium aluminate by formalin and obtaining of the aluminum oxide
2006 | Հոդված/Article
ActaChromatogra¬phica (Katowice, Poland), 2006, No. 16, pp. 192-203
Г. Г. Дарбинян , Ш. С. Закарян, Г. Н. Шапошникова, А. Г. Хачатрян
Изучение взаимодействия селена(IV) с аллилтиомочевиной и его определение методом амперометрического титрования
2006 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2006, т.59, № 2, с.41-47
Амперометрическое определение палладия(II) аллилтиомочевиной
2006 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, 2006, № 1, с.86-89
Ն. Օ. Գյոկչյան , Ջ. Ա. Միքայելյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Հ. Գ. Խաչատրյան
Экстракционно-абсорбциометрическое определение левомицитина оксиновым красителем - пиронином "Б" (Լևոմիցիտինի էքստրակցիոն-աբսորբցիոմետրական որոշումն օքսինային շարքի ներկանյութ պիրոնին «Բ»-ով)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 90-93 (ռուսերեն)
|
Амперометрическое определение палладия(II) N,N- и N,NI-дифенилтиомочевинами
2005 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, 2005, № 2, с.71-74
Амперометрическое определение палладия(II) фенилтиомочевиной
2005 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, 2005, No.1, с.139-142
Спектрофотометрическое определение палладия(II) N,N- и N,NI-фенилтиомочевинами
2005 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2005, т.58, № 4, с.26-31
Ն. Օ. Գյոկչյան , Մ. Ժ. Գյոգչյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Հ. Գ. Խաչատրյան
Изучение взаимодействия хлоридного комплекса родия(III) с осно՛вным красителем тиазинового ряда диметилтионином экстракционно-абсорбциометрическим методом в солянокислой среде (Ռոդիում(III) -ի քլորիդային կոմպլեքսի և թիազինային շարքի հիմնային ներկանյութ դիմեթիլթիոննինի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը աղաթթվային միջավայրում Էքստակցիոն-աբսորբցիոմետրիկ եղանակով)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 144-147 (ռուսերեն)
|
Амперометрическое определение палладия(II) N,N-дифенил- и N,N՛-дифенилтиомочевинами (Պալադիում(II)-ի ամպերաչափական որոշումը N,N-դիֆենիլ- և N,N՛-դիֆենիլթիոմիզանյութերով)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 71-74 (ռուսերեն)
|
Mesropyan E.G., Hmbartsumyan G.B., Avetisyan A.A., Galstyan A.S. , Khachatryan H.G.
Synthesis of 3-allyloxy(2-hydroxypropyl)-5,5-dimethylhydantoin, 1-allyloxy(2-hydroxypropyl)-substituted benzotriazole and benzimidazole, and N-allyloxy(2-hydroxypropyl)-substituted pyrrolidone, caprolactam, and phtalimide
2005 | Հոդված/Article
Chem. Heterocycl. Compd., 2005, Vol. 41, P. 962–966
Ն. Օ. Գյոկչյան , Մ. Ժ. Գյոգչյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան
Экстракционно-абсорбциометрическое определение микрограммовых количеств родия(III) основным красителем акридиновым желтым (Ռոդիում(III) միկրոգրամային քանակների էքստրակցիոն-աբսորբցիոմետրիկ որոշումը հիմնային ներկանյութ ակրիդային դեղինովաղաթթվային ներկանյութում)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 80-83(ռուսերեն)
|
Ампрометрическое определение палладия (II) фенилтиомочевиной (Պալադիում(II)-ի ամպերաչափական որոշումը ֆենիլթիոմիզանյութով)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 139-142 (ռուսերեն)
|
Г. Г. Дарбинян , Ш. С. Закарян, Г. Н. Шапошникова, А. Г. Хачатрян
N,N-дифенил- и N,NI-дифенилтиомочевины как реагенты для амперометрического определения селена(IV)
2004 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2004, т.57. No.3, с.30-35.
