Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>
Կարինե Ռաֆայելի Գրիգորյան

Պրոֆեսոր | Ֆիզիկական եւ կոլոիդների քիմիայի ամբիոն
Կրթություն
Բարձրագույն

Գիտական աստիճան
Քիմ. գիտ. դոկտ., «Կենսամակրոմոլեկուլների (սպիտակուցներ, ԴՆԹ, լիպոսոմներ) և դիալկիլսուլֆօքսիդների ու դրանց պլատինային կոմպլեքսների միջև փոխազդեցությունների ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրությունը», 2010 թ., ՀՀ ԳԱԱ Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ
Թեկնածուական - «Դիալկիլսուլֆօքսիդների լուծույթների ֆիզիկաքիմիական առանձնահատկությունները և նրանց փոխազդեցությունը ամինաթթուների և ամիդների հետ», 1991 թ., ԵՊՀ
Դոկտորական - «Կենսամակրոմոլեկուլների (սպիտակուցներ, ԴՆԹ, լիպոսոմներ) և դիալկիլսուլֆօքսիդների ու դրանց պլատինային կոմպլեքսների միջև փոխազդեցությունների ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրությունը», 2010 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2016 - առ այսօր ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, պրոֆեսոր
2004 - 2016 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, դոցենտ,
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, ասիստենտ,
1988 - 2000 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, ավագ լաբորանտ,
1981 - 1988 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, լաբորանտ,
1976 - 1981 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, պրեպարատոր,
1975 - 1976 թթ. լաբորանտ «Ագատ» ԳՀԻ

Կարդացվող դասընթացներ
Ֆիզիկական քիմիա, մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա, սննդի տեխնոլոգիաներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ֆիզիկական քիմիա, կենսաֆիզիկական քիմիա, կենսաբժշկական ֆիզիկական քիմիա, կենսաբանական մոլեկուլների բնափոխում և կոմպլեքսագոյացում, սննդի տեխնոլոգիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
 • 2010 - 2013 թթ. Գերմանիայի Դաշնության Գիտության և Կրթության Նախարարության BMBF/ARM դրամաշնորհ, Մասնակից
 • 2003 - 2004 թթ. Առաջատար Տեխնոլոգիաների Ազգային Հիմնադրամ, CH 103-02/CRDF 12033, «Նոր ֆոտոնիկ նյութեր պոլիուրեատների հիման վրա», հետազոտող,
 • 1999 - 2002 թթ. Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոն, A-199, «Դիալկիլսուլֆօքսիդների կառուցվածքը, ռեակցիոնունակությունը և կիրառությունը», հետազոտող:

  Լեզուներ
  Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

  Մասնագիտական անդամակցություն
  2019թ․-ից ֆիզիկական քիմիա (Բ․00․04) մասնագիտության գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի անդամ,
  2018թ․-ից քիմիայի ֆակուլտետի մեթոդ խորհրդի նախագահ
  2015թ․-ից քիմիայի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
  2015թ․-ից առ այսօր Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy ամսագրի գրախոս

  Պարգևներ
  2018 թ. ԵՊՀ ոսկե մեդալ
  2014 թ. ԵՊՀ շնորհակալագիր
  2009 թ. ԵՊՀ պատվոգիր
  1988 թ. Երիտասարդ գիտնականների լավագույն աշխատանքի համար
  1988 թ. Երիտասարդ գիտնականների լավագույն աշխատանքի համար

  kara@ysu.am

 • Սննդարտադրական տեխնոլոգիաներ
  2020 | Գիրք/Book
  Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 209էջ
  Սննդարտադրական տեխնոլոգիաներ
  2020 | Գիրք/Book
  Կ․Ռ․Գրիգորյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 209 էջ
  Կ. Ռ. Գրիգորյան , Հ. Ա. Շիլաջյան , Վ. Ա. Հովհաննիսյան
  Bovine serum albumin fluorescence quenching by tannic acid in dimethylsulfoxide containing solutions (Ցուլի շիճուկային ալբումինի ֆլուորեսցենցիայի մարումը դաբաղաթթվի ներկայությամբ դիմեթիլսուլֆօքսիդ պարունակող լուծույթներում)
  2020 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 99-104
  |
  K.R. Grigryan , A. S. Galstyan, A.I. Martiryan, A.G. Ghazaryan, M. A. Samvelyan, T. V. Ghochikyan, G. Nenajdenko
  Synthesis of Carvone-Derived 1,2,3-Triazoles. Study of Their Antioxidant Properties and Interaction with Bovine Serum Albumin
  2018 | Հոդված/Article
  Molecules, 2018, 23, 2991, 12p
  Synthesis, structure and binding affinity of a novel 1,2,3-triazolyl-carvone with bovine serum albumin (1,2,3-Տրիազոլիլ-կարվոնի սինթեզը, կառուցվածքը և փոխազդեցությունը ցուլի շիճուկային ալբումինի հետ)
  2018 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 155-160
  |
