Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>
Տարիել Վլադիմիրի Ղոչիկյան

Դեկան | Քիմիայի ֆակուլտետ
Կրթություն
1972 - 1977 թթ. ԵՊՀ. Քիմիայի ֆակուլտետ,

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսություն - «Նոր սինթեզներ 2-ացետիլ-5-ալկօքսի-4-պենտանոլիդների բազայի վրա», 29.05.198 5թ., Երևան ՕՔԻ. Ղեկ.ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ա.Ա.Ավետիսյան, քիմ. գիտ.դոկտոր Վ.Ս.Հարությունյան (Քիմ.գիտ. թեկնածու)
Դոկտորական թեզ- «Սինթեզներ հինգ անդամանի հագեցած մոնո- և դիլակտոնների բազայի վրա» 04.07.2009 թ Երևան ՕՔԻ. Խորհրդատու ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ա.Ա.Ավետիսյան (Քիմ.գիտ.դոկտոր)

Աշխատանքային փորձ
1986 - 1987 թթ. կրտսեր գիտ. աշխատող
1987 - 1991 թթ. օրգանական քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ
1991 - 2010 թթ. օրգանական քիմիայի ամբիոնի դոցենտ
2010 թ-ից օրգանական քիմիայի ամբիոնի պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
«Օրգանական քիմիա», «Օրգանական միացությունների ֆունկցիոնալ անալիզ», «Օրգանական միացությունների սինթեզի մեթոդներ» «Նուրբ օրգանական սինթեզ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Օրգանական քիմիա, նուրբ օրգանական սինթեզներ: Հինգ անդամանի հագեցած լակտոնների քիմիա: N-,O-, S-պարունակող հետերոցիկլեր, կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների սինթեզ նրանց բազայի վրա: Հետազոտություններ կառուցվածքի և կենսաբանական ակտիվության միջև:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1998 - 2001 թթ. Դրամաշնորհ А-108 , 2000 - 2003 թթ. Դրամաշնորհ А-365: 1992 թ-ից մինչ այժմ օրգանական քիմիայի ամբիոնում գիտահետազոտական թեմաներում ավագ գիտաշխատող:
2009 թ-ից А-1677

Լեզուներ
Ռուսերեն (ազատ), գերմաներեն (բավարար)

Մասնագիտական անդամակցություն
1998 - 2010 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետի խորհրդի անդամ, գիտ. քարտուղար
2010 թ-ից ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետի խորհրդի նախագահ

Մասնակցությունը դրամաշնորհներին
2007-2012 A-1677
1992թ-ից ամբիոնում գործող բազային լաբորատորիայի ավագ գիտ.աշխատող,
2015- այդ նույն լաբորատորիայի գիտական ղեկավար, առաջատար գիտ.աշխատող
Մասնագիտական անդամակցություն
Հայկական քիմիական ամսագիր խմբագրական կոլեգիայի անդամ
ԵՊՀ տեղեկագիր խմբագրական կոլեգիայի անդամ
2009-ից մինչև 2015թ ԲՈԿ 018 մասնագիտացված խորհրդի անդամ
2009-ից մինչ այժմ ԲՈԿ-010 մասնագիտացված խորհրդի անդամ

Պարգևներ
2010 թ-ին ԵՊՀ Ոսկե մեդալ
2014 թ Ազգային ժողովի նախագահի շնորհալակագիր
2019թ ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ

ghochikyan@ysu.am

Տ.Վ.Ղոչիկյան , Մ.Ա.Սամվելյան
Սապրոֆիտային միկրոֆլորայի վրա բակտերիոստատիկ ազդեցություն ցուցաբերող 3-մեթիլ-4-բուտիլ-4-(2-հիդրազինոկարբոնիլէթիլ)-2-պիրազոլին-5-ոնի օքսալատ
2021 | Արտոնագիր/Patent
ՀՀ պատենտ, N 3434 A 2021
Տ.Վ.Ղոչիկյան , Մ.Ա.Սամվելյան
Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող տեղակալված գլուտարաթթուների N-ալիլիմիդներ
2021 | Արտոնագիր/Patent
ՀՀ պատենտ, N 3433 A 2021
Տ.Վ.Ղոչիկյան , Մ.Ա.Սամվելյան
Հակամիներալոկորտիկոիդային հատկություն ցուցաբերող 2-ալկիլ-2-մեթիլգլուտարաթթուների N-տեղակալված ամիդների կամ հիդրազիդների նատրիումական աղեր
2021 | Արտոնագիր/Patent
ՀՀ պատենտ, N 3432 A 2021
Տ.Վ.Ղոչիկյան , Ա.Ս.Գալստյան
Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող 3,5-դիբրոմ-1-(2-)(3-մեթիլ-2-օքսո-5-(պրոպօքսիմեթիլ)տետրահիդրոֆուրան-3-իլ)-2-օքսոէթիլ
2021 | Արտոնագիր/Patent
ՀՀ պատենտ, N 3429 A, 2021
Տ.Վ.Ղոչիկյան , Ա.Ս.Գալստյան
Հիպոթենզիվային հատկություն ունեցող 5-բուտիլ-(5-քլորպիրիդին-2-iլ)գլիցիլ)դիհիդրոֆուրան-2(3H)ոնի հիդրոբրոմիդ
2021 | Արտոնագիր/Patent
ՀՀ պատենտ, N 3428 A, 2021
Տ. Ղոչիկյան , Մ. Սամվելյան
Հակամիներալոկորտիկոիդային հատկություն ունեցող 2-ալկիլ-3-մեթիլ- գլուտարաթթվի N-տեղակալված ամիդների նատրիումական աղեր
2021 | Արտոնագիր/Patent
3432 (13) A, C07C 109/00 C07C 103/00, 2021-02-16, Հայաստան
Տ. Ղոչիկյան , Մ. Սամվելյան
Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող տեղակալված գլուտարաթթվի N-ալիլիմիդներ
2021 | Արտոնագիր/Patent
A(11) 3433 (13) A C07D 211/00, 2021-02-16, Հայաստան
Տ. Ղոչիկյան , Մ. Սամվելյան
Աճը խթանող հատկություն ունեցող մեթիլ-4-2-հիդրազոնոկարբոնիլէթիլ-2-պիրազոլին-5-ոն
2021 | Արտոնագիր/Patent
AM20210048Y, 2021-10-01, Հայաստան
Տ. Ղոչիկյան , Ա. Գալստյան, Ա. Ժամհարյան, Շ. Աֆրիկյան, Վ. Ֆրանգյան
Ցավազրկող հատկություն ունեցող 2-(3-(4-ֆենիլ-5-թիօքսո)-3-(մ-տոլիլ)-4,5-դիհիդրո-1H-1,2,4-տրիազոլ-1-իլ) պրոպանամիդոքացախաթթու
2021 | Արտոնագիր/Patent
3445 A, 2021-01-21, Հայաստան
Տ. Ղոչիկյան , Ա. Գալստյան
Հիպոթենզիվային ակտիվություն ունեցող 2-(2-ամինո(կամ մեթիլ)թիազոլիլ-4-իլ)-3-իզոպենտիլգլուտարաթթվի դիհիդրազիդներ
2021 | Արտոնագիր/Patent
3442 A, 2021-02-02, Հայաստան
Տ. Ղոչիկյան , Ա. Գալստյան
Ալգիցիդային հատկություն ունեցող 2-ացետոնիլ- կամ 2-ֆորմիլմեթիլ-4-տեղակալված-4-բուտանոլիդների թիոսեմիկարբազոններ
2021 | Արտոնագիր/Patent
3443 A, 2021-02-02, Հայաստան
T. Ghochikyan , A. Galstyan, H. Stepanyan, I. Korpakova, A. Kinzirsky
Study of the Biological Properties of Semi- and Thiosemicarbazones of Carbonyl Derivatives of 4-Butanolides
2021 | Գիրք/Book
Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, N 55 (2), p. 103-111
T.V. Ghochikyan , M.A.Samvelyan
Synthesis and some transformations of Hetero-cyclosubstituted derevatives of Thioglicolic acid
2020 | Հոդված/Article
Proceed. of the YSU, 2020, 54(2), p. 93-98
T.V. Ghochikyan , A.S.Vardanyan, M.A.Samvelyan, A.S.Galstyan, P.Langer
Synthesis of cinna-myl substituted dihidrofuran- ones by the cross-coupling reaction
2020 | Հոդված/Article
Mend. Comm., 2020, 30, p. 236-237
Տ.Վ.Ղոչիկյան , Ա.Ս.Գալստյան
Ցավազրկող հատկություն ունեցող 5-(2-ամինոթիազոլ-4-իլ)-5-բուտիլդիհիդրոֆուրան-2-(3H)-ոն
2020 | Արտոնագիր/Patent
ՀՀ պատենտ, N 3378 A, 2020
Տ.Վ.Ղոչիկյան , Ա.Ս.Գալստյան
4-(5-մերկապտո-4-տեղակալված)-4H-1,2,4-տրիազոլ-3-իլ)-l-ալկօքսիբուտան-2-ոլներ որպես ֆիտոպլանկտոնի աճի խթանիչներ
2020 | Արտոնագիր/Patent
ՀՀ պատենտ, N 3377 A, 2020 թ.