Г. Г. Дарбинян , Ш. С. Закарян, Г. Н. Шапошникова, А. Г. Хачатрян
Амперометрическое определение теллура(IV) N,N-дифенил- и N,NI-дифенилтиомочевинами
2004 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, 2004, No.1, с.137-140
Ս. Վ. Վարդանյան, Շ. Ա. Գյուլնազարյան, Ն. Մ. Դավթյան, Հ. Գ. Խաչատրյան
Амперометрическое определение рения в различных объектах некоторыми основными красителями. Расчет произведений растворимости малорастворимых соединений (Ռենիումի ամպերաչափական որոշումը տարբեր օբյեկտներում մի քանի օրգանական հիմնային ներկանյութերով: Առաջացած քիչ լուծելի միացությունների լուծելիության արտադրյալների հաշվարկը)
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 69-74 (ռուսերեն)
|
Исследование взаимодействия палладия(II) с тиомочевиной и фенилтиомочевиной спектрофотометрическим методом (Թիոմիզանյութի և ֆենիլթիոմիզանյութի հետ պալադիում (II)-ի փոխազդեցության ուսումնասիրումը սպեկտրալուսաչափական եղանակով)
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 65-68 (ռուսերեն)
|
Դ. Ս. Գայբակյան, Յասին Մալա, Լ. Ս. Սարգսյան, Հ. Պ. Ղույումջյան , Հ. Գ. Խաչատրյան
О возможности применения аргиллизитов в тонкослойной хроматографии редких элементов (Հազվագյուտ տարրերի նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիայում արգիլիզիտի կիրառության հնարավորության մասին)
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 72-78 (ռուսերեն)
|
Շ. Ս. Զաքարյան, Հ. Հ. Դարբինյան , Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան
Амперометрическое определение теллура(IV) N,N-дифенил- и N,N՛-дифенилтиомочевинами (Թելուր(IV)-ի ամպերաչափական որոշումը N,N-դիֆենիլ- և N,N՛-դիֆենիլթիոմիզանյութերով)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 137-140 (ռուսերեն)
|
Դ. Ս. Գայբակյան, Յասին Մալա, Հ. Գ. Խաչատրյան
Ионообменная тонкослойная хроматография элементов. I. Исследование комплексообразования Re(VII), Mo(VI), V(V) и W(VI) в растворах минеральных кислот (Տարրերի իոնափոխանակային նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիա I.)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 76-85(ռուսերեն)
|
Շ. Ս. Զաքարյան, Հ. Հ. Դարբինյան , Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան
Спектрофотометрическое и амперометрическое определение селена(IV) и теллура(IV) фенилтиомочевиной (Սելեն (IV)-ի և թելուր (IV)-ի սպեկտալուսաչափական և ամպերաչափական որոշումը ֆենիլթիոմիզանյութով)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 86-92(ռուսերեն)
|
Դ. Ս. Գայբակյան, Յասին Մալա, Հ. Գ. Խաչատրյան
Ионообменная тонкослойная хроматография элементов. II. Исследование комплексообразования Re(VII), Mo(VI), V(V) и W(VI) в растворах органических кислот (Տարրերի իոնափոխանակային նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիա. II)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 65-70 (ռուսերեն)
|
Г. Г. Дарбинян , Ш. С. Закарян, Г. Н. Шапошникова, А. Г. Хачатрян
Амперометрическое титрование селена(IV) тиомочевиной
2003 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2003, т.56. No.1-2, с.53-56
Ն. Օ. Գյոկչյան , Ա. Ա. Եղիազարյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան
Взаимодействие йодного комплекса с тиазиновым красителем тетраметилтионином в сернокислой среде (Հեքսայոդպլատինատ (IV)-ի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը թիազինային շարքի ներկանյութ՝ տետրամեթիլթիոնինի հետ ծծմբաթթվային միջավայրում )
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 75-79 (ռուսերեն)
|
Ն. Օ. Գյոկչյան , Ա. Ա. Եղիազարյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան
Экстракционно-абсорбциометрическое определение ампицилина оксазиновым красителем нильским синим "Б" (Ամպիցիլինի էքստրակցիոն-աբսորցիոմետրիկ որոշումը օքսազինային շարքի ներկանյութ նեղոսյան կապույտ «Բ»-ով)
2002 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #3, էջ 61-64 (ռուսերեն)
