Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>
Կարինե Ռաֆայելի Գրիգորյան

Պրոֆեսոր | Ֆիզիկական եւ կոլոիդների քիմիայի ամբիոն
Կրթություն
Բարձրագույն

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Դիալկիլսուլֆօքսիդների լուծույթների ֆիզիկաքիմիական առանձնահատկությունները և նրանց փոխազդեցությունը ամինաթթուների և ամիդների հետ», 1991 թ., ԵՊՀ
Դոկտորական - «Կենսամակրոմոլեկուլների (սպիտակուցներ, ԴՆԹ, լիպոսոմներ) և դիալկիլսուլֆօքսիդների ու դրանց պլատինային կոմպլեքսների միջև փոխազդեցությունների ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրությունը», 2010 թ., ՀՀ ԳԱԱ Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2022 թ-ից քիմիայի գիտահետազոտական կենտրոնի, ֆիզիկական քիմիայի լաբորատորիայի վարիչ
2008 - 2021 թթ. ԵՊՀ քիմիական և կենսաբանական համակարգերի ֆիզիկաքիմիական հետազոտությունների բազային լաբորատորիա-ավագ գիտաշխատող
2016 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, պրոֆեսոր
2004 - 2016 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, դոցենտ,
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, ասիստենտ,
1988 - 2000 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, ավագ լաբորանտ,
1981 - 1988 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, լաբորանտ,
1976 - 1981 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, պրեպարատոր,
1975 - 1976 թթ. լաբորանտ «Ագատ» ԳՀԻ

Կարդացվող դասընթացներ
սննդի տեխնոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ֆիզիկական քիմիա, կենսաֆիզիկական քիմիա, կենսաբժշկական ֆիզիկական քիմիա, կենսաբանական մոլեկուլների բնափոխում և կոմպլեքսագոյացում, սննդի տեխնոլոգիա, հակաօքսիդիչներ, ճառագայթապաշտպանիչ նյութեր

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
 • 2021 թ. 21T-1D245 «Պոլիֆենոլ-դիալկիլսուլֆօքսիդ հա¬մա¬կարգերի հակաօքսիդիչ և ճառագայթապաշտպանիչ հատկությունների ուսումնասիրությունը» դրամաշնորհ, ղեկավար
 • 2010 - 2013 թթ. Գերմանիայի Դաշնության Գիտության և Կրթության Նախարարության BMBF/ARM դրամաշնորհ, Մասնակից
 • 2003 - 2004 թթ. Առաջատար Տեխնոլոգիաների Ազգային Հիմնադրամ, CH 103-02/CRDF 12033, «Նոր ֆոտոնիկ նյութեր պոլիուրեատների հիման վրա», հետազոտող,
 • 1999 - 2002 թթ. Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոն, A-199, «Դիալկիլսուլֆօքսիդների կառուցվածքը, ռեակցիոնունակությունը և կիրառությունը», հետազոտող:

  Լեզուներ
  Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

  Մասնագիտական անդամակցություն
  2019 թ․-ից ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվ․ քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ
  2019 թ․-ից ֆիզիկական քիմիա (Բ․00․04) մասնագիտության գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի անդամ,
  2018 թ․-ից քիմիայի ֆակուլտետի մեթոդ խորհրդի նախագահ
  2015 թ․-ից քիմիայի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
  2015 թ․-ից առ այսօր Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy ամսագրի գրախոս

  Պարգևներ
  2018 թ. ԵՊՀ ոսկե մեդալ
  2014 թ. ԵՊՀ շնորհակալագիր
  2009 թ. ԵՊՀ պատվոգիր
  1988 թ. Երիտասարդ գիտնականների լավագույն աշխատանքի համար

  kara@ysu.am

 • K. Grigoryan , H. Shilajyan, I. Aleksanyan, Z. Grigoryan, L. Hambardzumyan
  The Effect of Dimethylsulfoxide on the Fluorescence Properties of Some 4-Hydroxyquinolines
  2021 | Հոդված/Article
  Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, Vol. 55, N 2 (255), p. 112-117
  Սննդարտադրական տեխնոլոգիաներ
  2020 | Գիրք/Book
  Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 209էջ
  Սննդարտադրական տեխնոլոգիաներ
  2020 | Գիրք/Book
  Կ․Ռ․Գրիգորյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 209 էջ
  Կ. Ռ. Գրիգորյան , Հ. Ա. Շիլաջյան , Վ. Ա. Հովհաննիսյան