Տ.Վ.Ղոչիկյան , Մ.Ա.Սամվելյան
Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող 2-(5-բուտօքսիմեթիլ)-2-օքսոտետրահիդրոֆուրան-3-իլ)-N-((4-նիտրոֆենիլ) կարբամոթիոիլ)ացետամիդ
2020 | Արտոնագիր/Patent
ՀՀ պատենտ, N 3371 A, 2020
Տ.Վ.Ղոչիկյան , Մ.Ա.Սամվելյան
Հակաբորբոքային, ցավազրկող և քնաբեր ակտիվություն ունեցող 3-ալիլ-5(բուտօքսիմեթիլ)-3-(2,4-դիմեթիլ-1,3-դիօքսոլան-2-իլ) դիհիդրոֆուրան-2 (3H)-ոն
2020 | Արտոնագիր/Patent
ՀՀ պատենտ N 3373 A, 2020
Synthesis and some transformations of heterocyclic substituted derivatives of thioglycolicacid (Թիոգլիկոլաթթվի հետերոցիկլիկ տեղակալված ածանցյալների սինթեզ և որոշ փոխարկումներ)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 93-98
|
4-(5-մերկապտո-4-տեղակալված-4H- 1,2,4-տրիագոլ-3-իլ)-1-ալկօքսիբուտան-2-ոլներ որպես Ֆիտոպլանկտոնի աճի խթանիչներ
2020 | Արտոնագիր/Patent
Քիմիա, Հայաստան, 2020, AM20190150:
Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես, ֆիտոպլանկտոնների աճի խթանիչներին՝ 4-(5-մերկապտո-4-տեղակալված-4H-1,2,4-տրիազոլ-3-իլ)-1-ալկօքսիբուտան-2-ոլներին։
Նշված միացությունները ստանում են ենթարկելով 1-(4-հիդրօքսի-5-ալկօքսիպենտանոիլ)-4-տեղակալված թիոսեմիկարբազիդները հիմնային ցիկլացման ալկալու ջրային լուծույթով։
Հակաբորբոքային, ցավազրկող և քնաբեր ակտիվություն ունեցող 3-ալիլ-5-(բուտօքսիմե-թիլ)-3-(2,4-դիմեթիլ-1,2-դիօքսո¬լան-2-իլ)դիհիդրոֆուրան-2-(3H)
2020 | Արտոնագիր/Patent
Օրգանական քիմիա, 2020, Հայաստան, 3373 A:
Գյուտը վերաբերում է օրգանականքիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝հակաբորբոքային, ցավազրկող և քնաբեր ակտիվություն ունեցող 3-ալիլ-5-(բուտօքսիմեթիլ)-3-(2,4-դիմեթիլ-1,3-դիօքսոլան-2-իլ) դիհիդրոֆուրան-2-(3H)-ոնին, որը կարող է կիրառվել բժշկության մեջ:3-ալիլ-3-ացետիլ-5-ալկօքիսմեթիլդիհիդրոֆուրան-2(3H)-ոնը փոխազդեցության մեջ են դնում պրոպիլենգլիկոլի հետ բացարձակ բենզոլի միջավայրում, կատալիտիկ քանակությամբ կատիոնափոխանակիչ խեժի (КУ-2, КУ-2×8) առկայությամբ, գոյացած ջրի ազեոտրոպ հեռացմամբ:
Ընդլայնվում է հակաբորբոքային, ցավազրկող և քնաբեր ակտիվություն ունեցող միջոցների տեսականին:
Մ․ Ա․ Սամվելյան , Տ․ Վ․ Ղոչիկյան , Տ․ Հ․ Եգանյան, Մ․ Շարֆրազ, Կ․ Ջեյկոբ
Synthesis and study of the nematocidal activity of 1,2,4-triazolo-1,2,4-triazoles (1,2,4-Տրիազոլո-1,2,4-տրիազոլների սինթեզ և նեմատոդային ակտիվության ուսումնասիրություն)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 3-11
|
Ա. Ս. Գալստյան , Տ. Վ. Ղոչիկյան , Վ. Ռ. Ֆրանգյան, Մ. Շարֆրազ, Կ. Ջեյկոբ
Synthesis of new 1,2,4-triazole derivatives and study of their antinematode activity (Տրիազոլների նոր ածանցյալների սինթեզ և դրանց հականեմատոդային ակտիվության ուսումնասիրությունը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 147-155
|
T.V. Ghochikyan , A.S. Galstyan, M.A. Samvelyan, V.R. Frangyan, M. Sarfraz
Synthesis, Study of the Biological Activity of New 1,2,4‐Triazole Derivatives and Characteristics of the Relationship of the Structure and Biological Activity in a Series of the Latter
2019 | Հոդված/Article
ChemistrySelect, 2019, V. 4, Iss. 42, P. 12386
Т.В.Кочикян , М.А.Самвелян, С.А.Лисовская
Синтез и некоторые превращения 3-тиопро-пинил-1,2,4-триазолов
2019 | Հոդված/Article
Хим.ж.Арм., 2019, 72. N 1-2, c.106-114
Ա․ Ս․ Գալստյան , Տ․ Վ․ Ղոչիկյան , Վ․ Ռ․ Ֆրանգյան, Մ․ Շարֆրազ, Կ․ Ջեյկոբ
Synthesis of new 1,2,4-triazole derivatives and study of their antinematode activity (1,2,4-Տրիազոլների նոր ածանցյալների սինթեզ և դրանց հականեմատոդային ակտիվության ուսումնասիրությունը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 147-155
|
T.V. Ghochikyan , A.S. Vardanyan, M.A. Samvelyan, A.S. Galstyan, P. Langer
Application of Suzuki–Miyaura Reaction in the Chemistry of Oxolan-2-ones
2019 | Հոդված/Article
Rus. J. of Org. Chem., 2019, Vol. 55, No. 2, pp. 279–281
Ցավազրկող հատկություն ունեցող 5-(2-ամինոթիազոլ-4-իլ)-5- բուտիլդիհիդրոֆուրան- 2(3H)-ոն
2019 | Արտոնագիր/Patent
Քիմիա, 2019, Հայաստան, AM20190151:
Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 5 - (2 –ամինոթիազոլ - 4 - իլ) – 5 – բուտիլդիհիդրոֆուրան- 2(3H) – ոնին, որն ունի ցավազրկող ակտիվություն և կարող է կիրառություն գտնել պրակտիկ բժշկության մեջ:
4 – բուտիլ – 4 – բրոմացետիլդիհիդրոֆուրան- 2(3H) -ոնը փոխազդեցության մեջ են դնում թիոմիզանյութի հետ Հանչի ռեակցիայի պայմաններում և ամոնիակաջրով հետագա մշակմամբ անջատում են նպատակային միացությունը:
Ընդլայնվում է ցավազրկող ակտիվություն ցուցաբերող միջոցների տեսականին:
Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող 2-(5-բուտօքսիմե¬թիլ)-2-(օքսոտետրահիդրոֆուրան-3-իլ) –N-((4-նիտրոֆենիլ)կարբամոթիոիլ)ացետամիդ
2019 | Արտոնագիր/Patent
Օրգանական քիմիա, 2019, Հայաստան, 3371 A:
Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող 2-(5-բուտօքսիմեթիլ)-2-օքսոտետրահիդրոֆուրան-3-իլ)-N-((4-նիտրոֆենիլ)կարբամոթիոիլ)ացետամիդին, որը կարող է կիրառություն գտնել պրակտիկ բժշկության մեջ: 2-կարբօքսիմեթիլ-4-բուտօքսիմեթիլ4-բուտանոլիդի քլորանհիդրիդը փոխազդեցության մեջ են դնում նատրիումի կամ ամոնիումի ռոդանիդի հետ, իսկ այնուհետև՝ 4-նիտրոանիլինի հետ: Ընդլայնում է հակաբորբոքային հատկություն ունեցող միջոցների տեսականին:
Martiryan A.I. , Grigoryan K.R. , Ghazaryan A.G., Samvelyan M.A., Ghochikyan T.V. , Nenajdenko V.G.
Synthesis of Carvone-Derived 1,2,3-Triazoles Study of Their Antioxidant Properties and Interaction with Bovine Serum Albumin
2018 | Հոդված/Article
Molecules 2018, 23, p. 2991
T.V.Ghochikyan , Hoang Huy Do, J. Janke, A. Amirjanyan, A.Flader, A.Villinger, P. Ehlers, S. Lochbrunner, An.-En. Surkus, P. Langer
Synthesis of Furo[3,2-b:4,5-b']diindoles and their Optical- and Electrochemical Properties
2018 | Հոդված/Article
Org. Biomol. Chem. 2018, 16, 6543-6551
Synthesis, structure and binding affinity of a novel 1,2,3-triazolyl-carvone with bovine serum albumin (1,2,3-Տրիազոլիլ-կարվոնի սինթեզը, կառուցվածքը և փոխազդեցությունը ցուլի շիճուկային ալբումինի հետ)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 155-160
|
Синтез и некоторые превращение 4-аллил-1,3-дизамещенных-1h-1,2,4-триазол-5(4h)-тионов
2018 | Թեզիս/Thesis
WSOC – 2018, стр. 92-92
|
The synthesis of substituted 6-((1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl)-5,6-dihydrothiazolo[2,3-c][1,2,4]triazoles by using click reaction
2018 | Թեզիս/Thesis
IUPAC Post-graduate Summer School on Green Chemistry. 2018, p. 47
|
Հակաուռուցքային հատկություն ունեցող 3-(4-հիդրօքսի-1-ֆենիլնոնան-2-իլ)-4-ֆենիլ-1H- 1,2,4-տրիազոլ-5(4H)-թիոն
2018 | Արտոնագիր/Patent
Օրգանական քիմիա: 2018, 3166 A
Հակաօքսիդանտային ակտիվություն ցուցաբերող (R)-2-մեթիլ-5-(3-(4-(ամինոմեթիլ)-1H-1,2,3-տրիազոլ-1-իլ)պրոպ-1-են-2-իլ)ցիկլոհեքս-2-ենոնի N,N-երկտեղակալված ածանցյալներ
2018 | Արտոնագիր/Patent
Օրգանական քիմիա: 2018, 3851 A
Հակացնցոմային, քնաբեր և հիպնոսեդատիվ հատկոթյոններ ոնեցող 1-ալկօքսի- 4-(5-մրկապտո(տեղակալված մրկապտո)-4- տեղակալված-4H-1,2,4-տրիազոլ-3-իլ) բոտան- 2-ոլներ
2018 | Արտոնագիր/Patent
Օրգանական քիմիա: 2018, 3203 A
Հակաբորբոքային և ցավազրկող հատկություններ ունեցող 2-(2-բենզիլ-4- հիդրօքսի-5-(իզոպենտիլօքսի)պենտանոիլ)-N- ֆենիլհիդրազինոկարբոթիոամդ
2018 | Արտոնագիր/Patent
Օրգանական քիմիա: 2018, AM20180052/ 3202 A
Հիպոթենզիվ ակտիվություն ունեցող 4-հիդրօքսի-5-ալկօքսիպենտանաթթուների հիդրազիդներ
2018 | Արտոնագիր/Patent
Օրգանական քիմիա, 2018, N3165A
Поведение γ-лактонов в реакции кросс-сочетания
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի քիմիական հանդես, 2018, 71, 1-2, էջ 140-152
|
Armen S. Galstyan , Tariel V. Ghochikyan , Vardges R. Frangyan, Rafael A. Tamazyan, Armen G. Ayvazyan
Synthesis of Novel Derivatives of 1,2,4-Triazoles
2018 | Հոդված/Article
ChemistrySelect, 2018, 3, 9981-9985 pp.
