Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>
Իսկուհի Լևոնի Ալեքսանյան

Դոցենտ | Օրգանական քիմիայի ամբիոն
Կրթություն
1966 - 1971 թթ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
թեկնածուական թեզ - «Հետերոտրիցիկլիկ միացություններ 4-օքսի և 2-օքսի (մեր-կապտո) C3 և N-ալիլային խինոլինի ածանցյալների բազայի վրա», 1985 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1971 - 1974 թթ. ՍՍՀ ԳԱԱ օրգանական քիմիայի ինստիտուտի ավագ լաբորանտ
1974 - 1983 թթ. ԵՊՀ օրգանական քիմիայի ամբիոնի լաբորանտ
1983 -1989 թթ. ԵՊՀ օրգանական քիմիայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1989 - 1991 թթ. ԵՊՀ օրգանական քիմիայի ամբիոնի գիտաշխատող
1991 - 1994 թթ. ԵՊՀ օրգանական քիմիայի ամբիոնի ավագ գիտաշխատող
1994 թ.- հիմա ԵՊՀ օրգանական քիմիայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
«Օրգանական քիմիա»
«Հոմոգեն կատալիզը օրգանական միացություններում»
«Տեսական օրգանական քիմիայի ընտրովի գլուխներ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆունկցիոնալ տեղակալված խինոլինի քիմիա: Նոր կենսաբանորեն ակտիվ հետերոպոլիցիկլիկ համակարգերի սինթեզ նրանց բազայի վրա:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2010 թ - մինչ այժմ ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
2010թ – մինչ այժմ Մրցութային հանձնաժողովի նախագահ
2017թ. – մինչ այժմ ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետի ուսանողական գիտական խորհրդի կոնսուլտատ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2010 թ - մինչ այժմ ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
2010թ – մինչ այժմ Մրցութային հանձնաժողովի նախագահ
2017թ. – մինչ այժմ ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետի ուսանողական գիտական խորհրդի կոնսուլտատ

Պարգևներ
ԽՍՀՄ-ի գյուտարարի կրծքանշան
2019 թ-ին ԵՊՀ Ոսկե մեդալ

Էլ. փոստ
ialeksanyan@ysu.am

I. Aleqsanyan , L. Hambardzumyan
Synthesis and Transformations of 4-[2-methyl-4-(methylsulfanyl)quinolin-3-yl]butan-2-ones Substituted in the Benzene Ring
2021 | Հոդված/Article
Russian Journal of Organic Chemistry, 2021, N 57, p. 1289-1294
Aleksanyan, I.L. , Hambardzumyan L.P.
Synthesis of Quinolinyl-Substituted Five-Mem-bered Heterocycles and Schiff Bases from 2-(4-Hydroxy-2-methylquinolin-3-yl)- Acetohydrazide
2020 | Հոդված/Article
Russ. J. Org. Chem. 2020, 56(12), 2114–2118. DOI:10.1134/S1070428020120118
Aleksanyan, I.L. , Hambardzumyan, L.P.
Synthesis of Novel Combined Heterocyclic Systems Derived from 2-[(2-Methylquinolin4-yl)sulfanyl]acetohydrazides Substituted in the Benzene Ring
2020 | Հոդված/Article
Russ. J. Org. Chem. 2020, 56(2), 265–268. DOI: https://doi.org/10.1134/-S1070428020020141
Aleksanyan, I.L. , Hambardzumyan, L.P.