  Bovine serum albumin fluorescence quenching by tannic acid in dimethylsulfoxide containing solutions (Ցուլի շիճուկային ալբումինի ֆլուորեսցենցիայի մարումը դաբաղաթթվի ներկայությամբ դիմեթիլսուլֆօքսիդ պարունակող լուծույթներում)
  2020 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 99-104
  |
  К. Григорян , А. Шиладжян, В. Оганисян
  Флуоресценция комплексов альбумин-танин в смешанных растворителях вода-диметилсульфоксид
  2020 | Թեզիս/Thesis
  XVII Международная конференция «Спектроскопия координационных соединений», 10-13.09.2020, с. 123-124, Россия
  Martiryan A.I. , Grigoryan K.R. , Ghazaryan A.G., Samvelyan M.A., Ghochikyan T.V. , Nenajdenko V.G.
  Synthesis of Carvone-Derived 1,2,3-Triazoles Study of Their Antioxidant Properties and Interaction with Bovine Serum Albumin
  2018 | Հոդված/Article
  Molecules 2018, 23, p. 2991
  Synthesis, structure and binding affinity of a novel 1,2,3-triazolyl-carvone with bovine serum albumin (1,2,3-Տրիազոլիլ-կարվոնի սինթեզը, կառուցվածքը և փոխազդեցությունը ցուլի շիճուկային ալբումինի հետ)
  2018 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 155-160
  |
  AB INITIO исследования комплексообразования галловой кислоты в водных растворах
  2018 | Հոդված/Article
  Журнал Структурной химии, 2018, том 59, с. 1544 – 1551
  Fluorescence study on tryptophan–potassium iodide interaction (Տրիպտոֆանի հետ կալիումի յոդիդի փոխազդեցության ֆլուորեսցենտային հետազոտությունը)
  2018 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 75-79
  |
  Термическая денатурация бычьего сывороточного альбумина в растворах вода – диметилсульфоксид в присутствии LiCl И LiClO4
  2018 | Թեզիս/Thesis
  Кластер конференций 2018: XIII Международная научная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах» X Международная научная конференция. «Кинетика и механизм кристаллизации.», 2018, стр. 230
  Ab initio исследования комплкексообразования галловой кислоты в водных растворах
  2018 | Հոդված/Article
  Журнал структурной химии (Journal of Structural Chemistry), 2018, том 59, N 6, стр. 1544-1551
  Սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի և սննդարտադրական տեխնոլոգիաների անգլերեն-հայերեն-ռուսերեն տերմինաբանական համառոտ բառարան
  2017 | Գիրք/Book
  ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 70 էջ
  Մոլեկուլային ֆլուորեսցենցիայի հիմունքները
  2017 | Գիրք/Book
  Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 132 էջ
  Спектральнные исследования взаимодействия галловой и дубильной кислот с миоглобином
  2017 | Թեզիս/Thesis
  Седьмая Международная научная конференция “ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И КИНЕТИКА”. 2017, стр. 80-81
  Analysis of the Interaction of Gallic Acid and Myoglobin by UV-vis Absorption Spectroscopy
  2017 | Հոդված/Article
  Russian Journal of Bioorganic Chemistry. 2017, 43, pp. 257-260
  Fluorescence 2D and 3D spectra analysis of tryptophan, tyrosine and phenylalanine (Տրիպտոֆանի, թիրոզինի և ֆենիլալանինի ֆլուորեսցենտային 2D և 3D սպեկտրների վերլուծությունը)
  2017 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 3-7
  |
  Теоретические исследования межмолекулярных взаимодействий водных растворов галловой кислоты
  2017 | Թեզիս/Thesis
  27th International Chugaev Conference on Coordination Chemistry and 4th Conference-School for Young Researchers “Physicochemical Methods in Coordination Chemistry”. 2017, p. 196
  K. R. Grigoryan , L. S. Sargsyan
  Spectral study of the interaction of myoglobin with tannin
  2016 | Հոդված/Article
  Journal of Applied Spectroscopy. 2016, 83, 481-485 pp.