T.V Ghochikyan , A. Petrosyan, S.A.Ejaz, Z.Mardiyan, S.U.Khan, T.Grigoryan, A.Gevorgyan, M.A.Samvelyan, A.S.Galstyan, S.Parpart, Q. Rahman, J.Iqbal, P.Langer
New 3-(3-arylprop-2-ynyl)dihydrofuran-2(3H)-ones: Synthesis and biological evaluation towards alkaline Phospatase
2017 | Հոդված/Article
Chemistry Select, 2017, 2, P. 5677-5683
Т.В.Кочикян , А.М.Симонян, А.С.Сагиян, Л.Ю.Саакян, Н.Н.Багян, А.О.Восканян, Ж.Н.Сарибекян, М.А.Самвелян
Асимметрический синтез новых гетероциклически замещенных аналогов (S)-α-аланина, содержащих 3,4-дизамещенные -5-тиоксо-1,2,4-триа-золы в боковом радикале
2017 | Հոդված/Article
Хим.ж. Арм., 2017, т. 70, N 1-2, с. 82-91
Т.В.Кочикян , А.С.Сагиян, Л.Ю.Саакян, А.М.Симонян, С.Г.Петросян, А.Ф.Мкртчян, М.А.Самвелян, П.Лангер
Асимметрический синтез новых гетероциклически замещенных аналогов α-аминомасляной кислоты, содержащих замещенные триазольные группы в боковом радикале
2017 | Հոդված/Article
Хим.ж.Арм., 2017, т. 70, N 1-2, с. 71-81
Т.В.Кочикян , А.С.Галстян, В.Р.Франгян
Синтез и характеристика новых бигетероциклических систем
2017 | Հոդված/Article
Хим.ж.Арм., 2017, т. 70, N 1-2, с. 237-24
Ngo N. Pham, Silvio Parpart , Sevak Grigoryan, Thang N. Ngo, Tuan T. Dang, Tariel V. Ghochikyan , A. S. Saghyan , Peter Ehlers, Peter Langer
Convenient synthesis of thieno[3,2-b]indoles and thieno[3,4-b]indoles by sequential site-selective Suzuki- and double C-N coupling reaction
2017 | Հոդված/Article
European journal of organic chemistry. 2017, 2017/3, p. 538-550
|
Synthesis and characterization of substituted 1,2,3-triazoles combined with γ-butanolide ring (γ-Բուտանոլիդային օղակի հետ համատեղված՝ տեղակալված 1,2,3-տրիազոլների սինթեզ և բնութագիր)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 156-162
|
Samvelyan Melanya , Ghochikyan Tariel , Grigoryan Sevak, R. A. Tamazyan, A. V. Aivazyan
Alkylation of 1,2,4-Triazole-3-thiols with Haloalkanoic Acid Esters
2017 | Հոդված/Article
Russian Journal of Organic Chemistry. 2017, 53, No. 6, pp. 935-940
Andranik Petrosyan, Tariel V. Ghochikyan , Syeda Abida Ejaz, Zorayr Z. Mardiyan, Shafi Ullah Khan, Tatevik Grigoryan, Ashot Gevorgyan, Melanya A. Samvelyan , Armen S. Galstyan , Silvio Parpart, Qamar Rahman, Jamshed Iqbal, Peter Langer
Synthesis of Alkynylated Dihydrofuran-2(3H)-ones as Potent and Selective Inhibitors of Tissue Non-Specific Alkaline Phosphatase
2017 | Հոդված/Article
ChemistrySelect. 2017, 2, 20, pp. 5677-5683
3-(Prop-2-ynyl)dihydrofuran-2(3H)-ones: synthones for lactone-containing new compounds (3-(պրոպ-2-ինիլ)դիհիդրոֆուրան-2(3H)-ոների՝ ելանյութեր լակտոն պարունակող նոր միացությունների համար)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 81–88
|
The bromination reaction of 1,3-disubstituted 4-allyl-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thiones
2017 | Թեզիս/Thesis
The 4th International Scientific Conference of Young Researchers. 2017, p. 118
Study of the reaction of cyclization of 4-allyl-5-substituted-4H-1,2,4-triazole-3-thiols and some transformation
2017 | Թեզիս/Thesis
The 4th International Scientific Conference of Young Researchers, 2017, p. 131
|
Ընդհանուր քիմիական տեխնոլոգիա (լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ)
2017 | Հոդված/Article
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 224 էջ
Քիմիա. 2018 թ. Միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Զանգակ, 2017թ․, 384 էջ
T. V. Ghochikyan , M. A. Samvelyan , A. S. Galstyan , A. Gevorgyan, G. Vardanyan, T. Grigoryan, P. Langer
Sonogashira reaction of 5-substituted 3-(prop-2-yn-1-yl)oxolan-2-ones
2017 | Հոդված/Article
Russian Journal of Organic Chemistry, 2017, 53, 12, 1833–1839 pp.
Tariel V. Ghochikyan , Melanya A. Samvelyan , Armen S. Galstyan , Vasiliy M. Muzalevskiy, Valentin G. Nenajdenko
Copper catalyzed alkyne–azide cycloaddition with 3-propargyl-γ-butyrolactones
2017 | Հոդված/Article
Mendeleev Communications, 2017, 27, 562-564 pp.
T.V.Ghochikyan , M.A.Samvelyan, A.S.Galstyan, S.V.Grigioryan
Synthesis of some S-Derivatives of 1,2,4-Triazoles
2016 | Հոդված/Article
Proceedings of the YSU, 2016, № 2, p. 8–12
T.V.Ghochikyan , M.A.Samvelyan, A.S.Galstyan, V.M.Muzalevski, V.G.Nenajdenko
Synthezis and Transformations of 5,5-Disubstituted 3-Alkeniloxolan-2-ones
2016 | Հոդված/Article
Rus. J. of Org. Chem, 2016, V 52, No. 5. p. 682-688
T.V.Ghochikyan , M.A.Samvelyan, V.S. Harutyunyan, E.V.Harutyunyan, A.Petrosyan, P.Langer
Synthesis of aminomethyl derivatives of 5-substituted-3-(prop-2-ynyl)dihydrofuran-2(3H)-ones
2016 | Հոդված/Article
Z.Naturforsch, 71(3) b: 267–271, 2016
Т.В.Кочикян , А.С.Галстян, М.А.Самвелян, В.Р.Франгян
Синтез новых бис-1,2,4-триазолов
2016 | Հոդված/Article
Хим.ж.Арм., 2016, т. 69, N1-2, с. 171-176
T.V.Ghochikyan , V.M.Muzalevskiy, M.А.Samvelyan, A.S.Galstyan, V.G. Nenajdenko
Efficient synthesis of triazole-containing spiro dilactones
2016 | Հոդված/Article
Mend.Comm., 2016, v. 26, iss. 1, p.11
New syntheses in the field of γ-lactones and biological studies of the obtained compounds
2016 | Թեզիս/Thesis
6th Pharmacovigilance Congress. 2016, p. 45
|
Andranik Petrosyan, Peter Ehlers, Annette-E. Surkus, Tariel V. Ghochikyan , Ashot S. Saghyan , Stefan Lochbrunnere, Peter Langer
Straightforward synthesis of tetraalkynylpyrazines and their photophysical properties
2016 | Հոդված/Article
Organic and Biomolecular Chemistry, 2016, 14, pp. 1442–1449
Synthesis of some S-derivatives of 1,2,4-triazoles (1,2,4-տրիազոլների S-ածանցյալների սինթեզը)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #2, էջ 8-12
|
Andranik Petrosyan, Peter Ehlers, Sebastian Reimann, Tariel V. Ghochikyan , Ashot S. Saghyan , Anke Spannenberg, Stefan Lochbrunner, Peter Langer
Synthesis of tetraaryl- and tetraalkenylpyrazines by SuzukieMiyaura reactions of tetrachloropyrazine
2015 | Հոդված/Article
Tetrahedron. 2015, 71, p. 6803-6812
A. Petrosyan, P. Ehlers, S. Reimann, T. V. Ghochikyan , A. S. Saghyan , A. Spannenberg, S. Lochbrunner, P. Langer
Suzuki-Miyaura Reactions of Tetrachloropyrazine
2015 | Հոդված/Article
Tetrahedron 2015, 71, 6803-6812
Synthesis and properties of thiazolo[2,3-c][1,2,4]triazoles
2015 | Հոդված/Article
Russian Journal of Organic Chemistry. Russia, 2015, 51(10), 1499-1503 pp.
