Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>
Ռոբերտ Խաչիկի Ադամյան

Դոցենտ | Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն
Կրթություն
Բարձրագույն, ԵՊՀ Քիմիայի ֆակ., 1963 - 1968 թթ.

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեզ` «Физико-химическое исследование систем, содержащих гексафторалюминаты рубидия и цезия, гексафторпразеодимат рубидия, гексафтортитанат калия», 2/06/1981 թ.
23/05/2005թ շնորհվել է դոցենտի կոչում

Աշխատանքային փորձ
1967 - 1969 թթ. ԵՊՀ քիմիական ֆակուլտետի լաբորանտ
1969 - 1971 թթ. ԵՊՀ քիմիական ֆակուլտետի ավագ լաբորանտ
1971 - 1989 թթ. ԵՊՀ քիմիական ֆակուլտետի լաբորատորիայի վարիչ
1989 - 1992 թթ. ԵՊՀ քիմիական ֆակուլտետի գիտ. աշխոտող
1992 թ-ից մինչ այժմ` ԵՊՀ դոցենտ:

Կարդացվող դասընթացներ
Դասավանդել ու դասավանդում է «Ընդհանուր քիմիա», «Անօրգանական քիմիա», «Անօրգանական նյութերի սինթեզ», «Անօրգանական քիմիայի ընտրովի գլուխներ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ընդհանուր քիմիա, անօրգանական քիմիա, կոմպլեքսների քիմիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Լեզուներ Հայերեն, ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ քիմիական ընկերության անդամ:

Պարգևներ
ԵՊՀ պատվոգիր
ԵՊՀ ոսկե մեդալ

Անօրգանական քիմիա, հատոր 2, գիրք 2, անցումային տարրերի քիմիան
2021 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2021, 324 էջ, Հայաստան
Ռ.Խ. Ադամյան , Վ.Վ. Վարդապետյան, Ա.Կ. Կարապետյան
Հետաքրքրաշարժ փորձեր յոդի մասնակցությամբ
2020 | Հոդված/Article
Բնագետ №5/2020 էջ 49-53
Ռ.Խ. Ադամյան , Վ.Վ. Վարդապետյան, Ա.Ս. Գրիգորյան, Ա.Ա. Արմենակյան
Անկրկնելի բյուրեղներ
2019 | Հոդված/Article
Պատանի գիտունիկ №5/2019 էջ 12
Ռ.Խ. Ադամյան , Ա.Ս. Գրիգորյան, Վ.Վ. Վարդապետյան, Հ.Վ. Սմբատյան
Փորձեր մետաղների մասնակցությամբ
2019 | Հոդված/Article
Պատանի գիտունիկ №6/2019 էջ 13
Անօրգանական քիմիա երկու հատորով: Անցումային տարրերի քիմիա
2018 | Գիրք/Book
Դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., Հատոր 2: Գիրք 2, 2021թ․, 315 էջ
Անօրգանական քիմիա երկու հատորով: Անցումային տարրերի քիմիա
2018 | Գիրք/Book
Դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., Հատոր 2: Գիրք 1, 2020թ․, 407 էջ
Անօրգանական քիմիա երկու հատորով: Ոչ անցումային տարրերի քիմիա
2018 | Գիրք/Book
Դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., Հատոր 1: Գիրք 2, 2018թ․, 388 էջ
Ռ․ Խ․ Ադամյան , Ա․ Ա․ Հովհաննիսյան, Լ. Յու. Միքայելյան
Զարմանալի փորձեր
2017 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2017, 3, էջ 76-79
Ռ․ Խ․ Ադամյան , Ա․ Ա․ Հովհաննիսյան, Լ. Յու. Միքայելյան
Կախարդական քիմիա
2017 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2017, 2, էջ 68-71
Ռ․ Խ․ Ադամյան , Ա․ Ա․Հովհաննիսյան
«Բազմերանգ» քիմիան
2017 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2017, 1, էջ 69-72
Օրգանական քիմիան Բնագետ-ի լաբորատորիայում-3
2012 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2012, N 1, 85-89
Օրգանական քիմիան Բնագետ-ի լաբորատորիայում-2
2011 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2011, N 3, 87-90
Օրգանական քիմիան Բնագետ-ի լաբորատորիայում-1
2011 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2011, N 2, 87-90
Քիմիայի լաբորատոր աշխատանքներ
2011 | Գիրք/Book
Երևան, «Լուսաբաց», 2011
Անօրգանական պինդ բյուրեղային և կարևոր նյութերի սինթեզ, հետազոտություն և կիրառություն
2007 | Հոդված/Article
«Հայաստանի բնական հումքից նոր հատկություններով օժտված նյութերի ստացում» հաշվետու գիտաժողով, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան 2007, էջ 35 - 36:
Ликвидус тройной системы Na2AlF6 - KMgF3 - KCaF3
2007 | Հոդված/Article
Вестник Инженерний Академии Армении, 2007, т. 4, 1, 139 – 141
Adamyan R. Kh. , Grigoryan S. K. , Nersisyan S. A,, Babayan G. G.
Interaction in the K2TiF6 - Rb3AlF6 - Rb3PrF6 Triple System
2004 | Հոդված/Article
Chemical and Environmental Research, 2004, 13 (1and2), p.173 - 175
Бабаян Г. Г., Тер - Аракелян К. А., Адамян Р. Х. , Мкртчян Р. Т. , Григорян С. K.
Исследование в области новых гексафторсодер жащих соединений d и f элементов, а также металлгидросиликатов лантаноидной группы, их синтез и применение
2000 | Հոդված/Article
Конверсионный потенциал Армении и программы МНТЦ, Ереван, 2000, с. 225 - 228.