Synthesis of Hetarylquinolines Derived from 2-[(4-Methylquinolin-2-yl)sulfanyl]acetohydrazides Substituted in the Benzene Ring
2020 | Հոդված/Article
Russ. J. Org. Chem. 2020, 56(2), 261–264. DOI: https://doi.org/10.1134/S107042802002013X
I.L. Aleksanyan , L.P. Hambardzumyan
Syntheses Based on 4-(2-Hydroxy-4-methylquinolin-3-yl)butan-2-one Thiosemicarbazones
2019 | Հոդված/Article
Russ. J. Org. Chem. 2019, Vol. 55, No. 3, pp. 399–401. DOI https://doi.org/10.1134/S1070428019030242
I.L. Aleksanyan , L.P. Hambardzumyan
Synthesis and Transformations of 4-Hydroxy-2-methylquinoline-6-carbohydrazide
2019 | Հոդված/Article
Russ. J. Org. Chem., 2019, Vol. 55, No. 2, pp. 262-265. DOI https://doi.org/10.1134/S1070428019020209
I. Aleksanyan , L. P. Hambardzumyan
Synthesis of new class of hetarylquinolines on base of 4-hydroxy-2-methyl-6- ethoxycarbonylquinoline
2018 | Հոդված/Article
Arm. Chem. Front., 21-25 october, ACF2018 PS148B, Armenia 2018. https://www.armchemfront.com/2018/abstracts_-posters.php
I. Aleksanyan , L. P. Hambardzumyan
Synthesis of new derivatives of quinolines fused with thiazolidinones and thiazolidines
2018 | Հոդված/Article
Arm. Chem. Front., 21-25 october, ACF2018 PS148A, Armenia 2018. https://www.armchemfront.com/2018/abstracts_posters.php
Synthesis of Hetarylquinolines from 2-{[(4-Methylquinolin- 2-yl)sulfanyl]acetyl}-N-phenylhydrazine-1-carbothioamides
2018 | Հոդված/Article
Russian Journal of Organic Chemistry, 2018, Vol 54; Number 9, 1402-1405 pp.
Aleksanyan I.L. , Hambardzumyan L. P.
Synthesis of Hetarylquinolines Proceeding from 2-[(2-methylquinolin-4-yl)sulfanyl]acetohydrazide Substituted in the Benzene Ring
2017 | Հոդված/Article
Russian J. Org. Chem. 2017, Vol. 53, No. 2, pp. 226–230. DOIhttps://doi.org/10.1134/S1070428017020142
I. L. Aleksanyan , L. P. Hambardzumyzn
Synthesis of hetarylquinolines Proceeding from 2-[(2-methylquinolin-4-yl)sulfanyl]acetohydrazide substituted in teh benzene ring
2017 | Հոդված/Article
Russian Journal of Organic Chemistry. 2017, 56(2), pp. 226-230
Aleksanyan I.L. , Hambardzumyan L.P.
Synthesis of substituted 3,4-diphenylthiazol-2(3H)-ylidene- and 3-phenylthiazolidin-2-ylidenquino¬lines on the base of corresponding phenyl-hydrazinecarbothioamide
2015 | Հոդված/Article
Book of abstracts International congress on heterocyclic chemistry “KOST-2015”, poster 004, p. 268
Aleksanyan I.L. , Hambardzumyan L.P.
Synthesis of hetarylquinolines from 4-(4-hydroxy-2-methylquinolin-3-yl)butan-2-one thiosemicarbazones
2015 | Հոդված/Article
Russ. J. Org. Chem. 2015, Vol. 51, No. 7, p.1046–1049. DOI https://doi.org/10.1134/S1070428015070301
Synthesis of substituted 3,4-diphenylthiazol-2(3H)--ylidene and 3-phenylthiazolidin-2-ylidenquinolines on the bases of corresponding phenylhydrazinecarbothioamide
2015 | Թեզիս/Thesis
Book of abstracts: International congress on heterocyclic chemistry "Kost-2015", 2015, p. 268
Synthesis of Hetarylquinolines from 4-(4-Hydroxy- 2-methylquinolin-3-yl)butan-2-one Thiosemicarbazones
2015 | Հոդված/Article
Russian Journal of Organic Chemistry, Russia, 2015, 51 (7), 1046–1049 pp.
