Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>
Ծովինար Ալեքսանդրի Ադամյան

Ասիստենտ | Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն
Կրթությունը
Քիմիայի բակալավր «Կիրառական քիմիայի» ոլորտում, Երևանի պետական համալսարան, քիմիայի ֆակուլտետ, 1999 - 2003
Քիմիայի մագիստրոս «Կիրառական քիմիա» ոլորտում, Երևանի պետական համալսարան, քիմիայի ֆակուլտետ, 2003-2005
ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի ասպիրանտ 2005-2010

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու, ԵՊՀ, 2012

Աշխատանքային փորձ
Ասիստենտ
Երեւանի պետական համալսարան
Սեպ 2017 – մինչ օրս Երևան, Հայաստան
Որակի ապահովման / Որակի հսկման ղեկավար
«Տոնուս-Լես» ՍՊԸ
Սեպ 2019 – Մինչ օրս Երևան, Հայաստան
Դասախոս
Եվրասիա միջազգային համալսարան
Սեպ 2019 – Մինչ օրս Երևան, Հայաստան
Դասավանդում օտարերկրյա ուսանողներին (անգլերեն):
Որակի մենեջեր
«Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և լաբորատոր ծառայությունների բուսասանիտարական կենտրոն» ՊՈԱԿ
Ապրիլ 2016 - օգոստոս 2018 Երեւան, Հայաստան
Սննդամթերքի անվտանգության ավագ փորձագետ
«Տոնուս Լես» ՍՊԸ
Մար 2015 - Ապրիլ 2016 Երևան, Հայաստան
Փորձագետ
ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո»
2013 - 2015 Երեւան, Հայաստան
Փոխտնօրեն
Երեւանի 118 ավագ դպրոց
2012 - 2013 Երեւան, Հայաստան
Լաբորանտ
Երեւանի պետական համալսարան
2007 - 2013 Երեւան, Հայաստան
Քիմիայի ուսուցիչ
Երեւանի 118 ավագ դպրոց
2007 - 2013 Երեւան, Հայաստան
Տեխնոլոգ
«Բրիտանիա Քոութինգ ընդ Քեմիքլզ» ՓԲԸ
2006 - 2007 Երևան Հայաստան
Կրտսեր գիտաշխատող
ՀՀ ԳԱԱ քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ
2005 - 2007 Երևան, Հայաստան
Քիմիական ինժեներ
ՀՀ ԳԱԱ քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ
2003 - 2005 Երևան, Հայաստան

Կարդացվող դասընթացներ
«Ռիսկերի վերլուծություն», «Սննդամթերքի անվտանգություն», «HACCP- համակարգ», «Սննդամթերքի քիմիական աղտոտիչներ», «Սննդի շղթայում որակի հսկողություն և համապատասխանության գնահատում», «Ընդհանուր և անօրգանական քիմիա», «Թունաբանություն» և այլն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընդհանուր քիմիա, Անօրգանական քիմիա, Անալիտիկ քիմիա, Սննդամթերքի անվտանգություն, Որակի ապահովում, Որակի հսկում:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (C1), իտալերեն

Էլ. փոստ
ts.adamyan@ysu.am

Ts.A. Adamyan , H.E. Gharibyan, K.S. Mirzoyan
The Usage of C13/C12 Isotope Ratio for Identification of the Armenian Grape Origin Alcoholic Beverages
2017 | Հոդված/Article
Abstract Book of «XIX Euroanalysis-2017», Stockholm, Sweden, 2017
Ts. A. Adamyan , S.L. Kharatyan
On the Singularity of High Temperature Carbidization of Niobium
2010 | Հոդված/Article
Journal of Alloys and Compounds, 2010, vol. 496, pp. 418-422 ( DOI:10.1016/j.jallcom.2010.01.154)
Ts. A. Adamyan , S.L. Kharatyan
Modeling of Solid-State Reactions. Carburization and Nitridation of Transition Metals
2010 | Հոդված/Article
Abstract Book of DSL-2010, 5-7 July, Paris-France, No DSL-349, pp.19-20
Adamyan Ts.A. , Stepanyan H.N., Chatilyan H.A., Kharatyan S.L.
The Early Stage Kinetics of High Temperature Nitridation of Tantalum
2009 | Հոդված/Article
Book of Abstracts of X International Symposium on SHS (SHS-2009), 2009, No ST2-25, p.115
Adamyan Ts.A. , Kirakosyan A.G., Kharatyan A.S., Kharatyan S.L.
Kinetic Features of Tantalum and Niobium Carbidizing under Non-isothermal Conditions
2006 | Հոդված/Article
Book of Abstracts of International Conference “Nonisothermal Phenomena and Processes”, 2006, p.113
Ts.A. Adamyan , Sh.A. Markaryan, K.R. Grigoryan, A.R. Sarkisyan, A.M. Asatryan
Complexation and reactions of molecular iodine with dimethyl and diethyl sulfoxides
2006 | Հոդված/Article
Russian Journal of General Chemistry, 2006, vol. 76, No 11, pp. 1801-1803
Ts.A. Adamyan , A.G. Kirakosyan, K.V. Asatryan, S.L. Kharatyan
Reactive Diffusion and Kinetics of Niobium Carbidization in Methane
2005 | Հոդված/Article
Defect and Diffusion Forum, 2005, vols. 237-240, pp. 879-884
Ts.A. Adamyan , A.G. Kirakosyan, K.V. Asatryan, S.L. Kharatyan
Reactive Diffusion and Kinetics of Niobium Carburization in Methane
2004 | Հոդված/Article
CD-ROM of Abstracts, VII International Conference on Diffusion in Materials (DIMAT 2004), 2004, No P1-50