Синтез и исследование пинаколиновой перегруппировки диололактонов нового строения
2015 | Հոդված/Article
Հայաստանի քիմիական հանդես. 2015թ․, 68 (3), 418-425 էջ
S. Reimann, P. Ehlers, A. Petrosyan, S. Kons, A. Spannenberg, A. E. Surkis, T. V. Ghochikyan , A. S. Saghyan , S. Lohbrunner, O. Kühn, R. Ludwig, P. Langer
Site Selective Synthesis of Pentaarylpyridines via Multiple Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reactions
2014 | Հոդված/Article
Advanced Synthesis & Catalysis, 2014, 356, 1987-2008
P. Ehlers, A. Petrosyan, A. Neubauer, T. Broese, S. Lochbrunner, T. V. Ghochikyan , A. S. Saghyan , P. Langer
Synthesis of Fluorescent 2,3,5,6-Tetra(alkynyl)pyridines by Site-Selective Sonogashira-Reactions of 2,3,5,6-Tetrachloropyridines”
2014 | Հոդված/Article
Org. Biomol. Chem., 2014, 12, 8627-8640
The new transformation of 3-substituted-1,2,4-triazoles
2013 | Թեզիս/Thesis
Frontiers in Chemistry, Yerevan, 25-29 august, 2013
A. Petrosyan, P. Ehlers, T. V. Ghochikyan , A. S. Saghyan , P. Langer
Synthesis and Photophysical Properties of Some Tetraalkynylpyridines
2013 | Թեզիս/Thesis
15th JCF-Fruhjahrssymposium, March 6-9, 2013, Berlin, Z. 246
Синтез новых гетерилкомбинировнных 1,2,4-триазолов
2013 | Թեզիս/Thesis
3-я междунар. кон. «Новые направления в химии гетероциклических соединений», Пятигорск, Россия, 17-21 сетября 2013, с. 103
M. Nawaz, Ih. Ullah, O. R. Abid, A. Ali, T. Patonay, T. V. Ghochikyan , A. Saghyan , A. Villinger, P. Langer
Synthesis of functionalized para- and meta-terpenyls based on site-selective Suzuki cross-coupling reactions of bis(triflates) of methyl 2,5-dihydroxybenzoate and 2,4-dihydroxybenzoate
2013 | Հոդված/Article
Can.J.Chem., 2013, v. 91, 1048-1055
A. Bunescu, S. Reimann, A. Petrosyan, S. Erfle, C. Mamat, T. V. Ghochikyan , A. Saghyan , A. Stepannenberg, A. Villinger, P. Langer
Regioselective Synthesis of Trichlormethyl-Substituted Salicylates and Cyclohexenones by One-Pot Cyclizations of 1,3-Bis-(trimethylsililoxy)-1,3-butadienes
2013 | Հոդված/Article
Helv.Chim. Acta, 2013, V 96, 1955-1967
P. Ehlers, A. Petrosyan, J. Baumgard, St. Jopp, N. Steinfeld, T. V. Ghochikyan , A. S. Saghyan , Ch. Fischer, P. Langer
Synthesis of 2,5-Diarylpirroles by Ligand-Free Palladium-Catalized CH-Activation of Pyrroles in Ionig Liquids
2013 | Հոդված/Article
ChemCatChem, 2013, 5, 2004-2011
Xiao-Feng Wu, A. Petrosyan, A. Saghyan , T. V. Ghochikyan , P. Langer
Metal-free oxidation of benzyl amines to imines
2013 | Հոդված/Article
Tetrahedron Letters, 2013, 54, 3158–3159
S. Buttner, A. Bunescu, S. Reimann, T.H.Tam Dang, Th. Pundt, R. Klassen, A. Schmidt, N. K. Kelzhanova, Zh. A. Abilovc, A. S. Saghiyan , A. Villinger, H. Reinke, A. Spannenberg, T. V. Ghochikyan , P. Langer
Regioselective [3+3] Cyclization of 1,3-Bis(silyloxy)buta-1,3-dienes with 1,1,1-Trifluoro-4-(silyloxy)alk-3-en-2-ones: New and Convenient Synthesis of Functionalized 5-Alkyl-3-(trifluoromethyl) phenols
2013 | Հոդված/Article
Helv.Chim. Acta, 2013, 96, 44-58
P. Ehlers, A. Petrosyan, T. V. Ghochikyan , A. S. Saghyan , A. Neubauer, S. Lochbrunner, Peter Langer
Suzuki-Miyaura Reactions of 2,7-Dichloro-1,8-naphthyridine
2013 | Հոդված/Article
Synlett, 2013, 24, 359-362
Synthesis of new spiroheteril-derivatives of butanolides
2013 | Թեզիս/Thesis
3-rd International Conference of Young Scientists «Chemistry Today - 2013». Tbilisi – Georgia, May 17-19, 2013, p 84
Օրգանական քիմիան Բնագետ-ի լաբորատորիայում-3
2012 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2012, N 1, 85-89
Որոշ ֆունկցիոնալ խմբերի անալիզի որակական և քանակական եղանակներ
2012 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2012 թ
G. Karapetyan, T. V. Ghochikyan , Tuan T. Dang, M. Sher, A. Saghyan , P. Langer
Diversity-Oriented Synthesis of Functionalized Phenols by Regioselective [3+3] Cyclocondensations of 1,3-Bis(silyloxy)-1,3-butadienes with 3-Alkoxy-2-en-1-ones and Related Substrate
2012 | Հոդված/Article
Curr. Org. Chem. 2012, 16, 557-565
3-Մեթիլ-4-հիդրազինոկարբոնիլմեթիլ-2-պիրազոլին-5-ոնը և նրա ածանցյալները
2012 | Թեզիս/Thesis
Հայկական քիմիական ընկերության III գիտաժողով. Երևան, Հոկտեմբերի 3-6, 2012թ., էջ 84
2-Կարբօքսիմեթիլ-4-ալկօքսիմեթիլբուտանոլիդների պոտենցիալ կենսաակտիվ ածանցյալներ
2012 | Թեզիս/Thesis
Հայկական քիմիական ընկերության III գիտաժողով. Երևան, Հոկտեմբերի 3-6, 2012թ., էջ 82
Iaroshenko V.O., Mkrtchyan S., Gevorgyan A., Vilches-Herrera M., Sevenard D., Villinger A., Ghochikyan T.V. , Saghiyan A. , Sosnovskikh V.Ya., Langer P.
Synthesis of Heteroannulated 3-Nitro- and 3-Aminopyridines by Cyclocondensation of Electron-Rich Aminohetrocycles with 3-nitro-4H-chromen-4-one
2012 | Հոդված/Article
Tetrahedron. 2012, 68 (11), 2532-2543
Ֆ. Հ. Կարապետյան, Լ. Ֆ. Կարապետյան, Վ. Ս. Հարությունյան , Տ. Վ. Ղոչիկյան
Ջուր–օրգանական միջավայրում հակաօքսիդիչային հատկություն ցուցաբերող պիրազոլոնհիդրատի միջմոլեկուլային փոխազդեցությունները և էրիթրոցիտային թաղանթի π-պոտենցիալը
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #1, էջ 20-25
|
A. S. Saghyan , H. M. Simonyan , L. A. Stepanyan, S. G. Ghazaryan, A. V. Geolchanyan , L. L. Manasyan , V. T. Ghochikyan, T. V. Ghochikyan , N. A. Hovhannisyan , A. Gevorgyan, V. O. Iaroshenko, P. Langer
Asymmetric synthesis of new β-heterocyclic (S)-α-aminopropionic acids
2012 | Հոդված/Article
Tetrahedron: Asymmetry, 2012, v. 23, 891-897
Օրգանական քիմիան Բնագետ-ի լաբորատորիայում-2
2011 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2011, N 3, 87-90
Օրգանական քիմիան Բնագետ-ի լաբորատորիայում-1
2011 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2011, N 2, 87-90
Քիմիայի լաբորատոր աշխատանքներ
2011 | Գիրք/Book
Երևան, «Լուսաբաց», 2011
Синтез 2-замещенные аминотиазолов-4-(5H)-онов на основе карбоксилактонов
2011 | Հոդված/Article
ЖOрХ, 2011, т. 47, (8), с. 1186-1190
|
Асимметрический синтез новых замещенных 1,2,4-триазолозамещенных производных–α-аланина
2011 | Հոդված/Article
Хим.ж.Армении, 2011, т. 64, N 3, с. 352-360
|
Новые гетероциклические соединения на основе карбоксилактонов
2011 | Հոդված/Article
Хим.ж.Армении, 2011, т. 64, N 1, с. 54-60
|
Некоторые химические превращения 2-карбоксиэтил-4-замещенных-4-пентанолидов (2-կարբօքսիէթիլ-4-տեղակալված-4-պենտանոլիդների որոշ քիմիական փոխարկումներ)
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2011 #2, էջ 24-28 (ռուսերեն)
|
Синтез и биологическая активность спирогетерилзамещенных 4-бутанолидов
2011 | Թեզիս/Thesis
III-Региональная научно-практическая конференция с меж. уч. Казань, 2011, 24 мая, стр. 41-43
Синтез и биологическая активность гетероциклических соединенй содержащих дибутанолидный фрагмент
2011 | Թեզիս/Thesis
III-Региональная научно-практическая конференция с меж. уч. Казань, 2011, 24 мая, стр. 57
Iaroshenko V.O., Mkrtchyan S., Ghazaryan G., Hakobyan A., Maalik A., Supe L., Villinger A., Tolmachev A., Ostrovskyi D., Sosnovskikh V.Ya., Ghochikyan T. , Langer P.
3-(Dichloroacetyl)chromone - A New Building Block for the Synthesis of Formylated Purine Isosteres. Design and Synthesis of Fused a-(Formyl)pyridines
2011 | Հոդված/Article
Synthesis 2011(3), 469-479
Mkrtchyan S., Chilingaryan Z., Ghazaryan G., Dede R., Rasool N., Rashid M. A., GՓrls H., Villinger A., Gorlis H., Karapetyan G., Ghochikyan T. , Saghyan A. , Langer P.
E/Z-Selective Synthesis of Alkylidene-3-oxo-3H-isobenzofurans by Reaction of Silyl Enol Ethers with Phthaloyl Dichloride
2011 | Հոդված/Article
Synthesis 2011, N 14, 2281-2290
Казарян П.А. , Паносян Т.П., Исраелян К.И., Кочикян Т.В.
Роль ВАС-167 – производного 4-бутанолидов в регуляции метаболизма фосфоинозитидов гелатоцитов при саркоме-180 и после применения
2011 | Հոդված/Article
Доклады АН РА, 2011, т. 111, N 1, с. 85-89
Казарян П.А. , Паносян Т.П., Саакян Л.С., Кочикян Т.В.
Состояние ион-транспортных ферментных систем при саркоме-180 и после применения ВАС-167 – производного 4-бутанолидов
2011 | Թեզիս/Thesis
Доклады АН РА, 2011, т. 111, N 2, с. 171-176
Karapetyan V., Mkrtchyan S., Karapetyan G., Villinger A., Saghyan A. , Ghochikyan T. , Langer P.
Efficient Synthesis of 2-(2-Aminophenyl)-2,3-dihydropyridin-4(1H)-ones Based on a Ciclization/Ring Cleavage Procedure
2011 | Հոդված/Article
Helv.Chim.Acta, 2011, V. 94, PP 2045-2053
Казарян П.А. , Паносян Т.Р., Koчикян Т.В. , Мурадян Р.Е.
Роль 1,3,4-тиодиазолиламид-4-изопропоксиметил-2-карбоксиметилбутанолида в регуляции метаболизма липидных и белковых компонентов биомембран
2011 | Թեզիս/Thesis
Мат. V межд. конф. Сов. аспекты реабилитации в мед. Ереван, июнь, 2011, с. 35-38
Мембраностабилизирующий эффект 2-циан-3-метил-4-циклопентаметилен-2-бутен-4-олида при саркоме-45
2011 | Հոդված/Article
«Вестник», Ереван, 2011, № 3, стр. 75-79
Синтез новых 1,2,4-триазолов (Նոր 1,2,4-տրիազոլների սինթեզ)
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2011 #1, էջ 29-34 (ռուսերեն)
|
Асимметрический синтез новых замещенных 1,2,4-триазолсодержащих производных (S)-α-аланина
2011 | Հոդված/Article
Хим. ж. Арм., 2011, т. 64, № 3, с. 352-360
|
Синтез новых гетероциклических соединений на основе ацетил-a-спиродилактонов (Նոր հետերոցիկլիկ միացությունների սինթեզ ացետիլ-a-սպիրոդիլակտոնների բազայի վրա)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 30-34 (ռուսերեն)
|
Т. В. Кочикян , М. А. Самвелян , Э. В. Арутюнян , В. С. Арутюнян , А. А. Аветисян, М. Г. Малакян, Л. А. Вардеванян, С. А. Баджинян
Синтез и исследование антиoксидантных свойств новых производных 1,2,4-триазолов
2010 | Հոդված/Article
Хим.-фарм.ж., 2010, т. 44, N 10, с. 3-6
|
The synthesis new trisubstituted 1,2,4-triazoles
2010 | Հոդված/Article
Chemical Journal of Armenia, 2010, v.63 (1), pp. 87-94
|
T. V. Ghochikyan , M. A. Samvelyan , V. S. Harutyunyan , R. A. Thamazyan, A. G. Ayvazyan
The synthesis of new 2-brombutanolides and spiroheterylcombination derivatives of their base
2010 | Հոդված/Article
Chemical Journal of Armenia, 2010, v.63 (2), pp. 234-241
|
P. A. Ghazaryan , T. R. Panosyan, T. V. Ghochikyan , V. S. Harutyunyan , A. P. Ghazaryan, L. S. Sahakyan
Exchange of membrane phospholipid metabolism and ion-transport enzymatic systems activity at sarcoma-180 and after using VAS-167
2010 | Թեզիս/Thesis
International Conference «Actual Issues of Haematology and Trancsfusiology», Yerevan-Stepanakert, J.Blood, 1(10), 2010, p. 24
Фосфолипидный профиль клеток лимфоидной ткани при саркоме 45 до и после применения 2-циан-3-метил-4-циклопентаметилен-2-бутен-4-олида
2010 | Հոդված/Article
Бюллетень Мед. Института им. Г. Меграбяна. Ереван, 2010, вып. 7, с. 30-41
Синтез новых спирогетерилзамещенных бутанолидов (Նոր սպիրոհետերիլտեղակալված բուտանոլիդների սինթեզ)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 28-32 (ռուսերեն)
|
T. V. Ghochikyan , M. A. Samvelyan , V. S. Harutyunyan , A. A. Avetisyan, R. A. Thamazyan, A. G. Ayvazyan
Synthesis of 1,2,4-triazol-3-thyoles and their S-substituted derivatives
2010 | Հոդված/Article
Journal of Org.Chemistry, 2010, v. 46 (4), pp. 560-564
|
Ա. Ա. Ավետիսյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան
Քիմիայի որոշ ոչ տիպային խնդիրներ հանրակրթական դպրոցների համար
2009 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2009, N 1-2, 55-63
Օրգանական սինթեզի հիմնական մեթոդների կիրառումը լաբորատոր աշխատանքներում
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2009 թ
Т. В. Кочикян , Э. В. Арутюнян , М. А. Самвелян , В. С. Арутюнян , А. А. Аветисян, Р. В. Пароникян, Г. М. Степанян
Синтез и антибактериальных активность гидразонотиазилилпроизводных насыщенных 2,4,4-замещенных бутанолидов
2009 | Հոդված/Article
Хим.-фарм. ж., 2009, т. 43, N 3, с. 22-25
|
Сагиян А. С. , Дадаян А. С., Дадаян С. А., Саргсян Т. О., Геолчанян А. В. , Кочикян Т. В. , Паносян Г. А., Хрусталев В. Н., Малеев В. И.