2-methyl-4-chloro(mercapto)-6(8)-methoxyquinoline interaction with sulfur nucleophiles and benzyl chlorides (2-Մեթիլ-4-քլոր(մերկապտո)-6(8)-մեթօքսիխինոլինների փոխազդեցությունը S-նուկլեոֆիլների և բենզիլքլորիդների հետ)
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #3, էջ 8-12
|
Synthesis of benzsubstituted 2-(2-mercaptophenylamino)-4-methylquinolines (Բենզտեղակալված 2-(2-մերկապտաֆենիլամինո)-4-մեթիլխինոլինների սինթեզ)
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 3-5
|
Interaction of benz-substituted 2-chloro-4-methylquinolines with 2-mercaptoaniline
2013 | Թեզիս/Thesis
Frontiers in Chemistry, Yerevan, 25-29 august, 2013
Հոմոգեն կատալիզը օրգանական քիմիայում
2013 | Գիրք/Book
Երևան 2013
Synthesis of new nitrogen-containing hetero polycyclic compounds range of quinoline
2013 | Թեզիս/Thesis
XIV European Symposium on Organic Reactivity Prague, Czech Republic, September 1-6, 2013, p. 96
Synthesis benz-substituted 2-(2-methylquinol-4-ylthio)acetic acids and their esters
2013 | Թեզիս/Thesis
III International Scientific Symposium. New directions in chemistry of heterocyclic compounds. Pyatigorsk, Russia September 17-21, 2013, p. 69
Interaction of benz-substituted 2-methyl-4-chloroquinolines with S-nucleophiles
2013 | Թեզիս/Thesis
III International Scientific Symposium New directions in chemistry of heterocyclic compounds. Pyatigorsk, Russia September 17-21, 2013, p. 118
Հոմոգեն կատալիզը օրգանական քիմիայում
2013 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
Երևան 2013
Synthesis and transformations of 2-(4-ethoxycarbonylphenylamino)- and 2-(2-carboxyphenylamino)-4-methylquinolines
2013 | Հոդված/Article
Russ. J. Org. Chem. 2013, 49, 12, 1851-1853
Synthesis of 2-(hydroxyphenylamino)- and 2-(aminophenylamino)-4-methylquinolines and N,N′-bis(4-methylquinolin-2-yl)benzenediamines
2013 | Հոդված/Article
Russ. J. Org. Chem. 2013, 49, 4, 559–562
«Հոմոգեն կատալիզը օրգանական քիմիայում» առարկայից լաբորատոր աշխատանք
2013 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
Երևանա 2013
Synthesis of new sulfur-containing hetero polycylic compounds range of quinolone
2013 | Թեզիս/Thesis
3-rd International Conference of Young Scientists «Chemistry Today - 2013». Tbilisi – Georgia, May 17-19, 2013, p 80
Синтез и превращения бенз-замещенных 2-(4-1токсикарбонилфениламино)- и 2-(2(4)-карбоксифениламино)-4-метилхинолинов
2012 | Թեզիս/Thesis
III Научная конференция Армянского химичского общества (международным участием) “Успехи в области органической и фармацефтической химии” октябр 3-6, 2012 г, Ереван, էջ 73
Превращения замещенных в бензольном кольце 2-метил-4-хлорхинолинов в присутствии аминокислот (Բենզ-տեղակալված 2-մեթիլ-4-քլորխինոլինների փոխարկումն ամինաթթուների ներկայությամբ)
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #1, էջ 3-7 (ռուսերեն)
|
Synthesis and trasformations of novel formyl-substituted quinolines
2011 | Հոդված/Article
Heterocycl. commun., 2011, vol 17(3-4), 105-110
Новые производные хино¬ли¬нов на основе бенз-замещенных (4-гидрокси-2-метилхинол-3-ил)пропионовых кислот (Խինոլինի նոր ածանցյալներ բենզ-տեղակալված (4-հիդրօքսի-2-մեթիլխինոլ-3-իլ)պրոպիո-նաթթուների բազայի վրա)
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն,2011 #1, էջ 61-64 (ռուսերեն)
|
Բենզ-տեղակլաված խինալդինների փոխազդեցությունը Վիլսմեյեր-Խեեկի ռեագենտի հետ
2010 | Թեզիս/Thesis
Հայկական քիմիական ընկերության II գիտաժողով (միջազգային մասնակցությամբ) “Նոր նյութեր և պրոցեսներ” Հոկտեմբերի 4-8-ը 2010, Երևան-Գորիս, էջ 162
2-(Ֆենիլամինո)-4-մեթիլխինոլինների սինթեզը և փոխարկումները
2010 | Թեզիս/Thesis
Հայկական քիմիական ընկերության II գիտաժողով (միջազգային մասնակցությամբ) “Նոր նյութեր և պրոցեսներ” Հոկտեմբերի 4-8-ը 2010, Երևան-Գորիս էջ 155
Аветисян А.А., Алексанян И.Л. , Дургарян В.Г.