|
Ն. Օ. Գյոկչյան , Ա. Ա. Եղիազարյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան
Изучение взаимодействия хлоросмиата (IV) с тиазиновым красителем диметилтионином (Օսմիում (IV) քլորային անիոնային կոմպլեքսի փոխազդեցությունը թիազինային շարքի ներկան)յութ դիմեթիլիոնինի հետ)
2002 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 63-66 (ռուսերեն)
|
Շ. Ս. Զաքարյան, Հ. Հ. Դարբինյան , Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան
Амперометрическое определение теллура (IV) тиомочевиной (Տելուր (IV)-ի ամպերաչափական որոշումը թիոմիզանյութով)
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #3, էջ 78-81 (ռուսերեն)
|
Ն. Օ. Գյոկչյան , Կ. Խ. Ավագյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան
Риванол как новый реагент для экстракционно-абсорбциометрического определения микриграммовых количеств палладия(II) (Ռիվանոլը որպես նոր ռեագենտ էքստրակցիոն-աբսորբցիոմետրական եղանակով պալադիում (II) միկրոգրամային քանակների որոշման համար)
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #1, էջ 69-73 (ռուսերեն)
|
Ն. Օ. Գյոկչյան , Ա. Ա. Եղիազարյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան
Экстракционно-абсорбциометрическое определение микрограммовых количеств платины тиазиновым красителем толуидиновым голубым в сернокислой среде (Ծծմբաթթվական միջավայրում պլատինի(IV) միկրոգրամային քանակների որոշումը թիազինային ներկանյութ տոլուիդնային կապույտով)
2000 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #2, էջ 72-75 (ռուսերեն)
|
Ն. Օ. Գյոկչյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան
Экстракционно-абсорбциометрическое определение микрограммовых количеств осмия (IV) тиазиновым красителем метиленовым голубым (Օսմիում (IV) միկրոգրամային քանակների որոշումը թիազինային ներկանյութ մեթիլենային կապույտով)
1999 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #2, էջ 126-128 (ռուսերեն)
|
Ն. Օ. Գյոկչյան , Կ. Խ. Ավագյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան
Изучение взаимодействия бромаурата с риванолом экстракционно-абсорбциометрическим методом в сернокислой среде (Բրոմաուրատի և ռիվանոլի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը ծծմբաթթվային միջավայրում էքստրակցիոն աբսորբցիոն եղանակով)
1999 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #1, էջ 71-74 (ռուսերեն)
|
Ն. Օ. Գյոկչյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան
Изучение взаимодействия бромаурата с пиронином Б в сернокислой среде (Բրոմաուրատի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը պիրոնին Բ-ի հետ ծծմբաթթվային միջավայրում)
1998 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 110-111 (ռուսերեն)
|
Ն. Օ. Գյոկչյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Հ. Գ. Խաչատրյան
Исследование экстракции бромаурата золота (III) с основным красителем азинового ряда нейтральным красным экстркционно абсорбциометрическим методом в сернокислотной среде (Ոսկու(III) բրոմաուրատի հետազոտությունը ազինային շարքի ներկանյութ չեզոք կարմիրով էքստրակցիոն-աբսորբոչափական եղանակով ծծմբաթթվային միջավայրում)
1998 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 59-62 (ռուսերեն)
|
Основные органические красители как амперометрические реагенты. XIV. Исследование взаимодействия анионных комплексов золота (III) и палладия (II) с сафранином T (Հիմնային օրգանական ներկանյութերն որպես ամպերաչափական ռեագենտներ: XIV)
1998 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 100-102 (ռուսերեն)
|
Основные органические красители как ампрометрические реагенты XIII. Амперометрическое определение палладия толуидиновым голубым с одним и двумя поляризованными электродами. (Հիմնային օրգանական ներկանյութերն որպես ամպերաչափական ռեագենտներ)
1997 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 36-39 (ռուսերեն)
|
Դ. Ս. Գայբակյան, Ա. Ս. Մելքոնյան, Հ. Գ. Խաչատրյան