  L. S. Sargsyan, K. R. Grigoryan , A. L. Zatikyan
  Experimetnal and theoretical studies on competetive interactions in gallic acid – water system
  2015 | Թեզիս/Thesis
  IV International Conference “Current problems of chemical physics”. 2015, p. 204-205
  |
  K. R. Grigoryan , L. S. Sargsyan
  Intermolecular Interactions in Aqueous Solutions of Gallic Acid at 296–306 K According to Spectrofluorimetry and Densimetry Data
  2015 | Հոդված/Article
  Russian Journal of Physical Chemistry A. 2015, 89, p. 2234-2237
  Experimental and theoretical studies on the solvation of potassium and chlorine ions in aqueous dimethylsulfoxide solutions
  2015 | Հոդված/Article
  Journal of Structural Chemistry. 2015, 56(4), p. 662-666
  |
  Heat induced denaturation of bovine serum albumin in dimethylsulfoxide containing solutions in the presence of potassium iodide (Ցուլի շիճուկային ալբումինի ջերմային բնափոխումը դիմեթիլսուլֆօքսիդի ջրային լուծույթներում կալիումի յոդիդի ներկայությամբ)
  2015 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #3, էջ 3-5
  |
  Межмолекулярные взаимодействия в водных рвстворах галловой кислоты при 296-306 К по данным спектрофлуорометрии и денситометрии
  2015 | Հոդված/Article
  Журнал физической химии. Россия, 2015, т. 89, №12,, 1889-1892 стр.
  |
  K. R. Grigoryan , L. Sargsyan
  Thermal Stability of Human Hemoglobin in the Presence of Tannic Acid
  2014 | Թեզիս/Thesis
  Chemistry today 2014 , 4 - th Intern. Confer. of Young Scientists, Armenia, Yerevan 2014, 18 - 22 August
  K. R. Grigoryan , L. Sargsyan, S. Markarian, T. Burkholz, C. Jacob
  Fluorescence Characterization of Human Hemoglobin Binding with Tannic Acid
  2014 | Հոդված/Article
  Chem. Journal of Armenia, 2014, №2, p. 1 - 5
  Կ. Ռ. Գրիգորյան , Լ. Ս. Սարգսյան
  Denaturation of hemoglobin in the presence of tannic acid (Հեմոգլոբինի բնափոխումը դաբաղաթթվի ներկայությամբ )
  2014 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #1, էջ 23-27
  |
  Excitation - Emission Matrix Fluorescence Spectroscopy Studies on Dimethylsulfoxide Effect on HSA Stability
  2013 | Թեզիս/Thesis
  New Aspects in Molecular Biotechnology and Biochemistry 27 - 28 June 2013, Yerevan, p. 32
  K. R. Grigoryan , L. Sargsyan
  The Study of Hemoglobin - Tannic Acid Interactions by Fluorescence Spectroscopy Method
  2013 | Թեզիս/Thesis
  Frontiers in Chemistry Armenia, Yerevan, 25 - 29 August 2013, p. 178
  Изучение термической денатурации сывороточного альбумина человека в присутствии хлорида калия методом матрицы возбуждения /эмиссии
  2013 | Հոդված/Article
  Журнал прикладной спектроскопии, 2013, т. 80, N5, с. 796 - 799
  Молекулярные взаимодействия при низких температурах в системах альбумин сульфоксид - вода по данным тушения флуоресценции
  2013 | Հոդված/Article
  Журн. физической химии 2013, т.87, №5, с. 800 - 803
  K. R. Grigoryan , A. Ghazaryan