Синтез замещенных в бензольном кольце (2-метил-4-хинолилтио)уксусных, -пропионовых кислот и -пропионитрилов
2010 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2010, vol. 46, N 4, с. 579-583
Синтез замещенных в бензольном кольце 1-(2-метилхинол-4-ил)тиосемикарбазидов
2010 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2010, vol. 46, N 4, с. 576-578
Синтез и некоторые превращения замещенных в бензольном кольце 4-гидразино-2-метилхинолинов
2010 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2010, vol. 46, N3, с. 433-436
Малакян М.Г., Баджинян С.А., Вардеванян Л.А., Григоян Д.С., Егиазарян Д.Э., Аветисян А.А., Алексанян И.Л. , Амбарцумян Л.П. , Саргсян К.С.
Изучение антиоксидантной, антигемолитической активности производных хинолина на модели окидатибного повреждения мембран эритроцитов
2009 | Հոդված/Article
Химико-фарм. ж., 2009, N 1, с. 8-11
Ա. Ա. Ավետիսյան, Ի. Լ. Ալեքսանյան , Վ. Հ. Դուրգարյան
Синтез бенз-замещенных 2-метил-3-алкил-4-меркаптохинолинов (Բենզ-տեղակալված 2-մեթիլ-3-ալկիլ-4-մերկապտոխինոլինների սինթեզ)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #2, էջ 89-93 (ռուսերեն)
|
Синтез и некоторые превращения замещенных в бензольном кольце 2-бромметил-4-метил-2-хлор-2,3-дигидрофуро[3,2-с]хинолинов
2008 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2008, vol. 44, N 11, с.1668-1671
Синтез замещвнных в бензольном кольце 4-[(2-аминофенил)тио]-, 4-[(2-меркапто-фенил)амино]-2-метилхинолинов и (4E)-4-[(2-меркаптофенил)амино]-2-метил-1,4-дигидрохинолинов
2008 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2008, vol. 44, N 5, с. 723-727
Ավետիսյան Ա.Ա., Ալեքսանյան Ի.Լ. , Դուրգարյան Վ.Հ., Ղարագուլյան Կ.Գ., Լվով Վ.Մ., Ջանփոլադյան Ե.Վ.
Հակաառիթմիկ ակտիվություն ունեցող 2-(1-տեղակալված)-4-մեթիլ-ֆուրո[3,2-c]խինոլինի ածանցյալների քլորաջրածնային աղեր
2008 | Արտոնագիր/Patent
ՀՀ Արտոնագիր N 2101 A2 26.05.2008 թ.