Асимметрический синтез аминокислот с ускоренным контролем времени при использовании комплексов Ni(II) на основе новых фторсодержащих хиральных вспомогательных реагентов
2009 | Հոդված/Article
Хим. журн. Армении, 2009, т. 62, № 1-2, с. 117-133
|
Асимметрический синтез гетероциклически замещенных α-аминокислот (S)-β-[4-аллил-3-(пиридин-3 или 4-ил)-5-тиоксо-1,2,4-триазол-1-ил]-α-аланинов
2009 | Հոդված/Article
Хим. журн. Армении, 2009, т. 62, № 3-4, с. 362-368
|
Ս. Վարդապետյան , Ռ. Չալտիկյան, Ա. Ենգոյան, Գ. Փալիկյան, Կ. Ավետիսյան, Ն. Հոբոսյան, Տ. Ղոչիկյան , Ֆ. Ալեքսանյան
«Քիմիա» - Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ՀՀ ԿԳՆ, Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, Երևան, 2009 թ.
Լակտոնպարունակող հետերոցիկլիկ համակարգերի սինթեզ
2009 | Թեզիս/Thesis
Զեկ.թեզ., ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված գիտաժողով, Երևան, 2009, էջ 16
The synthesis of new representatives of functionally substituted α-spirodilactones
2008 | Թեզիս/Thesis
International Conference «State the-Art Biotechnologi in Armenia & ISTC contribution», Tsakhadzor, September, 2008, p. 122
Способ получения кетопропиллактонов и гетероциклических соединений на их основе
2008 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2008, Vol. 44, No. 12, pp. 1826–1830
|
Т. В. Кочикян , М. А. Самвелян , В. С. Арутюнян , А. А. Аветисян, Р.В. Пароникян, Г.М. Степанян
Синтез и биологические свойства 3-метил-3-(3’-амино-4-ил)-8-алкоксиметил-2,7-диоксаспиро[4,4]нонан-1,6-дионов
2008 | Հոդված/Article
Хим-фарм.ж., 2008, т. 42, N 9, с. 12-14
|
Новые синтезы на основе этил-2-оксотетрагидрофуран-3-карбоксилатов
2008 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2008, т. 44, вып. 6, с. 859-863
|
Asymmetric synthesis of heterocyclic substituted non proteinogenic α-aminoacid - (S)-2-(2'-amino-2'-carboxyethyl)amino-3-aza-1-tia-7-oxa-8,8-dimethylspiro-[4,4]-2-nonen-1,6-dione
2008 | Հոդված/Article
Chemical Journal of Armenia, 2008, 61, №2, pp. 216-221
|
Синтез 5-замещенных-3-(2-оксопропил)тетрагидрофуран-2-онов и гетероциклических соединений на их основе
2008 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2008, 44, No. 12, с. 1826–1830
|
Asymmetric synthesis of β-heterocycle substituted (S)-(-alanines)
2008 | Թեզիս/Thesis
International Conference “State the-Art Biotech. in Arm. & ISTC contribution”, Tsakhadzor, September, 2008, p. 130
The study of rearrangement in the heterocyclic α-glicols series
2008 | Թեզիս/Thesis
International Conference “State the Art Biotechnologi in Armenia & ISTC contribution”, Tsakhadzor, September, 2008, p. 124
Т. В. Кочикян , Э. В. Арутюнян , В. С. Арутюнян , А. А. Аветисян, Р. В. Пароникян, Г. М. Степанян
Синтез и исследование антибактериальных свойств производных 2-карбоксиметил-4-замещенных-4-пентанолидов
2008 | Հոդված/Article
Хим. ж. Арм., 2008, т. 61, N 1, с. 98-103
|
2-Алкенил-2-этоксикарбонил-4-алкоксиметилбутанолиды как синтоны для производных моно- и дилактонов
2007 | Հոդված/Article
Хим. жур. Армении, 2007 г., т. 60 № 3, с 509-520
|
Ռ. Վ. Պարոնիկյան, Հ. Մ. Ստեփանյան, Լ. Վ. Կարապետյան , Հ. Գ. Ալվանջյան , Կ. Ս. Ավետիսյան , Տ. Վ. Ղոչիկյան , Ա.Ա.Ավետիսյան
Նոր սինթեզված միացությունների կենսաբանական հատկությունների ուսումնասիրությունը
2007 | Թեզիս/Thesis
«Հայաստանի բնական հումքից նոր հատկություններով օժտված նյութերի ստացում», Երևան 2007, էջ 52-53
3,4-Երկտեղակալված-5-մերկապտո-1,2,4-տրիազոլների ստացման եղանակ
2007 | Արտոնագիր/Patent
ՀՀ Արտոնագիր 2040 A 2, 2007, N 4, 12
Պոտենցիալ հակաբակտերիալ հատկություններով օժտված միացությունների սինթեզ և ուսումնասիրություններ
2007 | Թեզիս/Thesis
Զեկ.թեզ., Հայաստանի բնական հումքից նոր հատկություններով օժտված նյութերի ստացումզ, Երևան, 2007, էջ 40
1,4-Երկտեղակալված թիոսեմիկարբազիդների ստացման եղանակ
2007 | Արտոնագիր/Patent
ՀՀ Արտոնագիր 2039 A 2, 2007, N 4, 11
New syntheses on the base of 2-alkenyl-2-ethoxycarbonyl-4,4-disubstituted butanolids
2006 | Թեզիս/Thesis
International Conference «Advanced Biotechnology: Perspectives of development in Armenia» Tsakhadzor, Yuly, 2006, p. 55
New transformations of 2-carboxyehyl-4,4-disubstituted butanolids
2006 | Թեզիս/Thesis
International Conference «Advanced Biotechnology: Perspectives of development in Armenia», Tsakhadzor, Yuly, 2006, p. 54
Синтез и некоторые превращения 2-алкенил-4-алкоксиметилбутанолидов
2006 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2006, т. 42, вып. 8, с. 1203-1207
|
Синтезы на основе 8-замещенных-3-бромацетил-3,8-диметил-2,7-диоксаспиро[4,4]нонан-1,6-дионов
2006 | Հոդված/Article
ХГС, 2006, вып. 1, с. 123-129
|
A. S. Saghiyan , A. V. Geolchanyan , L. L. Manasyan , A. M. Hovhannisyan, T. V. Ghochikyan , V. S. Haroutunyan , A. A. Avetisyan, K. S. Mirzoyan, V. I. Maleev, V. N. Khrustalev
Asymmetric synthesis of anti-diastereoisomers of β-heterocycle substituted (S)-α-aminobutyric acids
2006 | Հոդված/Article
Tetrahedron: Asymmetry, 2006, vol. 17, pp. 2743-2753
Асимметрический синтез anti-диастериоизомеров β-гетероциклических производных (S)- α-аминомаслянной кислоты
2006 | Հոդված/Article
Тезисы междун. Конференции г.Ереван 2006, c.171
Asymetric synthesis of anti-diastereoisomers of β-hetrocycle substituted (S)-α-aminobutyric acids
2006 | Հոդված/Article
Tetrahedron: Asymmetry, 2006, vol. 17, pp.2743-2753
Антиоксидантная активность производного 4-бутанолидов в кардиомиоцитах при облучении
2006 | Հոդված/Article
Мед. наука Арм., 2006, N 2, с. 38-41
Синтез новых α-спирогетерилсочлененных бутанолидов
2006 | Հոդված/Article
ХГС, 2006, вып.4, с. 510-514
|
Synthesis of carboxylactones and new heterocyclic compounds based theron
2006 | Հոդված/Article
Synth.Comm., 2006, v.36, N 11, pp 1613-1620
Synthesis of 5-methyl-5-substituted-3-(2-substituted-allyl)-2-oxo-tetrahydro-furan-3-carboxylic acid esters and some of their rearrangements
2005 | Հոդված/Article
Chem.Enivior. Res. 2005, 14(3-4), p. 283-291
Спирогетероциклические соединения на основе 2-бромбутанилидов
2005 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2005, т. 41, вып. 4, с. 590-593
Новые гетероциклические производные α-спиродилактонов
2005 | Հոդված/Article
ЖOрХ, 2005, т. 41, вып. 6, с. 913-916
|
Синтез новых гетероциклических соединений на базе карбоксилактонив
2005 | Հոդված/Article
Хим. ж. Армении, т. 58, N-4, 2005, с. 130-132
|
Синтез и некоторые превращения 4-алкоксиметил-2-этоксикарбонил-2-этоксикарбонилметилбутанолидов
2005 | Հոդված/Article
ХГС, 2005, вып. 11, с. 1625-1633
Синтез биологически активных соединений на основе 2-ацетонил- и 2-(3'-оксобутил)производных бутанолидов
2004 | Թեզիս/Thesis
Сб. Трудов ИТОХ НАН РА, Ереван, 2004, с. 201
Synthesis of 2-Ethoxycarbonyl-2-Bromo-4-Methyl-4-Substituted Butanolides and New Spiroheteryl-Joint Butanolides Based Thereon
2004 | Հոդված/Article
SYNTHETIC COMMUNICATIONS, v. 34, No 22, pp. 4219-4225, 2004
Новые гетероциклические соединения содержащие спиродибутанолидный фрагмент
2004 | Հոդված/Article
Хим. ж. Арм., 2004, т. 57, N 1-2, с. 152-153
|
А. С. Сагиян , А. В. Геолчанян , А. А. Григорян, Н. Р. Мартиросян, С. А. Дадаян, В. И. Тараров, Ю. Н. Белоконь, Т. В. Кочикян , В. С. Арутюнян , А. А. Аветисян
Асимметрический синтез ®-S-3-(3-гидрокси)пропил-4-аллил-1,2,4-триазол-5-ил-цистеина и ®-S-3-пропил-4-аллил-1,2,4-триазол-5-ил-цистеина
2004 | Հոդված/Article
Хим.Ж.Арм., 2004, т. 57, No 1-2, с. 85-91
|
Asymmetric synthesis of β-Heterocycle substituted L-α-amino acids
2004 | Հոդված/Article
Tetrahedron: Asymmetry, 2004, vol. 15, pp. 705-711
A. S. Saghiyan , A. V. Geolchanyan , L. L. Manasyan , G. M. Mkrtchyan, N. R. Martirosyan, S. A. Dadayan , T. V. Ghochikyan , V. S. Harutyunyan , A. A. Avetisyan, V. I. Tararov, V. I. Maleev, Yu. N. Belokon
Asymmetric synthesis of (R)-S-(1,2,4-triazol-3-yl)cysteines by nucleophilic addition of thiotriazoles to a Ni(II) complex with achiral dehydroalanine Schiff base
2004 | Հոդված/Article