  The Interaction between Gangleron and HSA: Fluorescence Study
  2013 | Թեզիս/Thesis
  New Aspects in Molecular Biotechnology and Biochemistry 27 - 28 June 2013, Yerevan, p. 19
  Physicochemical Peculiarities of Iodine-Dimethylsulfoxide-H2O Solutions and Effect on Ion Binding to Bovine Serum Albumin
  2013 | Հոդված/Article
  Dataset Papers in Physical Chemistry, 2013, 1:3
  Կ. Ռ. Գրիգորյան , Ա. Գ. Ղազարյան
  Quenching mechanism of human serum albumin fluorescence by Gangleron (Մարդու շիճուկային ալբումինի և գանգլերոնի փոխազդեցության մեխանիզմը )
  2013 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #2, էջ 6-10
  |
  Influence of dimethylsulfoxide on the fluorescence behavior of Human Serum Albumin studied by excitation-emission matrix fluorescence spectroscopy method (Մարդու շիճուկային ալբումինի ֆլուորեսցենտային վարքի վրա դիմեթիլսուլֆօքսիդի ազդեցության ուսումնասիրությունը ֆլուորեսցենտային, գրգռման-առաքման, մեթոդի օգտագործմամբ)
  2013 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #1, էջ 50-53
  |
  К. Григорян , А. Шиладжян , Л. Саргсян, С.Тосунян
  Флуоресцентное ислледование взаимодействий 2N (бензоил-п-метокси-α,β дегидрофенилаланиламидо)-тиазола с сывороточным альбумином человека
  2012 | Թեզիս/Thesis
  Международная конференция «Современные проблемы химической физики», Ереван, 9 - 12 октября 2012, с. 211 - 212
  Ֆլուորեսցենտային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդների կիրառությունը կենսամոլեկուլների ուսումնասիրման համար
  2012 | Գիրք/Book
  Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, 36 էջ
  Կ. Ռ. Գրիգորյան , Լ. Ս. Սարգսյան
  Դիմեթիլսուլֆօքսիդի ազդեցությունը կարբամիդ–ցուլի շիճուկային ալբումին փոխազդեցությունների վրա
  2012 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 8-13
  |
  Evidence of DMSO Solvated Ions Effect on Human Serum Albumin Denaturation Induced by Thermal Treatments
  2011 | Թեզիս/Thesis
  XI Международная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах», Иваново, 10 - 14 октября 2011, с. 154 - 155
  Взаимодействие три-иодид иона с бычьим сывороточным альбумином в водно диметилсульфоксидных растворах
  2011 | Թեզիս/Thesis
  VI конференция молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем», Иваново, 8-12 ноября 2011, с. 151 - 152
  К. Р. Григорян , Н. Баграмян
  Влияние цис-[Pt(Me2SO)2Cl2] на термическую денатурацию альбумина
  2011 | Հոդված/Article
  Биофизика, 2011, т. 56, вып. 1, с. 31-34.
  Флуоресцентный анализ структурных изменений сывороточного альбумина человека индуцированных низкими температурами в водно - диметилсульфоксидных растворах
  2011 | Հոդված/Article
  Журн. физ. химии, 2011, т. 85, № 2, с. 1-5.
  Физико-химические исследования взаимодействий биомакромолекул (белки, ДНК, липосомы) с диалкилсульфоксидами и их платиновыми комплексами автореферат
  2010 | Հոդված/Article
  Ереван, 2010, 36 с.
