Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>
Կարինե Վլադիմիրի Սարգսյան

Լաբորատորիայի վարիչ | Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն
Կրթություն
1978 - 1984 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից անօրգանական քիմիայի ամբիոնի լաբորատորիայի վարիչ
1978 - 2007 թթ. անօրգանական քիմիայի ամբիոն, լաբորանտ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի` A-199, A-485, A-629 և A-1868:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

karsar@ysu.am

Применение диметилсульфоксида и диэтилсульфоксида при культивировании хлореллы
2001 | Թեզիս/Thesis
Химико-бологические технологии и экологическая безопасность, Минск, 2001г., с. 94-95
Լ. Հ. Գրիգորյան, Ս. Մուսա, Ռ. Հ. Դայան, Կ. Վ. Սարգսյան , Ս. Ա. Ավետիսյան
Новый реагент для экстракционно-флуориметрического определения элементов (Նոր ոեագենտ տարրերի էքստրակցիոն-ֆլուորիմետրական որոշման համար)
1990 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 164-165 (ռուսերեն)
|