Russian Chemical Bulletin, International Edition, 2004, vol. 53, № 4, pp. 932-935
|
Новые гетероциклические соединения на основе 3-метил-3-бромацетил-8-алкоксиметил-2,7-диоксаспиро[4,4]нонан-1,6-дионов
2004 | Հոդված/Article
Хим. ж. Арм., 2004, т. 57, N 3, с. 73-79
|
A. S. Saghiyan , L. L. Manasyan , S. A. Dadayan, A. A. Avetisyan, T. V. Kochikyan , V. S. Haroutunyan , Yu. N. Belokon
A hith selective method for asymmetric synthesis of β-heterocycle substituted 3-L-allo-α-aminobutanoic acids
2004 | Թեզիս/Thesis
International Conference Dedicoted to 50-th Anniversary of A.N. Nesmiyanov Institute of Organoelement Compounds (INEOS), Russian Academy of sciences, Moscow, 2004, May 30-june 4, p. 163
Sinthesis of bromacetyl α-spirodilactones and new heterocycles on their baze
2004 | Թեզիս/Thesis
Transmediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry, Maracesha, 2004 Nov. 23-27, p. 141
Структура и активность некоторых аминотиазолил лактонов
2004 | Թեզիս/Thesis
Сб. Трудов ИТОХ НАН РА, Ереван, 2004, с. 199
Новые гетерилспиросочлененные 4-бутанолиды
2003 | Հոդված/Article
Хим.ж. Арм., 2003, т. 56, N 4, с. 116-117
|
Синтез и некоторые превращения 4-алкоксиметил-2-(2-метил-3-оксобутил)-2-этоксикарбонилбутанолидов
2003 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2003, т. 39, вып. 9, с. 1402-1405
|
Конденсация 4-замещенных-2-этоксикарбонил-4-пентанолидов с α,β-непредельными соединениями
2003 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2003, т. 39, вып. 8, с. 1211-1214
|
Синтез 3,8-диметил-3-ацетил-3-бромацетил-8-алкил-2,7-диоксаспиро[4,4]нонан-1,6-дионов
2003 | Հոդված/Article
Хим.ж. Арм., 2003, т. 56, No 4, с. 51-57
|
Синтез новых производных 4-замещенных-2-карбоксиметил-4-пентанолидов
2003 | Հոդված/Article
Хим.ж. Арм., 2003, т. 55, No 1-2, с. 57-63
|
Асимметрический синтез (R)-S-3-(3’-гидрокси-4’-изоамилокцибутил)-4-аллил-1,2,4-триазол-3-ил-цистеина ((R)-S-5-(3’-հիդրոքսի-4’-իզոամիլօքսիբութիլ)-4-ալիլ-1,2,4-տրիազոլ-3-իլ-ցիստեինի ասիմետրիկ սինթեզը)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 65-71 (ռուսերեն)
|
А. С. Сагиян , Л. Л. Манасян , А. В. Геолчанян , С. А. Дадаян, Н. Р. Мартиросян, С. М. Вардапетян , Т. В. Кочикян , В. С. Арутюнян , А. А. Аветисян, Ю. Н. Белаконь
Исследование реакции асимметрического присоединения гетероциклических тиолов к хиральным комплексам дегидроаминомаслянной кислоты. Асимметрический синтез 2L, 3L-allo-β--метил-S-5-(гидроксипропил)-4-аллил-1,2,4-триазол-3-ил-цистеина
2003 | Հոդված/Article
Хим.ж. Арм., 2003, т. 56, No 1-2, с. 64-71
|
Ալկիլ-, ալկենիլ- և ալկինիլքլորիդների ստացման եղանակ
2002 | Արտոնագիր/Patent
Արտոնագիր N 1124 (2002)
Синтез и некоторые превращения 4-замещенных-2-(2’-метил-2’-карбокси)этил-4-пентанолидов
2002 | Հոդված/Article
Хим.Ж. Арм.,2002, т. 55, No 4, с. 72-77
|
Л. В. Варданян, Р. Л. Варданян, В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , А. А. Аветисян
Ингибирующая способность некоторых гидразидов в реакциях окисления органических веществ
2002 | Հոդված/Article
Хим.Ж. Арм., 2002, т. 55, No 3, с. 38-44
|
Новый подход к синтезу 2-(3’-оксобутил)-4-замещенных-4-пентанолидов
2002 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, 2002, No 2, с. 88-91
Տ. Վ. Ղոչիկյան , Վ. Ս. Հարությունյան , Ա. Ա. Ավետիսյան, Ի. Գ. Կորպակովա
Հակամուտագենային ակտիվություն ունեցող լակտոնային օղակով թիոսեմիկարբազոններ
2002 | Հոդված/Article
Արտոնագիր N 1078, (2002)
Новый подход к синтезу 2-(3՛-оксобутил)-4-замещенных-4-пентанолидов (Նոր մոտեցում 2-(3՛-օքսոբութիլ)-4-տեղակալված-4-պենտանոլիդների ստացումը)
2002 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #2, էջ 88-91 (ռուսերեն)
|
Циклизация алкенилмалоновых эфиров
2002 | Հոդված/Article
Уч. Зап. ЕГУ, 2002, No. 1, с. 73-76
Синтез новых карбоксилактонов и некоторые их превращения
2002 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2002, т. 38, вып. 3., с. 411-414
|
А. С. Сагиян , А. В. Геолчанян , Н. Р. Мартиросян, С. А. Дадаян, В. И. Тараров, Ю. Н. Белоконь, Т. В. Кочикян , В. С. Арутюнян , А. А. Аветисян
Асимметрический синтез (R)-S-3-(3-гидрокси)пропил-4-аллил-1,2,4-триазол-5-ил-цистеина и (R)-S-3-пропил-4-аллил-1,2,4-триазол-5-ил-цистеина через хиральный комплекс Ni(II) оснований шиффа дегидроаланина
2002 | Հոդված/Article
Хим.ж.Арм., 2002, т. 55, No. 3, с. 114-122
|
А. С. Сагиян , А. В. Геолчанян , Н. Р. Мартиросян, С. А. Дадаян, В. И. Тараров, Ю. Н. Белоконь, Т. В. Кочикян , В. С. Арутюнян , А. А. Аветисян
Асимметрический синтез (R)-S-5-(3-гидрокси-4-изоамилокси)бутил-4-фенил-1,2,4-триазол-3-ил-цистеина и (R)-S-5-(3-гидрокси)пропил-4-фенил-1,2,4-триазол-3-ил-цистеина
2002 | Հոդված/Article
Хим.ж.Арм., 2002, т. 55, No. 4, с. 84-91
|
Активность ферментных систем фосфатогенеза и содержание метаболитов липидов при облучении и после применения 4-бутанолидов
2002 | Թեզիս/Thesis
Сборник I национальной научно-медицинской конференции «Здоровье человека», Ереван, 2002, 6-8 ноября, с. 179
Метаболизм легких при ионизирующем облучении и после применения гидразида пиразолина
2002 | Թեզիս/Thesis
Сборник I национальной научно-медицинской конференции «Здоровье человека», Ереван, 2002, 6-8 ноября, с. 184
Միահիմն հագեցած կարբոնաթթուների, դրանց ածանցյալների որոշման և անալիզի եղանակները
2002 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2002 թ., 15 էջ
Циклизация алкенилмалоновых эфиров (Ալկենիլմալոնաթթուների էսթերների ցիկլացումը)
2002 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 73-76 (ռուսերեն)
|
Ալիֆատիկ միատոմ սպիրտների և ֆենոլների անալիզի քանակական և որակական եղանակներ
2002 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2002 թ
Усовершенствованный способ получения 2-этоксикарбонил-2-замещенных-4-алкоксиметилбутанолидов
2001 | Հոդված/Article
Сб. статей ИАА «Инф.технол. и управ.», Ереван, 2001, N 3-1, c. 42-45
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , З. Ю. Налбандян, М. А. Самвелян , А. А. Аветисян
Новый способ синтеза 4-алкоксиметил-2-ацетонилбутанолидов
2001 | Հոդված/Article
ЖорХ, 2001, т. 37, вып. 1, с. 119-121
|
N-Фениласпаримид
2001 | Հոդված/Article
Синтезы гетероциклических соединений, Ереван, 2001, вып. 17, с. 59
Синтез и некоторые превращения 2-этоксикарбонил-4-амилбутанолида
2001 | Հոդված/Article
«Информационные технологии и управление», Ереван 2001, 3-2, с. 161-166
Ингибирование реакции окисления органических веществ тиосемикарбазоном (Օրգանական նյութերի օքսիդացման ռեակցիաների արգելափակումը թիոսեմիկարբազոնով)
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #1, էջ 79-85 (ռուսերեն)
|
Կոնդենսման ռեակցիաներ
2001 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
Երևան, ԵՊՀ, 2001 թ
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , З. Ю. Налбандян, М. А. Самвелян , А. А. Аветисян
Способ получения 2-карбэтокси-4-алкоксиметилбутанолидов и кетолактонов на их основе
2000 | Հոդված/Article
Сб. статей ИАА «Инф.технол. и управ.», Ереван, 2000, N 2, с. 48-51
Новый подход к асимметрическому синтезу гетероциклических α-аминокислот
2000 | Հոդված/Article
Хим.Ж.Арм., 2000, т. 53, No. 3-4, с. 118-120
|
Способ получения 2-карбэтокси-2,4-дизамещенных-4-пентанолидов
2000 | Հոդված/Article
Сборник статей ИАА «Информационные технологии и управление», Ереван, 2000, N 2, с. 52-55
Одностадийный способ получения 2-карбэтокси-2,4-дизамещенных пентанолидов
2000 | Հոդված/Article
Хим.ж.Арм., 2000, т.53, No. 3-4, с. 121-122
|
Синтез 2-замещенных-4,4-диметилбутанолидов и некоторых гидразидов на их основе (2-տեղակալված-4,4դիմեթիլբութանոնոլիդների սինթեզը և որոշ հիդրազիտների ստացումը նրանց հիման վրա)
2000 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #2, էջ 76-78 (ռուսերեն)
|
Синтез ацетониллактонов на основе 2-карбэтокси-4-алкоксиметил-4-бутанолидов
2000 | Թեզիս/Thesis
Тезисы док. межд. семинара «Конверсионный потенциал Армении программы МНТЦ», Ереван, 2-7 октября 2000, часть1, с. 313