  Денатурации сывороточного альбумина человека в присутствии комплексов мочевина-димеилсульфоксид
  2010 | Հոդված/Article
  Уч. зап. ЕГУ, 2010, № 2, c. 3-6
  Денатурация сывороточного альбумина человека в присутствии комплексов мочевины с диметилсульфоксидом (Մարդու շիճուկային ալբումինի բնափոխումը միզանյութ–դիմեթիլսուլֆօքսիդ կոմպլեքսների ներկայությամբ)
  2010 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 3-6 (ռուսերեն)
  |
  Роль гидрофобных взаимодействий при тепловой денатурации сывороточных альбуминов человека и быка в присутствии диалкилсульфоксидов (Հիդրոֆոբ փոխազդեցությունների դերը մարդու և ցուլի շիճուկային ալբումինների ջերմային դենատուրացիայի ժամանակ դիալկիլսուլֆօքսիդների ներկայությամբ)
  2009 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009, #3, էջ 3-6 (ռուսերեն)
  |
  Preferential Interactions of Human Serum Albumin with Solvent Components in Dimethylsulfoxide–H2O Binary Solutions
  2009 | Հոդված/Article
  Russian Journal of Physical Chemistry A 2009, v. 83, № 13, p. 2368-2370
  Влияние сольватированных ионов на термическую денатурацию сывороточного альбумина человека
  2009 | Հոդված/Article
  Журнал биоорганической химии, 2009, т. 35, № 5, с. 646-649
  К. Р. Григорян , Ш. А. Маркарян, М. Г. Азнаурян
  Влияние диметил-сульфоксида и диэтилсульфоксида на термическую денатурацию человеческого сывороточного альбумина
  2009 | Հոդված/Article
  Проблемы Криобиологии, 2009, т. 19, № 1, с. 3-9
  К. Р. Григорян , А. Г. Казарян
  Взаимодействие диметилсульф-оксидного и диэтилсульфоксидного комплексов платины (II) с бычьим сывороточным альбумином
  2009 | Հոդված/Article
  Журнал прикладной спектроскопии, 2009, т. 76, № 4, с. 557-560
  Влияние диметилсульфоксида и диэтилсульфоксида на термическую денатурацию человеческого сывороточного альбумина
  2008 | Հոդված/Article
  Проблемы Криобиологии, т. 19, 2009, № 1, с. 3-9
  Физико-химическое исследование стабильности чело-веческого сывороточного альбумина в присутствии Димексида
  2008 | Հոդված/Article
  Медицинская наука Армении, 2008, № 2, с. 67-74
  Гидродинамические характеристики альбумина в присутствии дихлородиметилсульфоксидного комплекса платины (Ալբումինի հիդրոդինամիկական բնութագրերը պլատինի դիքլորդիմեթիլսուլֆօքսիդային կոմպլեքսի ներկայությամբ)
  2007 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 79-82 (ռուսերեն)
  |
  Effect of Diethylsulfoxide on the Thermal Denaturation of DNA
  2006 | Հոդված/Article
  Biopolymers, v. 81, p.1-5, 2006
  Комплексообразование и реакция молекулярного йода с диметил- и диэтилсульфоксидами
  2006 | Հոդված/Article
  Журн. общей химии, 2006, т.76, вып.11, с.1885-1888
  α-ամինաթթուներում պրոտոնի անցման էնթհալպիաների որոշումը տարբեր միջավայրերում կալորիաչափական եղանակով
  2006 | Գիրք/Book
  Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 2006, 12 էջ
  S. Bonora, S. A. Markarian , A. Trinchero, K. R. Grigorian
  DSC study on the effect of dimethylsulfoxide (DMSO) and diethylsulfoxide (DESO) on phospholipid liposomes
  2005 | Հոդված/Article
  Thermochimica Acta, 433, 2005, 19-26