  K.R. Grigryan , A. S. Galstyan, A.I. Martiryan, A.G. Ghazaryan, M. A. Samvelyan, T. V. Ghochikyan, G. Nenajdenko
  Synthesis of Carvone-Derived 1,2,3-Triazoles. Study of Their Antioxidant Properties and Interaction with Bovine Serum Albumin, Molecules
  2018 | Հոդված/Article
  2018, 23, 2991, 12p
  AB INITIO исследования комплексообразования галловой кислоты в водных растворах
  2018 | Հոդված/Article
  Журнал Структурной химии, 2018, том 59, с. 1544 – 1551
  Fluorescence study on tryptophan–potassium iodide interaction (Տրիպտոֆանի հետ կալիումի յոդիդի փոխազդեցության ֆլուորեսցենտային հետազոտությունը)
  2018 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 75-79
  |
  Термическая денатурация бычьего сывороточного альбумина в растворах вода – диметилсульфоксид в присутствии LiCl И LiClO4
  2018 | Թեզիս/Thesis
  Кластер конференций 2018: XIII Международная научная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах» X Международная научная конференция. «Кинетика и механизм кристаллизации.», 2018, стр. 230
  Ab initio исследования комплкексообразования галловой кислоты в водных растворах
  2018 | Հոդված/Article
  Журнал структурной химии (Journal of Structural Chemistry), 2018, том 59, N 6, стр. 1544-1551
  Սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի և սննդարտադրական տեխնոլոգիաների անգլերեն-հայերեն-ռուսերեն տերմինաբանական համառոտ բառարան
  2017 | Գիրք/Book
  ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 70 էջ
  Մոլեկուլային ֆլուորեսցենցիայի հիմունքները
  2017 | Գիրք/Book
  Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 132 էջ
  Спектральнные исследования взаимодействия галловой и дубильной кислот с миоглобином
  2017 | Թեզիս/Thesis
  Седьмая Международная научная конференция “ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И КИНЕТИКА”. 2017, стр. 80-81
  Analysis of the Interaction of Gallic Acid and Myoglobin by UV-vis Absorption Spectroscopy
  2017 | Հոդված/Article
  Russian Journal of Bioorganic Chemistry. 2017, 43, pp. 257-260
  Fluorescence 2D and 3D spectra analysis of tryptophan, tyrosine and phenylalanine (Տրիպտոֆանի, թիրոզինի և ֆենիլալանինի ֆլուորեսցենտային 2D և 3D սպեկտրների վերլուծությունը)
  2017 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 3-7
  |
  Теоретические исследования межмолекулярных взаимодействий водных растворов галловой кислоты
  2017 | Թեզիս/Thesis
  27th International Chugaev Conference on Coordination Chemistry and 4th Conference-School for Young Researchers “Physicochemical Methods in Coordination Chemistry”. 2017, p. 196
  K. R. Grigoryan , L. S. Sargsyan
  Spectral study of the interaction of myoglobin with tannin
  2016 | Հոդված/Article
  Journal of Applied Spectroscopy. 2016, 83, 481-485 pp.
  L. S. Sargsyan, K. R. Grigoryan , A. L. Zatikyan
  Experimetnal and theoretical studies on competetive interactions in gallic acid – water system
  2015 | Թեզիս/Thesis
  IV International Conference “Current problems of chemical physics”. 2015, p. 204-205
  |
  K. R. Grigoryan , L. S. Sargsyan
  Intermolecular Interactions in Aqueous Solutions of Gallic Acid at 296–306 K According to Spectrofluorimetry and Densimetry Data
  2015 | Հոդված/Article
  Russian Journal of Physical Chemistry A. 2015, 89, p. 2234-2237
  Experimental and theoretical studies on the solvation of potassium and chlorine ions in aqueous dimethylsulfoxide solutions
  2015 | Հոդված/Article
  Journal of Structural Chemistry. 2015, 56(4), p. 662-666
  |
  Heat induced denaturation of bovine serum albumin in dimethylsulfoxide containing solutions in the presence of potassium iodide (Ցուլի շիճուկային ալբումինի ջերմային բնափոխումը դիմեթիլսուլֆօքսիդի ջրային լուծույթներում կալիումի յոդիդի ներկայությամբ)
  2015 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #3, էջ 3-5
  |
  Межмолекулярные взаимодействия в водных рвстворах галловой кислоты при 296-306 К по данным спектрофлуорометрии и денситометрии
  2015 | Հոդված/Article
  Журнал физической химии. Россия, 2015, т. 89, №12,, 1889-1892 стр.