Ի. Լ. Ալեքսանյան , Ա. Ա. Ավետիսյան
Ֆունկցիոնալ տեղակալված խինոլինների բազայի վրա Օ-, N-, S-պարունակող տարբեր համակցված հետերոցիկլերի սինթեզ: Հայաստանի բնական հումքից նոր հատկություններով օժտված նյութերի ստացումը
2007 | Թեզիս/Thesis
Երևան, 8-9 նոյեմբերի, 2007 թ., էջ 39-40
С. А. Баджинян, Л. А. Вардеванян, А. А. Аветисян, И. Л. Алексанян , Л. П. Амбарцумян , К. С. Саргсян
Изучение антирадикальной активности производных хинолина на модели радиационновызваного гемолиза эритроцитов
2007 | Թեզիս/Thesis
Новые полимеры и радиопротекторы для биологии и медицины, Ереван, 8-10 октября, 2007, с. 30-32
Синтез и превращения замещенных в бензольном кольце 4-(4-этоксикарбонилфениламино) и 4-(2-карбоксифениламино)-2-метилхинолинов и их флуоресцентные свойства
2007 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2007, т. 43, вып. 7, с. 1058-1062
Синтез замещенных в бензольном кольце 4-(гидроксифениламино) и 4-(ами-нофениламино)-2-метилхинолинов
2007 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2007, т. 43, вып. 7, с. 1054-1057
Մ. Հ. Մալաքյան, Լ. Ա. Վարդևանյան, Ս. Ա. Բաջինյան, Ա. Ա. Ավետիսյան, Ի. Լ. Ալեքսանյան , Լ. Պ. Համբարձումյան , Կ. Ս. Սարգսյան
Նոր խինոլինային ածանցյալների հակաօքսիդանտային և ռադիոպաշտպանիչ հատկությունների ուսումնասիրությունը: Հայաստանի բնական հումքից նոր հատկություններով օժտված նյութերի ստացումը
2007 | Թեզիս/Thesis
Երևան, 8-9 նոյեմբերի, 2007, էջ 54-55
Синтез замещенных 2,4-диметилтиено[3,2-с]хинолинов
2007 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2007, т. 43, вып. 3, с. 423-426
Синтез 2-бромметил-4-метил-2,3-дигидрофуро [3,2-с] хинолина и некоторые его превращения
2007 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2007, т. 43, вып. 3, с. 427-429
Ավետիսյան Ա.Ա., Ալեքսանյան Ի.Լ. , Դուրգարյան Վ.Հ., Ղարագուլյան Կ.Գ., Լվով Վ.Մ., Ջանփոլադյան Ե.Վ.
Հակաառիթմիկ ակտիվություն ունեցող 2-(1-պրոպօքսիէթիլ)-4-մեթիլֆուրո[3,2-c]խինոլինի ածանցյալների քլորաջրածնային աղեր
2007 | Արտոնագիր/Patent
ՀՀ Արտոնագիր N 2041 A2 17.12.2007 թ.
А. А. Аветисян, И. Л. Aлексанян , А. А. Пивазян
Cинтез и превращения 4-гидрокси-2-метил-3-(2-хлорпроп-2-енил)хинолина
2006 | Հոդված/Article
ЖОрХ 2006, т. 42, вып. 5, с. 755-757
С. А. Баджинян, М. Г. Малакян, Д. С. Григорян, Л. А. Вардеванян, А. А. Аветисян, И. Л. Aлексанян , Л. П. Амбарцумян , К. С. Саргсян
Синтез производных хинолинов и их антиоксидантной и антигемологической активности
2006 | Թեզիս/Thesis
Тез. докл. VII международная конфер. биоантиоксидахт, Москва 25-26 окт. 2006, с. 64-65
А. А. Аветисян, И. Л. Алексанян , А. А. Пивазян
Способ получения бензоксазолил-, бензимидазолил- и бензтиазолил-4-гидроксихинолинов
2005 | Հոդված/Article
ХГС, 2005, с. 554-557
Синтез и превращения 4-(4-этоксикарбонилфениламино) и 4-(2-карбоксифениламино)хинолинов