  N. Zakaryan, E. Pirumyan, K. Grigoryan , A. Martiryan , G. Pirumyan
  Investigations of aminoacid-Dimethylsulphoxide-Water Systems
  2005 | Հոդված/Article
  Ecological Chemistry of Water, 2005, p. 268-271
  Исследование межмолекулярных взаимодействий в растворах п-толуидина методами абсорбционной и флуоресцентной спетроскопии (Պ-տոլուիդինի միջմոլեկուլային փոխազդեցությունների ուսումնասիրությունը էլեկտրոնային կլանման և ֆլուորեսցենտային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներով)
  2005 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 66-70(ռուսերեն)
  |
  K. R. Grigoryan , S. A. Markarian, L. Gabrielyan
  FT IR Study of Molecular Interactions in Urea / DMSO and Urea / DESO Binary Systems
  2004 | Հոդված/Article
  J. Solution Chemistry, 2004, v. 33, № 8, p. 1005-1015
  Սմոգի և օզոնի առաջացման ֆոտոքիմիական պրոցեսները մթնոլորտում
  2003 | Գիրք/Book
  Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003, 10 էջ
  Р. М. Симонян, К. Р. Григорян , Ш. А. Маркарян , М. А. Симонян
  Влияние диметилсульфоксида на уровень эндогенных металлопротеинов крови интактных и облученных гамма-лучами крыс
  2003 | Հոդված/Article
  Доклады Национальной академии наук Армении 2003, т. 103, № 4, с. 350-356
  Կ. Ռ. Գրիգորյան , Մ. Ս. Ենգիբարյան
  Физико-химические свойства концентрированных растворов CuCl2 в водно-органических смешанных растворителях (Ջուր-օրգանական խառը լուծիչների պղնձի (II) քլորիդի կոնցենտրիկ լուծույթների ֆիզիկա-քիմիական հատկությունները)
  2003 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 70-74 (ռուսերեն)
  |
  Кинетика и механизм реакции метионина с гидропероксидом кумола в водной среде
  2002 | Հոդված/Article
  Химический журнал Армении, 2002, т. 55, № 1 - 2, с. 44 - 52
  Կառուցվածք - ռեակցիոնունակության կապի ուսումնասիրությունը միջուկային մագնիսական ռեզոնանսի մեթոդով
  2001 | Գիրք/Book
  Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2001, 12 էջ
  Կ. Ռ. Գրիգորյան , Ռ. Հ. Հակոբյան
  Կալորիմետրիա
  2001 | Գիրք/Book
  Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2001, 12 էջ
  Кинетика реакции метионина с гидропероксидом кумола в водной среде
  2000 | Հոդված/Article
  Химическая наука Армении на пороге XXI века. Сборник Тезисов,18 - 20, 05; 2000, с. 47.
  Ի. Գ. Խոմչենկո «Քիմիայի խնդիրների և վարժությունների ժողովածու»
  1999 | Գիրք/Book
  Միջնկարգ դպրոցի 7 - 10 դասարանների համար, Երևան, 1999 թ. «Տիրաստ» ՊՓԲԸ, էջ 212, թարգմ. ռուս.
  Изучение каталитического распада гидропероксида кумола под влиянием хелатного комплекса глицината никеля в воде (Ջրային միջավայրում նիկելի գլիցինատի խելատային կոմպլեքսի կատալիտիկ ազդեցությունը կումոլի հիդրոպերօքսիդի քայքայման վրա)
  1990 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 74-78 (ռուսերեն)
  |
  Շ. Ա. Մարգարյան , Լ. Գ. Մելիք-Օհանջանյան, Վ. Ս. Դավթյան, Կ. Ռ. Գրիգորյան , Ն. Մ. Բեյլերյան
  Изучение взаимодействия нолихлоропрена с диалкилсульфоксидами (Պոլիքլորոպրենի և դիալկիլսուլֆօքսիդների փոխազդեցության ուսումնասիրությունը)
  1986 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 96-98 (ռուսերեն)
  |