  |
  K. R. Grigoryan , L. Sargsyan
  Thermal Stability of Human Hemoglobin in the Presence of Tannic Acid
  2014 | Թեզիս/Thesis
  Chemistry today 2014 , 4 - th Intern. Confer. of Young Scientists, Armenia, Yerevan 2014, 18 - 22 August
  K. R. Grigoryan , L. Sargsyan, S. Markarian, T. Burkholz, C. Jacob
  Fluorescence Characterization of Human Hemoglobin Binding with Tannic Acid
  2014 | Հոդված/Article
  Chem. Journal of Armenia, 2014, №2, p. 1 - 5
  Կ. Ռ. Գրիգորյան , Լ. Ս. Սարգսյան
  Denaturation of hemoglobin in the presence of tannic acid (Հեմոգլոբինի բնափոխումը դաբաղաթթվի ներկայությամբ )
  2014 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #1, էջ 23-27
  |
  Excitation - Emission Matrix Fluorescence Spectroscopy Studies on Dimethylsulfoxide Effect on HSA Stability
  2013 | Թեզիս/Thesis
  New Aspects in Molecular Biotechnology and Biochemistry 27 - 28 June 2013, Yerevan, p. 32
  K. R. Grigoryan , L. Sargsyan
  The Study of Hemoglobin - Tannic Acid Interactions by Fluorescence Spectroscopy Method
  2013 | Թեզիս/Thesis
  Frontiers in Chemistry Armenia, Yerevan, 25 - 29 August 2013, p. 178
  Изучение термической денатурации сывороточного альбумина человека в присутствии хлорида калия методом матрицы возбуждения /эмиссии
  2013 | Հոդված/Article
  Журнал прикладной спектроскопии, 2013, т. 80, N5, с. 796 - 799
  Молекулярные взаимодействия при низких температурах в системах альбумин сульфоксид - вода по данным тушения флуоресценции
  2013 | Հոդված/Article
  Журн. физической химии 2013, т.87, №5, с. 800 - 803
  K. R. Grigoryan , A. Ghazaryan
  The Interaction between Gangleron and HSA: Fluorescence Study
  2013 | Թեզիս/Thesis
  New Aspects in Molecular Biotechnology and Biochemistry 27 - 28 June 2013, Yerevan, p. 19
  Physicochemical Peculiarities of Iodine-Dimethylsulfoxide-H2O Solutions and Effect on Ion Binding to Bovine Serum Albumin
  2013 | Հոդված/Article
  Dataset Papers in Physical Chemistry, 2013, 1:3
  Կ. Ռ. Գրիգորյան , Ա. Գ. Ղազարյան
  Quenching mechanism of human serum albumin fluorescence by Gangleron (Մարդու շիճուկային ալբումինի և գանգլերոնի փոխազդեցության մեխանիզմը )
  2013 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #2, էջ 6-10
  |
  Influence of dimethylsulfoxide on the fluorescence behavior of Human Serum Albumin studied by excitation-emission matrix fluorescence spectroscopy method (Մարդու շիճուկային ալբումինի ֆլուորեսցենտային վարքի վրա դիմեթիլսուլֆօքսիդի ազդեցության ուսումնասիրությունը ֆլուորեսցենտային, գրգռման-առաքման, մեթոդի օգտագործմամբ)
  2013 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #1, էջ 50-53
  |
  К. Григорян , А. Шиладжян , Л. Саргсян, С.Тосунян
  Флуоресцентное ислледование взаимодействий 2N (бензоил-п-метокси-α,β дегидрофенилаланиламидо)-тиазола с сывороточным альбумином человека
  2012 | Թեզիս/Thesis
  Международная конференция «Современные проблемы химической физики», Ереван, 9 - 12 октября 2012, с. 211 - 212
  Ֆլուորեսցենտային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդների կիրառությունը կենսամոլեկուլների ուսումնասիրման համար
  2012 | Գիրք/Book
  Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, 36 էջ
  Կ. Ռ. Գրիգորյան , Լ. Ս. Սարգսյան
  Դիմեթիլսուլֆօքսիդի ազդեցությունը կարբամիդ–ցուլի շիճուկային ալբումին փոխազդեցությունների վրա
  2012 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 8-13
  |
  Evidence of DMSO Solvated Ions Effect on Human Serum Albumin Denaturation Induced by Thermal Treatments
  2011 | Թեզիս/Thesis
  XI Международная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах», Иваново, 10 - 14 октября 2011, с. 154 - 155
  Взаимодействие три-иодид иона с бычьим сывороточным альбумином в водно диметилсульфоксидных растворах
  2011 | Թեզիս/Thesis
  VI конференция молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем», Иваново, 8-12 ноября 2011, с. 151 - 152
  К. Р. Григорян , Н. Баграмян
  Влияние цис-[Pt(Me2SO)2Cl2] на термическую денатурацию альбумина
  2011 | Հոդված/Article
  Биофизика, 2011, т. 56, вып. 1, с. 31-34.