Изучение условий приготовления ионитовых пластин для ТСХ (Նրբաշերտ քրոմատորաֆիայի համար իոնիտային շերտերի պատրաստման պայմանների ուսումնասիրումը )
1992 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 80-83 (ռուսերեն)
|
Ն. Օ. Գյոկչյան, Հ. Գ. Խաչատրյան
Экстракционно-флуориметрическое определение палладия пиронином Б (Պալադիումի միկրոգրամային քանակների որոշումը պիրոնին-Բ-ով ՝քստրակցիոն ֆլուորաչափական եղանակով)
1992 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 129-132(ռուսերեն)
|
Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան
Изучение взаимодействия бромоаурата с акрифлавином экстракционно-абсорбциометрическим методом в сернокислой среде (Ակրիֆլավինի հետ բրոմաուրատի փոխազդեցության հետազոտումը կորզման-ֆոտոմետրական եղանակով)
1990 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 92-96 (ռուսերեն)
|
Ջ. Ա. Միքայելյան, Վ. ժ. Արծրունի, Հ. Գ. Խաչատրյան
Экстракция бромидного ацидокомплекса таллия сафранином T ( Թալիումի բրոմիդային ացիդոկոմպլեքսի էքստրակցիան սաֆրանինով)
1989 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 91-94 (ռուսերեն)
|
Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան
Изучение взаимодействия бромаурата с основным красителем акридиновым оранжевым в серно-кислой среде (Հիմնային ներկանյութ ակրիդինային նարնջագույնի հետ բրոմաուրատի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը ծծմբաթթվային միջավայրում)
1989 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 72-76 (ռուսերեն)
|
Դ. Ս. Գայբակյան, Կ. Հ. Բունիաթյան, Ա. Շ. Տոնոյան, Հ. Գ. Խաչատրյան
Разделение рения, молибдена, ванадия и вольфрама различными вариантами тонкослойной хроматографии (Ռենիումի, մոլիբդենի, վանադիումի, վոլֆրամի բաժանումը նրբաշերտ քրոմատագրաֆայի եղանակի մի շարք տարբերակների կիրառությամբ)
1988 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 104-108 (ռուսերեն)
|
Ե. Ն. Հովսեփյան, Ջ.Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան
Экстракционно-фотометрическое определение микрограммовых количеств платины (IV) родамином 6Ж (Պլատինի միկրոգրամային քանակությունների որոշումը ռոդամին 6 Ժ-ով էքստրակցիոն-ֆոտոմետրիկ եղանակով)
1988 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 109-112 (ռուսերեն)
|
Экстракционно-флуориметрическое определение рения риванолом (Ռենիումի էքստրակցիոն-ֆլյուորիչափական որոշումը ռիվանոլով)
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #3, էջ 160-162 (ռուսերեն)
|
Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան
Экстракционно-флуориметрическое определение микрограммовых количеств золота (III) акридиновым желтым в сернокислой среде (Ոսկու (III) միկրոգրամային քանակների էքստրակքիոն-ֆլյուորիչափական որոշումը ակրիդինային դեղինով ծծմբաթթվային միջավայրում)
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #3, էջ 157-159 (ռուսերեն)
|
Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան
Изучение взаимодействия бромаурата золота(III) с красителем акридиновым желтым экстракционно-абсорбциометрическим методом (Ոսկու (III) բրոմաուրատի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը ակրիդինային դեղինով էքստրակցիոն-աբսորբցիոմետրիկ եղանակով)
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #2, էջ 105-107 (ռուսերեն)
|
Հ. Գ. Խաչատրյան , Ն. Մ. Բեյլերյան
Механизм инициирования реакции персульфата калия с пропионатом натрия, катализировапной ионами меди (II) (Պղնձի (II) իոններով կատալիզված կալիումի պերսուլֆատի և նատրիումի պրոպիոնատի միջև ռեակցիայի հարուցման մեխանիզմը)
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #1, էջ 87-90 (ռուսերեն)
|
Ա. Գ. Գայբակյան, Հ. Գ. Խաչատրյան
Формы акридиновых красителей и их оптические характеристики (Ակրիդինային ներկերի ձևերը և նրանց օպտիկական բնութագրերը)
1985 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #3, էջ 94-98 (ռուսերեն)
|