Циклизация моноэтиловых эфиров алкенилмалоновых кислот в лактоны
1999 | Հոդված/Article
Хим.ж.Арм., 1999, т. 52, No. 1-2, с. 178-179
|
Влияние препарата ВАС-195 на скорость ПОЛ и соотношение фосфолипидов эритроцитарных мембран после облучения
1999 | Հոդված/Article
Биол. Журнал Армении, 1999, т. 52, No 3-4, с. 281-284
П. А. Казарян , Г. В. Абрамян, В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , А. Р. Егиазарян
Изучение спектра фосфатидов и Активность пол в корковом слое почек после применения препарата ВАС-167
1999 | Հոդված/Article
Биол. Журнал Армении, 1999, т. 52, No 3-4, с. 289-290
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , З. Ю. Налбандян, А. А. Аветисян
Способ получения спиропроизводных 4-ацетил(бромацетил)бутанолидов
1999 | Թեզիս/Thesis
Тез. докл. респ. конф. по орг. синтезу, Ереван, 1999, с. 29
Асимметрический стехиометрический синтез гетероциклических S-замещенных L-цистеинов
1999 | Թեզիս/Thesis
Тез. докл. респ. конф. по орг. синтезу, Ереван, 1999, с. 31
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , А. А. Аветисян, А. С. Закс
Противовоспалительная активность в ряду лактонсодержащих ацилтиомочевин
1998 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы эксперимент. и клинич. медицины, сб. научн. ст. и тез. докл. респ-ого гемотологического
центра, Ереван, 1998, с. 406-409
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , А. А. Аветисян, А. С. Кинзирский
Противоопухолевая активность в ряду производных 4-бутанолидов
1998 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы экспериментa и клиничeской медицины, сб. научн. ст.и тез. докл. респ-ого гемотологического
центра, Ереван, 1998, с. 409-412
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , З. Ю. Налбандян, А. А. Аветисян
Поведение 2-карбэтокси-4-алкоксиметилбутанолидов в реакциях Михаэля
1998 | Թեզիս/Thesis
Тез. докл. респ. конф. по орг. синтезу, Ереван, 1998, с. 41
Бромирование некоторых ацетилпроизводных 4-бутанолидов
1998 | Թեզիս/Thesis
Тез. докл. респ. конф. по орг. синтезу, Ереван, 1998, с. 30
Активность переокисления мембранных липидов при ионизирующем облучении до и после применения препарата ВАС 195
1997 | Հոդված/Article
Науч. труды и сообщ. Нац. инст. здравохр. им. С. Х. Авдалбекяна, Ереван, 1997, с. 209
Окислительное бромирование 2,4-дизамещенных-4-пентановыхкислот
1997 | Թեզիս/Thesis
Тез. докл. респ. конф. по орг. синтезу, Ереван, 1997, с. 12
Способ получения 5-меркапто-1,2,4-триазолил- и 5-амино-1,3,4-тиодиазолилпроизводных-4-бутанолидов
1997 | Թեզիս/Thesis
Тез. докл. респ. конф. по орг. синтезу, Ереван, 1997, с. 52
О дегидратации некоторых диололактонов
1996 | Թեզիս/Thesis
Тез. докл. респ. конф. по орг. синтезу, Ереван, 1996, с. 45
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , Н. С. Егиазарян, А. А. Аветисян
Новый способ получения 2,4-дизамещенных-4-бромметилбутанолидов
1995 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 1995, т. 31, вып. 1, с. 100-102
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , Н. С. Егиазарян, А. А. Аветисян
Способ получения 2-ацетонил-4-замещенных-4-пентанолидов
1994 | Հոդված/Article
Арм. хим. ж., 1994, т. 47, 1-3, с. 88-90
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , Н. С. Егиазарян, А. А. Аветисян
Улучшенный способ получения 2-карбэтокси-4-алкоксиметилбутанолидов
1994 | Հոդված/Article
Арм. хим. ж., 1994, т. 47, Nо 1-3, с. 91-93
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , А. А. Аветисян, А. С. Закс
Синтез и исследование противовоспалительной активности лактонсодержащих тиомочевин
1991 | Հոդված/Article
Ереван, «Препринт», ЕрГУ, 1991, с. 10-14
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , А. А. Аветисян, А. С. Кинзирский
Синтез и противоопухолевая активность амидов 2-карбэтоксиметил(этил)-4-алкоксиэтил-4-бутанолидов
1991 | Հոդված/Article
Ереван, «Препринт», ЕрГУ, 1991, с. 15-19
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , В. X. Ксиптеридис, А. А. Аветисян, С. С. Гусева, И. Г. Корпакова
Тиосемикарбазоны 2-ацетонил- или 2-формилметил-4-замещенных-4-бутанолидов, проявляющие альгицидную активность
1990 | Արտոնագիր/Patent
А.С. 1563195 (1990), не подл. публ.
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , А. А. Аветисян, А. С. Кинзирский
Синтез новых кетолактонов и выход к индолилпроизводным на их основе
1990 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докл. Всесоюз. Совещания "Кислородсодержащие гетероциклы", Краснодар, 1990, с. 112
Способ получения некоторых эфиро- и карбоксипроизводных 4-бутанолидов
1990 | Թեզիս/Thesis
Тез. докл. Всесоюз. совещания "Кислородсодержащие гетероциклы", Краснодар, 1990, с. 123
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , О Ми Нам, А. А. Аветисян
Синтез и некоторые превращения 2-ацетил-4-замещенных бутанолидов
1989 | Հոդված/Article
Меж. вуз. сб. «Химия и хим. тех-гия», Ереван, 1989, Nо 5 с. 5-9
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , В. X. Ксиптеридис, А. А. Аветисян
Синтез и некоторые превращения этиловых эфиров 2-алкил-2-циан-оксогексановых кислот
1989 | Հոդված/Article
Меж. вуз. сб. «Химия и хим. тех-гия», Ереван, 1989, вып. 5, с. 10-19
С. С. Гусева, И. Г. Корпакова, В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , А. А. Аветисян
Способ улучшения санитарного состояния рыбоводных водоемов
1989 | Արտոնագիր/Patent
АС. 1496027 (1989), не подл. публ.
С. С. Гусева, И. Г. Корпакова, И. С. Шестерин, Е. А. Парунакян, В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , А. А. Аветисян
Способ повышения продуктивности рыбохозяйственных водоемов
1989 | Արտոնագիր/Patent
А.С.1510116 (1989), не подл. публ.
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , А. А. Аветисян, Т. В. Глотова, С. М. Ширинян, А. С. Кинзирский
Производные 4-бутанолидов, проявляющие противоопухолевую активность
1989 | Արտոնագիր/Patent
А.С.1540069 (1989), не подл. публ.
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , Т. В. Глотова, А. А. Аветисян, С. С. Гусева, И. Г. Корпакова
Оксалат 3-метил-4-бутил-4-(2-гидразинокарбонилэтил)-2-пиразолин-5-она, проявляющей бактериастатичвскую активность
1988 | Արտոնագիր/Patent
А.С. 1469811 (1988), не подл. публ.
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , А. А. Аветисян, С. С. Гусева, И. Г. Корпакова, Г. И. Богучарскова
1-(4-Гидрокси-5-изоамилокси)пентаноил-4-аллилтиосемикарбазид, проявляющий стимулирующую активность по отношению к водоросли хлорелла
1988 | Արտոնագիր/Patent
А.С. 1422603 (1988), не подл. публ.
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , Т. В. Глотова, А. А. Аветисян, С. С. Гусева, И. Г. Корпакова
3,5-Дибромпиридиниевые соли 2-замещенных-4-бромацетил-4-пентанолидов, проявляющие стимулирующую активность для развития фитопланктона
1988 | Արտոնագիր/Patent
А.С. 1457389 (1988), не подл. публ.
В. С. Арутюнян , О Ми Нам, Т. В. Кочикян , Т. Ю. Маркарян, А. А. Аветисян
Способ получения 2-(3-оксобутил)-4-замещенных-4-пентанолидов
1988 | Հոդված/Article
Арм. хим. ж., 1988, т. 41, No 8, с. 522-524
А. И. Дворянчий, В. С. Арутюнян , О Ми Нам, Т. В. Кочикян , А. С. Аракелян, А. А. Аветисян
Бромгидрирование непредельных соединений бромистоводородной кислотой и пероксидом водорода
1988 | Հոդված/Article
Арм. хим. ж., 1988, т. 41, No 10, с. 619-624
Синтез и некоторые превращения 2-карбоксиметил-5-алкокси-4-пентанолидов
1988 | Հոդված/Article
Меж. вуз. сб. «Химия и технология фурановых соединений», ДСП Краснодар, 1988, с. 14-20
Некоторые превращения 2-карбоксиметил-5-алкокси-4-пентанолидов
1988 | Հոդված/Article
Меж. вуз. сб. «Химия и технология фурановых соединений», ДСП Краснодар, 1988, с. 58-66
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , О Ми Нам, А. А. Аветисян, А. С. Кинзирский, А. М. Королева
3-(1-Бензил-3-гидросиоктил)-4-фенил-5-меркапто-1,2,4-триазол, проявляющий противоопухолевую активность
1988 | Արտոնագիր/Patent
А.С. 1473297 (1988), не подл. публ.