  Флуоресцентный анализ структурных изменений сывороточного альбумина человека индуцированных низкими температурами в водно - диметилсульфоксидных растворах
  2011 | Հոդված/Article
  Журн. физ. химии, 2011, т. 85, № 2, с. 1-5.
  Физико-химические исследования взаимодействий биомакромолекул (белки, ДНК, липосомы) с диалкилсульфоксидами и их платиновыми комплексами автореферат
  2010 | Հոդված/Article
  Ереван, 2010, 36 с.
  Денатурации сывороточного альбумина человека в присутствии комплексов мочевина-димеилсульфоксид
  2010 | Հոդված/Article
  Уч. зап. ЕГУ, 2010, № 2, c. 3-6
  Денатурация сывороточного альбумина человека в присутствии комплексов мочевины с диметилсульфоксидом (Մարդու շիճուկային ալբումինի բնափոխումը միզանյութ–դիմեթիլսուլֆօքսիդ կոմպլեքսների ներկայությամբ)
  2010 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 3-6 (ռուսերեն)
  |
  Роль гидрофобных взаимодействий при тепловой денатурации сывороточных альбуминов человека и быка в присутствии диалкилсульфоксидов (Հիդրոֆոբ փոխազդեցությունների դերը մարդու և ցուլի շիճուկային ալբումինների ջերմային դենատուրացիայի ժամանակ դիալկիլսուլֆօքսիդների ներկայությամբ)
  2009 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009, #3, էջ 3-6 (ռուսերեն)
  |
  Preferential Interactions of Human Serum Albumin with Solvent Components in Dimethylsulfoxide–H2O Binary Solutions
  2009 | Հոդված/Article
  Russian Journal of Physical Chemistry A 2009, v. 83, № 13, p. 2368-2370
  Влияние сольватированных ионов на термическую денатурацию сывороточного альбумина человека
  2009 | Հոդված/Article
  Журнал биоорганической химии, 2009, т. 35, № 5, с. 646-649
  К. Р. Григорян , Ш. А. Маркарян, М. Г. Азнаурян
  Влияние диметил-сульфоксида и диэтилсульфоксида на термическую денатурацию человеческого сывороточного альбумина
  2009 | Հոդված/Article
  Проблемы Криобиологии, 2009, т. 19, № 1, с. 3-9
  К. Р. Григорян , А. Г. Казарян
  Взаимодействие диметилсульф-оксидного и диэтилсульфоксидного комплексов платины (II) с бычьим сывороточным альбумином
  2009 | Հոդված/Article
  Журнал прикладной спектроскопии, 2009, т. 76, № 4, с. 557-560
  Влияние диметилсульфоксида и диэтилсульфоксида на термическую денатурацию человеческого сывороточного альбумина
  2008 | Հոդված/Article
  Проблемы Криобиологии, т. 19, 2009, № 1, с. 3-9
  Физико-химическое исследование стабильности чело-веческого сывороточного альбумина в присутствии Димексида
  2008 | Հոդված/Article
  Медицинская наука Армении, 2008, № 2, с. 67-74
  Гидродинамические характеристики альбумина в присутствии дихлородиметилсульфоксидного комплекса платины (Ալբումինի հիդրոդինամիկական բնութագրերը պլատինի դիքլորդիմեթիլսուլֆօքսիդային կոմպլեքսի ներկայությամբ)
  2007 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 79-82 (ռուսերեն)
  |
  Effect of Diethylsulfoxide on the Thermal Denaturation of DNA
  2006 | Հոդված/Article
  Biopolymers, v. 81, p.1-5, 2006
  Комплексообразование и реакция молекулярного йода с диметил- и диэтилсульфоксидами
  2006 | Հոդված/Article
  Журн. общей химии, 2006, т.76, вып.11, с.1885-1888
  α-ամինաթթուներում պրոտոնի անցման էնթհալպիաների որոշումը տարբեր միջավայրերում կալորիաչափական եղանակով
  2006 | Գիրք/Book
  Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 2006, 12 էջ