2005 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2005, т. 41, вып. 5, с. 786-787
А. А. Аветисян, И. Л. Алексанян
Синтез производных (4-метил-2-хинолилтио)уксусной и пропионовой кислот
2005 | Հոդված/Article
ХГС, 2005, 3, с. 403-406
Синтез замещенных 2-метил-4-хинолилизотиоцианатов и 4-меркаптохинолинов
2005 | Հոդված/Article
ЖОрХ 2005, т. 41, вып. 5, с. 783-785
А. А. Аветисян, А. А. Пивазян, И. Л. Алексанян
Синтез 4-гидрокси- и 4-амино-2-метил-3-(2-метилиндолил-3-ил)метилхинолинов и их 6- и 8-замещенных
2005 | Հոդված/Article
ХГС, 2005, N 5 с. 554-557
А. А. Аветисян, И. Л. Алексанян , А. А. Пивазян
Новый метод синтеза 2,4-диметилфуро[3,2-с]хинолинов
2004 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2004, т. 40, вып. 9, с. 1397-1398
Синтез 2-метил-4-хинолилизотиоцианатов
2004 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2004, т. 40, вып. 3, с. 434-435
А. А. Аветисян, И. Л. Алексанян , А. А. Пивазян
Новые производные хинолинов на основе (4-гидрокси-2-метилхинол-3-ил)уксусной кислоты
2004 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2004 г, т. 40, вып. 6, с. 926-928
А. А. Аветисян, И. Л. Алексанян
Новые способы получения 2,4-дигидрокси-3-(3-хлор-2-бутенил)хинолина
2003 | Հոդված/Article
Уч. записки ЕГУ, 2003, N 2, с. 80-83
А. А. Аветисян, И. Л. Алексанян , А. А. Пивазян
Синтез производных 4-гидрокси-2-метил-3-[2-(5-меркапто-1Н-1,2,4,-триазоло-3-ил)этил]хинолина
2003 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2003, т. 39, вып. 8, с. 1235-1237
Ա. Ա. Ավետիսյան, Ի. Լ. Ալեքսանյան
Քիմիական կապերի էլեկտրոնային կառուցվածքը և ատոմների փոխադարձ աղդեցությունը օրգանական մոլեկուլներում (զուգորդված համակարգեր)
2003 | Գիրք/Book
Երևան 2003 թ
Новые способы получения 2,4-дигидрокси-3-(3՛-хлор-2՛-бутенил)хинолина (2,4-դիհիդրօքսի-3-(3՛-քլոր-2՛-բութենիլ)խինոլինի ստացման նոր եղանակներ)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 80-83 (ռուսերեն)
|
Л. В. Гюльбудагян, И. Л. Алексанян , А. А. Аветисян
Синтез 3-(2-гидрокси-4-хлор-3-хинолил)пропионовой кислоты и 2-дихлорметил-4-хлор-2,3-дигидротиено[2,3-в]хинолина
2000 | Հոդված/Article
Арм. хим. ж., 2000, т. 53, N 3-4, 51-54
А. А. Аветисян, И. Л. Алексанян , Л. В. Гюльбудагян
Новые пособы получения 2,4-дигидрокси-3-(3,3-дихлораллил)хинолина
2000 | Հոդված/Article
Арм.хим.ж., 2000, т. 53, N 3-4, 55-59
Новые производные кумаринов и 2-тиоксо-2Н-хроменов
1997 | Հոդված/Article
Хим. ж. Арм., 1997, т. 50, 3-4, стр. 168-170
Синтез и некоторые превращения 3-(3,3,-дихлораллил)-4-гидроксикумарина
1997 | Հոդված/Article
ХГС, 1997, 1, стр. 48-51
Синтез и некоторые превращения функционально-замещенных кумаринов и 2-тиоксо-2Н-хроменов
1996 | Հոդված/Article
ХГС, 1996, 7, стр. 909-912
Способ получения 2-метил-2,3-дигидрофуро[3,2-с]кумарина
1996 | Հոդված/Article
ХГС, 1996, 7, стр. 1002-1003