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , А. А. Аветисян, С. С. Гусева, И. Г. Корпакова, Г. И. Богучарскова
5-Меркапто-4-замещенные-3-(3-гидрокси-4-алкокси)бутил-1,2,4-триазолы, проявляющие стимулирующую активность для развития фитопланктона
1987 | Արտոնագիր/Patent
A.C. 1343767 (1987), не подл. публ.
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , Т. В. Глотова, А. А. Аветисян, А. С. Саратиков, Н. С. Лифшиц
Гидробромид 2-этил-2-карбэтокси-4-(2-о-толиламинотиазолил-4) пентанолида-4, проявляющий гипноседативное действие
1986 | Արտոնագիր/Patent
А.С. 1185833 (1985) не подл. публ.
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , А. А. Аветисян, А. С. Закс, Е. М. Чукичев
1-(2-Бензил-4-гидрокси-5-изоамилоксипентаноил)-4-тиосемикарбазид, проявляющий противовоспалительную активность
1986 | Արտոնագիր/Patent
А.С. 1190619 (1985) не подл. публ.
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , О Ми Нам, А. А. Аветисян
Конденсация 2-ацетил-4-амил-4-бутанолида с метакрилатом и акрилонитрилом
1986 | Հոդված/Article
Арм.хим.ж. 1986, т. 39, No 9, c. 580-584
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , О Ми Нам, А. А. Аветисян
Пинаколиновая перегруппировка 2-(2-метил-2,3-диокси)пропил-4-амил-4-бутанолида
1986 | Հոդված/Article
Арм.хим.ж. 1986, т. 39, No 9, с. 592-593
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , О Ми Нам, А. А. Аветисян
Окисление лактонсодержащих α-гликолей тетраацетатом свинца
1986 | Հոդված/Article
Арм.хим.ж., 1986, т. 39, No 9, с. 593-594
Способ получения 2-замещенных-5-алкокси-4-пентанолидов
1986 | Արտոնագիր/Patent
А.С. 1262922 (1986) не подл. публ.
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , Б. С. Арутюнян, А. А. Аветисян
Препаративный способ получения хлорформиатов
1986 | Հոդված/Article
Меж.вуз.сб. "Химия и хим.тех-ия", Ереван, 1986 No4, с. 36-38
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , М. Г. Залинян, Г. В. Ковалев, И. Н. Тюренков
Гидразиды 4-окси-5-алкоксипентановых кислот, обладающие гипотензивным действием
1985 | Արտոնագիր/Patent
А.С. 1141719 (1985) не подл. публ.
Синтез новых эфиролактонов и их карбоксианалогов
1985 | Հոդված/Article
Меж.вуз.сб. «Химия и хим. тех-ия», Ереван, 1985, No 3, с. 88-92
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , Г. В. Ковалев, Л. И. Бугаева
Синтез и фармакологические исследования гидразидов γ-оксикислот
1985 | Հոդված/Article
Арм.хим.ж., т. 38, 1985, No 8, c. 523-525
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , Г. В. Ковалев, Л. И. Бугаева
Диоксолат дигидразида 2-(2-гидрокси-3-изобутоксипропил)пентакарбоновой кислоты, обладающий гипотензивным действием
1985 | Արտոնագիր/Patent
А.С. 1157812 (1985) не подл. публ.
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , Т. В. Глотова, А. А. Аветисян
Способ получения этиловых эфиров 4-метил-2-замещенных-5-оксогексановых кислот
1985 | Արտոնագիր/Patent
А.С. 1162177 (1985) не подл. публ.
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , Г. В. Ковалев, Л. И. Бугаева
Оксалаты гидразидов 2-замещенных-4-гидрокси-5-алкоксипентановых кислот, обладающие гипотензивным действием
1985 | Արտոնագիր/Patent
А.С. 1167854 (1985) не подл. публ.
Способ получения эфиров 2-карбокси-этил-γ-лактонов
1985 | Արտոնագիր/Patent
А.С. 1184242 (1985) не подл. публ.
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , Т. М. Колесникова, А. С. Саратиков, Н. С. Лифшиц
Гидробромид 2-этил-2-(2-аминотиазолил-4)-5-амилокси-4-пентанолида, обладающий противосудорожной активностью
1985 | Արտոնագիր/Patent
А.С. 1189054 (1985) не подл. публ.
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , А. А. Аветисян, Н. А. Стародумова, А. С. Саратиков, Н. С. Лифшиц
1-(4-Окси-5-изоамилоксипентаноил)-4-фенилтиосемикарбазид, проявляющий гипноседативную активность
1985 | Արտոնագիր/Patent
А.С. 1220290 (1985) не подл. публ.
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , Т. В. Глотова, А. А. Аветисян, С. М. Габриелян
Способ получения диамида ацетилендикарбоновой кислоты
1985 | Արտոնագիր/Patent
А.С. 1226796 (1985) не подл. публ.
Синтез и некоторые превращения 2-замещенных-5-алкокси-4-пентанолидов
1984 | Հոդված/Article
Меж.вуз.сб. "Химия и тех-ия фураных соедин.", Краснодар, 1984, с. 23-30
В. С. Арутюнян , Т. В. Глотова, Т. В. Кочикян , М. Г. Залинян, Г. В. Ковалев, И. Н. Тюренков, Г. Е. Шульгина
Гидробромид 4-(5-хлорпиридил-2) аминоацетилоктанолида-4, обладающий гипотензивным действием
1984 | Արտոնագիր/Patent
А.С. 1094290 (1984) не подл. публ.
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , Т. М. Колесникова, А. С. Закс, Е. М. Чукичев
3,5-Дибромпиридиниевая соль 2-метил-2-бромацетил-5-пропоксипентанолида-4, проявляющая противовоспалительную активность
1984 | Արտոնագիր/Patent
А.С. 1112754 (1984) не подл. публ.
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , Т. В. Глотова, Н. А. Стародумова, А. С. Саратиков, Н. С. Лифшиц
4-(2-Аминотиазолил-4)октанолид-4, проявляющий анальгетическую активность
1984 | Արտոնագիր/Patent
А.С.1118032 (1984) не подл. публ.
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , А. С. Закс, Е. М. Чукичев, И. В. Сидорова
1-п-Нитрофенил-3-(5-бутокси-4-пентанолидил-2-метилкарбонил)тиомочевина, обладающая противовоспалительной активностью
1984 | Արտոնագիր/Patent
А.С. 1121949 (1984) не подл. публ.
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , Т. В. Глотова, М. Г. Залинян, Г. В. Ковалев, И. Н. Тюренков
2-Бромпиридиниевая 2-этил-2-карбэтокси-4-бромацетилпентанолида-4, обладающая гипотензивным действием
1984 | Արտոնագիր/Patent
А.С. 1136460 (1984) не подл. публ.
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , Г. В. Ковалев, Л. И. Бугаева, М. А. Антадзе
Синтез и предварительные результаты фармакологических исследований меркаптотриазолил γ-лактонов
1984 | Հոդված/Article
Арм.хим.ж., 1984, т. 38, No ll, c. 668-672
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , С. М. Габриэлян, М. Г. Залинян
Синтез глицидиловых эфиров и новых 1,3-диоксоланиллактонов
1983 | Հոդված/Article
Арм.хим.ж., т. 36, No. 8, 1983, с. 387-391
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , А. А. Аветисян, А. А. Матнишян
Способ получения производных N,N-арилендиаспаримидов
1983 | Հոդված/Article
Меж.вуз.сб. "Химия и тех-ия фуран-ых соедин.", Краснодар, 1983, с. 88-92
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , М. Г. Залинян, А. С. Закс, В. В. Юшков
2-Аллил-2-(2,4-диметил-1,3-диоксоланил-2)-4-бутоксиметилбутиролактон, проявляющий противовоспалительную и обезболивающую активность и снотворное действие
1983 | Արտոնագիր/Patent
А.С. 1032754 (1983) не подл. публ.
Поведение 2-ацетил-5-алкокси-4-пентанолидов в реакции Михаэля
1982 | Հոդված/Article
Арм.хим.ж., 1982, т. 35, No. 6, с. 386-391
Синтез 2-ацетил- или 2-замещенных-5-алкокси-4-пентанолидов
1982 | Հոդված/Article
Арм.хим.ж., 1982, т. 35, No. l0, с. 668-671
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , Ш. А. Казарян, Ш. А. Маркарян , М. Г. Залинян
Синтез новых хлоралкениллактонов
1982 | Հոդված/Article
Меж.вуз.сб."Химия и хим. технология", Ереван 1982, No. 2, c. 86-91
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , Т. В. Глотова, М. Г. Залинян, Н. М. Морлян
Синтез N-замещенных тиомочевин
1982 | Հոդված/Article
Меж. вуз. сб. "Химия и хим. тех-ия", Ереван 1982, No. 2, c. l38-141
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , М. Г. Залинян, А. С. Закс, В. В. Юшков
Синтез и исследование фармакологической активности 1,3-диоксоланиллактонов
1982 | Հոդված/Article
Хим.-фарм. ж., деп. в ЦБНТИ Минмедпрома, Bып. l0, No. l30, 1982
Способ получения 2-замещенных-4-алкоксиметилбутиролактонов
1982 | Արտոնագիր/Patent
A.C. 924046 (1982). Бюл.из № 16
В. С. Арутюнян , В. П. Абанькин, Т. В. Глотова, Т. В. Кочикян , М. Г. Залинян, Е. Л. Пидемский
α-Пропил-γ-замеэенных-γ-валеролактоны или их гидробромиды, проявляющий противовоспалительную активность
1981 | Արտոնագիր/Patent
A.C. 879939 (1981) не подл. публ.
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , М. Г. Залинян, Е. Л. Пидемский, Г. А. Тульбович, В. П. Абанькин, Т. М. Колесников
α-Пропил-γ-(2-N-о-хлорфениламинотиазолил-4)-γ-валеролактон, проявляющий анальгетическую активность
1981 | Արտոնագիր/Patent
A.C. 879941 (1981) не подл.публ.
Способ получения 2-замещенных-4-алкокси(арокси)-γ-бутиролактонов
1981 | Արտոնագիր/Patent
A.C. 899558 (1981). Бюл. из № 3
Некоторые превращения 2-ацетил-5-алкокси-4-пентанолидов
1980 | Հոդված/Article
Арм.хим.ж., 1980, т 34, № 12, с. 1001-1006
В. С. Арутюнян , М. Г. Залинян, Т. В. Кочикян , Т. В. Глотова, С. М. Габриелян
Способ получения D, L-α-фенилэтиламина
1979 | Արտոնագիր/Patent
A.C. 667545 (1979) Бюл. из № 22