  S. Bonora, S. A. Markarian , A. Trinchero, K. R. Grigorian
  DSC study on the effect of dimethylsulfoxide (DMSO) and diethylsulfoxide (DESO) on phospholipid liposomes
  2005 | Հոդված/Article
  Thermochimica Acta, 433, 2005, 19-26
  N. Zakaryan, E. Pirumyan, K. Grigoryan , A. Martiryan , G. Pirumyan
  Investigations of aminoacid-Dimethylsulphoxide-Water Systems
  2005 | Հոդված/Article
  Ecological Chemistry of Water, 2005, p. 268-271
  Исследование межмолекулярных взаимодействий в растворах п-толуидина методами абсорбционной и флуоресцентной спетроскопии (Պ-տոլուիդինի միջմոլեկուլային փոխազդեցությունների ուսումնասիրությունը էլեկտրոնային կլանման և ֆլուորեսցենտային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներով)
  2005 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 66-70(ռուսերեն)
  |
  K. R. Grigoryan , S. A. Markarian, L. Gabrielyan
  FT IR Study of Molecular Interactions in Urea / DMSO and Urea / DESO Binary Systems
  2004 | Հոդված/Article
  J. Solution Chemistry, 2004, v. 33, № 8, p. 1005-1015
  Սմոգի և օզոնի առաջացման ֆոտոքիմիական պրոցեսները մթնոլորտում
  2003 | Գիրք/Book
  Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003, 10 էջ
  Р. М. Симонян, К. Р. Григорян , Ш. А. Маркарян , М. А. Симонян
  Влияние диметилсульфоксида на уровень эндогенных металлопротеинов крови интактных и облученных гамма-лучами крыс
  2003 | Հոդված/Article
  Доклады Национальной академии наук Армении 2003, т. 103, № 4, с. 350-356
  Կ. Ռ. Գրիգորյան , Մ. Ս. Ենգիբարյան
  Физико-химические свойства концентрированных растворов CuCl2 в водно-органических смешанных растворителях (Ջուր-օրգանական խառը լուծիչների պղնձի (II) քլորիդի կոնցենտրիկ լուծույթների ֆիզիկա-քիմիական հատկությունները)
  2003 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 70-74 (ռուսերեն)
  |
  Кинетика и механизм реакции метионина с гидропероксидом кумола в водной среде
  2002 | Հոդված/Article
  Химический журнал Армении, 2002, т. 55, № 1 - 2, с. 44 - 52
  Կառուցվածք - ռեակցիոնունակության կապի ուսումնասիրությունը միջուկային մագնիսական ռեզոնանսի մեթոդով
  2001 | Գիրք/Book
  Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2001, 12 էջ
  Կ. Ռ. Գրիգորյան , Ռ. Հ. Հակոբյան
  Կալորիմետրիա
  2001 | Գիրք/Book
  Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2001, 12 էջ
  Кинетика реакции метионина с гидропероксидом кумола в водной среде
  2000 | Հոդված/Article
  Химическая наука Армении на пороге XXI века. Сборник Тезисов,18 - 20, 05; 2000, с. 47.
  Ի. Գ. Խոմչենկո «Քիմիայի խնդիրների և վարժությունների ժողովածու»
  1999 | Գիրք/Book
  Միջնկարգ դպրոցի 7 - 10 դասարանների համար, Երևան, 1999 թ. «Տիրաստ» ՊՓԲԸ, էջ 212, թարգմ. ռուս.
  Изучение каталитического распада гидропероксида кумола под влиянием хелатного комплекса глицината никеля в воде (Ջրային միջավայրում նիկելի գլիցինատի խելատային կոմպլեքսի կատալիտիկ ազդեցությունը կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման վրա)
  1990 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 74-78 (ռուսերեն)
  |
  Շ. Ա. Մարգարյան , Լ. Գ. Մելիք-Օհանջանյան, Վ. Ս. Դավթյան, Կ. Ռ. Գրիգորյան , Ն. Մ. Բեյլերյան
  Изучение взаимодействия нолихлоропрена с диалкилсульфоксидами (Պոլիքլորոպրենի և դիալկիլսուլֆօքսիդների փոխազդեցության ուսումնասիրությունը)
  1986 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 96-98 (ռուսերեն)
  |